Predikce ceny – zemní plyn

download report

Transcript Predikce ceny – zemní plyn

Predikce cen fosilních paliv zemní plyn a uhlí

Jan Procházka, CYRRUS, a.s.

[email protected]

Program

  

Palčivé otázky trhu se zemním plynem

 Spotřeba, zásoby   Klady a zápory Nové možnosti - LNG

Státní energetická koncepce

 Budoucí vývoj  Limity těžby  Obnovitelné zdroje a CO 2

Predikce cen na komoditních trzích

 Predikce jako suma odhadů  Analýza volatility 

Tvorba ceny v ČR

 Limity těžby, ERÚ a ÚHOS, liberalizace a ekologické daně

Zemní plyn – palivo budoucnosti

Hlavní faktory:

        

Čistota paliva

– jen No x, i přesto nejnižší z fosilních paliv

Růst poptávky

rychle rostoucí ekonomiky (Čína, Evropa, Afrika i Evropa)

Zhoršující se dostupnost zásob

– vyšší náklady na vytěžení

Bezpečnost a spolehlivost dodávek

(smlouva Ruska a EU zemní plyn se nachází v nestabilních regionech Gazprom by měl zvýšit objem dodaný do Evropy do roku 2010 o cca.10%) (Některé investice Ruska jsou ekonomicky neefektivní – snahy obejít Bělorusko atd. ) oproti tomu stojí děravé ropovody – 10% ztráty)

Vysoké ceny jsou příznivé pro investice do průzkumu zdrojů a přepravních kapacit

Yamal, Blue stream atd. ) (V Evropě

Fosilie nikdy nebudou nahrazeny biopalivy

, rostoucí spotřeba a nedostatečný prostor pro pěstování – kombinace a příměsy.

Velká očekávání od liberalizace

zákazníka – neplní a ani nemůže plnit svůj účel – snižovat ceny pro konečného

ERÚ: licence na obchodování s plynem 70 firem

Moravské naftové doly, Medvědí služba – komplikace spojené s nepřehledným přepočítávaní zisků a rozpouštění (zpětně) – RWE Transgas (80%), E.on (JP, PP), Vemex,

Stagnace spotřeby v ČR

– vysoký podíl dodávek pro průmyslovou sféru

Zemní plyn – palivo budoucnosti

Aktuální zásobování Evropy: Alžírsko 10% Norsko 13% LNG 7% Rusko 24% Aktuální zásobování ČR Norsko 18% ČR 1% Těžba EU 46%

Budoucí zásobování Evropy:

dovozní závislost stoupne na 75% v roce 2020!

Nárůst spotřeby o cca 2,4% ročně (IEO 2006) Náhradní varianty:

LNG, Alžír, obnovené debaty o jaderné energii, podpora alternativních zdrojů Zdroj: BP Statistical Review 2005 Rusko 81%

Budoucí zásobování ČR:

podle některých pesimistů bude Norsko do 10-ti let omezovat odběry do centra Evropy – obnovená vysoká závist na Rusku.

Náhradní varianty:

LNG, Alžír, propojování plynovodů (viz. debata nad ropovody)

Predikce ceny – zemní plyn

Zdroj: Bloomberg

Predikce ceny – zemní plyn

8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Q1 07 Q2 07

NYMEX Henry Hub

Q3 07 Q4 07 Q1 08 Zdroj: Bloomberg Q2 08

Uhlí – palivo minulosti?

Analyticky méně prozkoumaný segment

(Blmg, Reuters) s výraznou historickou zkušeností v ČR 

Ložiska uhlí

(uhlí) – zásoby na dobu delší než ropa – 50 let (ropa), 66 let (plyn), 200 let 

Při prolomení UT limitů 970 milionu tun uhlí

problémových regionech (odhad MPO), sociální dopady v  

Nevhodná politika státních dotací

– přímotopy, pak plyn a dnes?

-

Sociální téma

příklad z Německa - do roku 2018 ukončení těžby cena za tunu obecně 60 eur, V Německu 150 eur – subvence vlády (20% německé elektřiny z uhlí) 

Cenová regulace hnědeho uhlí ā la J&T

– UHOS nedokázal monopol 

Budoucnost

CO 2 pod zem spalování čistého uhlí – za vysokých teplot (málo splodin) , ukládání

Predikce ceny uhlí

Zdroj: Bloomberg

Predikce ceny – uhlí

NYMEX QZI

58,00 57,00 56,00 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Predikce ceny – WTI

Zdroj: Bloomberg

Predikce WTI

NYMEX WTI

63,00 62,50 62,00 61,50 61,00 60,50 60,00 59,50 59,00 58,50 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Zdroj: Bloomberg Q2 08

Co ukázala technická analýza?

  

Ropa

Komodita se drží v růstovém trendu započatém v roce 2002. Od začátku roku 2004 komodita v zrychleném růstovém trendu – ten však opuštěn začátkem IV Q 2006 a následný pokles k 55 USD, posléze k 50 USD. Dále čekáme spíše postranní trend (limity OPEC 50 – 60 USD) s možným krátkodobým nárůstem (Írán, hurikány, teroristické útoky) a udržení v dlouhodobém růstovém trendu. V případě propadu pod 50 USD je zde riziko ukončení dlouhodobého růstového trendu a propad k cca 40 USD, nebo i níže – došlo by též k dokončení formace hlava-ramena (prodejní signál).

Zemní plyn

Před rokem 2002 se zemní plyn obchodoval v pásmu s podporou cca 2 USD. Na začátku roku 2002 se komodita dostala do růstového trendu (zřejmě způsobeno růstem cen ropy), který byl poprvé narušen cca v 2. 1/2 roku 2004, a dále jej komodita atakovala začátkem roku 2005. Komodita se tak začala obchodovat v pásmu 6 – 8 USD, respektive 4,50 – 9,50 USD. Čekáme spíše udržení komodity v tomto pásmu a tzv. vývoj do strany.

Uhlí

Komodita se od začátku roku 2002 pohybovala v úzkém růstovém kanálu. Ten v 2. 1/2 roku 2003 opustila směrem nahoru, a do 1/2 roku 2004 relativně rychle posílila o dalších cca 80% až k úrovním 60 USD, kde se držela až do začátku roku 2006 (s pozvolným posunem pod úrovně 60 USD – pokles o cca 12%). Odtud relativně úzkým sestupným kanálem oslabila o cca 35% až k úrovním 40 USD – dokonce ani neudržela růstový trend započatý v roce 2002. Začátkem roku 2007 komodita ze sestupného trendového kanálu vybočila, a v současné době se pohybuje kolem úrovně 40 USD. Do budoucna očekáváme spíše postranní, nebo mírně rostoucí trend

Délka kontraktů

Nejpalčivější otázka: Jak ideálně načasovat kontrakty?

1) z pohledu výstavby nových zdrojů (Investice do nových zdrojů či přepravních a uchovatelských kapacit - dlouhodobé smlouvy Transgas a Gazexport do roku 2035, smlouvy těžařů s elektrárnami či spor J&T vs. MUS) 2) z pohledu volatility trhu Vysoká volatilita – (nereálná) ideální délka – cca 7 měsíců dle analýzy volatility (vyhnutí se externalitám)

Délka kontraktu = efektivní zajištění

Spotřeba energet. zdrojů v ČR

Rok 2005:

Jaderné palivo Obnovitelné zdroje Kapalná paliva Plynná paliva černé uhlí - - Tuhá paliva celkem hnědé uhlí -

Zdroj: MPO

Rok 2030E:

Obnovitelné zdroje Jaderné palivo Kapalná paliva Plynná paliva - Tuhá paliva celkem hnědé uhlí - černé uhlí -

Zdroj: MPO

Obnovitelné zdroje růst poptávky nevyřeší

Komparace

  Vztahy mezi komoditami a jejich nahraditelnost LNG, nová naleziště jednotlivých komodit – efektivnější metody průzkumu Zdroj: Bloomberg

Volatilita

ropa plyn uhlí EURCZK EURUSD 100 denní

36,0

260 denní

31,1

520 denní

31,4

780 denní

33,3 55,5 23,2 66,8 18,9 60,5 19,1 58,5 20,7 4,9 4,3 4,8 4,9 7,6 8,4 9,4 10,2 Zdroj: Bloomberg Nejvolatilnější je zemní plyn, exportéři se nemohou na výkyvy koruny v podstatě stěžovat!

Kolik vlastně leží za limity?

Abstrakce od aktuálních cen na českém trhu, který je částečně pokroucen vlastnickými vztahy?

   

Kontrakt QZA – uhlí Central Appalachian obchodované na NYMEX

 Jednotka 1 tn – 1 016,05 kg     Hodnota jednoho bodu 1 550,- USD Velikost kontraktu 1 550 tn Krok kotace 0,01 Cena se vyjadřuje v USD / tn Aktuální kontrakt QZJ7 (splatnost duben 07) Výhřevnost 12 000 Btu/lb Maximální obsah síry 1 % Dodávka F.O.B. na Ohio River mezi milnílky 306 a 317 nebo na Big Sandy River.

Specifikace uhlí v dolech ČSA:

 Výhřevnost 17 MJ/kg, tj cca 7 300 Btu/lb  Maximální obsah síry 1,2 % To znamená, že cca 1 kg uhlí Central Appalachian odpovídá výhřevností 1,642 kg uhlí ČSA. Jestliže se tedy cena uhlí Central Appalachian pohybuje kolem 840, CZK/tn (předpoklad – cena uhlí je 40,75 USD/tn a USD je 20,95 CZK) lze na základě tohoto cenu uhlí ČSA odhadovat na 512,- CZK/tn (a to čistě na základě výhřevnosti, uhlí Central Appalachian má ještě navíc o 20% nižší obsah síry).

Za limity je cca 970 miliónů tun uhlí, současná cena bez časové diverzifikace by tak činila 497 miliard korun, dle českých cen ještě 2,5x více

Děkuji za pozornost