Lietuvos saugomos teritorijos

download report

Transcript Lietuvos saugomos teritorijos

Lietuvos saugomos teritorijos
Parengė Lukas Marculanas
Bendroji Lietuvos saugomų teritorijų
sistema
Koncervacinės
apsaugos prioriteto
teritorijos
Rezervatai
Draustiniai
Ekologinės
apsaugos prioriteto
teritorijos
Ekologinės
apsaugos
zonos
Kompleksinės
saugomos
teritorijos
Atkuriamosios
apsaugos prioriteto
teritorijos
Valstybiniai
parkai
Atkuriamieji
sklypai
Biosferos
monitoringo
teritorijos
Genetiniai
sklypai
Paveldo
objektai /
paminklai
2011 m. duomenimis, koncervacinio prioriteto ir komplekstines saugomos teritorijos
užima 998 tūkst. ha, arba – 15,3% Lietuvos ploto
Saugomų teritorijų ploto paskirtymas
pagal tipus
14
Regioniniai parkai
10
Biosferos rezervatai
14
44
Biosferos poligonai
Valstybiniai rezervatai
Valstybiniai draustiniai
2
Savivaldybių draustiniai
Atkuriamieji draustiniai
23
2
Nacionaliniai parkai