Standardi šatorskih naselja i logistika

Download Report

Transcript Standardi šatorskih naselja i logistika

PRIPREMA EVAKUACIJE U SLUČAJU
NUKLEARNE NESREĆE
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I
LOGISTIKA
PETAR VITAS, PROČELNIK PUZS ZAGREB
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
SADRŽAJ:
•
•
•
•
LOKACIJA I OSNOVNI KRITERIJI
IZGLED I TLOCRT
SHEMA
ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE
 UPRAVLJANJE NASELJEM
 PREHRANA, OPSKRBA VODOM I ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
 MEDICINSKA SKRB
•
MATERIJALNO-TEHNIČKA SREDSTVA
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
OSNOVA ZA IZRADU:
•
•
•
•
•
THE SPHERE PROJECT – IFCR
HANDBOOK FOR EMERGENCIES – UNHCR
CAMP PLANNING GUIDELINES
IHP CAMP MANAGERs PRACITICAL HANDBOOK
ISKUSTVO
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
LOKACIJA I OSNOVNI KRITERIJI:
•UTVRDITI
KAPACITET NASELJA, STANDARD
•ODLUKA JLP(R)S O ODABRANOJ LOKACIJI
•SUGLASNOSTI NADLEŽNIH TIJELA
•OSNOVNI UVJETI LOKACIJE (PRISTUP, OPSKRBA EL.
ENERGIJOM, SIGURNOST , UDALJENOST..)
•DRUGI KRITERIJI



BEZ PODZEMNIH VODA, POPLAVNO PODRUČJE
NEIZGRAĐENO ZEMLJIŠTE
BLIZINA PROMETNICE
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
IZGLED I TLOCRT:
•

•
•
•
•
•
•
ULAZNI PROSTOR
UPRAVA NASELJA, PRIHVAT I EVIDENCIJA, SLUŽBA TRAŽENJA
HCK, MEDICINSKA SKRB
PROSTOR ZA BORAVAK
PRIPRAVA HRANE I BLAGAVAONICA
DJEČJI SADRŽAJI
PROSTOR ZA HIGIJENU
WC
VANJSKA RASVJETA
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
PROMETNICA
SKLADIŠTE
10 šatora x 5 osoba
MOKRI ČVOR 25X
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora x 4 osobe
MED.POMOĆ
10 šatora x 5 osoba
20 šatora x 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
20 šatora X 4 osobe
10 šatora X 6 osoba
UPRAVA
BLAGOVAONA
MOKRI ČVOR 25X
www.duzs.hr
National Protection and Rescue Directorate
DNEVNI BORAVAK
IDEJNI TLOCRT
NASELJA ZA 1.000
OSOBA
PSIH.POMOĆ
HCK
KUHINJA
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
UPRAVLJANJE NASELJEM
ODREĐIVANJE UPRAVE NASELJA
ODREĐIVANJE TIMA ZA PRIJAM I EVIDENCIJU
SLUŽBA TRAŽENJA
INFORMIRANJE
ODRŽAVANJE REDA
ANIMIRANJE KORISNIKA
MATERIJALNE POTREBE
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
OSIGURANJE MATERIJALNIH UVJETA:
•PREHRANA
KORISNIKA
•OSIGURANJE PITKE VODE
•OSIGURANJE RASVJETE
•ODREĐIVANJE TIMA ZA PRIPREMU I PODJELU HRANE
•OSIGURANJE UVJETA ZA PRIPREMU HRANE



ŠTEDNJACI
HLADNJACI
RAZNA OPREMA I SREDSTVA ZA PRIPREMU I PODJELU HRANE
•OSIGURANJE
STOLOVA I KLUPA ZA BLAGAVAONICU
•POSEBNI ZAHTJEVI KORISNIKA
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
MEDICINSKA SKRB I PSIHOLOŠKA POMOĆ:
•UTVRĐIVANJE
OBVEZE U OSIGURANJU MEDICINSKOG TIMA
•OSIGURANJA POTREBNE MEDICINSKE OPREME
•STVARANJE UVJETA ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
•UTVRĐIVANJE OBVEZE U OSIGURANJU TIMA ZA PSIHOLOŠKU
POMOĆ
•OSIGURANJE TIMA ZA PRUŽANJE PEDIJATRIJSKE POMOĆI
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
SANITARNI UVJETI:
•
•
•
•
•
•
•
“MOKRI ČVOR” (WC, UMIVAONIK, TUŠ) – 1 kpl na 20 korisnika
ODRŽAVANJE ČISTOĆE NASELJA
OSIGURAVANJE HIGIJENSKIH UVJETA
ODVOZ SMEĆA
ODRŽAVANJE SANITARNIH UVJETA
UTVRĐIVANJE TIMA (korisnici) ZA IZVRŠAVANJE ZADAĆA I
KONTROLU
REDOVITA KONTROLA NADLEŽNIH SLUŽBI
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
SMJEŠTAJ KORISNIKA:
•
•
•
•
MARKIRANJE ŠATORA (OZNAKE I NATPISI)
UVAŽAVANJE POSEBNIH POTREBA (OSOBE S POSEBNIM
POTREBAMA)
SMJEŠTAJ OBITELJI
POPIS KORISNIKA PO ŠATORIMA
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
POSEBNOSTI:
•
•
•
•
•
KUĆNI RED
NAČIN INFORMIRANJA KORISNIKA
POVJERENICI ZA POJEDINE SEKCIJE NASELJA
TERMIN KORIŠTENJA BLAGAVAONICE, RASPORED
KORIŠTENJA
ZADAĆE KORISNIKA
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
UPRAVLJANJE NASELJEM:
UPRAVA ŠATORSKOG NASELJA
•PRIJEM I EVIDENCIJA KORISNIKA
•OSOBA ZA DAVANJE INFORMACIJA
•ODRŽAVANJE REDA
•OSIGURANJE POTREBNE ODJEĆE, OBUĆE i drugog
•SADRŽAJ „ŽIVOTA” U ŠATORSKOM NASELJU
•UTVRĐIVANJE DODATNIH ZADAĆA KORISNIKA
•
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
PREHRANA, OPSKRBA VODOM I EL. ENERGIJOM:
•
•
•
•
•
•
UTVRDITI NOSITELJA NABAVE PREHRAMBENIH I DRUGIH
ARTIKALA
OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
PRIPREMA I PODJELA HRANE – ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT
MOGUĆNOST PRIKLJUČKA NA POSTOJEĆU VODOVODNU MREŽU
ILI CISTERNE ZA PITKU VODU
PROČISTAČI VODE
OSIGURANJE EL. ENERGIJE NA POSTOJEĆU MREŽU ILI NA DRUGI
NAČIN
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
MEDICINSKA SKRB:
•
•
•
•
•
•
•
•
NAKON PRIHVATA KORISNIKA OBAVEZAN LIJEČNIČKI
PREGLED
PRUŽANJE PSIHOLOŠKE POMOĆI
ADEKVATNO RADNO VRIJEME „AMBULANTE”
SPECIFIČNE POTREBE U LIJEKOVIMA
NAČIN OSIGURANJA LIJEKOVA, FINANCIJSKA SREDSTVA
PEDIJATRIJSKA SRB
KONTINUIRANA BRIGA O KORISNICIMA
OSIGURANJE SANITARNIH UVJETA (WC)
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
MATERIJALNO – TEHNIČKA SREDSTVA
•
•
•
•
•
•
UTVRDITI POTREBNE KOLIČINE SREDSTAVA I OPREME
IZVRŠITI NABAVU SREDSTAVA I OPREME
JEDINSTVENI STANDARDI
MOGUĆNOST KORIŠTENJA ILI NABAVA
OBVEZA OSIGURANJA OPREME I SREDSTAVA
TKO – JLP(R)S IZ KOJE SE EVAKUIRA STANOVNIŠTVO ILI NA
ČIJEM SE PODRUČJU NALAZI LOKACIJA ZA IZGRADNJU
ŠATORSKOG NASELJA ILI ŠIRA ZAJEDNICA ILI SE KORISTE
RESURSI UTVRĐENI KROZ POSTOJEĆI PLAN EVAKUACIJE
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
IZGRADNJA PRIVREMENIH ŠATORSKIH NASELJA:
•UTVRĐIVANJE
TIMA ZA POSTAVLJANJE ŠATORSKOG NASELJA
•TIM ZA IZUZIMANJE OPREME I SREDSTAVA
•OSIGURANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
•TIM ZA POSTAVLJANJE ŠATORSKOG NASELJA
•PREDAJA NA UPRAVLJANJE
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
STANDARDI ŠATORSKIH NASELJA I LOGISTIKA
ZAKLJUČNO:
•
•
•
•
•
•
•
DEFINIRATI KAPACITET ŠATORSKOG NASELJA
DEFINIRATI POTENCIJALNE LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE ŠATORSKOG
NASELJA
DEFINIRATI MOGUĆE IZVORE POTREBNIH MATERIJALNIH RESURSA
UVAŽAVANJE POSTOJEĆIH SPORAZUMA O SURADNJI U SLUČAJU
NASTANKA PRIRODNIH I DRUGIH CIVILIZACIJSKIH NESREĆA
- STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK
- PRIVREMENI PRIHVATNI CENTAR (ČVRSTI OBJEKTI)
UVEZANOST S POSTOJEĆIM PLANSKIM DOUMENTIMA JLP(R)S
IZRADA OPERATIVNOG PLANA
UTVRDITI – UPOZORENJE, PRIPRAVNOST, KOORDINACIJA, ODLUKA
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr
National Protection and Rescue Directorate
www.duzs.hr