Горизонт 2020

download report

Transcript Горизонт 2020

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗІ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС В ОБЛАСТІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (NIP UKRAINE)

NCPs/Ukraine INCO Mobility Financial & Legal

Бюджет Рамкових Програм ЄС

80

€ Billion

70 60 50 40 30 20 10 0

3,27 5,36 6,6 13,12 14,96 17,5

1984-1987 1987-1991 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2007-2013

РП 7: 2007 – 2013

Співробітництво Тематичні пріоритети

Ідеї

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Люди

9 10

Європейська Рада з досліджень (ERC)

Можливості

Програма мобільності ім. Марі Кюрі

Тренінги для вале початківц ів Партнерство промисло вість наука Міжна родні аспекти Спеціаль ні дії для створення ринку праці Гармонійний розвиток дослідницької політики

Міжнародний вимір РП7

Беруть участь та отримують фінансування організації з більш ніж 169 країн світу Серед країн не членів ЄС/ асоційованих найбільш успішні країни: США, Китай, Росія, Бразилія, Південна Африка, Індія, Україна

Результати РП7*

  

Серед країн не членів ЄС/асоційованих Україна посідає 7 місце за кількістю учасників та в бюджетному розподілі 857 пропозицій (1,102 установ України) подано в рамках 355 конкурсів РП7 Отримали фінансування 166 пропозицій (223 установи з України) з загальним бюджетом 368,84 млн. євро, з яких 16,67 млн. євро віддано учасникам з України

*на 18 жовтня 2012 року

Результати РП7

Географічний розподіл

Розподіл за типом інституції

Лідери України

Програма мобільності РП7 «Дії Марії Кюрі» Marie Curie Actions

(підпрограма РП7 «Люди») Мета

 Професійне навчання  Підвищення кваліфікації  Розвиток наукової кар’єри  Обмін досвідом і знаннями між науковими співробітниками різних країн, що не залежить від віку і області досліджень

Стипендіальні підпрограми

      Мережі для навчання молодих науковців, які починають наукову кар’єру.

Initial Training Networks (ITN)

Співробітництво між промисловістю і науковою спільнотою.

Industry-academia pathways and partnerships (IAPP)

Стипендії для дослідників з третіх країн, які приїжджають в країни ЄС\АК для проведення досліджень.

International Incoming Fellowships for Career Development (IIF)

Стипендії для дослідників з країн ЄС\АК, які приїжджають в треті країни для проведення досліджень.

International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

Міжнародний обмін науковими кадрами між країнами ЄС\АК і третіми країнами.

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Інші*

Наукові напрями

Наукові напрямки

СУСПІЛЬНІ НАУКИ 11% ФІЗИКА 13% МАТЕМАТИКА 4% CHE ECO ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 33% ENG ENV LIF MAT PHY НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 13% SOC

Учасники:

ДОСЛІДНИКИ

Молоді спеціалісти (Early-stage researchers):

вища освіта + стаж роботи в науковій сфері до 4 років (повна зайнятість), або диплом кандидата наук

Кваліфіковані спеціалісти (Experienced researchers):

аспіранти / докторанти / доктори наук / кандидати наук, або стаж роботи в науковій сфері більше 4 років (повна зайнятість)

Horizon 2020

The EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020

Наступна рамкова програма

  

Назва: “HORIZON 2020” – “Горизонт 2020 – рамкова програма з наукових досліджень і інновацій” Тривалість: 1 січня 2014 – 31 грудня 2020 Бюджет: 87, 740 млрд. євро

Web:

www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Наука ближче до суспільства!

Горизонт 2020

   

Об'єднання трьох програм: Сьома Рамкова програма досліджень(FP7), Програма конкурентоспроможності та інновацій (CIP), Європейський інститут інновацій та технологій ((EIT) Інноваційний підхід: від наукових досліджень до впровадження Фокус: на соціальні проблеми, що стоять перед суспільством Спрощений доступ: для всіх компаній, університетів, інститутів країн ЄС і за межами.

Горизонт 2020

Суспільні виклики (Societal Challenges): 35.888

      Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут; 7033 Безпека продуктів харчування, стійке сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка; 4152 Безпечне, чисте та раціональне використання енергії; 5782 Раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт; 6802 Клімат, ефективне використання ресурсів та сировини; 3160 Самодостатні, інноваційні та захищені суспільства. 3819

: 2014-2020

Лідерство у промисловості Industrial Leadership 20.280

Лідерство у промисловості 13781

• • • інформаційно-комунікаційні технології; нанотехнології; новітні матеріали; • • біотехнологія; передові виробничі технології; • космічні технології; Доступ до фінансування ризиків, для інвестицій в дослідження та інновації; 3538 Підвищення рівня та кількості інновацій МСП, 7448

Передова наука (Excellent Science): 27.818

• European Research Council 13 268 • Future & Emerging Technologies (FET) 3100 •Марія Складовська Кюрі 5572 •Research Infrastructures 2478

Європейський Інститут інновацій та технологій (EIT) 3.194

Non-nuclear direct actions of the Joint Research Institute:

2.212

Marie Skłodowska Curie Actions in Horizon

Мета:

2020

Зміцнення міжнародної міждисциплінарної та міжгалузевої мобільності дослідників Підвищення можливості для кар'єрного росту й умов праці молодих науковців та досвідчених дослідників Розвиток наукової кар`єри Сприяння співробітництву між науковими установами та промисловістю 

Для:

Університетів, дослідних інститутів та підприємств (особливо МСП) Молодих дослідників (як правило, докторантів) і досвідчених дослідників (як правило, постдоков)

Більше інформації

РП7 http://cordis.europa.eu/home_en.html

Горизонт 2020 www.ec.europa.eu/research/horizon2020 EU 2020 Strategy http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС в області науки та технологій _______________________________________________

ОЛЕНА КОВАЛЬ

офіс 801, 180, вул. Горького, Київ, 03680, Україна

Тел/факс: +380 44 529 0332

E-mail: [email protected]

Web: http://www.fp7-ncp.kiev.ua