Finansal Planlama

Download Report

Transcript Finansal Planlama

GENEL TURİZM DERS NOTLARI Turizm Sektörü ve Turizm Arzı Hazırlayan Yard.Doç.Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TANIMI

   Turist gönderen bölge Ulaşım Turist kabul eden bölge - Yardımcı Unsurlar

Turizm Sektörünün özellikleri

       Yüksek yatırım gerektirir Bütün yıl faaliyet sunulur Genellikle hizmet üretilir ve sunulur Kalite kontrol sorunu vardır Tüketici tercihleri sürekli değişim gösterir Turizm ürünü heterojen özelliğe sahiptir Turizm ürünleri soyuttur

Turizm Sektörünün özellikleri

       Eşzamanlı üretim ve tüketim vardır Turizm arzı çok değişkenlik gösterir Turizm arzı kısa dönemde artırılamaz Turizm ürünlerinin pazarlanması fiziksel ürünlerden farklıdır Emek yoğundur Turizm talebi pek çok gelişmeden etkilenebilir Dağıtım sistemi tersine işler

Turizm Arzı

 Turizm arzı, turistik tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinmelerini karşılamak için gerekli mal ve hizmetlerin (turistik ürün) tedarik edilmesini içeren üretime dayalı işlemlerin tümü şeklinde tanımlanmaktadır

Turizm Ürünü ve Temel Unsurları

1- Çekicilik  Doğalunsurlar,  Sosyo-kültürel unsurlar,  Ekonomik unsurlar ve  Psikolojik unsurlardır.

2- Ulaşılabilirlik (hedef kitleye yakınlık-düşük maliyet kısa zaman) 3- Turizm İşletmeleri 4- Etkinlikler 5- İmaj

Turizm İşletmeleri

    Demiryolları Denizyolları Karayolları Havayolları

KONAKLAMA İŞLETMELERİ

 Konaklama Amacı Bakımından - Kaplıca Kür otelleri - Sayfiye otelleri - Kongre amaçlı oteller - Dağ ve spor amaçlı oteller

Konaklama İşletmeleri

 Faaliyet Süreleri Bakımından Otel İşletmeleri - Bütün yıl açık olan oteller - Mevsimlik oteller

Konaklama İşletmeleri

 Bulundukları Yere Göre Otel İşletmeleri - Havaalanı otelleri - İstasyon otelleri - Kent Merkezi otelleri - Liman otelleri

Konaklama İşletmeleri

 - Küçük - Orta – Büyük oteller   Büyüklükleri Bakımından Oteller Mülkiyet Durumuna Göre Şahıs, şirket, sendika, dernek Kamu / Özel Sunulan Hizmet Çeşidine Göre -Sadece oda - Eğlence –dinlenme –spor- sağlık – kongre vb

Otel İşletmeleri

 Uygulanan Fiyat Düzeyine Göre Ucuz Orta Gelir Grubuna hitap eden Lüks oteller

Otel İşletmeleri

 Hukuki Özellikleri Bakımından Belediye belgeli oteller - Nitelikli - Niteliksiz Turizm İşletme Belgeli oteller - 1, 2 3 4 5 yıldızlı oteller

Diğer Konaklama İşletmeleri

         Motel Tatil Köyü Pansiyon Kamping Apart otel Hostel Termal Turizm Tesisi Sağlık rehabilitasyon ve bakım merkezi Golf tesisi

Diğer Konaklama İşletmeleri

   Dağ evi, spor ve avcılık tesisi Kırsal turizm tesisi Yüzer tesisler

Yiyecek İçecek İşletmeleri

    Lokanta Kafeteryalar Günübirlik tesisler Mola noktaları

Seyahat İşletmeleri  Tur Operatörleri  Seyahat Acentaları -A grubu - B grubu - C grubu

Seyahat Acentalarının Görevleri

       

a) Tur Düzenlemek b) Transfer

c) Rezervasyon:

d) Enformasyon

: Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konularla, turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi vermek,

e) Kongre-Konferans Organizasyonu

benzeri faaliyetleri organize etmek, : İçinde konaklama, transfer ve tur hizmetlerinden en az birinin yer aldığı kongre, konferans, toplantı, fuar, sergi ve

f) Turistik gezi amaçlı münferit taşıma aracı kiralama g) Ulaştırma araçları biletleri satmak: h) Seyahat acentası ürünü satmak

verilmek kaydıyla satmak.

: Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamı ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki

Rekreasyon İşletmeleri     Doğal veriler Sportif veriler Kültürel veriler Eğlenceye yönelik veriler

Diğer Turizm İşletmeleri      Eğlence yerleri Eğlence merkezleri Temalı parklar Tatil Merkezleri Hediyelik Eşya mağazaları