90 - Ferizli Meslek Yüksekokulu

Download Report

Transcript 90 - Ferizli Meslek Yüksekokulu

DGS ve KPSS TANITIM
SEMİNERİ
Arş. Gör. Furkan BEŞEL
SAÜ Maliye
DGS nedir? Kimler başvurabilir?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
1.
2.
Üniversitelerde Meslek Yüksekokulları’ndan Lisans programlarına
geçiş sınavıdır. Yani 2 yıllık okullardan 4 yıllık fakültelere geçiş imkanı
veren bir sınavdır.
Fakülteli olmanın en kolay yoludur.
Kimler Başvurabilir?
1.
2.
Meslek Yüksekokulları’ndan mezun olabilecek durumdaki son sınıf
öğrencileri,
Meslek Yüksekokulu’nun herhangi bir programından mezun olmuş
öğrenciler
2
Sınav ve Başvuru ne zaman yapılır?


Sınav her yıl Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılır.
2013 Sınav başvuruları 27 MAYIS-5 HAZİRAN tarihleri arasında
yapılacaktır.
Tercihler nasıl yapılır?


30 tercih yapılabilmektedir.
Herkes mezun olduğu programa göre tercih yapabilmektedir.
3
YIL
DEVLET
TC VAKIF
KKTC VAKIF
TOPLAM
2007
5372
1272
628
7272
2008
5447
1362
673
7482
2009
5142
2943
2346
10431
2010
12407
3434
2918
18759
2011
15234
4712
3586
23532
2012
18531
6991
4827
30349
4
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri
Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
MUHASEBE VE VERGİ
UYGULAMALARI
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
5
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
MUHASEBE VE
VERGİ
UYGULAMALARI
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
6
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İŞLETME YÖNETİMİ
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
7
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İŞLETME YÖNETİMİ
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemleri
8
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
MODA TASARIM
Moda ve Tekstil Tasarımı
Tekstil Mühendisliği
Tekstil ve Moda Tasarımı
9
Moda Giyim Tasarımı
TEKSTİL
TEKNOLOJİSİ
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
10
 Sözel Bölüm
 Sayısal Bölüm
80 soru
80 soru
Olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmaktadır
 Sınav süresi toplam 180 dk. (3 saat) dır.
Sözel Bölüm konu dağılımı
KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ
CÜMLE TAMAMLAMA
DİYALOG TAMAMLAMA
SÖZCÜK ANLAMI
CÜMLE ANLAMI
ANLATIM BOZUKLUKLARI
SIRALAMA
VERİLEN CÜMLEDEN ZORUNLU OLARAK ÇIKARILACAK
SONUCU BULMA
MUHAKEME, MANTIKSAL ÇIKARIM
ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA
PARAGRAF

















Sayısal Bölüm konu dağılımı
Genel Yetenek
Sayı Sistemleri
Bölünebilme, OBEB, OKEK
Rasyonel Sayılar
Sıralama, Basit Eşitsizlikler
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Denklem Kurma
Kümeler
İşlem
Modüler Aritmetik
Geometri
(Üçgen-Çokgen ve Dörtgenler-Çember-Daire-Katı cisimlerDoğrunu Analitiği)
Tablo ve Grafik Yorumlama
DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR
VE KATSAYILAR
DGS Puanları
Sayısal
Standart
Puan
Sözel
Standart
Puan
İlgili Ağırlıklı
Önlisans
Basarı Puanı
(AÖBP)
Sayisal DGS Puanı
(DGS - SAY)
3
0,6
0,6
Sözel DGS Puanı (DGS
- SÖZ)
0,6
3
0,6
Esit Ağırlıklı DGS Puanı
(DGS - EA)
1,8
1,8
0,6
Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı Hesaplama
 Sınıf birincisi 80 tam puan alır.
 Sınıf ortalamasının üstünde notu olan kişiler
70-79 arası puan alır.
 Sınıf ortalamasına yakın notu olan kişiler 60-69
arası puan alır.
 Sınıf ortalamasının altında notu olan kişiler 5059 arası puan alır
Kaç Puanla Kazanabilirim?(Muh. Ve Vergi Uyg.)
BÖLÜM
SAKARYA ÜNİV.
KOCAELİ ÜNİV.
PAMUKKALE
ÜNİV.
EA 13 230.5
EA 13 224.4
DUMLUPINAR
ÜNİV.
EA 20 230.9
EA 20 223.9
MALİYE
MALİYE(2.Ö)
EA
EA
8 237.1
8 230.8
İKTİSAT
İKTİSAT(2.Ö)
EA
EA
7 242.4
7 235.1
EA
EA
10
10
241.9
237.3
EA
EA
4
4
233.7
228.6
EA
EA
16 230.3
16 226.4
İŞLETME
İŞLETME(2.Ö)
EA 10 243.4
EA 10 238.5
EA
EA
10
10
245.1
242.1
EA
EA
10
10
237.1
230.6
EA
EA
17 233.6
17 228.8
EA
EA
5 236.1
5 229.2
MUHASEBE
Kaç Puanla Kazanabilirim?(İşletme Yönetimi)
BÖLÜM
İŞLETME
İŞLETME(2.Ö)
CUMHURİYE BALIKESİR
T ÜNİ.(SİVAS) ÜNİ.
6
6
239.6
230.6
BANKACILIK
VE FİNANS
SİGORTACILIK
VE RİSK
YÖNETİMİ
YÖNETİM
BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
ULUSLARARA
SI TİCARET
4
4
TRAKYA ÜNİ.
M.A.ERSOY
ÜNİ.(BURDUR)
DUMLUPINAR
10
10
234.2
231.9
6
6
241.1
237.9
17 233.6
17 228.8
4
241.9
5
5
240.5
236.9
5 246.1
5 235.1
3
242.6
5
5
245.7
241.1
3
248.8
8
8
243.7
235.6
8
8
242.9
239.3
236.6
230.5
Kaç Puanla Kazanabilirim?(Tekstil Tek. ve Moda Tasarımı)
BÖLÜM
9 EYLÜL
ÜNİV.
SÜLEYMAN ÇANAKKALE
DEMİREL
18 MART
ÜNİV.
ÜNİV.
MODA
TASARIMI
EA
TEKSTİL VE
MODA
TASARIMI
TEKSTİL
TASARIMI
GAZİ ÜNİV.
EA 2
240.8
EA 2 236.6
EA 5 234.7
2 247.5
(1.Ö)
GİRESUN ÜNİV.
EA 6
231.9(1.Ö)
EA 6
228.6(2.Ö)
Kaç Soru Yapmalıyım? Kaç Net Kaç Puan?
PUANLAR
A.O.Ö.B.P: 70 PUAN
NETLER
SAYISAL
50
SÖZEL
50
SÖZ
EA
SAY
247
258
268
PUANLAR
A.O.Ö.B.P: 70 PUAN
NETLER
SAYISAL
20
SÖZEL
60
SÖZ
EA
SAY
256
243
229
PUANLAR
A.O.Ö.B.P: 70 PUAN
NETLER
SAYISAL
25
SÖZEL
55
SÖZ
EA
SAY
249
242
234
PUANLAR
A.O.Ö.B.P: 70 PUAN
NETLER
SAYISAL
15
SÖZEL
60
SÖZ
EA
SAY
254
238
222
ÖSYM
2012 Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi: 24 Ağustos 2012
T.C. Kimlik Numarası 39526807190
HÜSEYİN DENİZ
Adı ve Soyadı
TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
Sayısal
Sözel
Doğru
24
62
Yanlış
4
8
Önlisans Başarı Puanı 60,200
DGS Puanları
Türü
DGS Puanı DGS Başarı Sırası
DGS-SAY ---
---
DGS-SÖZ ---
---
DGS-EA 239,52831
6123
Adayın 2011 Yılında Yerleşme Durumu YERLEŞMEDİ





DGS’yi kazanmaya karar vermek
Plan yapmak
Doğru kaynaklarla çalışmak
Düzenli ve istikrarlı çalışmak
Sabırlı olmak
 GENEL YETENEK


30 TÜRKÇE
30 MATEMATİK
 GENEL KÜLTÜR



30 TARİH
18 COĞRAFYA
12 VATANDAŞLIK
olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır.









Üniversitelerde Memurluk(Satın alma,öğrenci işleri)
Bilgisayar İşletmeni(sertifika)
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Muhasebeci (Muh. ve Vergi Uygulamaları mezunu)
Dava Takip Memuru (Adalet mezunları)
Mutemet (İşletme Yön.-Muh. ve Vergi Uyg. mezunu)
Tahsildar (tüm mezunlar)
Veznedar (tüm mezunlar)
Yurt Yönetim Memuru (tüm mezunlar)
ÜNİVERSİTEDE
MEMURLUK
BARTIN
KARABÜK
ANADOLU
NEVŞEHİR
PAMUKKALE
AFYON KOCATEPE
KİLİS
HACETTEPE
GÜMÜŞHANE
YILDIZ TEKNİK
BOĞAZİÇİ
MİMAR SİNAN
MARMARA
TRAKYA
ABANT İZZET BAYSAL
BATMAN
PUAN
91
91
91
90
90
89
88
87
87
87
85
85
85
84
83
82
VERİ HAZIRLAMA KONTROL
İŞLETMENİ
PUAN
EKONOMİ BAKANLIĞI ANKARA
93
SGK BURSA
90
ENERJİ TABİİ KAY.BAK.ANKARA
89
ÇLŞ. SOS.GÜV.BAKANLIĞI ANKARA
88
SGK MERSİN
88
SGK KONYA
87
MEB ADANA
86
SGK SAKARYA
86
MEB ANKARA
85
MEB SAKARYA
85
MEB ANTALYA
84
MEB TRABZON
83
MEB AMASYA
83
MEB BİLECİK
83
MUHASEBECİ
PUAN
İL AFET ACİL DUR.
MD. ORDU
TMO MARDİN
92
TMO BALIKESİR
88
TMO KONYA
88
TMO ERZİNCAN
88
TMO GAZİANTEP
88
TMO ANKARA
88
TMO TEKİRDAĞ
88
TMO KIRŞEHİR
87
İL AFET ACİL DUR.
MD. ARDAHAN
TMO YOZGAT
87
TMO KIRIKKALE
87
91
87
MUTEMETTAHSİLDARVEZNEDAR
BAKIRKÖY BLD.
TAHSİLDAR
KİLİS BLD.
TAHSİLDAR
M.K.PAŞA(BURSA)
BLD. TAHSİLDAR
PUAN
SARIKAMIŞ(KARS)
TAHSİLDAR
UŞAK BLD.
TAHSİLDAR
UŞAK BLD.
VEZNEDAR
MUTEMET UŞAK İL
ÖZEL İDARESİ
90
94
91
90
90
90
87
YURT YÖNETİM MEMURU
PUAN
DİYARBAKIR(AİLE VE
SOS.POL.BAK)
96
K.MARAŞ(AİLE VE SOS.POL.BAK)
94
SİİRT(AİLE VE SOS.POL.BAK)
92
92
ADIYAMAN(AİLE VE
SOS.POL.BAK)
BİTLİS(AİLE VE SOS.POL.BAK)
MALATYA(AİLE VE SOS.POL.BAK)
AĞRI(AİLE VE SOS.POL.BAK)
ARTVİN(AİLE VE SOS.POL.BAK)
BİNGÖL(AİLE VE SOS.POL.BAK)
ERZURUM(AİLE VE
SOS.POL.BAK)
91
91
90
90
90
90
ARTVİN ÇORUH ÜNİ.
MKE KIRIKKALE
NEVŞEHİR ÜNİ.
NİĞDE ÜNİ.
SAVUNMA SANAYİ
MÜSTEŞARLIĞI
TAPU KADASTRO GAZİANTEP
MKE ANKARA
KİLİS BLD.
KÜÇÜKÇEKMECE BLD.
MEB ANKARA
KIRKLARELİ BLD.
90
KARS(AİLE VE SOS.POL.BAK)
90
90
90
ŞANLIURFA(AİLE VE
SOS.POL.BAK)
GENÇ.SPOR BAK. ANKARA
ENERJİ TABİİ KAY.BAK.ANKARA
GÜMÜŞHANE(AİLESOS.POL.BAK)
SİVAS(AİLE VE SOS.POL.BAK)
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MARMARA ÜNİ.
BATMAN ÜNİ.
YALOVA ÜNİ.
İST.BYŞ.BLD.
BİTLİS EREN ÜNİ.
PUAN
100
89
89
89
88
88
88
88
87
87
86
86
86
86
85
85
85
84
DOĞRU
YANLIŞ
GENEL YETENEK
45
15
GENEL KÜLTÜR
42
18
DOĞRU
YANLIŞ
GENEL YETENEK
50
10
GENEL KÜLTÜR
50
10
PUAN
85.4
DOĞRU YANLIŞ PUAN
GENEL YETENEK
50
10
GENEL KÜLTÜR
40
20
PUAN
93.1
87.1
DOĞRU YANLIŞ PUAN
GENEL YETENEK
40
20
GENEL KÜLTÜR
40
20
82.2
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..
ARŞ. GÖR. FURKAN BEŞEL
İİBF Maliye Bölümü
[email protected]