Replicarea în SQL Server 2012

Download Report

Transcript Replicarea în SQL Server 2012

Absolvent: Hulia SULIMAN
Conducător științific: S.L. Dr. Ing. Valentin PUPEZESCU
2013
Cuprins:
 Noțiuni
introductive
 Replicarea
în SQL Server 2012

Replicarea Snapshot

Replicarea Transactional

Replicarea Merge
 Specificații
hardware și software
 Tehnologii
utilizate
 Descrierea
aplicației
 Structura
 Concluzii
bazei de date
Noțiuni introductive:

Ce înseamnă BDD ?

De ce să implementăm BDD ?

Care sunt dezavantajele BDD ?
Replicarea în SQL Server 2012:

Replicarea datelor
 Replicarea
Snaphot
 Replicarea
Transactional
 Replicarea
Merge
Specificații Hardware și Software:












Hardware
Procesor : Intel Core i5-2520M CPU @ 2.50 GHz
Memorie RAM : 5,74GB
Tipul sistemului : procesor x64, sistem de operare 64-bit
Software
Windows 8 Professional
Platforme de dezvoltare
IDE pentru baza de date: SQL Server 2012 Standard Edition
IDE pentru aplicație : NetBeans IDE 7.3
Server web
GlassFish Server 3.1.2
JDK 1.7
Tehnologii utilizate:
 JEE
 Servlet
 JSP
 JavaBeans
 MVC
 JPA
 Java
 HTML
 CSS
 Structura
bazei de date
Platforma Easy-Learning:
 Scopul

aplicației:
Modul Utilizator

Să faciliteze comunicația între studenți și profesori
Să ofere acces la date personale și situația școlară
Să ofere materiale de curs/laborator
Să înglobeze multitudinea de anunțuri de pe diferite sit-uri
Să ofere posibilitatea susținerii unor examinări on-line

Să asigure un sistem de comunacție cu profesorii






Modul Administrator
Este vizibilă replicarea datelor – Adăugarea unui utilizator nou

Concliuzii:

Avantaje BDD:

Elimină neajunsurile bazelor de date centralizate

Evita fenomenul ”disaster recovery”

Ofera un grad crescut de securitate și integritade a datelor

Dezavantaje BDD:

Complexitate

Asigurarea transparenței utilizatorilor

Costuri ridicate

SQL Server 2012:

Replicarea Snapshot transfera întreaga bază de date având latență mare

Replicarea Tranzactional monitorizeaza actualizările de date și este foarte rapidă

Replicarea Merge este o metodă complicată care transferă volum mare de date,
dar oferă ce mai mare siguranță a datelor

Practic:

Platforma e-learning

Replicarea datelor prin metoda tranzacțională
Vă mulțumesc pentru atenție!