prezentacja pt. Wpływ realizacji projektu Akademia Młodych

download report

Transcript prezentacja pt. Wpływ realizacji projektu Akademia Młodych

WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU
AKADEMIA MŁODYCH NOBLISTÓW
NA ŚRODOWISKO LOKALNE, SZKOŁĘ,
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI ORAZ KOMPETENCJE
UCZESTNIKÓW PROJEKTU
dr Marzena Samborska
Zespół Szkół w Grucie
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona
w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek.”
Albert Einstein
Taka była nauka, takie były działania
i przedsięwzięcia w ramach projektu AKADEMIA
MŁODYCH NOBLISTÓW,
który nie uczył wiedzy encyklopedycznej,
ale umiejętności jej zastosowania w praktyce
poprzez nauczanie kompetencji kluczowych
i wykorzystanie w procesie edukacyjnym
odpowiednich metod pracy.
WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO
LOKALNE
Dzięki udziałowi w projekcie AMN:
- systematycznie budowaliśmy pozytywny wizerunek szkoły
- promowaliśmy szkołę poprzez publikację informacji o działaniach
projektowych na stronie internetowej szkoły
- promowaliśmy szkołę poprzez publikację artykułów na temat przedsięwzięć
projektowych w prasie lokalnej
- pokazaliśmy innym, w jaki sposób dzięki unijnym funduszom można
atrakcyjnie prowadzić zajęcia pozalekcyjne, brać udział w wielu różnorodnych
i ciekawych działaniach projektowych;
„Udział w projekcie Akademia Młodych Noblistów to zaangażowanie wielu
osób: nauczycieli, uczniów, rodziców, organu prowadzącego , więc nie jest to
temat tabu . Projekt ma wymiar ludzki, a udział w nim szkoły jest
inspiracją dla innych do pozyskiwania dofinansowania z funduszy
unijnych na różnego rodzaju działania o charakterze nie tylko lokalnym”.
(Halina Kowalkowska, wójt Gminy Gruta)
WPŁYW NA SZKOŁĘ
Szkoła:
- uatrakcyjniła swoją ofertę edukacyjną;
- pozyskała pomoce i narzędzia dydaktyczne; - miała dostęp do materiałów
służących do diagnozy psychologicznej w celu określenia predyspozycji
uczniów i ich ścieżki kariery;
- wspólne wyjazdy wpłynęły na integrację wszystkich klas, biorących
udział w projekcie;
- działania, takie jak warsztaty, dotyczące rozwoju osobistego oraz coroczna
prezentacja projektów edukacyjnych były ciekawymi wydarzeniami w życiu
szkoły;
- zamierza wprowadzić niektóre działania projektowe w życie szkoły
(zajęcia pozalekcyjne w formie pogotowia oraz z wykorzystaniem
programów autorskich; coroczne indywidualne konsultacje dot.
orientacji zawodowej; zapraszanie osób z pasją itp.)
- podniosła się jakość pracy szkoły (w ramach ewaluacji zewnętrznej
przeprowadzonej w kwietniu 2013 r. spełnianie wymagań MEN
przez szkołę zostało określone na poziomie wysokim).
„Nauczyciel powinien brać pod uwagę wszelkie drogi,
zmierzające do otwarcia umysłów i używać ich
odpowiednio do okoliczności.”
Jan Amos Komenskỳ
WPŁYW PROJEKTU NA DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWE NAUCZYCIELI
- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć dzięki otrzymanym
pomocom/narzędziom edukacyjnym oraz programom autorskim;
- możliwość kontaktu on-line z ekspertami;
- możliwość wymiany doświadczeń, przykładów dobrych praktyk
na platformie edukacyjnej;
- współpraca pomiędzy nauczycielami w szkole;
-zaproszenie do udziału w olimpiadach, festynach, konferencjach;
- integracja z uczniami, ich rodzicami.
WPŁYW PROJEKTU NA UCZNIÓW
- zdobycie wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczokomunikacyjnych i języków obcych;
- wzrost motywacji do nauki; lepsze wyniki w nauce;
- nabycie umiejętności pracy zespołowej;
- możliwość wymiany doświadczeń, opinii, poglądów na forum
- umiejętność autoprezentacji; określania własnych mocnych i słabych
stron;
-wzrost kompetencji społecznych, zwiększających szanse uczniów na
aktywne włączenie się w życie publiczne;
- wzmocnienie postaw i wsparcie ich przyszłej drogi kariery (konsultacje
pomogły uczniom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, uświadomiły ich
mocne i słabe strony);
- nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji
kluczowych; analityczne myślenie, komunikowanie się oraz zarządzanie
informacją z wykorzystaniem technologii ICT;
- możliwość udziału w różnorodnych formach uczenia się.
Projekt umożliwił uczniom wyzwalanie aktywności i rozwijanie umiejętności, kluczowych
kompetencji poprzez udział w takich przedsięwzięciach, jak:
- Spotkania z ludźmi z pasją
- Zostań noblistą
- Klucz do sukcesu
- Letnie Laboratorium oraz Zimowe Laboratorium
- bezpłatne wycieczki (2 w ciągu każdego roku szkolnego)
- festyn naukowy
- konkursy i olimpiady
„W czasie trzech lat AMN wiele się nauczyłem,
szczególnie pracy w grupie, musieliśmy z innymi
uczniami połączyć siły. Dzięki projektowi poznałem
tajniki pieczenia ciasta Pavlova i ciasteczek (…)
Pojechaliśmy na festyn naukowy, na którym była świetna
atmosfera, niesamowici ludzie oraz mieliśmy także
zaszczyt, by zobaczyć na żywo pana prezydenta
Bronisława Komorowskiego. W czasie projektu były
organizowane też wyjazdy na cykl „Ludzie z pasją” –
moja szkoła miała spotkanie z
tancerzem Asai
Sambą, który był przemiły, pokazał mi, jak kochając coś
można do tego dążyć i żyć za to, co się robi”.
(Mateusz Faust)
„Integrowaliśmy się z uczniami innych szkół, co było
bardzo ciekawym doświadczeniem. A dzięki pogotowiom
miałam szansę zrozumieć trudniejsze zadania. Teraz,
kiedy występuję przed innymi uczniami czuję mniej
stresu” (Beata Bergius)
„Dzięki laboratoriom i pogotowiom poszerzyłam
swoją wiedzę,
co znacznie pomogło mi na egzaminie”
(Marika Dryszczyk)
„Robienie projektów wraz z rówieśnikami nauczyło
mnie pracy w grupie, lepszej komunikacji,
odnajdywania się w nowym środowisku oraz
podejmowania trafnych decyzji (…)
Nie zmieniłbym w projekcie niczego.
Wszystko było perfekcyjnie zaplanowane
i przemyślane.”
(Oskar Gawrział)
„Zajęcia w ramach AMN pomogły mi się zgrać z innymi
uczniami i nauczyły mnie współpracy. Dzięki tym zajęciom
zaczęłam lepiej przyswajać wiedzę. Łatwiej jest mi
występować przed większą grupą ludzi oraz tworzyć
projekty”. (Paulina Stępińska)
„Lepiej opanowałem język angielski. (…) Nawiązałem nowe
znajomości. Zwiedziłem interesujące miejsca”
(Szymon Pyżewicz)
„W projekcie AMN nauczyłem się organizowania i układania sobie zajęć
w czasie oraz zwracania większej uwagi na szczegóły; stawiania sobie
trudnego do zdobycia celu i pokonywania wszystkich przeciwności losu
w dążeniu do niego; wielu nowych, ciekawych i interesujących dziedzin
wiedzy, które pomogły mi rozwijać swoje pasje; wielu interesujących
zagadnień podczas pobytu na letnich laboratoriach w Turawie. (…) Projekt
ten pogłębił moją wiedzę; sądzę, że ta wiedza wpłynie pozytywnie na moje
wyniki
egzaminu
i
przyda
mi
się
w
dorosłym
życiu”.
(Rafał
Czarnecki)
„W projekcie nauczyłam się szybciej liczyć
dzięki rozwiązywanym zadaniom;
szybciej rozwiązywać różnego typu
zadania matematyczne;
lepiej nawiązywać znajomości;
rozwiązywać problemy (…)”
(Natalia Czajka)
„Dzięki projektowi mam lepsze oceny z
matematyki
i fizyki. A pomogło mi w tym ciągłe rozwiązywanie zadań i
quizów matematyczno - fizycznych. Podobały mi się
wycieczki i
spotkanie z ciekawym człowiekiem Asai
Sambą. Strasznie spodobał mi się obóz, byli tam fajni
opiekunowie oraz inni uczniowie z gimnazjum w Czersku”
(Karolina Kołodziej)
„Dzięki temu, że uczestniczyłam w grupie języka angielskiego,
nauczyłam się więcej słówek i zwrotów w języku angielskim.
Na zajęciach także poznałam zwyczaje krajów
anglojęzycznych. Dzięki pogotowiom mogłam iść do
nauczycieli, by wytłumaczyli mi to, czego nie rozumiem”.
(Monika Woźniak)
„Projekt AMN można określić jako zorganizowany,
ciekawy, wzbogacający w wiedzę, po prostu FAJNY”
(Natalia Chylińska)
PODZIĘKOWANIA
Dziękuję całemu zespołowi Z Biura Projektu za pomysłowość,
kreatywność w opracowaniu tak ogromnego przedsięwzięcia,
jakim jest/był projekt AKADEMIA MŁODYCH NOBLISTÓW,
pozyskanie funduszy na jego realizację i za możliwość,
iż tak ogromna liczba szkół,
uczniów i nauczycieli mogła w nim wziąć udział.
Dziękuję za owocną, sprawną, efektywną i bardzo miłą współpracę
z koordynatorem regionalnym.
Dziękuję za współpracę ze specjalistami ds. monitoringu,
sprawozdawczości i ewaluacji.
Udział w projekcie był dla nas wszystkich ciekawym i inspirującym
doświadczeniem.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ