Stanje i perspektive razvoja ribarskih zadruga u RH

Download Report

Transcript Stanje i perspektive razvoja ribarskih zadruga u RH

Stanje i perspektive razvoja
ribarskih zadruga u RH
15. Susuret ribara HOK
Poreč, listopad 2010. godine
Prva zadružna institucija u svijetu
Pustinja Blaca na otoku Braču
20. lipnja 1950. osnovana družba za redovničke i svjetovne osobe
utemeljena po zadružnim načelima:
ravnopravnosti, uzajamnosti, moralnosti, socijalne sigurnosti i
zajedničkog odlučivanja.
Prve zadruge u svijetu





1844. Valika Britanija, osnovano je Rochdalsko
društvo pravdenih pionira
1852. Engleski parlament, prvi zakon kojim se
regulira rad zadruga i potrvrđuje njihov status
1880. Francuska, preko 6000 registriranih
zadruga
1850. Njemačka, Herman Sculze osnivač
kreditnog zadrugarstva
1871. Friedrich Wilhelm Raiffeisen osniva seoske
blagajne
Prve zadruge u Hrvatskoj





1862. osnovana prva štedno-kreditna zadruga u
Pitomači, “Pitomačka zanatnička zadružnica”
1864. osnovana u Korčuli “Blagajnica uzajamne
vjeresije”,
1874. godine u Zadru “Društvo za lov spužava za
pranje i koralje” te u Makarskoj “Uljarska družba
makarsko-primorska”.
1875. godine Pčelarska zadruga u Grohotama na
otoku Šolti
1879. godine Bratovština za štednju i
međusobnu potporu u Filipjakovu
Prve ribarske zadruge u Hrvatskoj





1874. Zadar, Društvo za lov spužava za pranje i
koralje, prvo primjenilo “ronilačku spravu” 1875.
1899. RZ u Novigradu, “Zadruga za lov tuna,
družtvo registrovano sa ograničenim jamstvom”.
1874. do 1911. g. 38 osnovanih ribarskih zadruga
1911. Šibenik, ribarsko-koraljska zadruga s
radionicom za brušenje koralja (strojevi naručeni
iz Češke 1912.)
1920. Pomorska oblast Kraljevine SHS sugerira
odredbom (br. 663/20) članstvo u RZ.
1921. I 1928. Pravilnik RZ



Briga za socijalnu skrb, stručnu, praktičnu i
općekulturnu izobrazbu
“u zadrugu ne smiju da budu primljeni:
poznati pijanci, smutljivci i dinamitaši, te
uopće čeljad sumljiva ponašanja”.
primitak u zadrugu: pismena izjava
prijavljenika, uplačivanje upisnine i poslovnog
udjela, sa svrhom da “dotičnik pokazuje svoju
ozbiljnu nakanu, a ne tek lakomisleno
pristajanje, da postane članom zadruge i što
je time moralno i materijalno vezan uz
zadanu riječ”
Ribarske zadruge nakon II
svjetskog rata





prije II svjetskog rata 113 ribarskih zadruga
1947. najaktivniji je Savez ribarskih zadruga
1947. 74 aktivne ribarske zadruge i 35
poljoprivrednih koje sudjeluju u ribilovu
Osnovano poduzeće Zadružnog saveza
“Primorac” za soljenje ribe
1976. Transformacijom zadružnih organizacija
masovno su se ukidale ribarske zadruge
Ribarske zadruge danas u RH
12 registrirani ribarskih zadruga sukladno
Pravilniku o ribarskim zadrugama (MPRRR)
 33 registriranih pri Sudskom registru RH
 Najveći broj ali i najbrži razvoj zadruga je
u Istarskoj županiji “Što južnije to tužnije”
 Gotovo sve registrirane u zadnjih 10
godina, najstarija 1990. godine
 Ubrzan razvoj zahvaljujući državnim i EU
potporama

Što koči razvoj RZ ?
Loše stanje cjelokupnog sektora (loš ulov,
nedostatak politike upravljanja, kašnjenje
državnih poticaja i potpora)
 Ograničenost tržišta zbog nedostatka
logistike i “izgubljenog” branda, odnosno
izgubljenih tržišnih pozicija
 Nedostatna informiranost i educiranost
ribara

Što koči razvoj RZ ?
Nedostatak profesionalnog upravljanja
 Nedostatak investiciskog kapitala
 Nedostatak obrtnog kapitala
 “Dvostruko” oporezivanje i obveza PDV na
dobit
 Nedovoljna međusobna povezanost RZ
 Nenaplaćena potraživanja i sustav PDV-a
 Nedostatan marketing

Kako poboljšati poslovanje RZ ?
Jača međusobna povezanost zadruga
 Uspostavljanje proizvođačkih organizacija
(PO), po modelu EU, i time efikasnije
korištenje strukturnih i drugih potpora
 Ulaganje u obrazovanje
 Pozicioniranjem RZ postati partner
Ministarstvu i Vladi u upravljanju i
predlaganju mjera ribarstvene politike

Zadruge danas u svijetu
UN proglašava 2012 Međunarodnom
godinom Zadruga
 Zadružni model poslovanja glavni čimbenik u
ostvarivanju gospodarskog i društvenog
razvoja
 Poziv vladama i međunarodnim istitucijama
da podrže razvoj i rast zadruga u svijetu

Zanimljivo
Svijet: 100.000.000 zaposlenih u zadrugama
 Švicarska: najveći broj zadruga u svijetu
 Francuska: 21.000 zadruga, 4.000.000
zaposlenih
 Europa: 20% financijskog tržišta zadružno
organizirano, banke, osiguravajuće kuće, itd
 Npr.: Associated press, Migros, Londonska
filharmonija, Međunarodni kontrolori leta, ...

Puno uspjeha svima
Božena Vidović
Hrvatski zavod za poljoprivrdenu
savjetodavnu službu