prezentace ve formátu PPT

download report

Transcript prezentace ve formátu PPT

Investice do rozvoje vzdělávání
Inovace profesní přípravy budoucích
učitelů chemie
CZ.1.07/2.2.00/15.0324
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Investice do rozvoje vzdělávání
Výroba kovů, slitiny
Mgr. Jana Prášilová, Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Obsah prezentace:
1. Kovy
a) Kovy v periodické tabulce prvků
b) Fyzikální vlastnosti kovů
c) Chemické vlastnosti kovů
d) Výskyt kovů v přírodě
2. Výroba kovů
3. Slitiny
Kovy v periodické tabulce prvků
• nekovy, polokovy, kovy
• s-prvky (vyjma vodíku)
• p-prvky – hranice mezi nekovy a kovy
• d-prvky – kovy
• f-prvky - kovy
Kovy v periodické tabulce prvků
(hranici mezi kovy a nekovy nelze přesně definovat)
Fyzikální vlastnosti kovů
kovový lesk
Platina
tažnost, kujnost,
ohebnost
Kovový drát
tepelná a
elektrická vodivost
Pásový model pevných látek
Chemické vlastnosti kovů
kovy
neušlechtilé X ušlechtilé
K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H2 Cu, Ag, Hg, Au
neušlechtilé kovy
ušlechtilé kovy
Chemické vlastnosti kovů
reakce s kyselinami
koroze
Při reakci neušlechtilých kovů s kyselinami
dochází k uvolňování vodíku.
Zn + 2 HCl → H2 + ZnCl2
Ušlechtilé kovy jsou odolné vůči působení
běžných kyselin. Výjimečně reagují s oxidujícími
kyselinami. Nevytěsňuje se však vodík.
Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O
Koroze železných
předmětů
Chemické vlastnosti kovů
hoření práškových kovů
barvení plamene kationty kovů
Kationt
kovu
Li+
Na+
K+
Rb+
Cs+
Barva
plamene
růžová
žlutá
fialová
fialová
šedomodrá
Kationt
kovu
Ca2+
Sr2+
Ba2+
Cu2+
Barva
plamene
cihlově červená
červená
žlutozelená
modrozelená
Výskyt kovů v přírodě
Hliník
bauxit Al2O3 . xH2O
Cín
kasiterit SnO2
kryolit Na3AlF6
Olovo
galenit PbS
barevné odrůdy korundu Al2O3
Zinek
sfalerit ZnS
Rtuť
cinabarit HgS
Výskyt kovů v přírodě
Železo
hematit Fe2O3
limonit 2Fe2O3 . xH2O
magnetit Fe3O4
pyrit FeS2
Měď
chalkopyrit CuFeS2
malachit CuCO3 . Cu(OH)2
azurit 2CuCO3 . Cu(OH)2
Výroba kovů
Kov vystupuje v rudě v kladném oxidačním čísle, lze jej vyredukovat.
Men+ + n e- → Me0
Výrobní postup:
Zkoncentrování
rudy
Fyz. chem
separační
postupy
Zisk surového
kovu
Čištění
surového kovu
• separace
částic
magnetem
• plavení
• sedimentace
• flotace
• tavení
• rozklad
pomocí
kyseliny či
báze
• filtrace
• destilace aj.
• redukce
chemickým
činidlem
• elektrored.
• tepelný
rozklad
• speciální
metody
• elektrolýza
• tepelný
rozklad
• zonální
tavba aj.
Výroba kovů
Zisk surového kovu:
A. Redukce chemickým činidlem
• redukce uhlíkem
Fe3O4 + 4 C → 4 CO + 3 Fe
•
redukce oxidem uhelnatým
PbO + CO → Pb + CO2
•
redukce vodíkem
2 AgCl + H2 → 2 Ag + 2 HCl
•
redukce kovem
V2O5 + 5 Ca → 5 CaO + 2 V
Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Cr
Výroba kovů
Zisk surového kovu:
B. Elektroredukce
•
stejnosměrný elektrický proud
•
kov se vylučuje na záporné elektrodě (katodě)
•
elektrolýza tavenin solí X
elektrolýza roztoků solí
C. Tepelný rozklad sloučenin
•
především oxidy ušlechtilých kovů
2 HgO → 2 Hg + O2
D. Speciální metody
• Mondova metoda pro výrobu niklu, van Arkel-de Boerova
metoda pro výrobu titanu
Slitiny
Slitina = ztuhlá směs roztavených kovů.
Složení slitiny nelze vyjádřit chemickým vzorcem.
Hlavní typy slitin:
1. Lehké slitiny
2. Nízkotající slitiny
3. Slitiny barevných kovů
4. Amalgámy
5. Legované oceli
Slitiny
1. Lehké slitiny – nízká hustota, vysoká pevnost
dural
magnalium
silumin
elektron
Al, Cu, Mg
Al, Mg
Al, Si, Mg
Mg, Al, Zn
konstrukční materiál
píst
sportovní potřeby
pyrotechnika
součástky motoru
Slitiny
2. Nízkotající slitiny – mají nízkou teplotu tání
pájky
liteřina
Roseův kov
Sn, Pb
Pb, Sb, Sn
Bi, Pb, Sn
Bi, Pb, Sn, Cd
slévárenské
modely
Woodův kov
teplota tání cca 63°C
litera
pájení
Woodův kov
Slitiny
3. Slitiny barevných kovů – slitiny neželezných kovů
bronzy
Cu, Sn + ….
mosazi
Cu, Zn + ….
socha
žesťové nástroje
zvon
armatury
Monelův kov
Ni, Cu
chemické
nádobí
alpaka
Cu, Ni, Zn
příbor
mince
Slitiny
4. Amalgámy – slitiny rtuti
zlatý
Hg, Au
zlatý amalgám
stříbrný
Hg, Ag
alkalických kovů
Hg, alkalický kov
amalgámová výplň
amalgámový způsob výroby NaOH
Slitiny
5. Legované oceli – ocel obsahující více než 5 % dalších kovových prvků
nerezová
Fe, Cr, Ni
nerezové nádobí
chirurgické nástroje
vanadová
Fe, V
karosérie
automobilů
pružinová
ohnivzdorná
Fe, Cr
Fe, Mo, W
pružina
trezor
Investice do rozvoje vzdělávání
Konec
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.