3patterns

download report

Transcript 3patterns

Mintafelismerés
Témák

Mintázatok mentális leírása
templátum
 Jegy (feature)
 struktúra


Top-down feldolgozás
A szó elsőbbsége
 Gestalt törvények

Észlelés


Az érzékszervek ingerléséből következő
tapasztalatok (a környezeti ingerek aktiválják a
receptor neuronokat)
mintafelismerés: az észlelésnek az a szakasza,
amikor az ingert felismerjük
Bottom-up feldolgozás


Az inger feldolgozása önmagában (kontextus
nélkül)
Csak azt az információt használja fel, amit maga
az inger nyújt
CAPTCHA (Carnegie Mellon University)

Completely Automated Public Turing test for telling
Computers and Humans Apart
A mintafelismerés folyamata




A memóriánkban tárolunk mintákat
“Leírjuk” észlelt stimulust
Megkeressük a leírásnak megfelelő mintát a
memóriánkban
Ha ez sikerül, felismertük az ingert
Milyen lehet egy ilyen leírás?



templátum?
Jegyek (feature)?
struktúrák?
Templátum elméletek (1960s)


holisztikus, elemzetlen
Az összehasonlítás az egybeesés alapján történik
W
R
O
J
J
C
P
H
A
A templátumok státusza


Jó magyarázat a szenzoros tárra: néhány
századmásodpercre egészében tároljuk az észlelt
tárgyat
De nem ad magyarázatot arra, hogy bizonyos
különbségektől el tudunk tekinteni:
 méret
 helyzet
 orientáció

Nem ad magyarázatot a képrészletek funkcióinak
hatására
Phillips 1974: azonos vagy más?
Kétértelmű ábrák: rája vagy vitorla
Feature elméletek




Mintaleírás jegyek segítségével
Hasonló (összekeverhető) tárgyaknak sok azonos
jegyük van
Bizonyos jegyek feltűnőbbek (salient) mint mások
Egkülönböztető jegyek: amik önmagukban
megkülönböztetnek egy tárgyat egy másiktól
R
–P
E – F
Selfridge s
Pademonium (1959)
’
Hubel & Wiesel 1961, 1965


feature detektorok: neuronok, amik csak bizonyos
jegyekre reagálnak
Macska és majom kísérletek: a látókérek
neuronjainak aktiválását mérték különböző ingerek
esetén
 Függőleges
vs. vízszintes rúd
 Mozgó vs. álló rúd
 Rövid vs. hosszú rúd
Mitől lesz egy fegy “feltűnő”?

Kevésbé vagyunk érzékenyek a kategórián belüli
tárgyakat megkülönböztető jegyekre mint a
kategóriákat megkülönböztető jegyekre
Navon 1977: Globális jegyek
elsőbbsége

Tömör inger
A globális mintát
gyorsabban ismerjük
fel
 A globálissal
megyegyező kicsi
betűket gyorsabban
ismerjük fel, mint a
meg nem egyező kicsi
betűket


Szellős inger

Fordítva
Arcfelismerés



Fusiform gyrus (FFA) a
halántéklebenyen arcokra
reagál
Farah et al 1998:
arcokat és házakat
nevekkel párosítanak
Maj az arcok illet házak
részleteit látját, és
azonosítaniuk kell az
ingert
Gauthier et al 1999: Greebles




Számítógéppel generált
tárgyak (Greebles)
Nevekkel párosítják a
Greeble-ket
fMRI mérés a tanulás
előtt és után
kontroll: emberi arcok
Experience dependent plasticity
FFA: Fusiform Face Area (area specialised for
faces)
A jegyelméletek hiányosságai
Ott is látunk mintát,
ahol nincs
 Egy jegynek különböző
funkciói lehetnek
(vitorla/rája)
 Az egész több, mint a
részek összege

Struktúra elméletek



Jegyek
A jegyek közötti relációk megállapítása
Ezek alapján struktúrális leírások
A leírás befolyásolja a tárgyak látszólagos
mélysége
A relációk épp olyan fontosak, mint a
jegyek

A bőrönd jobban hasonlít a vödörre, mint a bögrére
(Arguin & Saumier 2004)
Biederman recognition-by-components
modelje: geonok

Ha felhasználjuk a relációkata mintaleírásnál, nincs
szükség minden jegyre: a kép összeáll a geonokból
(perceptuális részletekből)
Top-down feldolgozás
Reichter 1969: a szó elsőbbsége


feladat: melyik
betű szerepelt
ebben a
pozícióban az
ingerben
Eredmény: szó
kondícióban több
helyes válasz
Taárgyfelismerés kontextusban, Palmer
1975


Tárgyfelismerés feladat megelőző kontextussal
A kontextushoz kapcsolódó tárgyakat gyorsabban felismerjük
Kontextus
Gestalt törványek (Koffka, Köhler,
Wertheimer, korai 20. sz.)



Gestalt pszichológia
Hogyan értelmezzük
a látványt
Egyszerű
alakzatokat látunk
Gestalt elvek

Színenként
csoportosítunk
A Gestalt törvények heurisztikák


színek
meghat
ároznak
tárgyak
at
tárgyak
takarják
egymást
De be is csaphatnak

Ames szoba
Asztalok perspektivikus képe
Ponzo illúzió

Megmagyarázatlan illúzió: Müller-Lyer

