Potresi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Download Report

Transcript Potresi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

3. Dani zaštite i spašavanja
14. ožujka 2013., Pula
Potresi u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Mato Tomljanović, univ.spec.admin.publ.
Geografski položaj
Osnovne
informacije
Površina
9.272,32 km²
Broj stanovnika
122 783
Lokalna samouprava
5 gradova
17 općina
Granično područje
Crna Gora, Bosna i
Hercegovina i Italija
BDP
10 042 €
Stopa nezaposlenosti
13 %
Prosječna bruto
plaća
1 013 €
Prosječna neto plaća
Klima
692 €
Mediteranska
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Razvojna područja
Brodogradnja i promet
Turizam
Poljoprivreda i marikultura
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Mogućnost
inteziteta
potresa po MSC
ljestvici

Autor: dr. Zdeslav
Hrepić, Physics
Department, Fort
Hays State University

Dubrovačkoneretvanska županija
obuhvaća područje
inteziteta potresa 8°
do 9° po MSC ljestvici

Zanimljiva je
mogućnost inteziteta
potresa na području
Splitsko-dalmatinske
županije
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Ugroženost južnog dijela Hrvatske s osvrtom
na Dubrovačko-neretvansku županiju
Prema prikazu seizmičke
aktivnosti za Republiku Hrvatsku
vidljivo je da Dubrovačkoneretvanska županija spada u
jedno od seizmički najaktivnijih
područja
Prema karti procjene opasnosti od
potresa objavljenoj u Jutarnjem
listu prikazana su područja koja
su u novije vrijeme pogođena
potresima jačih inteziteta, s
prikazom potresa tijekom
studenoga 2010. godine
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Velika trešnja
6. travnja 1667. godine
 3000 poginulih
 Veliki požar koji je
uništio Grad bjesnio je
dvadesetak dana
 Intezitet potresa iznosio
je nešto manje od 10°
po MSC ljestvici
 Izgled Grada zauvijek je
izmijenjen

3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Potres 1979. godine








15. travnja u jutarnjim
satima
Epicentar u crnogorskom
primorju
Intezitet potresa 9° prema
MSC ljestvici
Poginulo je preko 100 osoba
na području Crne Gore i
Albanije
Teško je stradalo područje
općina Dubrovnik i Metković
80 % stambenih objekata na
izvangradskom području je
oštećeno
Preko 1000 spomenika
kulture
Šteta je procijenjena na
iznos od oko 500 milijuna
USD
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Potres 1996. godine







5. rujna u večernjim satima
Epicentar u podmorju
Dubrovačkog primorja
Intezitet potresa između 7° i
8° po MSC ljestvici
Teško je stradalo područje
općina Dubrovačko primorje
i Ston
Oštećeni brojni stambeni
objekti i spomenici kulture
Šteta je procijenjena na
iznos od 8,2 milijuna USD
2000 naknadnih potresa
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
50 godina
unatrag i dalje

Seizmološka karta
za povratni period
od 500 godina
ukazuje da se
Dubrovačkoneretvanska
županija nalazi u
području u kojem je
za očekivati potrese
maksimalnog
intenziteta 8° i 9°
MCS.

Svaki potres iznad
6° MCS ljestvice po
našim propisima
smatra se
elementarnom
nepogodom.
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Procjena ugroženosti za područje
Dubrovačko-neretvanske županije
 Prirodne
1.
2.
3.
4.
prijetnje:
Potresi
Poplave
Događaji čiji su uzrok nepovoljne vremenske
prilike
Plimni val
 Tehnološke
prijetnje
 Kemijske i nuklearne nesreće
 Rat i terorističko djelovanje
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Snage zaštite i spašavanja na području
Dubrovačko-neretvanske županije
 Vatrogasne postrojbe
 Specijalističke policijske
postrojbe
 Postrojbe civilne zaštite
 Hrvatska gorska služba
spašavanja
Stradun, Dubrovnik
Ispred crkve Svetog Vlaha
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Međunarodni dan civilne zaštite 2012.
Okupljanje ispred crkve Svetog
Vlaha: pripadnici postrojbi
civilne zaštite, vatrogasnih
postrojbi te povijesne postrojbe
Dubrovački trombunjeri
Pripadnici Tima za logistiku
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Održavanje različitih vježbi
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Raspoložive snage u slučaju potresa
Javna vatrogasna postrojba Dubrovačko primorje
opremljena je vibrafonom
 DIP Dubrovnik – desetak pripadnika osposobljeno
je za spašavanje iz ruševina
 HGSS Stanice Dubrovnik i Orebić: pripadnici
obučeni za spašavanje iz visina i dubina, nekoliko
pripadnika nositelji su međunarodne licence hitnog
medicinskog prijema
 Na području Dubrovačko-neretvanske županije
raspolažemo s 5 potražnih pasa
 Dubrovačko-neretvanska županija može postupati
sukladno zahtjevima Plana zaštite i spašavanja

3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Postojeći uvjeti
U suradnji s Gradom
Dubrovnikom Dubrovačkoneretvanska županija uredila je
sklonište, a za skladište opreme
civilne zaštite.
Na jednom mjestu nalazi se
oprema županijskih i gradskih
postrojbi civilne zaštite.
U suradnji s DUZS-om PUZS-om
Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska
županija uredila je i modernom
informatičkom opremom opremila
prostoriju za sastanke za vrijeme
kriznih situacija
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Planovi za predstojeće razdoblje
Nastavak dobre suradnje s DUZS-om u obuci
pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite
za spašavanje iz ruševina
 Nastavak nabavke skupne i pojedinačne opreme za
postrojbe civilne specijalističke namjene
 Oprema za spašavanje iz ruševina planira se u
suradnji s Gradom Dubrovnikom
 Komplet sofisticirane hidraulične opreme za
spašavanje iz ruševina vrijednosti oko 300 tisuća
kuna
 Međunarodna suradnja: ADRIARadNet
 Civilne zaštite iz europskih zemalja u cilju razmjene
iskustava, edukacije pripadnika i opremanja
postrojbi

3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Ostali planovi
 Daljni rad na neslužbenom
obučavanju pripadnika svih
postrojbi civilne zaštite
specijalističke namjene
 Promocija civilne zaštite
kroz sudjelovanja u
različitim sportskim
događanjima
3. Dani zaštite i spašavanja 14. ožujka 2013., Pula
Hvala na pozornosti
Mato Tomljanović, univ.spec.admin.publ.
Dubrovačko-neretvanska županija
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik
Tel.+ 385 20 351 474, Fax. + 385 20 351 496
Mob. + 385 99 261 9885, Email: [email protected]