PowerPointmall, svensk - Pensionsmyndigheten

download report

Transcript PowerPointmall, svensk - Pensionsmyndigheten

Den allmänna
pensionen - spartid
Den allmänna pensionen
Några årtal
1571
1642
1686/1734
1847
1913
1948
1960
1999
Kyrkoordningen uppmanar till uppförande av sockenstugor
Flottans Pensionskassa
Fattigstugor ska inrättas
Fattigvårdslagen tar över ansvaret från
kyrkan
Lag om Allmän pension
Folkpensionssystemet införs
ATP införs
Den nya allmänna pensionen införs
Den allmänna pensionen
Eventuell privat pension
Tjänstepension
Allmän pension
Inkomstpension
Premiepension
Den allmänna pensionen
Den allmänna pensionen
Födda 1937
•Tilläggspension
Födda 1938-1953
•Tilläggspension
•Inkomstpension
•Premiepension
Garantipension
Födda 1954:
Inkomstpension
Premiepension
Den allmänna pensionen
Vem kan få garantipension?
• 40 års försäkringstid mellan 16-64 år för full garantipension
• Minst 3 års försäkringstid i Sverige
• Eller minst 1 år i Sverige och resterande i EU/EES eller
Schweiz
• För immigranter, flyktingar och yrkesinvandring gäller
särskilda regler
Den allmänna pensionen
Garantipensionen
Den allmänna pensionen
Den allmänna pensionen
Födda 1937
•Tilläggspension
Födda 1938-1953
•Tilläggspension
•Inkomstpension
•Premiepension
Garantipension
Födda 1954:
Inkomstpension
Premiepension
Den allmänna pensionen
Två olika pensionsmodeller
Förmånsbestämd
• I ett förmånsbestämt system måste
avgiften regleras för att
pensionsbeloppen ska kunna betalas ut
?
65 år
?
65 år
Premiebestämd/avgiftsbestämd
• I ett avgiftsbestämt system måste pensionerna
regleras för att avgifterna ska räcka.
Den allmänna pensionen
Fördelning gamla och nya systemet
Födda 1938–1953
Den allmänna pensionen
Detta ger pensionsrätt
Pensionsgrundande inkomst
Pensionsgrundande belopp
• Lön
• Sjukpenning
• A-kassa
• Föräldrapenning
• Sjuk/Aktivitetsersättning
• Aktivitetsstöd
• Barn
• Studier
• Plikttjänst
• Sjuk/Aktivitetsersättning
Den allmänna pensionen
Barnårsrätt
• Barnets fyra första år
• Ett barn i taget
• Retroaktivt från 1960 (i praktiken från 1 juli 1956)
Den allmänna pensionen
Plikttjänst
• Grundutbildning minst 120 dagar
• Retroaktivt från 1995
Den allmänna pensionen
Studier
• Studiemedel i form av studiebidrag
• Retroaktivt från 1995
Den allmänna pensionen
Sjuk- och aktivitetsersättning
• Inkomstrelaterad ersättning ger
pensionsgrundande inkomst
• Pensionsgrundande belopp
Den allmänna pensionen
Vad ger rätt till pension
7,5 inkomstbasbelopp = 390 750 kr/år = 32 562 kr/mån
Lön
Sjukpenning
Föräldrapenning
Arbetslöshetsersättning
Sjuk- eller
aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Barnår
Studier
Plikttjänstgöring
2,5 %
18,5 %
Du väljer fonder
för din premiepension
16 %
Staten förvaltar
din inkomstpension
Den allmänna pensionen
ATP
Fördelningssystem
Inkomstpension
Folkpension
Förmånsbaserat
Avgiftsbaserat
Premiepension
Fonderat
system
Den allmänna pensionen
Vad påverkar storleken på den allmänna
pensionen?
•
•
•
•
Inkomsten under hela livet
Den allmänna löneutvecklingen
Utvecklingen på premiepensionsfonderna
Pensionsåldern
Den allmänna pensionen
Den allmänna pensionen
Ditt sparande till den allmänna
pensionen
LO-UTBILDNING 2011
Den allmänna pensionen
Längre liv men lägre pensionsålder
• Allmän pension infördes 1914
- pensionsålder 67 år
- medellivslängd 56 år
• Nytt pensionssystem 2000
- pensionsålder 65 år
- medellivslängd 80 år
Medellivslängden har ökat med ca 24 år
Faktisk pensionsålder har sänkts med 4 år
Den allmänna pensionen
Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension?
Årskull
”Behövlig”
pensionsålder
Tid som
pensionär
1930
65 år
17 år 5 mån
1945
66 år 3 mån
18 år 2 mån
1960
67 år 2 mån
18 år 9 mån
1975
67 år 10 mån
19 år 1 mån
1990
68 år 4 mån
19 år 3 mån
Den allmänna pensionen
Dina pensionsrätter
Den allmänna pensionen
Dina pensionskonton
Den allmänna pensionen
Prognos för din allmänna pension
Den allmänna pensionen
Din premiepension
Den allmänna pensionen
2015-04-13
26
Den allmänna pensionen