Ana sayfa(açılış konuşması) kongre merkezi tarih konaklama

download report

Transcript Ana sayfa(açılış konuşması) kongre merkezi tarih konaklama

TSK VI. ULUSAL ASKERİ HEMŞİRELİK KONGRESİ
13-15 MAYIS 2012 HARBİYE/İSTANBUL
(1. DUYURU)
KONGREYE DAVET VE AÇILIŞ KONUŞMASI)
GENEL BILGILER
KURULLAR
BILIMSEL PROGRAM
KURSLAR
BILDIRI GÖNDERIM KURALLARI
KAYIT&KONAKLAMA
SOSYAL PROGRAM
ILETIŞIM
TSK VI. ULUSAL ASKERİ HEMŞİRELİK KONGRESİ
13-15 MAYIS 2012 HARBİYE/İSTANBUL
TSK sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelerin bilimsel ve sosyal paylaşımlarını sağlamak
amacıyla TSK Sağlık Komutanlığı adına GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi tarafından Harbiye Askeri
Müzesi/ İstanbul’da 13-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında icra edilecek TSK VI. Ulusal Askeri Hemşirelik
Kongresine sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.
Bu kongrede “ Hasta ve çalışan güvenliği: Askeri hastanelerde güvenlik kültürünün
oluşturulması” başlığı altında güvenlik kültürünün oluşturulmasında altyapının ve yapılacak
uygulamalara destek olacak bilimsel katkının sağlanması amaçlanmıştır. Bilimsel ve sosyal
paylaşımlarımızla daha da güçlenmeyi umuyoruz.
Tüm askeri hemşirelerimizi katkı ve katılımları ile kongremizde buluşmaya davet ediyoruz.
Fatma SOYLU
Başhemşire
TSK VI. ULUSAL ASKERİ HEMŞİRELİK KONGRESİ
13-15 MAYIS 2012 HARBİYE/İSTANBUL
KONGRE MERKEZİ
YAZIŞMA ADRESİ
: Askeri Müze Harbiye/İSTANBUL
: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Başhemşireliği
TEL
: 0.216.5422020 / 3141 - 3148
FAX
: 0.216.5423148
Tıbbiye Caddesi Selimiye /İSTANBUL
E – POSTA : [email protected]
ÖNEMLİ TARİHLER
-Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi
: 13 Nisan 2012
-Bildiri Özeti Gönderme Son Başvuru Tarihi : 16 Mart 2012
KAYIT VE DANIŞMA -Kayıt ve Danışma Masaları 13 Mayıs 2012 Tarihinde saat
13.00’den İtibaren Çalışmaya Başlayacaktır ve Kongre
Süresince Açık Olacaktır. Kayıt Yaptırmamış Katılımcılar
Kongre Merkezinde Bulunan Kayıt Masasında Kayıt
Yaptırabilirler.
KURULLAR
BILIMSEL PROGRAM
KONU BAŞLIKLARI
Ana Tema: “Hasta ve Çalışan Güvenliği: Askeri Hastanelerde Güvenlik
Kültürünün Oluşturulması”
Temalar:
Hasta güvenliği ( Kimlik tanımlama, Güvenli iletişim, ilaç güvenliği,
Transfüzyon güvenliği, Cerrahi güvenlik, Düşmelerin önlenmesi, Radyasyon
güvenliği)
Asker Hastanelerinde Çalışan güvenliği
Asker Hastanelerinde Enfeksiyon Kontrolüne Yönelik Uygulamalar
El Hijyeni ve İzolasyona Yönelik Uygulamalar
Atık Yönetimi
Renkli Kod Uygulamaları ( Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod)
Güvenlik Raporlama Sistemi
Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi
Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
KURSLAR
BILDIRI GÖNDERIM KURALLARI

GENEL KURALLAR
:





Bildiri özetlerinin yazım kurallarına uygun olarak yazılması, konu başlığının ve yazarlarının belirtilmesi önemle rica olunur.
Bildiri kabul yazıları, sunu yapılacak kişilere yazışma adreslerinde belirtikleri e-posta adreslerine bildirilecektir.
Tüm bildiri özetleri, Kongre Cd’ sinde toplanacak ve ücretsiz olarak tüm katılımcılara verilecektir.
Özet formları 16 Mart 2012 tarihine kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelecek bildiriler dikkate alınmayacaktır.


BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA KURALLARI
:










1. Özetler Arial 11 punto karakteri ile bilgisayarda yazılmalıdır.
2. Bildiri özetleri yazılırken, A4 kağıda üstten 5 cm, sağdan ve solda 4 cm. boşluk bırakılmalıdır.
3. Konu başlığının büyük harflerle, koyu olarak ve satır ortalanarak yazılması gerekmektedir. Bildiri başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
4. Özet boyunca paragraf arası bırakılmamalıdır.
5. Bildiri özetleri, giriş, amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.
6. Bildiri özetlerinin sol alt köşesine bir yazışma adresi (Kurum adresi, sürekli olarak kullandığınız e-posta adresi, telefon ve fax numarası) mutlaka belirtilmelidir.
7. Bildiriler için tün yazışmalar e-posta ile yapılacaktır ve kongre kayıt formu fax ile gönderilecektir.
8. Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına aittir.
POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
:






Posterler belirtilen yerlerde asılacaktır.
Posterler 70 cm. eninde 100 cm. boyunda olmalıdır.
Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ın ve çalıştıkları kurumun adı yazılmalıdır. Poster materyali 1 m. uzaktan okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.
Yazarların belirtilen sunum saatlerinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
BİLDİRİ ÖZET FORMU


BAŞLIK
:
YAZARLAR
:
KURUM
:






ÖZET
:

YAZIŞMA ADRESİ :
TEL
FAX
E – POSTA :
:
:






KAYIT&KONAKLAMA

KONGRE KAYIT FORMU


ADI SOYADI
:
KURUM
:
BÖLÜMÜ
:
ADRESİ
:
TEL
:
FAX
:
E-POSTA
:















OTEL REZERVASYON TALEBİ :
VAR
YOK
SOSYAL PROGRAM
ILETIŞIM
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Ayşe Sevim ÜNAL ( 0 312 243 11 90- 4017)
Doç. Dr. Tülay YAVAN ( 0 312 304 39 43)
Dr. Emine ÖKSÜZ ( 0 216 542 20 20- 3013)
Dr. İlknur ÇINAR ( 0 312 304 39 32)
Dr. Berna EREN FİDANCI ( 0 312 304 39 32)
Kongre Yazışma Sekreteryası
Fatma ÇAKIR ( 0 216 542 20 20- 3145)
Nuray BARIŞ ( 0 216 52 20 20- 3320)
Meral Habibe ÇOBAN ( 0 216 542 20 20 -3148)
Jale TOPKIR ( 0 216 542 20 20- 3192)