Transcript zde

Fyzioterapie u dysfunkce
pánevního dna a inkontinence
Hana Navrátilová
Rehabilitační oddělení
Vymezení procesu péče
 Zahájení terapie
 Ukončení terapie
 Doporučení odborného lékaře
 Délka terapie
 Edukační pohovor
 Absence inkontinence
 Informovaný souhlas
 Nespolupráce pacientky
 Anamnéza
 Zhoršení zdravotního stavu
 Kineziologický rozbor
 Vyšetření pánevního dna
per vaginam (hodnocení
dle PERFECT schématu)
Parametry hodnocení PERFECT schématu
P
E
R
F
E
C
T
Performance
Endurance
Repetitions
Fast contractions
Elevation
Co-contraction
Timing
Svalová síla
Vytrvalost
Opakované kontrakce
Rychlé kontrakce
Elevace
Ko-kontrakce
Časování reflexní kontrakce
Terapie na základě
kineziologického rozboru
 Stanovení krátkodobého a dlouhodobého
rehabilitačního plánu
 Měkké a mobilizační techniky
 Změna životního stylu
 Elektrická stimulace
Educator
Feedback
Vaginální tonizéry
Optimalizace stavu
pohybového aparátu
Zlepšení celkové kondice
Pericalm
• Neuromuskulární
stimulace
• Facilitace a zlepšení percepce
svalů PD
• Programy pro stresovou,
urgentní a smíšenou formu
inkontinence, program
pro posílení svalů PD a úlevu
od bolesti
• Tři volitelné programy
• Jednoduchá obsluha
Periton
• Elektromyografický
biofeedback
• Zaznamenává a
zobrazuje
pohybovou aktivitu
• Vizuální kontrola
práce SPD
• Záznam průměrných
hodnot za určité období
Educator
• Naučí správně
používat SPD
• Vizuální kontrola
pohybu a
pokroku ve
cvičení
– jednoduchá
forma
biofeedbacku
• Anatomický tvar
Používání Educatoru
Pokud svaly svíráte správně, indikátor by se měl
pohybovat směrem dolů. Pokud je svíráte
nesprávným způsobem, indikátor se bude
pohybovat nahoru. To znamená, že se snažíte tlačit
ven (jako při defekaci nebo porodu).
Indikátor musí za všech okolností zůstat
mimo vagínu a měl by mířit vzhůru.
Tonizéry Kegel 8
• Tři různé velikosti
a hmotnosti
• Postupné zvětšování
zátěže výběrem tonizéru
a polohy při cvičení
• Vizuální kontrola
správně
provedeného pohybu
Kontraindikace fyzioterapie
 Těhotenství
 Zánět nebo infekce v oblasti pánevního dna
 Pánevní chirurgie v předchozích třech měsících
 Psycho – sexuální problémy
 Středně těžký a těžký prolaps
 Menstruace, otevřené rány nebo odřeniny v místě stimulace
 Pacienti s kardiostimulátorem
 Nízký věk pacientky
Proč procvičovat svaly
pánevního dna
 Prevence a terapie gynekologických, urologických a sexuálních
problémů nebo poruch
 Důležitá a nezbytná doprovodná terapie po urogynekologických
operacích pro eliminaci návratu potíží
 Těhotenství a porod
 Zlepšuje tonus svalstva pánevního dna, prokrvení a výživu sliznic
 Má vliv na všechny naše vnitřní orgány, držení těla a jeho stabilizaci,
působí proti bolestem zad
 Ovlivňuje zdraví a výkonnost prostaty
Funkční trénink
 Obnovení funkce svalů pánevního dna
 Neuromuskulární stimulace, bio feedback
 Nácvik selektivní kontrakce svalů pánevního dna dle instrukcí
fyzioterapeuta
 Nutná motivace a spolupráce pacientky
 Cvičí se denně
Kondiční trénink
 Začíná po obnovení funkce svalů pánevního dna
 Biofeedback, vaginální tonizéry
 Pomáhá lépe zvládat stresové manévry při zvýšeném
nitrobřišním tlaku
 Cvičení může být méně časté, ale intenzivnější
Cíl fyzioterapie u dysfunkce
pánevního dna a inkontinence
 Nácvik izolované selektivní kontrakce svalů pánevního dna dle
jednotlivých funkčních vrstev
 Aktivace pánevního dna jako celku
 Koordinace svalů pánevního dna s funkčně spojenými
svalovými skupinami
 Zapojení svalů pánevního dna do pohybových stereotypů a
jejich využití ke kontrole kontinence moči
Trénink svalů pánevního dna je
metodou první volby v konzervativní
terapii stresové inkontinence. Jeho
výhodou je absence komplikací
a nežádoucích účinků.
Pánevní dno je skutečný střed, který dává
člověku oporu, jistotu a stabilitu. Vnímejme
ho jako zdroj síly, vitality a radosti ze života
i jako zdroj tělesné stability
ve všech fázích života.
Děkuji za pozornost