Engelli Çalıştayı - Dicle Üniversitesi

Download Report

Transcript Engelli Çalıştayı - Dicle Üniversitesi

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİYARBAKIR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜĞÜ
GÜNEYDOĞU’DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ
BİREYLERİN SORUNLARI ve
BİRİMLERİ ÇALIŞTAYI
13-14 MAYIS 2013
YER: DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ
B Salonu, Kayıt: 09.00
E-mail: [email protected]
Diyarbakır Valiliği
Dicle Üniversitesi
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü
•
ORGANİZASYON KOMİTESİ
•
•
•
•
•
Onursal Başkanlar
Mustafa TOPRAK (Diyarbakır Valisi)
Prof. Dr. A. Jale SARAÇ ( Dicle Üniversitesi Rektörü)
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Hamdi TEMEL (D.Ü. Engelliler Uygulama Ve Araştırma
Merkezi Müdür V.)
Düzenleme Ve Yürütme Kurulu
Ahmet GÜNAYDIN (DİYARBAKIR Vali Yardımcısı)
Prof. Dr. Hamdi TEMEL ( D.Ü. Engelliler Uygulama Ve Araştırma
Merkezi Müdürü)
M. Hadi AĞIRBAŞ (Milli Eğitim Müdürü)
Doç. Dr. Reyhan GÜVEN GÜVEN (D.Ü. Engelliler Uygulama Ve
Araştırma Merkezi Müdür Yrd.)
Öğr.Gör. Şeyhmuz GÜRBÜZ (D.Ü. Engelliler Uygulama Ve
Araştırma Merkezi Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Mehmet DOĞRU (D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fak.İlköğretim
Bölüm Başkanı)
Yrd Doç Dr. Tamer KUTLUCA (Dicle Üniversitesi)
Hüseyin HAN (İl Milli Eğitim Şube Müdürü)
Şehmus TEKİN (Sur Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü)
Mehmet ÇELİK(Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hüseyin HAN (İl Milli Eğitim Şube Müdürü)
Şehmus TEKİN (Sur Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü)
Mehmet ÇELİK(Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü)
Necmettin CAN(Kayapınar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü)
Hakan ÇETİNKAYA(Yenişehir Rehberlik Araştırma Merkezi
Müdürü)
Yılmaz DOĞAN(Yenişehir Surkent İşitme Engelliler İ.Ö.O)
Hediye ATAY (Özel Özel Eğt Kurmları Bölge Temsilcisi)
Arş.Gör. İsmet KAYA (Dicle Üniversitesi)
Arş.Gör. Selin GÖÇEN (Dicle Üniversitesi)
Arş.Gör.Mehmet DEMİRKOL (Dicle Üniversitesi)
Kongre Sekretaryası
Doç. Dr. Reyhan Gül GÜVEN (D.Ü. Engelliler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdür Yrd.)
Mehmet ÇELİK (Bağlar RAM Müdürü)
Şeyhmus TEKİN (Sur RAM Müdürü)
İletişim Bilgileri
Adres: D.Ü. Engelliler Uygulama ve Araştırma merkezi Müdürlüğü
Ceylan Enstitüler Binası Diyarbakır
İletişim Tel: 04122488320/8450, Fax: 04122488320 (Enstitü)
İrtibat Kişisi: Mehmet Çelik: E-Mail: [email protected],
Emine Fidan, E-mail: [email protected]
GÜNEYDOĞU’DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SORUNLARI ve BİRİMLERİ ÇALIŞTAYI
13 MAYIS 2013
Konuşmacı
Tarih/Saat
Faaliyet
Yer
Adı Soyadı
09.00 – 09:30
Kayıt
Giriş-lobi
09:30-09:40
Açılış Konuşmaları
Salon B
09:40-10:20
Çalıştay Grupları 1. Oturum
Salon 1
10:30-11:10
11:20-12:00
12:00-13:00
13:00-13:40
14:00-14:40
15:00-15:50
Çalıştay Grupları 2. Oturum
Çalıştay Grupları 3. Oturum
Yemek
Çalıştay Grupları 4. Oturum
5 Çalıştay Gruplarına Grup
Sözcüleri Tarafından Sunum
Yapılması 1.Oturum
5 Çalıştay Gruplarına Grup
Sözcüleri Tarafından Sunum
Yapılması 2.Oturum
Salon 2
Salon 3
Prof. Dr. Hamdi TEMEL
Kurumu - Görevi
D.Ü. Engelliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdür V.
I. OTURUM (Salon B)
TOPLUMSAL YAKLAŞIMLAR
Prof. Dr. Remzi OTO
Moderatör:
(Dicle Üniversitesi)
Katılımcılar
Adı Soyadı
Kurumu
Necmettin CAN(Kayapınar RAM müdürü)
Avukat Eshat AKTAŞ(Diyarbakır barosu)
Dr Kemal KARADAŞ(Diyarbakır tabipler odası başkanı)
Sedat TOK (İşkur İl Müdürlüğü İş ve meslek danışmanı)
M.Şerif ÇEVİK (Kayapınar Vehbi Koç ilkokul müdürü)
Adnan AYDIN(DOMDER Başkan yardımcısı)
Ramazan SERİM(Diyarbakır büyükşehir belediyesi engelliler şubesi)
Mustafa ARIK(Bağlar Mesut Yılmaz İÖO Rehber öğretmen)
Ali YILDIRIM (Kayapınar Özel Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi Sosyal hizmet uzmanı)
Vesile BAKIR (VELİ)
Şükran AZİZOĞLU(VELİ)
2. OTURUM (Salon B)
EĞİTİM SÜRECi
Moderatör:
Dr. Mehmet Ata ÖZTÜRK
(Marmara Üniversitesi)
Katılımcılar
Adı Soyadı
Kurumu
Hakan ÇETİNKAYA(Yenişehir RAM Müdür Yardımcısı)
Serkan BAKIR (Kayapınar RAM Özel Eğitim Öğretmeni)
Şenay ÖĞRETMEN( Bağlar RAM Özel Eğitim Öğretmeni)
Sedat IRMAK (Bağlar Özel Berfin Özel Eğitim ve Rehabitasyon Merkezi Özel Eğitim ğretmeni)
Ahmet Barış KOÇER
Oğuz ATABAY (Yenişehir Öğretmen Mehmet Sabri Güzel İÖO )
Pınar ÖZLÜ(Aile ve sosyal politikalar Sur Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Öğretmen)
Ahmet Serdar GÜZEL (Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Bakım ve Rehabitasyon Merkezi Öğretmeni )
Heşyar AKGÖK (Yenişehir RAM Gezici Özel Eğitim Öğretmeni )
Özgür ÖZTÜRK ( Bağlar RAM Özel Eğitim Hizmetleri Başkanı)
3. OTURUM (Salon B)
AİLE EĞİTİMİ
Moderatör:
Yrd.Doç.Dr. Fazlı ERGÜN
(Dicle üniversitesi)
Katılımcılar
Adı Soyadı
Kurumu
Şehmus TEKİN (Sur RAM Müdürü)
Hediye ATAY (Özel Öğretim Kurumları Bölge Temsilcisi)
Lütfü ÇALIŞKAN(Bağlar Özel Buket Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı)
Şükran AY(Bağlar Ferhat Ay Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü)
Rıdvan PAVİK(Bağlar Özel Berfin Özel Eğitim ve Rehabitasyon Merkezi Müdürü )
Onur BÖRTÜÇENE (İl Sağlık Müdürlüğü ARGE Şube Müdürü-Psikolog)
Yaşar YİĞİT(İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı)
Erol BİÇEN (Yenişehir Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu Rehber Öğretmeni)
Sultan DEVİREN(VELİ)
Güler ELSANCAK(VELİ)
Şükriye DEMİREL(VELİ)
Kader BOZKURT(VELİ)
4. OTURUM (Salon B)
YASAL MEVZUAT
Moderatör:
Yrd.Doç.Dr. Ömer ERGÜN
(Dicle Üniversitesi)
Katılımcılar
Adı Soyadı
Kurumu
Mustafa ETKİN ( İş Kur il Müd. Meslek Danışmanı)
Av. Ömer BARAN (Diyarbakır Barosu)
Yılmaz DOĞAN (Surkent İş. Eng. İO.)
Abdulkadir ARAS ( Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hiz. Uzm.)
Ercan AKTO (SSP Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Şenay CANURUÇ ( D.Ü. Hukuk Fak.)
Şükrü ÇETİNKAYA (İl Emn. Müd. Çocuk Şb.)
Fırat YILDIZ ( İl Sağ. Md. Arş Hst. Pers. )
Cengiz GÜNAY ( Tabibler Odası)
Ramazan SERİM (Büyük Şehir Belediyesi Eng. Dest. Mer. Kor.)
Kahraman ELALTUNKARA ( Karayolları 9. Şb. Md Aktivist)
Aziz DAYAN ( İl Engelli Meclisi Temsilcisi )
Muhsin BATGİ (Engelli Temsilcisi)
Emrah ONER (Sur RAM Rehber Öğretmen)
5. OTURUM (Salon B)
TANILAMA SÜRECİ
Moderatör:
Prof.Dr. Remzi ÇEVİK
(Dicle Üniversitesi)
Katılımcılar
Adı Soyadı
Kurumu
Mehmet ÇELİK (Bağlar RAM Müdürü)
Mustafa ÇETİN (Bağlar 700.Yıl Ortaokulu Müdürü)
Ayhan GEZER (Bağlar RAM Özel Eğitim Öğretmeni)
Hüseyin VEYİSOĞLU (Kayapınar RAM Özel Eğitim Öğretmeni)
Gönül ÇELİK (Silvan RAM Rehber Öğretmen)
M.Murat BAYANCUK (Çınar RAM Müdür Yardımcısı)
Burhan AKGÜL(Yenişehir İbn-i Sina Özel Eğitim Uyg. Merkezi Rehber Öğretmen)
Merve SEYYAR (Bağlar RAM Gezici Özel Eğitim Öğretmeni)
Mine ONUR (DOMDER Diyarbakır Otizmle Mücadele Derneği Dernek Başkanı)
Fatma İPEK (Yenişehir Toplukonut Ortaokulu Türkçe Öğretmeni)
Yakup BERENT (Yenişehir RAM Rehber Öğretmen)
Murat İNCE (Bağlar Özel Berfin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapist)
Hasan TUNÇ (Sur RAM Rehber Öğretmen)
Suat SÖNMEZ (Sur RAM Müdür Yardımcısı)
GÜNEYDOĞU’DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SORUNLARI ve BİRİMLERİ ÇALIŞTAYI
14 Mayıs 2013
13:00 Açılış konuşmaları
-Prof. Dr. Hamdi TEMEL (D.Ü. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) “Çalıştay Bildiri Sonuçları”
--Doç. Dr. -Hakan SARI Yükseköğretim Kurulu, Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi, S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Öğretmenliği)
-Engelli öğrencinin mektubu (Erkan USLU)
- M. Hadi Ağırbaş (Milli Eğitim Müdürü)
- Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Rektör)
- Mustafa Toprak (Diyarbakır Valisi)
15:00 Tiyatro gösterisi
15:20Müzik dinletisi
16:00 Rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin gösterileri
16:30 Folklor gösterisi
Rehabilitasyon merkezlerine giden öğrencilerin resim- materyal sergisi