Powerpoint over dementie

download report

Transcript Powerpoint over dementie

Dementie
Stadium 1: Het bedreigde ik
•
•
•
•
•
•
•
Identiteitscrisis
Korte termijngeheugenverlies
Denken verloopt trager
Taalgebruik is minder goed
Handelen verloopt trager.
Verminderd sociaal aanpassingsvermogen
Wel ziektebesef, maar geen ziekte-inzicht.
Stadium 2: ‘Het verdwaalde ik’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geheugenstoornissen steeds uitgebreider
Leeft meer in het verleden
Oriëntatie raakt steeds meer verstoord
Motorische onrust en dwaalneigingen
Omkering van het dag- en nachtritme
Belevingswereld wordt verkleind
Zelfstandigheid neemt af
Motoriek gaat zichtbaar achteruit
Bewegingen zijn niet meer doelgericht.
Stadium 3: ‘Het verborgen ik’
• Nog wel contact mogelijk
• Nauwelijks conversatie mogelijk
• Meer via aanraken, oogcontact, herhalen van
woorden.
Stadium 4: ‘Het verzonken ik’
• Volledig afhankelijk van anderen
• Vermogen om te kauwen en slikken gaat
verloren
• Geheugen en taal zijn minimaal
• Communicatie is ernstig verstoord
• Foetushouding.