Transcript Tetrely

Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF111
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Únor 2014
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
4. A = Tetrely, charakterizace, reaktivita, sloučeniny
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
4)
GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80854-2738-9.
REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.
KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava:
Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.
Přehled citací a odkazů: pokračování
5)
SAPERAUD. Graphit gitter.png. In: ANTON ORIGINAL UPLOADER WAS ANTON AT DE.WIKIPEDIA.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-0206]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Graphit_gitter.png
6) SPONK. Buckminsterfullerene animated.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Buckminsterfullerene_animated.gif
7) SAPERAUD. Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif. In: ORIGINAL HOCHGELADEN VON SCHWARZM AM
30. AUG 2004; SELBST GEMACHT MIT C4D/CARTOONRENDERER, GNU FDL. Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Kohlenstoffnanoroehre_Animation.gif
8) MAHAHAHANEAPNEAP. Amorphous Carbon.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Amorphous_Carbon.png/574pxAmorphous_Carbon.png
9) SHIZHAO. Benzene structure.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-02-01]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Benzene_structure.png
10) BENJAH-BMM27. Acetylene-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Acetylene-3D-vdW.png/800px-Acetylene-3DvdW.png
Přehled citací a odkazů: pokračování
11) Mummy Louvre.jpg. In: ZUBRO. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2004 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Mummy_Louvre.jpg/800px-Mummy_Louvre.jpg
12) SAPERAUD. Polykristalines Silizium.jp. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Polykristalines_Silizium.jpg
13) Quartz Brésil.jpg. In: DESCOUENS, Didier. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Quartz_Br%C3%A9sil.jpg/704pxQuartz_Br%C3%A9sil.jpg
14) GuerreroAméthyste.jpg. In: DESCOUENS, Didier. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/GuerreroAm%C3%A9thyste.jpg/524pxGuerreroAm%C3%A9thyste.jpg
15) NIEHAUS, Carsten. Metal cube tin.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Metal_cube_tin.jpg
16) Metal cube lead.jpg. In: NIEHAUS, Carsten. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Metal_cube_lead.jpg/705pxMetal_cube_lead.jpg
4. A = TETRELY
Ing. Eva Frýdová
IV. A skupina → Tetrely
→ C, Si, Ge, Sn, Pb
• VLASTNOSTI:
- Se vzrůstajícím protonovým číslem roste jejich kovový charakter
- Elektronová konfigurace valenční vrstvy: ns2 np2
- Preferují oxidační čísla II a IV
- Uhlík je základní stavební jednotkou všeho živého a jeho
sloučeniny snadno tvoří řetězce C – C
Tetrely – 4. A
→ UHLÍK
- chemická značka: C, latinsky: Carbonium
- Má pět základních forem – GRAFIT
– DIAMANT
– FULLEREN
– UHLIKOVÉ NANOTRUBICE
–AMORFNÍ UHLÍK
Tetrely – 4. A
→ UHLÍK
- chemická značka: C, latinsky: Carbonium
- Má pět základních forem – GRAFIT
– DIAMANT
– FULLEREN
– UHLIKOVÉ NANOTRUBICE
–AMORFNÍ UHLÍK
- Je základním stavebním kamenem všeho živého je ho studiu se věnuje celé jedno odvětví
chemie = ORGANICKÁ CHEMIE
Tetrely – 4. A
- Sloučeniny:
→ UHLÍK
- OXIDY
- CO2
- CO
- H2CO3
- CaCO3
- KYSLÍKATÉ KYSELINY
- SOLI KYSELINY
- Organické sloučeniny: - alkany
- alkeny
- aromaty
- alkoholy
- karbonylové sloučeniny
- karboxylové kyseliny
Tetrely – 4. A
→ UHLÍK – IZOTOPY
- Vyskytuje se běžně ve dvou izotopech a to jako 12C (98.9 %) a 13C (1.1 %)
- Tyto izotopy jsou velice stabilní
- Třetím a podstatně míň stabilnějším izotopem je 14C
- Stanovování stáří artefaktů a koster
- Poměr uhlíku 14C/12C
Tetrely – 4. A
→ KŘEMÍK
- chemická značka: Si, latinsky: Silicium
- Polokov, který je hojně zastoupeny v zemské kůře
- Velké využití nasel v polovodičové chemii a je nedílnou
součástí skla
- V čisté formě se Si v přírodě nevyskytuje ovšem ve
sloučeninách tvoří okolo 25 % zemské kůry
- Najdeme ho v následujících horninách žula, pískovcové
horniny, jíly, aluminosilikátové horniny (zeolity)
- Mineralogie: nejvýznamnější zástupce = křemen (SiO2)
- Čistý SiO2 = křišťál
- Fialově zbarvený = ametyst
- Žlutě zbarvený = citrín
- Růžově zbarvený = růženín
Tetrely – 4. A
→ KŘEMÍK
- Patří mezi biogenní prvky
- Velké využití při výrobě skla, porcelánu nebo cementu
- Křemík se vyrábí redukcí taveniny čistého SiOn v obloukové
elektrické peci na grafitové elektrodě ( čistota 97 – 99%)
SiO2 + C  Si + CO2
Sloučeniny křemíku – SiO2
– Sklo
– Křemičitany
– Karbid Křemíku
SiC (tvrdost 9 – 10)
– Silikony
Si – O – Si
Tetrely – 4. A
→ CÍN
- chemická značka: Sn, latinsky: Stannum
- Kov, který je součástí slitiny BRONZ
- Nízký bod tání, dobře kujný a je odolný vůči korozi
- Preferuje oxidační čísla II a IV
- Stálý kov rozpustný v kyseline chlorovodíkové a silně
alkalických roztocích
- Vyskytují se ve třech alotropních modifikacích: šedý
alfa-cín; bílý beta-cín a gama-cín
- Hlavní cínovou rudou je kasiterit neboli cínovec =
SnO2, získává se redukcí s uhlím v šachtových pecích
Tetrely – 4. A
→ OLOVO
- chemická značka: Pb, latinsky: plumbum
- Těžký toxický kov s nízkým bodem tání, dobře kujný a
odolný vůči korzi
- Nejběžnějším minerálem je galenit = PbS = sulfid olovnatý
- Zisk olova z rudy: pražení za přístupu kyslíku
2 PbS + 3 O  2 PbO + 2 SO2
PbO + C  Pb + CO
- Sloučeniny: oxid olovnatý
dusičnan olovnatý
oxid olovičitý
Opakování:
1) Jaký z prvků nepatří do
4. A skupiny:
a)
b)
c)
d)
3) Jak nazýváme skupinu 4.A :
a)
b)
c)
d)
Si
Ga
C
Sn
2) Co je hlavní složkou
křištálu
a) SiO2
b) SiS2
c) PbS2
Pentely
Tetrely
Chalkogeny
Alkalické kovy
4) Co je pravda o OLOVU
a)
b)
c)
d)
Je to špatný vodič
Je vysoce toxický
Jedná se o polokov
Má vysoký bod tání
DĚKUJI ZA POZORNOST