2. ve 3. Sınıf Olumlu Olumsuz Cümle Sunusu

Download Report

Transcript 2. ve 3. Sınıf Olumlu Olumsuz Cümle Sunusu

Cümle Bilgisi
www.sorubak.com
Duygu ve düşüncelerimizi
tam olarak ifade eden
sözcük yada sözcük
gruplarına cümle
(tümce)denir.
www.sorubak.com
Oyuncakları oynamayı çok
seviyorum.
(Bu cümle bir duygu bildiriyor.)
www.sorubak.com
Lütfen bize gelir misin?
(Bu cümle bir istek bildiriyor.)
www.sorubak.com
Kitapları öğretmenine
götürüyor.
(Bu cümle bir iş bildiriyor.)
www.sorubak.com
Hasta olduğu için okula
gelmedi.
(Bu cümle bir düşünce bildiriyor.)
www.sorubak.com
Cümlelerin
Yazılışı
www.sorubak.com
Tümcelerin ilk harfi büyük
harfle başlar.
www.sorubak.com
Tümcenin sonuna nokta
( . ) , soru işareti ( ? ) veya
ünlem işareti ( ! ) konulur.
www.sorubak.com
Bugün hava çok güzel.
www.sorubak.com
Bugün bize gelecek misin?
www.sorubak.com
Eyvah, okula geç kaldım!
www.sorubak.com
Anlamına
Göre
Cümleler
www.sorubak.com
Anlamına göre cümleleri;
1- Olumlu cümleler
2- Olumsuz Cümleler
3- Soru Cümleleri
olarak üçe ayırıyoruz.
www.sorubak.com
Olumlu
Cümleler
www.sorubak.com
İşin yapıldığını, yapılmakta
olduğunu ya da yapılacağını
bildiren cümlelere olumlu
cümleler denir.
www.sorubak.com
Sınıfımızda otuz iki
öğrenci vardır.
www.sorubak.com
Fatma bu gün bize geldi.
www.sorubak.com
Soruyu Demet doğru
cevapladı.
www.sorubak.com
Parkta oturan benim
dedemdir.
www.sorubak.com
Olumsuz
Cümleler
www.sorubak.com
Bir işin yapılmadığını ya da
yapılmayacağını bildiren
cümlelere olumsuz cümleler
denir.
www.sorubak.com
Olumlu cümlelerin sonuna
-me , - ma olumsuzluk ekleri
getirilerek cümle
olumsuzlaştırılır.
www.sorubak.com
İş, hareket bildirmeyen
olumlu cümleler değil
sözcüğü ile olumsuz yapılır.
www.sorubak.com
Var sözcüğüyle biten olumlu
cümleler, yok sözcüğü ile
olumsuz hale gelirler.
www.sorubak.com
Hasan’ın babası telefon
etmemiş.
www.sorubak.com
Mehmet ödevini yapmamış.
www.sorubak.com
Bugün yağmur yağmadı.
www.sorubak.com
Babam manavdan üzüm
almamış.
www.sorubak.com
Ablam köpeği veterinere
götürmemiş.
www.sorubak.com
Bu bisiklet Ali’nin değil.
www.sorubak.com
Senin kitapların bende değil.
www.sorubak.com
Bu ev bizim değil.
www.sorubak.com
Aylin’in topu var.
Aylin’in topu yok.
www.sorubak.com
Vazoda çiçek var.
Vazoda çiçek yok.
www.sorubak.com
Manavda elma var.
Manavda elma yok.
www.sorubak.com
Soru
Cümleleri
www.sorubak.com
Bilinmeyen bir şeyi öğrenmek
amacıyla oluşturulan
cümlelere soru cümlesi
denir..
www.sorubak.com
Soru cümlelerinin sonuna
soru işareti ( ? ) konulur.
www.sorubak.com
Kim, kiminle, neden, niçin,
nereye gibi sözcükler
cümleye soru anlamı
kazandırır.
www.sorubak.com
mi soru eki,cümleye soru
anlamı katar.
mi soru eki cümle içinde mı,
mu, mü olabilir.
www.sorubak.com
mi soru eki, sözcükten ayrı
yazılır.
mi soru ekine eklenen ekler
soru ekine bitişik yazılır.
www.sorubak.com
Peki sen niçin geldin?
www.sorubak.com
Ahmet okula neden
gelmedi?
www.sorubak.com
Pikniğe kiminle gittin?
www.sorubak.com
Çiçekleri nereye
götüreceğim?
www.sorubak.com
Kiminle gezmeye
gideceksin?
www.sorubak.com
Ezgi törende şiir
okuyacak mı?
www.sorubak.com
Bugün çok mu yoruldun?
www.sorubak.com
Şu paketleri taşımama
yardım eder misin?
www.sorubak.com
Yarınki maça
gidiyor muyuz?
www.sorubak.com
Mut’a geldiğinde mi beni
arayacaksın?
www.sorubak.com
Ağabeyin askere mi
gidecek?
www.sorubak.com
Kuşlar balkona gelmişler
mi?
www.sorubak.com