Klasyfikacja UKD

download report

Transcript Klasyfikacja UKD

Dorota Szumilas
Klasyfikacja UKD
nowe rozwiązania na przykładzie działu 2
Metoda – w dziale 2

nie stosujemy poddziałów wspólnych:
•
•
•
•

miejsca (1…/9…)
czasu "…”
rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…)
z kreską zero -02;-04;-05
stosujemy poddziały wspólne formy (0…)
Bez poddziału miejsca i czasu

Autobiografia / z ojcem Joachimem
Badenim rozmawiaja Artur Sporniak i
Jan Strzałka. – Wyd. 2. – Kraków, 2011.

Hasła przedmiotowe
Badeni, Joachim (1912-2010)
Dominikanie – Polska – od 1944 r.
Teologia katolicka
Publicystyka polska – od 2001 r.

UKD
272-788/-789
272-1
bez poddziału rasy, narodowości, grupy
etnicznej (=…)

Niezłomny pasterz w Rosji - sługa Boży biskup
Antoni Malecki (1861-1935) / Krzysztof
Pożarski.- Warszawa, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Malecki, Antoni (1861-1935)
Duchowieństwo katolickie – Polska – 19-20 w.
Kościół katolicki – Rosja – 19-20 w.
Kościół katolicki – ZSRR – 1917-1941 r.
Polacy za granicą – religia – Rosja – 19-20
Polacy za granicą – religia – ZSRR
Petersburg (Rosja) – religia – 19-20 w.
Biografie

UKD
272-725
272-48
929-052(438)”19”
929-052(438)”20”
Metoda w 2 – c.d.
Wskazuje się na poszczególne
wyznania chrześcijańskie
Z wyjątkiem !
symbolu 27-36 dla
świętych wszystkich
wyznań chrześcijańskich
Święci i błogosławieni 27-36

Camino de Santiago : szkice historyczne
do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba
Apostoła Większego / red. Andrzej M.
Wyrwa.- Dziekanowice ; Lednogóra 2010.
Hasła przedmiotowe:

Jakub Większy (św.) – kult
Droga św. Jakuba

UKD
27-36
272-57
Nabożeństwa katolickie
272-5

Bądźmy świadkami miłości /
Ryszard Półtorak.- Cęstochowa,
2010.

Hasło przedmiotowe:
Droga krzyżowa

UKD
272-5

Rok liturgiczny z niecodziennym
proboszczem Ars świętym Janem Maria
Vianneyem / Teresa Jankowska.- Warszawa,
2009
Hasła przedmiotowe:

Jan Maria Vianney (św. ; 1786-1859)
Duchowieństwo katolickie – Francja - 19 w.
Rok liturgiczny – katolicyzm

UKD
27-36
272-725
272-5
Duszpasterstwo i życie religijne

bez symbolu poddziału wspólnego „Osoby”,
z kreską – 05

oraz bez drugiego symbolu wskazującego na
grupę społeczną bądź dziedzinę działalności
osób objętych pomocą duszpasterską
272-48 Duszpasterstwo akademickie
NU: 272-48-057.875
Ksiadzblog.pl. Cz. 1 / Andrzej Przybylski.Częstochowa, cop. 2010.
Hasła przedmiotowe:
Przybylski, Andrzej (1964- )
Blogi – Polska
Duchowieństwo katolickie – Polska -od 2001 r.
Duszpasterstwo akademickie – katolicyzm – Polska - od 2001 r.
Pamiętniki polskie - od 2001 r.
UKD
272-725
272-48
929-051(438)"20"
Duszpasterstwo młodzieży 272-48
NU 272-44-053.6

Siła serca kontra siła pięści /
Przemek Kawa Kawecki.Kraków, cop. 2010.

Hasła przedmiotowe:
Duszpasterstwo młodzieży –
katolicyzm – Polska – od 1989 r.
Młodzież trudna – wychowanie –
Polska - od 1989 r.
Publicystyka polska - od 2001 r.

UKD
272-48
376-058.53(438)
Rozmyślania religijne 272-58
bez podawania tematyki

Hymn o miłości / Lucjan
Szubartowski ; [red. nauk. Jan
Krzysztof Miczyński].- Lublin,
2009.

Hasła przedmiotowe:
Miłość
Rozmyślania religijne

UKD
272-58
Rekolekcje 272-586
- bez podawania tematyki

Co zabrać ze sobą? : po czwartym
tygodniu ćwiczeń duchownych /
pod red. Józefa Augustyna. –
Kraków : Wydawnictwo WAM,
cop. 2011.

Hasła przedmiotowe:
Ignacy Loyola (św. ; 1491-1556).
Exercita spiritualia
Rekolekcje

UKD
272-586
Rekolekcje 272-586

Rekolekcje parafialne. Cz. 2,
Uzdrawiająca moc wiary / Teodor
Szarwark.- Tarnów, cop. 2011.
Hasła przedmiotowe
Rekolekcje
Wiara -- katolicyzm
UKD
272-586
Kult wizerunków 272-526.6/.7
- bez wyrażania patrona
Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie /
Władysław Szołdrski.- Dębica, 2010.
•
Hasła przedmiotowe:
Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm - Polska
Matka Boska Zawadzka (obraz)
Cuda - Polska
Parafia - katolicyzm - Polska
Zawada (woj. podkarpackie) - kościół Narodzenia NMP
UKD
272-774
272-145.55
272-526.6/.7

350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich : tu
przeszłość łączy się z przyszłością : XIX Piekarskie
Sympozjum Naukowe / red. nauk. Witold Kania, Marek
Łuczak.- Piekary Śląskie ; Katowice, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm - Polska - 17-21 w
Matka Boska Piekarska (obraz)
Ojcostwo – katolicyzm
Piekary Śląskie (woj. śląskie) - kościół Imienia NMP i św. Bartłomieja pielgrzymki -17-21 w.
Piekary Śląskie (woj. śląskie) - religia - 17-21 w.
Materiały konferencyjne
UKD
272-526.6/.7
272-57
272-44

Duchowość chrześcijańska 27-58
Duchowość katolicka 272-58
365 dni ze Świętymi
Karmelu / Jerzy Zieliński.Wyd. 2.- Kraków, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Karmelici – duchowość
Karmelitanki Bose – duchowość
Święci i błogosławieni –16-20 w.
Rozmyślania religijne
UKD
27-36
272-788/-789
272-58
Objawienia prywatne wyrażane tylko
symbolem 272-145.55
Fatima i wielki spisek / Deirdre Manifold ;
tł. Aleksandra Jaworowska.- Poznań :
Wydawnictwo Wers, 2003.

Hasła przedmiotowe:
Komunizm -- a chrześcijaństwo
Masoneria – krytyka
Objawienia maryjne w Fatimie

UKD
061.251
141.8
272-145.55
NU: 272-145.55:272-312.47
272-534 tylko dla dokumentów na temat
MODLITWY
Aż dojdziemy do człowieka
doskonałego / Franciszek
Blachnicki ; [oprac. tekstów
Irena Chłopkowska].- Kraków,
2010.

Hasła przedmiotowe:
Wiara – katolicyzm
Modlitwa – katolicyzm

UKD
272-184
272-534
Modlitewniki - bez wyrażania patrona
Modlitewniki katolickie 272-282.5

Matko Najmilsza : modlitewnik maryjny /
[oprac. Michał Wilk].- Kraków, 2011.

Hasła przedmiotowe:
Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm
Modlitewnik – katolicyzm

UKD
272-282.5
NU: 272-282.5:272-312.47
Modlitewniki

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie :
100 modlitw w trudnych chwilach życia /
Jean-Yves Jaffré ; tł. Magdalena FossKita.- Kraków, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Modlitewnik – katolicyzm

UKD
272-282.5
2:316.74 Socjologia religii

Człowiek współczesny - jego religia i kultura / pod red.
Lidii Nowakowskiej, Zofii Zgody.- Bydgoszcz, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Etyka
Kultura - filozofia
Religia – socjologia

UKD
27-42
2:316.74
130.2
17
Patrologia. Kościół wczesnochrześcijański 27-9
NU: 27-9”…/1054” i 27-9”01/07”

By łamać chleb i składać
dziękczynienie : kapłaństwo w
pismach niektórych Ojców
Apostolskich / Henryk Mieczysław
Jagodziński.- Kielce, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Kapłaństwo – teologia - historia - 1-2 w.
Kościół wczesnochrześcijański- 1-2 w.
Patrologia – historia -1-2 w.

UKD
27-558.5
27-9
Historia chrześcijaństwa – do czasów współczesnych
27 NU: 27”…” i NU: 27-9

Historia chrześcijaństwa : by lepiej
zrozumieć nasze czasy / red. Alain
Corbin oraz Nicole Lemaitre, Françoise
Thelamon, Catherine Vincent ; przekł.
Anna Kocot.- Kraków, cop. 2009.

Hasło przedmiotowe:
Chrześcijaństwo – historia

UKD
27
Archeologia biblijna 27-23/-24-27
NU: 27-235/-236:903/904

Geografia wiary / Henryk Seweryniak.- Warszawa, cop. 2010.

Hasła przedmiotowe:
Archeologia biblijna
Chrześcijaństwo – historia
Pielgrzymki do Ziemi Święte
Jerozolima (Izrael)
Judea
Palestyna

UKD
27-57
27-23/-24-27
272-732.2 Papież. Nauczanie papieskie
Papiestwo


Błogosławiony Jan Paweł II
Wielki / [fot. Arturo Mari].Poznań, 2011.
Hasła przedmiotowe:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) podróże apostolskie – Polska
Albumy
Fotografia włoska – od 1945 r.

UKD
272-732.2
(084.1)

Jan Paweł II czyli Jak Karolek został
papieżem i kilkadziesiąt razy okrążył kulę
ziemską / Joanna Krzyżanek ; [il. Marcin
Ciseł].- Sandomierz, cop. 2010.

Hasła przedmiotowe:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Papiestwo - od 1965 r.
Wydawnictwa dla dzieci

UKD
272-732.2
(02.053.2)
Synody. Sobory 272-732.3/.4
Dobra doczesne Kościoła w świetle uchwał synodów polskich po
Soborze Watykańskim II / Stanisław Łupiński.- Łomża ; Warszawa,
2010.
Hasła przedmiotowe:
Kościół katolicki – finanse – prawo – historia – Polska – od 1944 r.
Majątek kościelny – prawo kanoniczne
Synod diecezjalny – Polska – od 1944 r.
UKD
272-732.3/.4
272-74
336(438)
Sobór Watykański II 272-732.3/.4
NU: 272-732.3/.4”1962/1965”

In Spiritu Sancto : analiza pneumatologii
Soboru Watykańskiego II / Krzysztof Ora.Lublin, 2010.
Hasła przedmiotowe:
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965)
Duch Święty – teologia – katolicyzm


UKD
272-144.89
272-732.3/.4
27-784 Stowarzyszenia chrześcijańskie
i organizacje
272-784 Katolickie stowarzyszenia
i organizacje

Charyzmat Światło-Życie /
Franciszek Blachnicki ; [red.
Grażyna Wilczyńska].- Wyd. 3.Kraków, 2010.

Hasła przedmiotowe:
Światło-Życie

UKD
272-784
Kazania

Krótko i na temat 3 : homilie na
rok A / Tomasz Horak.Katowice, cop. 2011.

Hasła przedmiotowe:
Kazania – katolicyzm – 21 w.
UKD:
272-475
(042)

.
Żyć w duchu Ewangelii : homilie na rok A / Marian Bendyk – Kraków, 2010
Hasła przedmiotowe:
Biblia. NT – analiza i interpretacja
Kazania – katolicyzm – 21 w.
UKD:
27-23/-24-27
(042)
Kościoły i kaplice 727:27

700 lat kościoła pw. Świętej Anny w Radzyniu Chełmińskim 1310-2010 / [oprac.
tekstów historycznych Jerzy Karol Kalinowski ; aut. fot. Stanisław Słabikowski, Robert
Prusakowski].- Radzyń Chełmiński ; Wąbrzeźno, 2010.
• Hasła przedmiotowe:
Duchowieństwo katolickie – Polska
Kościoły i kaplice – Polska
Sztuka sakralna – zabytki – Polska
Radzyń Chełmiński (woj. kujawsko-pomorskie) – kościół św. Anny
Biografie
Wydawnictwa popularne
• UKD
272-774
272-725
727:27(438)
929-052(438)
Dziękuję za uwagę !