Injektavimas, hidroizoliacija, avarijų likvidavimas

Download Report

Transcript Injektavimas, hidroizoliacija, avarijų likvidavimas

Kas yra injektavimas ?
•
•
•
•
Medžiagos pripylimas į plyšius....
Užsakovų gąsdinimas nenumatytais darbais ...
Akių dūmimas...
Šiaudas, kurio bandoma griebtis...
... ar sudėtinė naujos statybos ir rekonstrukcijos dalis ?
Injektavimas naudojamas :
• Izoliaciniais tikslais
•
•
•
•
Plyšių izoliacija (hidroizoliacija)
Horizontali hidroizoliacija mūrinėse konstrukcijose
Sienų hidroizoliacija mūrinėse konstrukcijose
Hidroizoliacija už konstrukcijos
• Sustiprinimo tikslais
• Plyšių įvairiose konstrukcijose sustiprinimas
• Tuštumų užpildymas
• Pagrindų po pamatais sustiprinimas
• Užpildymo tikslais
• Nesandarių deformacinių siūlių sandarinimas
• Ribotai tamprus sujungimas
Plyšių (tuštumų) injektavimas
Plyšių injektavimas
Reglamentas
Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių
statinių pripažinimo avariniais tvarka
Konstrukcija
Pamatai
Juostiniai
betoniniai ir
gelžbetoniniai
poliniai
sienos
monolitinės
Glb
medinės
Perdangos
Tuštuma po pamatais; kiauriniai plyšiai platesni negu 5mm
didesni negu 5mm plyšiai rostverke
Ištisiniai plyšiai per visą statinio aukštį
vertikalūs arba įstriži plyšiai platesni negu 5mm per gretimas plokštes
arba per visą pastato aukštį
dideli plyšiai
vertikalūs arba įstriži plyšiai laikančiose sienose platesni negu 5mm
įstriži plyšiai, kurie kerta daugiau kaip 25% elemento skerspjūvio;
plyšiai tempimo zonoje platesni negu 2mm; išilginiai plyšiai kolonose ir Plyšiai tempiamoje zonoje per visą kolonos
sijų gniuždomoje zonoje ties išilgine darbo armatūra; daug smulkių
skerspjūvio aukštį, plyšiai gembės viršuje
išilginių plyšių sijų ir kolonų gniuždomos zonos betone;
Plyšiai sijose, dėl kurių jų skerspjūvis susilpnėjęs daugiau negu 25 %
išilginiai ir vertikalūs plyšiai
išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir plokščių briaunose ties
tempiama armatūra jos užinkaravimo zonije ir plyšiaii kitose vietose
glb surenkamos
>0,5mm; išilginiai plyšiai plokštėse trap išilginių braunų, sujungtų
skersiniais plyšiais;plyšisi išilgai darbo armatūros per visą gaminio ilgį;
išilginiai plyšiai pr visą plokštės ilgį arba
armatūros inkaravimo zonoje atsivėrę
normaliniai plyšiai
glb monolitinės >3mm plyšiai
> 3mm
mūrinėsskliautinės
Santvaros /
sijos
STR 1.12.01:1996
Statinių avarinės būklės pripažinimo
tvarka
kiauriniai plyšiai sienose >5mm; plyšiai sienose, einantys nuo angų
plyšiai mųre, einantys daugiau negu per dvi
mūrinės sienos visomis kryptimis;vertikalūs plyšiai mūrinėse stulpuose, ilgesni nei per 2
plytų eiles ir ilgesni negu 15cm; mūrinių
ir stulpai
plytų eiles; mūrinių atramų, laikančių santvaras, sijas bei sąramas
kolonų plyšių plotis >2mm
vertikalūs plyšiai ilgesni negu 15cm
stambiaplokštės
Karkasas
STR 1.12.01:2004
glb
bet kokie plyšiai skliautuose
plyšiai skliaute
atraminiuose mazguose arba tempiamuose elementuose - >0,4mm
įstriži plyšiai; bet kokio dydžio išilginiai plyšiai tempiamoje juostoje;
santvarų gniuždomos juostos apatinėje arba viršutinėje dalyje atsivėrę
pavieniai išilginiai, >0,4mm, arba daug trumpų išilginių plyšių
>2mm plyšiai pr visą sijos ilgį ir aukštį
Plyšių injektavimas
Plyšys kaip trūkumas statiniui laikomas:
Pagal ZTV-ING 3 dalies 5 pastraipą:
– Įtemptos armatūros konstr.
– Gelžbetonyje
– Išorinėje dalyje
– Vidinėje dalyje
>0,1mm
>0,2mm
>0,2mm
>0,3mm
Plyšių injektavimas
Prieš pradedant plyšių injektavimą būtina:
– Ištirti plyšį;
– Įverinti gautų rezultatų įtaką ir reikšmę statiniui;
– Padaryti plyšio diagnozę;
– Turėti aiškų tikslą, ką norima padaryti su
plyšiu;
– Sudaryti injektavimo koncepsiją;
– Užtikrinti kokybę.
Plyšių injektavimas
Plyšio tyrimas susideda iš:
– plyšio rūšies tyrimas (paviršinis ar kiaurinis)
– plyšio šaknies išsidėstymas (tiesi ar kreiva);
– plyšio pločio tyrimas;
– plyšio pločio svyravimo tyrimas;
– plyšių būklės tyrimas (drėgnas, užterštas);
– ar ir kaip buvo bandyta jį užtaisinėti.
Plyšių injektavimas
Plyšių injektavimas
Plyšių injektavimas
Ištyrus plyšį:
– nustatoma plyšio įtaka statiniui
– ieškoma priežasčių dėl kurių atsivėrė plyšys;
– užsiduodami tikslai plyšiui pašalint
Izoliacinis tikslas
Sustiprinimo tikslas
Užpildymo tikslas
Plyšių injektavimas
Turėdami atstatymo tikslus galime
•
•
•
•
•
Parinkti tinkamas injektavimo medžiagas
Parinkti tinkamus injektavimo antgalius
Parinkti tinkamą injektavimo antgalių išdėstymą
Parinkti tinkamą injektavimo įrangą
Parinkti tinkamą laiką injektavimui
Plyšių injektavimas
Izoliacinis tikslas:
- Poliuretaninės dervos
(PUR)
- Akrilatiniai geliai
(AY)
Plyšių injektavimas
+ poliuretaninės
putos (SPUR)
Plyšių injektavimas
Sutvirtinantis tikslas:
• Cementiniai skiediniai
(ZL)
• Cementinės suspensijos
(ZS)
• Epoksidinės dervos
(EP)
Plyšių injektavimas
Dėl savo savybių
epoksidinės dervos
gali prasiskverbti iki
pat plyšio šaknies,
tačiau negali būti
naudojamos esant
drėgniems plyšiams
EP
>0,1mm
0mm
ZS
>0,2mm
ZL
>0,8mm
>0,05mm
>0,2mm
Plyšių injektavimas
Injektavimo antgaliai būna:
• Įsukami į išgręžtas link
plyšio angas;
• įkalami į išgręžtas link
plyšio angas;
• priklijuojami prie plyšio
paviršiaus;
... pagal spelialų užsakymą
Plyšių injektavimas
Plyšimas injektuoti
naudojami antgaliai
išdėstomi
priklausomai nuo
konstrukcijos storio,
plyšio tipo,
galimybės pasiekti
reikiamą vietą,
naudojamos
medžiagos,
naudojamo slėgio.
Plyšių injektavimas
Injektavimo technika priklauso nuo injektuojamos
medžiagos, darbo apimties,
reikiamo našumo bei slėgio
Plyšių injektavimas
Tinkamiausias laikas injektavimo darbams
atlikti kai trūkio plotis – didžiausias
Trūkio plotį įtakoja paros temperatūra
(žinoma ir metų laikai)
Plyšių injektavimas
Hidroizoliacija mūro konstr.
Horizontali hidroizoliacija
Hidroizoliacija sienos plote
Hidroizoliacija mūro konstr.
Akrilatiniu geliu
Hidroizoliacija mūro konstr.
Hidroizoliacija už konstrukcijos
Injektavimo būdas
Medžiagos pasklidimas
už konstr. priklausomai
nuo grunto
Hidroizoliacija mūro konstr.
Hidroizoliacija mūro konstr.
Injektavimas Lietuvoje
Immo-Invest servisas:
• Didelė patirtis atliekant
injektavimo darbus
• Profesionalūs partneriai
• Išbandyti sprendimai