Zakaz handlu w niedzielę

download report

Transcript Zakaz handlu w niedzielę

Konferencja w sprawie
zakazu handlu w niedzielę
22 stycznia 2014
Stan rzeczy:
projekty ograniczenia czasu pracy handlu w niedzielę
Projekty ogólnokrajowe:
Projekt poselski z czerwca 2013:
- treść: zakaz dla wszystkich podmiotów z wyjątkiem wskazanych
- sposób: nowelizacja art.151 Kodeksu Pracy
- po posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 21.01.2014 podano, że Rząd
negatywnie ocenia poselski projekt zmian w Kodeksie pracy i jest przeciwny
prowadzeniu dalszych prac nad tym dokumentem

Projekt społeczny z grudnia 2013:
- złożony przez „S” i NRZHiU: 115 000 podpisów
- przyspieszenie procedury sejmowej
- treść: zakaz dla podmiotów zatrudniających

Stan rzeczy:
projekty ograniczenia czasu pracy handlu w niedzielę
Projekty lokalne:

Kraków:
- inicjatywa radnych
- ograniczenie dot. niedziel, Wielkiego Piątku, Wigilii – od godz. 12.00
- ograniczenie dot. wszystkich
- konsultacje wśród interesariuszy

Radom:
- inicjatywa radnych
- ograniczenie dot. niedziel od godz. 12.00
- ograniczenie dot. wszystkich
- konsultacje społeczne – ankiety wśród obywateli Radomia
Populizm
Populistyczne uzasadnienia:
ochrona polskiego (?) handlu
 „kara” za płace, podatki, poziom cen (zgodne z prawem i zasadami)
 przypisywanie czynów karalnych

Pomijanie danych o strukturze rynku i roli sieci w gospodarce:
zagraniczne sieci to ledwie 28% rynku sieciowego
 sklepy wielkopowierzchniowe to ok 50% rynku
 silne sieci typu integracyjnego (ok. 60.000 sklepów)
 kreowanie wroga w postaci jednego formatu (dyskont)

Struktura handlu wielkopowierzchniowego
Typ sklepu
Rok
1996
2012
Hipermarket
30
434
Supermarket
1300
1998
Dyskont
2920
Sklep ogólnospożywczy
małego formatu
109 000
84 150
Sklep chemiczno - kosmetyczny
20 500
10 400
Zatrudnienie szacowane na ok. 450 000 osób
Uzupełnienie:
- sieci kupieckie (integracyjne) – ok. 45 tys. sklepów
- małe supermarkety osiedlowe (poniżej 400 m2) - ok. 1500 sklepów
Dyskryminacja w handlu: cui bono?
Zakaz nie obejmuje samozatrudnień i ich rodzin.
Linie niezgody:
sieci kupieckie: zatrudniający a niezatrudniający (to też sieci!)
 koszty zamknięcia hipermarketu, a koszty zamknięcia supermarketu
 zakaz a ograniczenie czasu pracy (jednym wolno innym nie)
 sytuacja sklepów „przy ulicy” i w centrum handlowym
 sytuacja najemców i najmujących

Cui bono?
polityka
 niektóre firmy sieciowe
 sklepy niezależne i nieświadome struktury interesów
 ulica vs galeria

Skutki zakazu handlu w niedzielę
Skutki ekonomiczne dla firm handlowych:
 Spadek obrotów od 4 do 10%
(w centrach handlowych nawet 25%)
 Spadek (i tak już niskiej) rentowności
Będzie to miało negatywny wpływ i skutki dla:
 Rynku pracy
 Konsumenta
 Producentów i usługodawców
Skutki zakazu - rynek pracy







Redukcja miejsc pracy (kalkulacyjnych etatów) od 4 do 10%,
co daje od 25 do 70 tys. miejsc pracy = wzrost bezrobocia
Spadek zatrudnienia tymczasowego (umowy cywilne)
Wzrost ilości zatrudnienia na niepełne etaty
Pogorszenie warunków płacowych i socjalnych pracy
Zwiększona rotacja
Spadek zatrudnień w branżach związanych z handlem
Publiczne koszty bezrobocia
Skutki zakazu - konsument





Wyższe ceny za zakupy w małych sklepach otwartych w
niedzielę
Pogorszenie warunków wypoczynku i rekreacji; utrata okazji
poza-handlowego wykorzystania czasu wolnego w centrach
handlowych (kino, gastronomia, rozrywka)
Utrata komfortu swobodnego planowania zakupów szczególnie dla osób pracujących w sobotę, czy też
dojeżdżających na zakupy do centrów handlowych z małych
miast/wsi
Zmuszanie do robienia zakupów „na zapas”
Konsument płaci „w cenie” ponoszone przez przemysł i
handel straty - inflacja
Skutki zakazu - producent i usługodawca










Redukcja zamówień i spadek sprzedaży
Pogorszenie kondycji firm usługowych
Pogorszenie warunków najmu powierzchni handlowych
Wzrost kosztów
Zaostrzenie konkurencji – eliminacja mniejszych dostawców
Zaostrzenie form wsparcia promocyjnego: koszty sprzedaży
Parcie ku eksportowi – wzrost cen na rynku krajowym
Spadek inwestycji w produkcji
Koncentracje pionowe (handel-produkcja)
Zachwianie klimatu inwestycyjnego: możliwy odpływ
inwestorów
Aspekty prawne
I. Obecny stan prawny:

Kodeks pracy – art. 1519a § 1i2 - Zakaz pracy w święta
 Ograniczenia – art. 1519a §3 KP
 Zakaz nie obejmuje osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz zatrudnionych na
podstawie umów cywilnoprawnych
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy – art. XII § 1
Gminne prawo miejscowe określające czas i dni otwarcia placówek
handlowych

 Ograniczenia – art. 20, 22 i 32 Konstytucji RP i in.
 Akt generalny, powszechnie obowiązujący na danym terenie
II. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do TK
Konferencja w sprawie zakazu
handlu w niedziele
22.01.2014
Polska Rada Centrów Handlowych
 największa w Polsce organizacja, skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic
handlowych
 stowarzyszenie non-profit
 ponad 200 firm członkowskich
 narodowy partner International Council of Shopping Centers
11 lat działalności
Ponad 200 firm
3400 profesjonalistów
70% powierzchni centrów handlowych zależnych od
firm stowarzyszonych
3000 lokali należących do sieci handlowych zrzeszonych
w PRCH
Misja PRCH
„wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających
na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, a także
promocja pozytywnego wizerunku branży centrów i ulic
handlowych”
Centra Handlowe w Polsce
 Pierwsze Centrum Handlowe
otwarto w 1993 roku
 403 centra handlowe w Polsce, w tym:

368 tradycyjnych centrów handlowych

25 parki handlowe

10 centra wyprzedażowe (outlety)
CH Panorama w Warszawie -
Centra Handlowe w Polsce
Struktura salonów wg kategorii
5%
9%
Moda
2%
4%
Artykuły specjalistyczne
Artykuły domowe
3%
3%
Rozrywka i rekreacja
Zdrowie i uroda
55%
10%
Restauracje
Artykuły spożywcze
Usługi
Żródło: PRCH Retail Research Forum 2013
Centra Handlowe w Polsce
Struktura salonów wg pochodzenia
Międzynarodowe
30%
33%
Ogólnopolskie
Lokalni przedsiębiorcy
37%
Żródło: PRCH badanie własne 2013
Centra Handlowe a polscy przedsiębiorcy
 Na terenie Centrów Handlowych funkcjonują firmy będącą własnością polskich przedsiębiorców tj.
 Solar, Simple, Tatuum, grupa LPP: Reserved, Cropp, Mohito, House
 Gino Rossi, CCC, Wojas, Prima Moda
 YES, Kruk, Apart
 Smyk, Empik, Matras
których rozwój był możliwy dzięki rozwojowi infrastruktury handlowej w
Polsce
Zatrudnienie w centrach handlowych
Malta
Cypr
Estonia
Bułgaria
Łotwa
Litwa
Słowenia
Luksemburg
Rumunia
Grecja
Węgry
Słowacja
Czechy
Dania
Portugalia
Austria
Irlandia
Belgia
Finlandia
Holandia
Szwecja
Polska
Włochy
Hiszpania
Niemcy
Zjednoczone Królestwo
Francja
 5,2 mln zatrudnionych w
centrach handlowych w Europie
 400 000 zatrudnionych w
centrach handlowych w Polsce
6 największy rynek pracy
w Europie
 111,8 mld złotych rocznie
generowanych obrotów
0
100000
Żródło: ISCS Industry Fact Sheet 2013
200000
300000
400000
500000
Zatrudnienie w centrach handlowych
 jedno Centrum Handlowe to:
 1500 - 3000 miejsc pracy na etapie budowy
(proces deweloperski)
 Ok. 1 000 miejsc pracy w przypadku obiektu funkcjonującego 7 dni w tygodniu
 Miejsce pracy:
sprzedawców, ekip
sprzątających, serwisu ochrony osób i mienia, doradców ds. marketingu,
architektów, prawników, doradców, etc.
Zatrudnieni w centrach handlowych to często ludzie młodzi (do 30 lat), wśród których stopa
bezrobocia przekracza
30%.
NAWYKI ZAKUPOWE POLAKÓW
 Analiza nawyków zakupowych pozwala poznać, jak, gdzie, kiedy konsumenci kupują
 Ze względu na brak ogólnodostępnych, niekomercyjnych badań opisujących zwyczaje zakupowe
mieszkańców Krakowa oraz Radomia, pokazujemy dane charakteryzujące nawyki zakupowe
mieszkańców Aglomeracji Warszawy.
 Warszawa jako największy ośrodek miejski wyprzedza i kształtuje trendy związane ze styl życia
Polaków. Zakupy są elementem stylu życia.
NAWYKI ZAKUPOWE POLAKÓW
 Przeciętny mieszkaniec aglomeracji odwiedza galerie handlowe
42 razy w roku
 3-4: średnia liczba centrów handlowych, w których dokonywane są regularne zakupy
 56% mieszkańców aglomeracji odwiedza centra handlowe
tygodniu
Źródło: Wielkie badanie klientów centrów handlowych w Aglomeracji Warszawskiej, n=2109, CAWI, GfK Polonia 2012
co najmniej raz w
Wizyta w centrum handlowym
zajmuje ok. 2 godzin
 Średnia długość wizyty w centrum handlowym:
102 minuty
 Średni czas dojazdu do centrum handlowego:
33 minuty
 56% klientów dociera do CH m.in. komunikacją miejską
Źródło: Wielkie badanie klientów centrów handlowych w Aglomeracji Warszawskiej, n=2109, CAWI, GfK Polonia 2012
Weekend to czas zakupów
Źródło: Wielkie badanie klientów centrów handlowych w Aglomeracji Warszawskiej, n=2109, CAWI, GfK Polonia 2012
NAWYKI ZAKUPOWE POLAKÓW
Źródło: Wielkie badanie klientów centrów handlowych w Aglomeracji Warszawskiej, n=2109, CAWI, GfK Polonia 2012
Zakaz handlu w niedziele w centrach handlowych
w Polsce
Data
24. maja 2013
projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający zakaz pracy w
niedziele i święta w placówkach handlowych
30. września 2013
decyzja radnych Miasta Radom o poddanie projektu
ograniczenia handlu do konsultacji społecznych
4. listopada – 3. grudnia 2013
konsultacje społeczne w Krakowie
31. grudnia 2013
obywatelski projekt ustawy zakazującej handlu w niedziele
2. stycznia – 28. lutego 2014
konsultacje społeczne w Radomiu
Skutki zakazu handlu w niedziele
W skali całego kraju:
 10% redukcji zatrudnienia  likwidacja 40 000 miejsc pracy głównie:



kobiet w wieku między 25-55 roku życia
ludzi uczących się, pracujących wyłącznie w weekendy
osoby z wykształceniem podstawowym, średnim mających niskie kwalifikacje
W 4 przebadanych przez PRCH centrach handlowych w Radomiu i Krakowie :
 70% przedsiębiorców funkcjonujących deklaruje redukcję zatrudnienia w przypadku wprowadzenia ograniczenie handlu w niedziele



47% - przewiduje redukcję o 1 etat
33% - przewiduje redukcję o 2 etaty
20% - przewiduje redukcję o 3 lub więcej etatów
 odpływ młodych ludzi poza granice miasta i powiatu, poszukujących lepszych warunków do życia
Skutki zakazu handlu w niedziele
W skali całego kraju:
 5-10% spadek obrotów firm operujących w centrach
Średnio ok. 1/5 obrotów
przypada na niedzielny
handel.
restauracje,
kina, kawiarnie,
 30-45% spadek obrotów firmy reprezentujących:
restauracje, kręgielnie,
odwiedzanych przede wszystkim w weekendy
W skali miast Krakowa i Radomia:
4% 3%
Kraków
4%
Radom
15%
11%
17%
do 10%
25%
11-20%
21-30%
pow. 30%
25%
brak odp.
43%
53%
Żródło: PRCH badanie własne 2013
Skutki zakazu handlu w niedziele
 82% przedsiębiorców przewiduje spadek konkurencyjność podmiotów operujących w Centrach
Handlowych
100.00%
1.50%
17.90%
90.00%
25.50%
80.00%
Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
82.10%
73.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Kraków
Radom
Tak
Żródło: PRCH badanie własne 2013
Nie
brak odp.
„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
KONTAKT
Polska Rada Centrów Handlowych
ul. Nowogrodzka 50 lok. 448
00-695 Warszawa
E-mail: [email protected]
Tel. / fax: + 48 22 629 23 81