Dr.Aykut ÇELİK

Download Report

Transcript Dr.Aykut ÇELİK

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ
GÜVENLİĞİ İŞYERİ
HEKİMLİĞİ’ nde SON
DURUM ???
Dr.Aykut ÇELİK
28 Ekim 2010 - Antalya

Son SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 80.602 iş kazası, 1208
meslek hastalığı vakası meydana gelmiş ve bunların 1.044’ü
ölümle sonuçlanmıştır.




● Son SGK istatistiklerine göre ölümcül iş kazalarının % 98’i
ve meslek hastalıklarının %82’si küçük ve orta ölçekli
işletmelerde meydana gelmekte, bu işyerleri ise tüm çalışanların
%62’ni oluşturmaktadır.
● TUİK istatistiklerine göre ülkemizdeki iş gücünün yarısı kayıt
dışı koşullarda çalışmakta ve işyerlerinin ancak %5’i
denetlenebilmektedir.
● Yapılan araştırmalarda iş kazalarının %98’nin önlenebilir
nedenlerle gerçekleştiğini göstermektedir.Bu nedenlerin başlıca
sebebi işverenlerin kural ve sınır tanımaz kar hırsı, kayıt dışı işçi
çalıştırma ve taşeron çalışmanın esas hale getirilmesidir.
17 MAYIS 2010 : ZONGULDAK
MADEN KAZASI 30 ÖLÜ
Göçük Altında Kalan
!!!
Devlettir
“ Siyah akar Zonguldağın deresi ;
Yüzkarası değil , kömür karası ;
Böyle kazanılır ekmek parası. ”
Maden işçilerimizin ; " Ellerinin karası,
Türkiye'nin aydınlık geleceğidir.“
Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde bulunan Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese
Müdürlüğü’ne ait kömür ocağında 17.05.2010
Pazartesi günü saat 13.30 sularında meydana
gelen grizu patlamasında, 30 maden işçimizin
hayatını yitirmesi.
18 Mayıs 2010
Çalışma Bakanı Ömer DİNÇERLER
“ güzel öldüler !...”
:
İZMİR 11 Nisan 2009 : TTB İSİH KOLU - İZMİR TABİP ODASI BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI (BES) İZMİR ŞUBESİ - TMMOB
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ
ADANA 17 Nisan 2009 : TTB İSİH KOLU - ADANA
HERKESE SAĞLIK ve GÜVENLİ GELECEK
PLATFORMU
KOCAELİ 21 Nisan 2009 : TTB İSİH KOLU - KOCAELİ
HERKESE SAĞLIK ve GÜVENLİ GELECEK
PLATFORMU
ANTALYA 22 Nisan 2009 : ANTALYA TABİP
ODASI - ANTALYA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASI (EMO) - DİSK – TÜRK-İŞ (Antalya
Şubeleri )
KOCAELİ 5 Mayıs 2009 : TMMOB MAKİNA
MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ –
TTB İSİH KOLU - KOCAELİ TABİP ODASI


DENİZLİ 16 Mayıs 2009 : TTB İSİH
KOLU - DENİZLİ TABİP ODASI
16-23 Mayısta Denizli’de düzenlenen TTB
Temel Eğitim Sertifika Kursu’nun ilk
gününde yapılan basın açıklaması, Denizli
Tabip Odası Başkanı Dr.Ersin Çağırgan
tarafından okunmuştur.Basın
açıklamasında TTB İşyeri Hekimliği Temel
Eğitimler Sertifika Programı’nın sembol
eğitmenlerinden Dr.Nazif Yeşilleten hoca
da söz alarak, işçi sağlığı ve güvenliğiyle
ilgili olarak Çalışma Bakanlığı’nın çıkarmak
istediği yönetmelik hakkında eleştirel
görüşlerini ifade etmiştir.
Biz ne yapacağız ???
15.08.2009 tarihinde yürürlüğe
giren
“ İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK
BİRİMLERİ ile ORTAK SAĞLIK ve
GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK ” ile ilgili TTB İşçi
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Toplantısı
29 Ağustos 2009 − ANKARA
15
Katılanlar :
Eriş BİLALOĞLU ( TTB Merkez Konseyi ),Mustafa
VATANSEVER
(İzmir T.O) , Aykut ÇELİK (TTB İsih Kol YürütmeKocaeli T.O), Yavuz İPEKLİ (Antalya T.O), Nazmi ALGAN
(İstanbul T.O), Hakan TOKSÖZ (TTB İsih Kol Yürütme İzmir T.O),Yüksel ÇAMYAR (İstanbul T.O), Celal
EMİROĞLU (TTB Mesleki Sağlık Güvenlik Dergisi ),Hakkı
TURAN ( Muğla T.O ), Emrullah AKSOY
(Bursa T.O ), Serpil KESKİN (TTB İsih Kol Yürütme Tekirdağ T.O), Selçuk ATALAY ( Ankara T.O), Ersin
ÇAĞIRGAN (Denizli T.O), Arif MÜEZZİNOĞLU (İsih Kol
Yürütme-Ankara T.O),Orhan ODABAŞI (TTB Temel
Eğitimler Koordinatörlüğü ), İsmail BULCA ( Adana T.O ),
Ziynet ÖZÇELİK ( TTB Hukuk Bürosu ), Hülya DOĞAN
(Samsun T.O), Sara Tolunay EMRECİK (İsih Kol Yürütme
- Denizli T.O), Sıtkı KESADAN (Ankara T.O), Mustafa
GÜLER ( TTB Hukuk Bürosu),Mine Nurhayat GÜLER
(Kocaeli T.O), Osman TÜRK ( Bolu - Düzce T.O ),Levent
TAŞDEMİR( TTB Mesleki Sağlık Güvenlik Dergisi ), Ümit
NURHAN ( Denizli T.O. )
16
Toplantı Gündemi :
1 - Yönetmelik üzerine durum
saptaması.
2 - Yönetmeliğe bağlı olarak İSİG
alanında yaşanabilecek olası
gelişmeler hakkında öngörüler.
3 - Yönetmelik hakkında örgütsel
tutum ve tavrın belirlenmesi, somut
önerilerin alınması ve hayata
geçirilmesi.
17
Alınan Kararlar :
1 - İşçi Sağlığı,İş Güvenliği ve İşyeri Hekimliği
hizmetlerinin dışsallaştırılarak hizmetin
taşeronlaştırmasına karşıyız.Bu nedenlerle
başvuru halinde yönetmelikteki gibi
OSBG’lere Tabip Odaları tarafından onay
verilmemesi gereklidir.Bunun yerine
işverenlerin kendilerinin kuracağı adi
ortaklıklar şeklindeki OSB’ler odalar
tarafından işçi sayısı,ulaşım,tehlike sınıfı vb.
değerlendirilerek kabul edilebilir.
2 - Bu yönetmelik hakkında TTB Merkez
Konseyi tercihan İşçi ve Memur Sendikaları
ile TMMOB ile birlikte, olmazsa tek başına
bir basın açıklamasını eylül ayının ilk
haftasının sonuna kadar yapmalıdır.
3 - Bu yönetmelik hakkında vakit geçirilmeden
TTB tarafından Danıştay’da dava açılmalıdır.
18
4– TTB’nin işyeri hekimliği eğitimlerine,
üniversitelerle yapılan protokole göre
şimdiye kadar yaptığı gibi derhal başlaması
gerekmektedir.
5 – TTB olarak ÇSGB’nın işyeri hekimlerinin
eğitimi ve işçi sağlığı ile ilgili komisyon
toplantılarına katılınarak, TTB görüşleri
komisyonlarda anlatılıp işçi sağlığı ve işyeri
hekimliği ile ilgili konulardaki etkinliğimizin
devam edeceği kararlılıkla bildirilmelidir.
6 – Başta 2003’den sonraki sertifikaların
geçersizliği nedeniyle sorun yaşayan işyeri
hekimleri olmak üzere, işyeri hekimliği
yapmaları engellenen,bu sebeple ve
dışarıdan hizmet satın alınması nedeniyle iş
akitleri feshedilen/feshedilecek olan
meslektaşlarımız için TTB Merkez Konseyi
ve Hukuk Bürosu kanalıyla her türlü örgütsel
ve hukuki destek verilmelidir .
19
7 - Bakanlık yönetmeliğiyle ilgili soruları ve
sorunları içeren, TTB hukukçularının bu
sorulara ve sorunlara cevap verecekleri
“sorular ve cevaplar” şeklinde bir çalışma
başlatılarak tabip odalarına iletilmelidir.
8 - Bu yönetmeliğin asıl muhatapları olan
işçiler ile sendikaları ve TMMOB’la, işçi
sağlığı alanının diğer taraflarını da sürece
dahil edip ve birlikte hareket ederek
yönetmeliği gündemde tutacak faaliyetler
arttırılmalıdır.
20
TTB İSİH Kolu Adına Yapılan
Basın Açıklamaları :




İşçi Cinayetleri Durdurulsun ! İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliğinde Gerekenler Yapılsın !
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden
ocağında meydana gelen patlamada 19 işçinin
hayatını kaybetmesi üzerine. 12 Aralık 2009
İşçi Ölümleri Kader , Çalışanlar İlelebet
Köle Kalmayacak !
Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’de
meydana gelen grizu patlamasında, aralarında bir
maden mühendisinin de bulunduğu 13 maden
emekçisi vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi.
25 Şubat 2010
“ işçi sağlığına adanmış bir hayat… ”
Dr. Haldun Sirer Hocamızı Kaybettik
Milli Prodüktivite
Merkezi’nin 2008 yılı
raporuna göre Tuzla
Tersaneleri’nde ölümlü iş
kazalarını önlemenin ilk yolunun,
taşeron çalışmanın önlenmesi ve
sendikal örgütlenme hakkının
sağlanmasıyla başarılabileceğini
göstermektedir.