Vodafone: Dobrovolnictví z pohledu firmy

Download Report

Transcript Vodafone: Dobrovolnictví z pohledu firmy

Dobrovolnictví z pohledu firmy
Přemysl Filip
Senior manažer společenské odpovědnosti, Vodafone CZ
prosinec 2010, Beroun
C2 - Vodafone Restricted
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Dobrovolnictví 5x jinak:
A. Den pro neziskovku
•
firemní dobrovolnictví
B. Fond dobrovolník
•
další forma - finanční
C. Projekty zaměstnanců
•
vyšší evoluční stadium
D. Rok Jinak
•
přenos know-how z byznysu do NNO
E. Jsme stejná krevní skupina
•
dobrovolné dárcovství krve
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 2
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Proč ?
Zaměstnanci nejsou
stroje, vtahujeme je
„do hry“.
Magnet pro nové
zaměstnance.
Být vnímáni jako
firma a značka se
srdcem.
Působit a chovat se
jako dobrý soused
pro okolí.
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 3
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
A. Den pro neziskovku
Spolupracujeme s o.s. Hestia – Národní dobrovolnické centrum
které nám zajišťuje:
•
širší nabídku aktivit pro zaměstnance;
•
kontaktní bod pro zaměstnance;
•
pojištění dobrovolníků;
•
přehlednou aplikaci pro přihlašování;
•
možnost dlouhodobého dobrovolnictví;
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 4
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Jednoduchá webová aplikace
www.hest.cz/firemni-dobrovolnik/vodafone
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 5
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
… zaměstnanci v akci
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 6
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
B. Fond dobrovolník
Vodafone nabízí každoročně financování projektů v neziskovkách:
•
předloženo VF zaměstnancem a pod jeho/jejím patronátem;
•
do 20.000 CZK na projekt a rok;
•
financování jde přímo do projektu na pokrytí nákladů;
•
podpora cca 10-20 projektů za rok;
•
zaměstnanec musí být v projektu aktivní (přímo se účastní);
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 7
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
C. Projekt zaměstnanců - RedBikes
• iniciativa zaměstnanců VF fundraising zakončený
charitativní 800 km cyklotour;
• cca 5 měsíční přípravy, 10
zaměstnanců v přípravném týmu;
• interní kampaň, veletrh,
charitativní divadelní představení
organizované zaměstnanci s
podporou VF;
• pozitivní reakce ostatních
zaměstnanců, velmi úspěšný
fundraising a jejich zapojení;
• vybráno přes 500.000 Kč (250K
zaměstnanci + 250K doplněno
Nadací VF) – nejúspěšnější
zaměstnanecká aktivita v historii
VFcz;
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 8
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Charitativní
cyklotour
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 9
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
D. Rok Jinak (unikátní projekt v ČR)
Co:
•
Úhrada roční mzdy expertů / vítězů
•
Vítězové (experti z byznys sektoru) rok pracují pro
vybranou neziskovou organizaci a realizují svůj projekt
•
Každoročně přes 100 projektů, 4-6 vítězů
Proč?
•
Přispět k řešení konkrétních společenských problémů
•
Budování kapacity neziskových organizací
•
Investice do lidských zdrojů
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 10
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 11
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Jiří Šťastný (vítěz Rok jinak
2008)
České Švýcarsko
• Obchodní ředitel společnosti
EVROFIN Int. spol. s. r. o.
• V minulosti prodejní manažer i
vedoucí logistiky
• Zkušenosti s marketingem,
obchodem, propagací a
dlouhodobým plánováním
• Pozvednout České Švýcarsko cestou
udržitelného rozvoje cestovního ruchu
• Propagovat ČŠ jako kvalitní mezinárodní
destinaci
• Orientovat se na segment šetrné turistiky, který
nejméně poškozuje přírodu, rozvíjet
ekoturistické služby
• Přispět k zápisu ČŠ na Přírodní seznam
světového dědictví UNESCO
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 12
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
E. Dobrovolné dárcovství krve
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 13
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Socialní media
Facebook
• application – přidejte si kapku nebo
krevní skupinu na svou profilovou
fotku a pomožte nám podpořit dobrou
věc http://apps.facebook.com/darujem
• Cca 70.000 aktivních uživatelů
• Více než 250.000 profilových fotek
označeno
Youtube
• 10 informativních video s komickými
figurkami
• Krátké dokumentarní video o interním
darování
• 18.651 video views
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 14
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
“A brand is what a brand does.”
Arun Sarin, gen.ředitel Vodafone, 2007
Dobrovolnictví a Vodafone
C2 - Vodafone Restricted 15
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ
Díky za pozornost.
Více na:
www.vodafone.cz/odpovednost
www.rokjinak.cz
Email:
[email protected]
C2 - Vodafone Restricted
Classified on: 2.12.2010
Printed on: 2.12.2010
Owner: PremFili
Open/Printed by: Filip, Přemysl, VF-CZ