veiklos ataskaitą. - VGTU Studentų atstovybė

download report

Transcript veiklos ataskaitą. - VGTU Studentų atstovybė

VGTU Studentų
atstovybės veiklos
ataskaita
(2013.05.02-2014.04.16)
Ataskaitiniu laikotarpiu VGTU SA
komitetų veiklas koordinavo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Viceprezidentė – dabar Ieva Kučinskaitė;
Socialinių reikalų vadovė – dabar Justina Petrovaitė
Akademinis reikalų vadovas – Armandas Pisarskis;
Ryšių su visuomene vadovė – Edita Maciulevičiūtė, dabar Skaistė
Petrošiūtė;
Marketingo komiteto vadovas –Tomas Marčionis, dabar Donatas Jūras;
Žmogiškųjų išteklių vadovai –dabar Povilas Baukus ir Saulius Lukošius;
Kuratorių koordinatoriai – Viktorija Melder, Aurelija Busilaitė;
IT administratorius – Justinas Petravičius, dabar Julius Nevirauskas;
Kontrolės komisija – Gražvydas Jakaitis (Pirmininkas), Živilė Purickaitė,
Vilius Morkūnas;
Administratorės – Liucilė Vervečkaitė, dabar Edita Maciulevičiūtė, Justina
Petrovaitė;
Įžanga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VGTU SA vizija
Vieninga ir pilietiška akademinė VGTU bendruomenė.
Misija
Tinkamai atstovaujant studentams kuriame jiems palankią socialinę ir
akademinę aplinką.
Vertybės
Atvirumas
Atsakomybė
Tobulėjimas
Iniciatyvumas
Strateginiai tikslai 2011 – 2014 metams:
užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams;
kurti studentams palankią socialinę ir akademinę aplinką;
garantuoti stabilią organizacijos veiklą.
Užtikrinti tinkamą
atstovavimą studentams
•
•
•
•
•
Garantuoti seniūnų modelio funkcionavimą;
Užtikrinti tinkamą studentų informavimą;
Gerinti organizacijos veiklos kokybę;
Kokybiškai atstovauti studentams išorėje;
Didinti studentų pasitikėjimą studentų atstovybe.
Atstovavimas (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VGTU Tarybos (D. Martsinkevichus, A. Abromavičius)
VGTU Senatas (Senato komisijos)
Rektoratas (D. Martsinkevichus, A. Meškėnas)
VGTU SA Valdyba
VGTU SA CB susirinkimai
Universiteto studijų komisija (D. Martsinkevichus)
Fakulteto Taryba, Dekanatas, Studijų programų komitetai
Apeliacinės komisijos
Atestacinės komisijos
Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (D. Martsinkevichus)
Atstovavimas (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
SKVC (ekspertai) (D. Martsinkevichus, J. Petravičius, G. Jakaitis, T.
Pupinis, I. Mažonavičiūtė, V. Karoblis, S. Kabasinskas)
SKVC Studijų vertinimo komisija
Studijų įmokų mokėjimo ir grąžinimo komisija (A. Pisarskis)
Įmokų už studijas grąžinimo komisija (J. Petrovaitė)
MSĮ darbo grupė (D. Martsinkevichus)
Universiteto atstovavimas BVTU (D. Martsinkevichus, J. Petrovaitė, A.
Klimantavičiūtė, A. Meškėnas, M. Vorobjova)
Pažangumo strategija (A. Pisarskis)
Įvairios darbo grupės ir t. t.
• VGTU SKVC institucinio vertinimo susitikimai su studentais ir
studentų atstovų grupėmis.
Garantuoti seniūnų
modelio funkcionavimą
•
•
•
•
•
•
•
Seniūnų diena 2013-03-20;
Seniūnų inkubatorius 2013;
Seniūnų kontaktų bazė;
SA ir administracijos susitikimai su seniūnais;
Seniūnų reitingavimo sistema;
Galutinai suredaguoti seniūnų nuostatai;
Seniūnų rinkimų sistema.
Užtikrinti tinkamą
studentų informavimą
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Virš 1,5 tūkstačio naujų gerbėjų Facebook profilyje;
Pranešimai pasiekia 2 – 15 tūkstančių vartotojų;
Vgtusa.lt aplankė 100 tūkstančių unikalių vartotojų;
Sutartys su apie praktikos vietas informuojančiais internetiniais
portalais;
Sutartis su Eventum Group;
Studentams aktualios informacijos pateikimas stovyklų, mokymų ir kt.
renginių metu;
Konsultavimas studijų mugių metu;
Dalyvavimas atvirų durų dienose;
Nuolatinis studentų informavimas įvairiais būdais;
Informavimas bei konsultavimas su LSP susijusiais klausimais;
Projekto „Misija Erasmus“ visapusiškas rėmimas.
Gerinti organizacijos
veiklos kokybę
•
•
•
•
•
Visuotiniai mokymai (160 žmonių);
Vidiniai mokymai SA F (apie 30 žmonių);
Komitetiniai mokymai (apie 20 žmonių);
Visuotinės bei fakultetinės poreikių analizės;
Ataskaitinės konferencijos (ataskaitų teikimas
seniūnams tvirtinti);
• Aktyvi kontrolės komisijos veikla;
• Aktyvus Alumni prisidėjimas prie veiklos (darbo
grupės Alumni sąskrydžio metu) ir kt.
Kokybiškai atstovauti
studentams išorėje
•
•
•
•
•
Įkurtas ESTIEM LG Vilnius klubas;
Dalyvavimas ir pozicijų teikimas VJOSAS asamblėjų metu;
Lietuvos Studentų savivaldų sąskrydis Aukštadvaryje;
Jaunimo iniciatyvų finansavimas Vilniaus mieste per VJORT;
Pozicijų pateikimas atstovaujant Vilniaus jaunimą Vilniaus
miesto reikalų tarybai per VJOSAS ir jaunimo reikalų
koordinatoriai;
• Dalyvavimas BALTECH veikloje;
• Bendradarbiavimas su Lietuvos Studentų sąjunga;
• Pastovi komunikacija su kitomis Lietuvos Studentų
savivaldomis.
Didinti studentų pasitikėjimą
studentų atstovybe
• Poreikių analizės metu studentai palankiausiai
vertina VGTU SA darbą tarp visų su studijomis
bei socialiniu aprūpinimu dirbančių padalinių;
• Veiklos viešinimas;
• Kasmet augantis besikreipiančių įvairiais
klausimais studentų skaičius;
• Veiklos bei finansų ataskaitų teikimas seniūnams.
Kurti studentams palankią
socialinę ir akademinę
aplinką
• Gerinti akademinę ir socialinę aplinką;
• Vienyti akademinę bendruomenę.
Gerinti akademinę ir
socialinę aplinką (1)
• Vykdomos apklausos;
• Iniciavimas bei darbas rengiant sutartis viešajam konkursui:
– Coffee hill;
– Maitinimo taškai centriniuose rūmuose;
– Skalbimo savitarnos vietos bendrabučiuose;
• Iniciavimas bei darbas rengiant „Pirmakursio užrašus“;
• Įrengtos dviračių saugojimo vietos 3 ir 4 bendrabučių
gyventojams;
• Įrenginėjamos dviračių saugojimo vietos 1 ir 5 bendrabučių
gyventojams;
• Praktikos vietų kūrimas;
Gerinti akademinę ir
socialinę aplinką (2)
• Tarpininkavimas teikiant mantijų ir vinječių paslaugas
studentams;
• Šeimyninių kambarių skyrimo bendrabučiuose
administravimas;
• Teiktas siūlymas kurti darbo grupę dėl stipendijų tvarkos
aprašo peržiūros;
• Apklausos medeine.vgtu.lt optimizavimas.
• Įrengiamos papildomos 11 virtuvių Saulėtekio al. 25;
• Poilsio zonos bendrabučiuose;
• Bendrabučių tarybos modelio įgyvendinimas;
• Studentų susitikimas su VGTU administracija ir Economus
atstovais dėl bendrabučiuose esančių problemų.
Vienyti akademinę
bendruomenę
• KI Kalėdos;
• Boulingo turnyras FMF dekano taurei laimėti (didžiausias
studentiškas boulingo turnyras Lietuvoje);
• Biliardo turnyras kartu su dėstytojais;
• Gedimino dienos;
• KIF studentų ir administracijos boulingo turnyras;
• Protmūšis „Medžiagų mechanikos“ tema;
• Prisidėjimas prie renginio „Makaronų tiltai“;
• Night to Unite;
• Atributikos platinimas;
• Keturių fakultetų renginys – INDI.
VGTU SA pasiūlymų teikimas
rengiant šiuos dokumetus
• VGTU neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje
technologijos ir fizinių mokslų srityje įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas;
• VGTU studijų dalyko modulio kortelės;
• VGTU egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo
organizavimo tvarkos aprašai 2013-2014m.;
• VGTU papildomųjų studijų tvarkos aprašas;
• VGTU bendrieji fakulteto tarybos nuostatai;
• VGTU bendrieji fakulteto nuostatai;
• VGTU fakulteto studijų komiteto nuostatai;
• VGTU bendrieji katedros nuostatai;
• VGTU pažangumo strategija;
• VGTU praktikų organizavimo tvarkos aprašas.
Socialinės akcijos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pyragų diena Išsipildymo akcijos rėmuose;
Atšvaitų akcija;
AIDS dienos minėjimas;
Kraujo donorystės akcijos;
Gyvoji biblioteka;
„No smoking week“;
Vaikų iš globos namų futbolo treniruočių organizavimas;
Savanoriškai prisijungėme prie akcijos „Darom“;
Projektas „Nusirašinėk legaliai – naudok savo smegenis“;
Erasmus Lietuvos mokykloms;
Misija Erasmus.
Iniciatyvų skatinimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VGTU šokėjos;
VGTU krepšinio fanai;
VGTU ESN išvykos į įvairius tarptautinius suvažiavimus;
Fotoklubo „Fotyvas“ veiklos rėmimas;
ESTIEM LG Vilnius (įsikūrimas, TIMES turnyras);
Teatro studijos „Palėpė“ tarptautinis festivalis;
Ansamblio „Vingis“ ir choro „Gabija“ išvykų finansavimas;
„Misija Erasmus“ projekto įgyvendinimas;
Šachmatų turnyras;
Step Draw rėmimas;
Renginys „IMKI“.
Integracija į akademinę
bendruomenę
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stovykla moksleiviams „Pažink profesiją“;
Pirmakursių stovyklos;
Krikštynos;
Kuratorių programa;
Studijų mugės ir atvirų durų dienos;
Kelionės į mokyklas;
KI iš arčiau;
Seniūnų programa;
„Pirmakursio užrašai“.
Garantuoti stabilią
organizacijos veiklą
• Sudaryti sąlygas veiklos tęstinumui;
• Didinti biuro ir padalinių fakultetuose veiklos
efektyvumą;
• Užtikrinti finansinį stabilumą.
Sudaryti sąlygas
veiklos tęstinumui
• Aktyvus bendradarbiavimas su VGTU SA Alumni
klubu (Alumni sąskrydis);
• Ataskaitų ruošimas ir archyvavimas;
• Patirties perdavimas visuotinių, vidinių,
fakultetinių ir komitetinių mokymų metu;
• Naujų narių pritraukimas (viso narių: 359, naujų:
226).
Užtikrinti finansinį
stabilumą
• SA biudžetą sudaro 4 skirtingi finansavimo šaltiniai;
• Dalyvavimo projektinėje veikloje stiprinimas (naujos
perspektyvos LSS);
• Finansinių ataskaitų teikimas seniūnams tvirtinti;
• Atidesnis išlaidų planavimas;
• Svetainės gaukfinansavima.lt panaudojimas;
• Aktyvus bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe
dėl įvairių jaunimo projektų;
• Galimybė skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą;
• Ilgalaikių rėmėjų paieška;
• Momentinių prizų paieška studentams.
Didinti biuro ir padalinių
fakultetuose veiklos
efektyvumą
• Rašomi veiklos planai;
• Aktyvus kontrolės komisijos darbas;
• Padėkos už gerą darbą (Grand Christmas, padėkos
raštai);
• Sudarytos darbo arba savanoriško darbo sutartys;
• Pilnai įrengtas bei veikiantis CB, fakultetų
aprūpinimas visa reikalinga įranga;
• Naujos patalpos (projektas „Studentų namai“)
• Ruošiama nauja VGTU SA darbo regalmento
redakcija.
Pagrindiniai rėmėjai ir
partneriai
• Tiketa;
• Loftas;
• Operos ir baleto
teatras;
• Dažasvydžio
centras;
• Vichy;
• Tarantino;
• Posh;
• Draiveris;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ramirent;
Snowarena;
Ideal;
Pogo baras;
pasTą;
Apollo;
Red bull;
Talentų kartą
AIESEC.
Renginiai, projektai,
mokymai
• Night to Unite‘13
• Inžinierių dienos („Transmechanija“, „Tranzas“), ARDI, Laifas, Kylam,
Manage days, KI dienos;
• Doing buisnes in;
• Tarptautinė studentų diena;
• Šokių vakarai;
• Gedimino dienos;
• Boulingo turnyras FMF dekano taurei laimėti;
• Seniūnų diena bei Seniūnų inkubatorius;
• Visuotiniai mokymai, komititetų mokymai;
• Išvažiuojamieji posėdžiai;
• Sąskrydžiai;
• Aukštadvario tvarkymas.
Ateities gairės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilnai veikiantis bendrabučių tarybos modelis;
Pasiruošimas bendrabučių administratoriaus keitimui;
Studentų reikalų tarybos įkūrimas;
LPD pozicija;
Iniciatyvų skatinimo fondo įkūrimas;
Bendrabučių darbo ir poilsio zonos;
Studentų laisvalaikio centras;
Zonos darbui grupėse;
Studentų laikraštis;
Projektas „Garažas“.
Ačiū už dėmėsį bei bendrą darbą dėl studentiško
rytojaus!
VGTU SA-už studentišką
rytojų!