Analiza SWOT Salonu samochodowego *Mitsubishi Motors

Download Report

Transcript Analiza SWOT Salonu samochodowego *Mitsubishi Motors

„Auto Motors”:
 Zajmuje się sprzedażą samochodów osobowych marki
„Auto” w Polsce,
 Jest zlokalizowany przy Ul. Ulicznej 23, w Krośnie,
 Klientem jest człowiek, który chce zaznać komfortu
jazdy zaoferowanym przez samochód Auto.
Mocne Strony:
 Konkurencyjne ceny,
 Duża gama modeli aut,
 Duży neon przyciągający klientów,
 Wysoko wykwalifikowany personel, pomagający w
wyborze auta przez klienta.
Słabe strony:
 Duża cena transportu samochodów z Filipin,
 Duża cena za hektar ziemi w centrum Krosna,
 Rachunek za prąd potrzebny do zasilenia neona.
Szanse:
 Mała ilość salonów samochodowych na terenie
Krosna,
 Możliwość zatrudnienia personelu,
 Łatwy dojazd.
Zagrożenia:
 Duża ilość komisów samochodowych na terenie
Krosna,
 Niższe ceny aut w komisach,
 Małe zaufanie do aut marki „Auto”.
Strategie logistyczne:
 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II,
 Just-in-Time,
 Strategia łańcucha dostaw,
 Strategia ECR.
KONIEC
Wykonali :
Bartosz Jabłoński i Aleksy Młynarski
Klasa IaL