Lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường các hệ sinh thái

Download Report

Transcript Lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường các hệ sinh thái

LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN
DO SỰ CỐ DẦU TRÀN
Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế
ĐHQGHN
Cửa Đại
Cách trung tâm phố cổ Hội An 4km
về phía đông, có bãi tắm đẹp với bãi
cát trắng, là nơi thu hút khách du lịch
khi đến thăm phố cổ Hội An.
Các hệ sinh thái chủ yếu:
• HST cỏ biển: Phân bố ở hạ lưu
sông Thu Bồn, có diện tích khoảng
380 ha.
• HST rừng ngập mặn: Rừng đước
ở Thuận Tình.
• HST cửa sông: Là nơi trú ngụ của
nhiều loài cá, tôm, ngao, vẹm, cua,
ốc...
Cách bãi biển Cửa Đại 18 km về phía biển đông,
gồm 8 đảo nhỏ nối sát nhau. Cù Lao Chàm có một
tổ hợp các hệ sinh thái đa dạng, làm nơi trú ngụ
cho nhiều loài, giống sinh vật biển.
- HST rừng nhiệt đới
- HST rạn san hô
- HST cỏ biển
- HST rừng ngập mặn
- HST vùng triều: bãi triều đá, bãi triều cát
Cù Lao
Chàm
Bối cảnh
Vào đầu
tháng
2/2007 đã
xảy ra một
sự cố tràn
dầu không
rõ nguồn
gốc tại khu
vực biển Cù
Lao Chàm
và Cửa Đại
(tỉnh Quảng
Nam).
Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế tài
nguyên môi trường sau sự cố dầu tràn được
thực hiện vào tháng 2/2008
Sinh kế chủ yếu
Du lịch
•
Đánh bắt thủy sản
Tổng giá trị kinh tế (TEV)
TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EXV)
trong đó:
- UV (Use Values): giá trị sử dụng
- DUV (Direct Use Values): giá trị sử dụng trực tiếp
- IUV (Indirect Use Values): giá trị sử dụng gián tiếp
- OV (Option Values): giá trị tuỳ chọn
- NUV (Non-Use Values): giá trị phi sử dụng
- BV (Bequest Values): giá trị để lại
- EXV (Existence Values): giá trị tồn tại
Giá trị sử dụng trực tiếp
• Thủy sản, du lịch
• Phương pháp thay đổi năng suất: Yêu cầu cơ sở
dữ liệu về sản lượng, năng suất cây con, tổng
giá trị du lịch... ngay trước và sau khi có sự cố
tràn dầu xảy ra.
• Biến thể: Phương pháp thay đổi thu nhập
• Thu thập dữ liệu: Đánh giá có sự tham gia
(Participatory Environmental Assessment)
Thủy sản
• Hỏi trực tiếp người dân xem thu nhập của họ bị giảm
bao nhiêu phần trăm và trong thời gian là bao nhiêu
lâu do có sự cố tràn dầu xảy ra.
• Phải bóc tách được những đối tượng nào chịu tác
động từ tràn dầu có thu nhập giảm, để đánh giá được
tổng thiệt hại (do thu nhập giảm) đối với toàn bộ khu
vực dưới tác động của tràn dầu.
Du lịch
•
•
•
•
•
Lượng khách hủy đặt phòng
Lượng khách trả phòng trước dự kiến
Số ngày bị hủy/trả phòng
Giá mỗi phòng.
Do hạn chế về dữ liệu nên nghiên cứu này mới
đánh giá được giá trị du lịch bị mất từ phía
cung chứ chưa tính được thiệt hại từ phía cầu
(khách du lịch).
Giá trị sử dụng gián tiếp
• San hô ở khu vực biển Cù Lao Chàm bị giảm 50% độ
che phủ, bao gồm san hô cứng và san hô mềm.
• Cỏ biển chết 60 – 70% (tại Cẩm Thành, Duy Nghĩa
thuộc khu vực Cửa Đại)
• Các tác động trên đã làm suy giảm nguồn giống có giá
trị trong khu vực (như cua, cá mú, ghẹ..), làm mất nơi
cư trú của nhiều loài sinh vật
• Phương pháp Phân tích cư trú tương đương (HEA)
– Dự án Khôi phục
– Dự án Đền bù
Giá trị phi sử dụng
• Theo các nhà khoa học, Cù Lao Chàm có 135 loài san
hô, trong đó có 6 loài lần đầu tiên ghi nhận ở vùng biển
Việt Nam. Cù Lao Chàm cũng có 947 loài sinh vật sống
trên các vùng nước quanh đảo, trong đó có 178 loài
sinh vật biển, hơn 50 loại cá, 56 loài thân mềm như ốc,
ngọc trai, nhiều loại nằm trong sách đỏ của Việt Nam
• Phương pháp Đánh giá ngẫu nhiên (CVM) nhằm đánh
giá mức sẵn lòng đóng góp của người dân vào quỹ bảo
tồn, nhằm khôi phục tính đa dạng sinh học của hệ sinh
thái khu vực Cù Lao Chàm, Cửa Đại
Xin cám ơn sự lắng nghe của quý vị!