Transcript Assilina

Füsun Alkaya
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Alem PROTOCTISTA
Filum SARCODINA
Sınıf RHIZOPODA
Ordo FORAMINIFERIDA
(foraminiferler)
Cinsler
Nummulites
Assilina
Operculina
Paleosen-Oligosen
Üst Paleosen-Eosen
Paleosen-Miyosen
Büyük bentik foraminiferler
Şelf üzerinde
Bentik
SARILMA TİPLERİ
Nummulites
Operculina
Paleosen-Oligosen
Paleosen-Miyosen
planispiral involüt
Assilina
planispiral evolüt
Üst Paleosen-Eosen
TEST (Kavkı) : KARBONATLI (CaCO3)
Duvar mikroyapısı:
Üstten aydınlatmada camsı (hyalin), alttan
aydınlatmada berrak görülür.
Kalın duvar, ince ve sık delikler, granüller,
ve pigmentler bu berraklığı gölgeler.
ince kesit, alttan aydınlatma
Örnek: Nummulites
Nummulites
Paleosen-Oligosen
-Test bikonveks,
-Sarılma planispiral involüt.
-Çapları, 3mm, 140-150mm veya 250 mm olabilir
-Sığ denizel (şelf), bentik
Nummulites
Paleosen-Oligosen
DIŞ GÖRÜNÜM
Dıştan sadece son tur
görülür.
Test yüzeyinde, bölmelerin
kaynaşmasıyla oluşan
bölme şebekesi ve ayrıca
granüller bulunur
Bölme şebekesi tipleri
Nummulites
Paleosen-Oligosen
AKSİYAL KESİT
sarılma
ekseni
İnce kesit görünümü
Sarılma eksen
düzlemden geçen
kesit
ilk loca
“V” şekilli turlar eksen etrafında 360 derece dönerek sarılır
Animasyon slayt modunda, tıklayınca
Nummulites
A
Paleosen-Oligosen
AKSİYAL KESİT
B
test duvarı
ilk loca
pliye
ince kesit görünümü
Nummulites
Paleosen-Oligosen
AKSİYAL’E PARALEL KESİT
A
B
ilk locadan geçmemiş
ince kesit görünümü
test duvarı
pliye
Nummulites
Paleosen-Oligosen
AKSİYAL’E PARALEL KESİT
A
B
ilk locadan geçmemiş
ince kesit görünümü
test duvarı
pliye
Nummulites
Paleosen-Oligosen
AKSİYAL’E PARALEL KESİT
A
B
ilk locadan geçmemiş
ince kesit görünümü
test duvarı
pliye
Nummulites
EKVATORAL KESİT
Paleosen-Oligosen
EKVATORAL KESİT
İlk loca
turlar
tüm turlar boyunca bölmeler
bölmeler arasında localar
İlk locadan geçen ve sarılma eksen
düzlemine dik olan kesit
Nummulites
Paleosen-Oligosen
EKVATORAL KESİT
loca
bölme
Nummulites
Paleosen-Oligosen
BLOK DİYAGRAM
aksiyal
ekvatoral
nummulit’li
kireçtaşı
Assilina
Üst Paleosen-Eosen
- Sarılım planispiral, evolüt
-Dış yüzeyde turlar ve bölme izleri görülür.
-Sığ denizel (şelf), bentik
Assilina
Üst Paleosen-Eosen
AKSİYAL KESİT
Sarılma eksen
düzlemden geçen
kesit
planispiral evolüt
U
U
U
U
U
U
U
U
O
“U” şekilli turlar eksen etrafında 360 derece dönerek sarılır
Animasyon slayt modunda, tıklayınca
Assilina
Üst Paleosen-Eosen
AKSİYAL KESİT
Assilina
Üst Paleosen-Eosen
İnce kesit
genel görünümü
Nummulites
Alveolina
Assilina
EKVATORAL KESİT
Üst Paleosen-Eosen
Operculina
Paleosen-Miyosen
BLOK DİYAGRAM
planispiral involüt sarılımlı,
Son turlarda sarılmasırasında tur yüksekliği artar
bu nedenle aksiyal kesitlerde bilateral simetri
göstermez
Operculina
AKSİYAL KESİT
Paleosen-Miyosen
Operculina
EKVATORAL KESİT
Paleosen-Miyosen
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 1
Aksiyal, aksiyale paralel ve teğetsel kesitler
Nummulites
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 2
Aksiyal, aksiyale paralel kesitler
Nummulites
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 3
Nummulites
Assilina
Aksiyal, aksiyale paralel kesitler
halka içindekiler Assilina
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 4
Nummulites
Assilina
İnce kesit genel görünümü: kayacın tümü fosillerden oluşmaktadır,
ancak kayaçta meydana gelen rekristalizasyon (yeniden kristallenme)
nedeniyle fosillerin ilksel yapıları büyük oranda kaybolmuştur.
Aksiyal, aksiyale paralel kesitler
ML.Kesit 5
Laboratuar örnekleri:
As
N
As
Alv
.
As
As
Aksiyal, aksiyale paralel kesitler
As
Alv
.
Nummulites
Assilina
Alveolina
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 6
Ekvatoral kesit
Assilina
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 8
Ekvatoral kesitlerin bir bölümü
Operculina
Laboratuar örnekleri:
ML.Kesit 9
Ekvatoral kesit
Operculina