Hvordan administrerer vi §82a og samspillet med §82

download report

Transcript Hvordan administrerer vi §82a og samspillet med §82

Sådan administrerer vi § 82a –
samspillet med § 82
•
•
•
•
•
•
•
Hvem er jeg og hvorfor er jeg her 
Fakta om Gladsaxe
§ 82
§ 82a - adskiller sig fra § 82
§ 82a - samspillet med § 82
Gennemgang af konkret sag
Opsamling herunder sagsbehandlernes
dilemma og tandlægekonsulentens rolle
Fakta om Gladsaxe
•
•
•
•
•
•
•
Ca. 65.000 indbyggere
Godt 2.100 kontanthjælpsmodtagere
Ca. 650 personer under 25 år
Ca. 1.450 personer over 25 år
296 ansøgninger iht. §82 og §82a i 2013
191 bevillinger i 2013
105 afslag i 2013
Tandbehandling iht. § 82
• Udgiften kan ikke dækkes af anden lovgivning
• Alle kan i princippet ansøge
• Ansøger og evt. ægtefælle har ikke selv
mulighed for at afholde udgiften
• Behandlingen er nødvendig og
helbredsmæssig velbegrundet.
Behandlingsbehovet skal være akut og
uopsætteligt.
§ 82 fortsat…..
• Økonomisk vurdering af rådighedsbeløb,
herunder muligheden for selv af afholde hele
eller dele af udgiften
• Sagsbehandler undersøge mulighederne for
afdragsordning med tandlægen. Evt. henvise
til anden tandlæge der er villig til at indgå en
afdragsordning.
Økonomisk beregning:
Anvender gældende praksis fra Ankestyrelsen
• Medtager ikke privat og offentlig gæld
Vejledende rådighedsbeløb:
• Enlig kr. 3.000, ægtepar kr. 5.000, 1. barn kr.
1.000, efterfølgende børn kr. 750.
• Eventuelt overskud skal som hovedregel
anvendes til hel eller delvis afholdelse af
behandlingen.
§ 82a adskiller sig ift. § 82 som
følge af Ankestyrelsens praksis:
• At der ikke kræves et akut og uopsætteligt
behandlingsbehov
• At der ydes økonomisk støtte til forebyggende
behandlinger
§ 82a – samspillet med § 82
• § 82a Stk. 4. Kommunen skal
forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter
stk. 2, hvis udgiften til et samlet
behandlingsforløb overstiger 10.000 kr.
Kommunen skal i den forbindelse vurdere,
om behandlingen er nødvendig og
helbredsmæssigt velbegrundet.
Gennemgang af sag
• 22 årig hjemmeboende på kontanthjælp
• Januar 2013 ansøger om tandbehandling til
kr. 31.687,39 – behandlingen består af
plastfyldninger, rodbehandlinger og
bedøvelser.
• Bevilling iht. LAS § 82a. Egenbetaling kr. 600
• Behandlingen udføres til kr. 25.267
• Marts 2013 NY ansøgning - implantater +4,
+7, -6. Samlet pris kr. 45.000
Sag fortsat………….
• Sagen vurderes af tandlægekonsulent ud fra
om behandlingen er nødvendig og
helbredsmæssig velbegrundet med de
principper der er for § 82. Undtaget er akut
og uopsætteligt.
• Bevilling på alternativt behandlingsforslag på
unitor til kr. 10.000.
Opsamling
Sagsbehandlerens dilemma:
• ”Aflære” tanken om akut og uopsætteligt
• Anerkende den forebyggende tandbehandling
Tandlægekonsulentens rolle:
• ”Turde” trodse de praktiserende tandlæger
• Fastholde fagligheden
• Udfordre sagsbehandlerne