wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności

Download Report

Transcript wfis.umcs.lublin.pl Zdobywasz umiejętności

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunki studiów:
 Europeistyka
 Filozofia
 Kognitywistyka
 Kreatywność społeczna
 Socjologia
 Zarządzanie w politykach
publicznych
Twój klucz
do sukcesu!
facebook.com/WFiS.UMCS
wfis.umcs.lublin.pl
Wydział Filozofii i Socjologii
wfis.umcs.lublin.pl
Dlaczego warto studiować na Wydziale Filozofii i Socjologii:
• Nowoczesne programy studiów oraz szeroki wachlarz specjalizacji dostosowanych
do aktualnych wymagań rynkowych.
• Doświadczone i doceniana w środowisku naukowym kadra dydaktyczna
• Zajęcia praktyczne
• Zdobywanie umiejętności praktycznych i praktyki zawodowej
• Bardzo dobra infrastruktura dydaktyczna
• Możliwość uczestniczenia w programach wymiany studenckiej
• Przyjazna atmosfera
Wydział Filozofii i Socjologii
Możliwości rozwoju w czasie studiów:
•
•
•
•
działalność w kołach naukowych
udział w badaniach naukowych
działalność naukowa w czasopismach studenckich
możliwości zindywidualizowanej pracy nad osobistym
rozwojem i budowaniem własnego
światopoglądu dzięki szerokiej
ofercie zajęć fakultatywnych
• udział w szkoleniach,
treningach i warsztatach,
podnoszących umiejętności
i kompetencje społeczne
facebook.com/WFiS.UMCS
wfis.umcs.lublin.pl
Wydział Filozofii i Socjologii
Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii
mają do dyspozycji:
•
•
•
•
pracownie komputerowe
darmowe oprogramowanie na użytek domowy
darmowy dostęp do Internetu na Wydziale
rozbudowany system stypendialny
(stypendia naukowe i socjalne)
• miejsca w domach studenckich dostosowane
do europejskich standardów z dostępem
do Internetu
• Akademicki Ośrodek Sportu (pływalnia,
siłownia, sala fitness, sporty walki,
ścianka do wspinaczki itd.)
• Akademicki Ośrodek Kultury Chatka Żaka (m.in.: radio, kino, teatr, taniec)
facebook.com/WFiS.UMCS
wfis.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Europeistyka
– kierunek myślenia
Europeistyka (kierunek praktyczny)
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
o profilu:
• praktycznym (I stopień)
• ogólnouniwersyteckim (II stopień)
Europeistyka to studia interdyscyplinarne
i multidyscyplinarne kształcące w zakresie
dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych,
ekonomicznych oraz prawnych.
2 specjalności na I stopniu studiów:
• zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
• zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
facebook.com/europeistyka.UMCS
europeistyka.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Europeistyka
– kierunek myślenia
Zdobywasz umiejętności:
• komunikacyjne i interpersonalne
• praktyczne do organizowania wydarzeń
kulturalnych i społecznych
• pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia
kulturalne i społeczne
• zarządzania wiedzą i informacją
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• instytucje rządowe
• stowarzyszenia i fundacje
• organizacje kulturalne i społeczne
• media, urzędy
• wydawnictwa, fundacje
facebook.com/europeistyka.UMCS
europeistyka.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Filozofia
Filozofia
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne,
profil ogólnoakademicki
specjalności:
• Filozofia teoretyczna
• doradztwo i komunikacja społeczna
Studia drugiego stopnia (magisterskie)
2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Filozofia (gr. φιλοσοφια – umiłowanie mądrości) to najogólniejsza dziedzina wiedzy
o świecie i jego poznaniu, ludzkim życiu, dobru i złu. Filozofia wyrasta ze zdziwienia
światem i ciekawości, poszerza horyzonty umysłowe i służy budowaniu racjonalnego
obrazu świata.
facebook.com/filozofia.UMCS
filozofia.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Filozofia
Zdobywasz umiejętności:
• formułowania, analizy i rozwiązywania problemów
• planowania i organizacji
• prowadzenia dyskusji
• logicznego rozumowania
• krytycznego myślenia
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• instytucje kultury
• branża reklamowa
• doradztwo personalne i biznesowe
• specjalista ds. wizerunku i Public Relations
• szkolnictwo (nauczyciel filozofii lub etyki)
facebook.com/filozofia.UMCS
filozofia.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Kognitywistyka
Kognitywistyka
Studia pierwszego stopnia
(licencjackie) 3-letnie,
stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Kognitywistyka (nauki o poznaniu, ang. cognitive science)
to interdyscyplinarne badania naukowe nad umysłem
i procesami poznawczymi (m.in. percepcja, pamięć, inteligencja, język,
rozwiązywanie problemów, reprezentacja świata, emocje).
Specjalności:
• sztuczna inteligencja i logika
• znak, język i komunikacja
facebook.com/kognitywistyka.UMCS
kognitywistyka.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Kognitywistyka
Zdobywasz umiejętności:
• zbierania i analizowania informacji
• projektowania stron www i system informacyjnych
• obsługi aplikacji użytkowych
• projektowania i redagowania tekstów i komunikatów
specjalistycznych
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• sektor IT
• administracja systemami operacyjnymi, sieciami
• bazami danych
• specjalista ds. kreowania wizerunku firmy, marki i
wizerunku osobistego
• agencje reklamowe i media
facebook.com/kognitywistyka.UMCS
kognitywistyka.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Kreatywność Społeczna
Kreatywność społeczna
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne,
profil ogólnoakademicki
Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność
społeczna” są adresowane do osób chcących wykształcić
i rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione
na współczesnym rynku pracy:
•
•
•
•
kreatywność w myśleniu i działaniu
nieszablonowość nowatorstwo, konkurencyjność
krytycyzm, innowacyjność
przedsiębiorczość, skuteczność
facebook.com/Kreatywnosc.UMCS
kreatywnoscumcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Kreatywność Społeczna
Zdobywasz umiejętności:
• znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych
obszarów kultury i sfery publicznej
• interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii
kreatywności
• umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych
obszarach życia społecznego
• zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• instytucje publiczne i kulturalne
• placówki oświatowe
• organizacje społeczne,
• media, branża reklamowa
• specjalista ds. kreowania wizerunku
facebook.com/Kreatywnosc.UMCS
kreatywnoscumcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Socjologia
Socjologia (kierunek praktyczny)
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Specjalności:






Animacja kultury i komunikowanie społeczne
Asystent rodziny
Lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne
Polityka regionalna i rozwój lokalny
Socjologia gospodarki
Stosunki międzynarodowe
Studia drugiego stopnia (magisterskie)
2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki
facebook.com/socjologia.UMCS socjologia.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Socjologia
Zdobywasz umiejętności:
• budowania pozytywnych relacji
interpersonalnych
• gromadzenia i analizowania danych
• prezentowania raportów
• zarządzania kompetencjami w organizacji
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• działy Public Relations i Human Resources
• ośrodki badań społecznych i rynkowych
• działy marketingu i reklamy
• organizacje rządowe i pozarządowe
facebook.com/socjologia.UMCS socjologia.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Zarządzanie w politykach
publicznych
Zarządzanie w politykach publicznych
(kierunek praktyczny)
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne,
profil ogólnoakademicki
Program studiów obejmuje siedem modułów,
z których dwa specjalistyczne są wybierane
przez studenta spośród następujących:
•
•
•
•
•
•
Polityka regionalna
Migracje i polityka ludnościowa
Polityka zdrowotna
Polityka społeczna
Polityka gospodarcza
Polityka kulturalna i edukacyjna
facebook.com/ZWPP.UMCS
zwpp.umcs.lublin.pl
wfis.umcs.lublin.pl
Zarządzanie w politykach
publicznych
Zdobywasz umiejętności:
• wiedzę o politykach publicznych
• rozeznanie w strukturach administracji
samorządowej i państwowej
• umiejętność dostarczania i pomnażania
wiedzy
• projektowania i realizowania zadań
publicznych
Możliwości zatrudnienia po studiach:
• administracja publiczna
• organizacje rządowe i pozarządowe
• w rolach doradczych i eksperckich
• na stanowiskach menadżerskich
facebook.com/ZWPP.UMCS
zwpp.umcs.lublin.pl