la guerra de successió i el decret de nova planta

download report

Transcript la guerra de successió i el decret de nova planta

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I
EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO
UNITAT 1
CURS 2010-11
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1702-1714)
Ubicació en el temps: Segle XVIII
Ubicació en l’espai: Espanya, Catalunya i Europa
Àmbit: Polític
La guerra de Successió és un conflicte bèl·lic originat per la qüestió
successòria a la Monarquia hispànica.
Enfrontarà, a Europa
- Les dinasties dels Àustries i dels Borbons per l’hegemonia
al continent.
I a Espanya
- El Regne de Castella i la Corona d’Aragó pel model polític
(centralitzador-descentralitzador).
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
CAUSES
Carles II, de la Casa d’Àustria i Rei d’Espanya, mor l’any 1700 sense
descendència però nomena hereu el seu nebot-nét francès Felip de
Borbó, nét de Lluís XIV, que serà coronat com a Felip V.
Molts països europeus com la Gran Bretanya, Holanda, Portugal i
l’imperi austríac no veuen amb bons ulls aquest nomenament ja que
temen que la previsible unió de les corones francesa i hispànica
condueixi a un desequilibri de poder a Europa a favor de la dinastia
Borbó.
Aquests països declaren la guerra a Espanya i a França i proposen a
l’arxiduc Carles d’Àustria com a rei d’Espanya.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
CAUSES
Dins d’Espanya, Castella dóna suport a Felip d’Anjou i la Corona
d’Aragó, temerosa de l’absolutisme dels borbons i encara que Felip V
jura les constitucions catalanes, acaba donant suport a l’arxiduc
Carles d’Àustria.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
AIXÍ DONCS, COMENÇA L’ANY 1702 UNA GUERRA QUE ENFRONTA A
TOTA EUROPA ELS ÀUSTRIES (AMB EL SUPORT DE GRAN
BRETANYA, HOLANDA I PORTUGAL) CONTRA ELS BORBONS I UN
CONFLICTE INTERN A ESPANYA QUE ENFRONTA CASTELLA
CONTRA LA CORONA D’ARAGÓ
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
FETS
1702 Inici de la guerra de Successió
1707 A la batalla d’Almansa, les tropes de Felip V derroten les de
Carles d’Àustria i Felip V ocupa el País Valencià i Aragó i aboleix les
constitucions d’aquests regnes i imposa les de Castella.
1711 Ocorre en aquest any un fet que donarà un gir a la guerra de
Successió tant a Espanya com a la resta d’Europa:
- Amb la mort inesperada de Josep I, emperador de l’imperi
romanogermànic i germà de l’arxiduc Carles, aquest serà coronat
com a emperador romanogermànic amb el nom de Carles VI.
Aquest fet provocarà que la Gran Bretanya i la resta d’aliats retirin el
suport a Carles d’Àustria com a successor de Carles II i reconeguin
Felip V com a rei d’Espanya, a canvi que aquest renuncïi a la
successió al tron de França.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
FETS
1713 Se signa el Tractat d’Utrecht, que posa fi a la guerra de
Successió a Europa i estableix un nou equilibri de forces al continent
amb el domini d’Anglaterra (conseqüència de la guerra de Successió
a Europa).
Malgrat acabi la guerra a Europa, Catalunya segueix resistint, fins i
tot sense suport extern, conscient que Felip V farà amb les lleis i
institucions catalanes el mateix que havia fet amb les valencianes i
aragoneses
El juliol de 1713 les tropes borbòniques posen setge a Barcelona, que
resistirà amb moltes dificultats fins a l’11 de setembre de 1714, data
en què l’exèrcit de Felip V aconseguirà la capitulació de Barcelona.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
CONSEQÜÈNCIES
L’any 1716 Felip V promulgà el Decret de Nova Planta a Catalunya
amb què abolia les constitucions i institucions catalanes i imposava
les de Castella, alhora que eliminava totes les universitats catalanes i
en creava una de nova a Cervera, ciutat que s’havia mostrat partidària
de Felip V en tot moment.
A la ciutat de Barcelona, el mateix any 1716, Felip V féu enderrocar
1200 cases del barri de la Ribera per a construir-hi una fortalesa
militar, la Ciutadella de Barcelona, des de la qual controlar la ciutat.
Per allotjar els habitants de les cases enderrocades, molts d’ells
pescadors, va fer construir un nou barri: la Barceloneta.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
EL DECRET DE NOVA PLANTA DE CATALUNYA 1716
Ubicació en el temps: Any 1716
Ubicació en l’espai: Catalunya
Àmbit: Polític
És un decret firmat per Felip V l’any
1716 en virtut del qual s’aboleixen les
institucions i les constitucions
catalanes i s’imposen a Catalunya les
de Castella, com a conseqüència del
posicionament de Catalunya en la
guerra de Succecssió (1702-1714) en
què va donar suport a l’arxiduc Carles
d’Àustria en contra de Felip V.
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I EL DECRET DE NOVA PLANTA
CONTINGUTS
CATALUNYA
BÀSICS
DEL
DECRET
SOCIALS 4t ESO UNITAT 1
DE
NOVA
PLANTA
DE
• Imposició del castellà (llengua poc coneguda llavors a Catalunya)
com a llengua oficial a Catalunya en substitució del català.
• Abolició de les lleis catalanes i imposició de les de Castella.
• Imposició de la Reial Audiència, comandada pel Capità General, com
a institució de govern a Catalunya en substitució de la Generalitat.
• Divisió territorial en corregiments, en substitució de les tradicionals
vegueries.
• Imposició d’un impost únic: el cadastre.
•Tancament de les universitats catalanes i creació d’una de nova a
Cervera, com a premi per la fidelitat a la causa borbònica.