otklanjanje bola

Download Report

Transcript otklanjanje bola

Aparati sa elektroterapiom za :
- otklanjanje bola
- inkontinenciju
- stimulaciju mišića
* prateći pribor
APARATI ZA OTKLANJANJE BOLA
1. Ultima TENS MODEL XL-A1
3.T.I.M.E MultiTherapist
2. Ultima IF4160+ Interferentna
4. Itouch Plus
6. StimSonic u kombinaciji sa
Ultrazvukom i Tens-om
5. Touch TENS
7. MamaTENS MyTime
8. Ultima tens sa
rukavicom ili čarapa
• Ultima TENS MODEL XL-A1
Ultima Tens se koristi kod:
• Tretiranja post-operativnih i posttraumatskih akutnih bolova
• Hroničnog bola
• Dijabetske neuroterapije
• Reumatskih bolova
• Isijasa
• Osteoartitičnih bolova
• Glavobolje
• Neuralgije
• Sportskih povreda
• T.I.M.E MultiTherapist
• Kombinacija TENS,
Interferentalne,
Microcurrent, i EMS
Ultima IF4160+ Interferentna
Koristi se za otklanjanje bola, otoka i zapaljenja, uzrokovanih povredom
operacijom ili artritisom
•
•
•
•
•
•
Bol u ledjima
Upalu tetiva, ligamenata
Reumatske bolove
Sindrom karpalnog tunela
Teniski lakat Sporske povrede
Postoperativni rehabilitaciju
Itouch Plus
Touch TENS
StimSonic u kombinaciji sa ultrazvukom i
Tens-om
• Medicinski uredjaj za lečenje i
otklanjanje bolova na bazi
ultrazvuka i električnih impulsa
MamaTENS MyTime
• Kontrolisano 100%
prirodno otklanjanje bola
• Bezbolno, komforno i
snažno otklanjanje bola
bez štetnog efekta na
majku i bebu
• Ekskluzivno My time
pokazuje:
• Učestalost i trajanje
kontrakcije
• Vreme trajanja porodjaja
Rukavica sa Ultima TENS
ili Itouch tone
• Brzo i efikasno oslobadjanje od bola
• Poboljšanje pokretljivosti
• Smanjenje otoka
Čarapa sa Ultima Tens-om
• Diabetes neuropatija
• Srtritis stopala
• Rejnov sindrom
- Jedna veličina
- Može da se pere
- Može da se koristi za obe
noge
Aparati za inkontinencija
1. Itouch sure
2. Dry Night Trainer
Vaginalnne i rektalne elektrode
Itouch Sure stimulator mišića
karličnog dna
•
•
•
•
•
•
•
Leči inkontinenciju (stresnu,
urgentnu i mešovitu)
Omogućava kvalitetan i aktivan
život
Pogodan za sva starosna doba
Poboljšava seksualni život
Nema neželjeno dejstvo
Siguran i jednostavan za upotrebu
Klinički dokazan
Inteligentan stimulator mišića
karličnog dna
Dry Night Trainer
•
Itouch Sure stimulator mišića karličnog dna
Aparati za stimulaciju mišića
1. Itouch Tone - EMS and TENS
2. Sports TENS 2
3. Ultima Tone
• Itouch Tone
• Itouch Tone je
kombinovani aparat za
elektromuskularnu
stimulaciju i transkutnu
elektronervnu stimulaciju
Sports TENS 2
Ultima Tone
Prateći pribor
Rektalna elektroda
Vaginalna elektroda
Rektalna elektroda
Prateći pribor
•
Elektroterapija za otklanjanje bola u ledjima i kolenu
Milentija Popovića 33
11070 Novi Beograd
Tel/Fax:381 11 6121501 , 063 324832, 063257317
[email protected]