MELLOM KRIGSTIDA TIL 2.VK.

Download Report

Transcript MELLOM KRIGSTIDA TIL 2.VK.

MELLOM KRIGSTIDA .
AV. Marwat Waiz
HVEM, HVORFOR, HVORDAN:
TAR MAKTA?
Versaillesavtalen.
Etter første verdenskrig møttes seierherrene i Versailles for å
bestemme fredsvilkårene. Taperne var ikke med og måtte vente
på resultatet. Det var stor uenighet om hvordan Tyskland skulle
behandles. Frankrike, som var hardt rammet, mente at Tyskland
måtte rustes fullstendig. De mente også at områdene vest for
Rhinen måtte bli en egen stat. Storbritannia og USA var mer
forsonlige. De fryktet at alt for strenge krav til tyskerne kunne
drive dem over i kommunismen. Versaillesfreden ble derfor et
kompromiss. Det er sagt at fredsavtalen var for mild, til å knekke
Tyskland, men for hardt til å forsone Tyskland.
Versaillesavtalen.
Her er de viktigste punktene i fredsavtalen:
-Alsace og Lorraine skulle tilbake til Frankrike.
-De tyske koloniene ble fordelt mellom seierherrene.
-Grenseområdet mellom Frankrike og Tyskland skulle
demilitariseres. Det vil si at et ikke er lov å ha militære
styrker er.
-Tyskland fikk bare lov til å ha hær på 100000 mann.
-Tyskland skulle betale store krigsskadeerstatninger.
-Tyskland måtte underskrive på at de hadde skylden for
krigen.
Vladimir Lenin
Vladimir Lenin er født 22 april 1870 i Simbrisk i Russland og
døde 21 januar 1924 i Gorki ved Moskva.
Lenin var en russisk forfatter, advokat, politisk filosof, skaperen
av den sovjetiske kommunistpartiet og leder av
novemberrevolusjonen.
desember 1895 ble han arrestert og fengslet av myndighetene et
helt år, med påfølgende forvisning til byen Sjusjenskoje i Sibir.
Lenin var også flink til å holde taler, og fikk folk til å bli
engasjerte.
R.E.V i RUSSLAND.
• I april 1917 kom Vladimir Lenin tilbake til Russland etter ti år i
utlandet. Lenin reiste fra Sveits i lukket jernbanevogn
gjennom tyskland til Sverige, finland og Russland.
Tyskland hadde håpet at Lenin ville skape kaos i Russland slik at
Russland gav opp krigen mot tyskland.
7 november 1917 innledet Lenin en revolusjon i Petrograd (St.
perterburg). Sammen med sin partifelle Leo Trotskij.
Leo Trotskij ledet militære i revolusjonen.
Etter at bolsjevikene kom til makten ble Trotskij valgt som
folkekommisær for utenriksvesenet, hvor hans viktigste
oppgave var å få forhandlet fram en fredsavtale med Tyskland
og deres allierte.
R.E.V i Russland.
I mars ble det opprør, og det var kvinnene som begynte. De
forlot arbeidsplassene sine og demonstrerte for brød. Flere og
flere mannlige arbeidere sluttet seg til. Troppene som ble
sendt mot dem, nektet å skyte. I stedet skjøt de offiserene
sine og sluttet seg til fokemassene. Akkurat som de gjorde i
1905, begynte de nå også å organisere sovjeter. Bøndene
stormet godsene og delte jorda mellom seg. Ryktene nådde
soldatene ved vestfrontene. De rømte i tusenvis for å sikre seg
jorda. Og de krevde at Tsaren skulle gå av. Tsaren hadde ingen
annen valg enn å gå av.
Bolsjevikene tar makten.
Lenin mente at Revolusjonen i Russland viste at første
verdenskrig hadde skapt ny situasjon. Dersom revolusjonen ble
gjennomført ville soldater, bønder og arbeidere i andre
krigførende land. Verdensrevolusjon sto bak døra mente Lenin.
Ikke alle i bolsjevikpartiet trodde det var mulig, men lenin fikk
overbevist det flertallet om at han hadde rett. For å få støtte fra
folket lanserte Lenin et slagord alle kunne forstå: «Fred, Jord,
Brød!». Med det mente han
-folket skulle få fred og nok mat.
-bøndene skulle få godseiernes jord.
-arbeider- og bonderåd (sovjetene) skulle styre landet.
Bolsjevikene tar makten.
Bolsjevikene stod fram som de mest handlekraftige. De
fikk flertall med seg i de viktige sovjetene i St.
Petersburg og i Moskva. 7 november 1917 kom
bevæpnete arbeidere og soldater med lenin og Leo
Trotskij (som hadde samlet en hær på 20000 mann)
og tok regjeringen til fange etter ent kort kamp. En
ny regjering ledet av Lenin ble unevnt. Med seg i
regjeringen hadde Lenin med seg blant andre Trotskij
og Stalin.
Borgerkrigen
De røde VS De hvite.
I 1918 kom det ut en blodig borgerkrig den varte i 3 år og det
kostet neste 7 millioner mennesker livet . Kommunistene, «de
røde», sloss mot «de hvite». De hvite besto av folk som var
misfornøyde med den kommunistiske utviklingen. Godseiere
sloss for å få jorda si tilbake, men kirken kjempet for å få igjen
eiendommen sine. De hvite fikk hjelp av tropper fra Europa, USA
og Japan. De fryktet at kommunismen skulle spre seg. Leo
Trotskij var leder for de røde. Han forandret små opprørsgrupper
til en effektiv hær på 5 millioner mann. Det ble også dannet et
hemmelig politi, som ikke skydde noen midler for å be de hvite.
Da de røde hadde gjenerobret Ukraina, overga de hvite seg. I
1922 døpte Lenin landet til Sovjetunionen, en union av sovjeter.
Josef stalin.
Stalin ble født 18 desember 1878 i Gori i Georgia som da var
del av Det russiske riket og døde 5 mars 1953 i Moskva i
Sovjetunionen. Navnet Stalin Tok han som dekknavn da han
kom i kommunistdiktatoren han het egentlig Josef
Vissarionovitsj Djugasjvili. . Josef Stalin var en iskald,
uberegnelig og intelligent mann og var slett ikke den rette
lederen for verdens største stat. Stalin hadde en ubetydelig
stilling i politibyrådet, og ingen trodde at han en trussel.
Lenin ønsket at Trotskij skulle ta over makten etter hans
død. Men Stalin utmanøvrerte alle og tok makten i
Sovjetunionen etter Lenins død.
Leo Trotskij.
Leo Trotskij var Født 28 oktober 1879 i Janovka i Khersonprovinsen i Ukraina og døde 21 august 1940 i Mexico av en av
Stalins agenter. Trotskij var grunnlegger av den røde hær og var
først uten-rikskommisær i bolsjevikregjeringen. Han var med på
november revolusjonen i 1917. Han var en glimrende organisator
og var en av de beste folketalerne. Trotskij ble utvist fra russland
til Sibir. I 1900 ble han dømt til fire års eksil i Sibir, der han giftet
seg med sin første kone, Aleksandra Sokolovskaja. Trotskij flyktet
og tilbrakte mesteparten av de femten årene utlands.
Sovjetunionen
etter Lenins død.
Lenin hadde håpet på at arbeiderklassen i andre deler av verden
skulle komme Sovjetunionen til hjelp ved å lage revolusjon i sine
land. Sovjetunionen måtte klare seg selv. I 1924 døde Lenin etter
å ha fått hjerneslag. Sovjetunionen var uten leder. Før han døde,
hadde lenin skrevet en vurdering av mulige etterfølgere, et
politisk testamente. I det advarte han særlig mot Stalin. Stalin var
blitt generalsekretær i partiet. Denne stillingen gav han stor
innflytelse av nye medlemmer. Og tusenvis av nye medlemmer
strømmet for å erstatte dem som var drept i borgerkrigen. Snart
utviklet det maktkamp mellom Stalin og Trotskij.
Stalin og Trotskij.
Trotskij (til venstre) het egentlig Bronstein og til
hørte en rik, jødisk godseierfamilie. Stalin
forviste han fra Sovjetunionen. Trotskij var først i
Tyrkia, deretter kom han til Frankrike og Norge. I
1940 ble han drept i Mexico av en av Stalins
agenter. Stalin var den eneste av
bolsjeviklederne som kom fra en fattig familie
Faren hans var skomaker og moren hans var
vaskekone.
Maktkamp
mellom
Stalin og Trotskij.
Det ble en maktkamp mellom Stalin og Trotskij etter
Lenins død. Mange trodde at Trotskij skulle ta over
etter Lenin. Trotskij ville at Sovjetunionen fremdeles
skulle sette lit sin til at verdensrevolusjonen snart ville
komme. Stalin mente at dette var helt urealistisk. Han
ville sikre at det i alle fall var sosialisme i ett land.
Sovjetunionen måtte stole på seg selv og sine egne
ressurser. Stalin vant mot Trotskij. Trotskij ble anklaget
for å splitte partiet og ble forvis av landet. Og det var
sånn Stalin kom til makta.
Benito Mussolini.
Benito Mussolini ble født 29 juli 1883 i Dovia di
Predappio en liten by i Italia og døde 28 april
1945 i Giulino di Mezzegra. Mussolini var en
journalist. Han var Italias statsminister og
fascismenes leder. Han tok hele makta i Italia i
1922, og ble en mellomkrigstidens diktatorer.
Han samarbeidet etter hvert med Hitler. I 1945
ble han skutt av Italienske partisaner.
Fascisme.
Medlemmene av de fascistiske gruppene var tidligere soldater,
arbeidsledige ungdom og nasjonalistiske studenter. I 1922
bestemte Mussolini seg for å forsøke å ta makta med et kupp.
Etter fascistkongress i Napoli marsjerte 25000 svartskjorter
mot Roma for å tvinge kongen og regjeringen til å utnevne
Mussolini til regjeringssjef. Kongen og regjeringen fryktet at
det skulle bli kaos borgekrig og gav etter for presset.
Mussolini ble statsminister, og han fikk også med noen andre
fascister med i regjeringen. I 1925 tok fascistene all makta i
Italia. Det tok kongen og regjeringen til side og gjorde andre
politiske partier, fagforeninger og streik forbut. Det Italienske
folkets vilje skulle nå uttrykkes gjennom føreren Mussolini.
Nazisme.
Nazisme er en politisk ideologi som oppståd
etter føste verdenskrig i Tyskland, samtidig med
fascismens fremvekst i Italia. Det tyske
arbeidsparti ble stiftet i 1919. Adolf hitler var
medlem av det partiet, han fikk hjelp av Gøring
og mange andre til å bli leder av det partiet han
ble leder i 1921.
Fascisme og Nazisme.
Fascismen forbindes med Italia og Nazisme med
Tyskland. Fascisme og Nazisme har masse ting til felles.
Troen på en elite (En elite er en mindre gruppe som regnes
som bedre og dyktigere enn andre, eks. en idrettselite) som er
utvalgt til å styre folkemassene. I spissen for eliten står
det en sterk leder. Nasjonalforsamlinger og demokrati
med ulike politiske partier blir betraktet som lite
handelkraftige.
Adolf Hitler.
Adolf Hitler ble født 20 april 1889 i Braunau am Inn
i Østerrike og døde 30 april 1945 i Berlin i Tyskland.
Hitler deltok i den bayerske hær i den første
verdenskrig og ble leder for NSDAP i 1921. Hitlers
viktigste mål var å forhindre en allianse mellom
vestmaktene og Sovjetunionen. Hitler var i
rikskanselliet i Berlin fra januar 1945. Like før
sovjettroppene rykket inn i byens sentrum, 30. april
1945, begikk han selvmord sammen med Eva
Braun, som han dagen før hadde giftet seg med.
NSDAP.
Det tyske nasjonalsosialistiske
arbeiderparti.
I 1919 ble et parti som kalte seg det tyske
arbeidspartiet, stiftet i Munchen. Året etter
skiftet det navn til Det tyske nasjonalsosialistiske
arbeiderparti, NSDAP. Partiet skulle arbeidet
både for sosialistiske tiltak og for nasjonale
tiltak. Partiprogrammet forsøkte å ivareta alle
gruppers interesser.
Propaganda.
Propaganda er blitt oppfattet som bevisst
manipulering av folks følelser og tanker ved
hjelp av sterke virkemidler for å fremme
bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Du
kan finne propaganda i dag i tegneserier
reklamer og andre ting som du eller andre liker
på grunn av bildet som er på det. Etter Andre
verdenskrig har ordet fått en negativ klang.
Fascisme og Nazisme
Krig mot
Kommunisme
• Ville gjøre det men fikk ikke tid fordi jeg måtte
bort.