Skaidrė 1 - Tatjana Radzevičienė

Download Report

Transcript Skaidrė 1 - Tatjana Radzevičienė

Tirpalų
rūšys
Netrukus:
• išmoksime skirti tris tirpalų grupes: rūgščiuosius,
šarminius ir neutraliuosius.
Bandymas: “Tirpalų rūšys”
vanduo
Pagal savybes tirpalai skirstomi į
rūgščiuosius, šarminius ir neutraliuosius.
Tirpalai
Rūgštūs
Šarminiai
Neutralūs
Prisimink ir įsidėmėk!
Prisiminkime
“Saugaus darbo
laboratorijoje taisyklės.”
Įsidėmėk
“Cheminiai nudegimai ir jų
pirmoji pagalba.”
Indikatorius – medžiaga, keičianti savo spalvą
rūgščiame ar šarminiame tirpale.
Indikatoriai gali būti gamtiniai ir dirbtiniai.
1
5
Bandymas: “Rūgštys ir šarmai”
Klausimai ir užduotys
Valgant burnojekaip
susidaro
Paaiškinkite,
reikėtų
Pateikite
kasdien
dantims
kenksmingas
elgtis
su rūgščiais
irir
naudojamų
rūgščių
Rūgštusis tirpalas. Kokių
šarminiais
tirpalais.
šarminių tirpalų
medžiagų turėtų būti dantų
pavyzdžių.
pastoje,
kad šio tirpalo
savybes panaikintume ?
Namų darbas
Kitą pamoką prašome
atsinešti įvairių buityje
naudojamų cheminių
medžiagų pakuočių
etikečių, kuriose
nurodyta priemonių
sudėtis ir naudojimo
instrukcija .
Autorius chemijos mokytoja ekspertė Tatjana Radzevičienė
http://mokytojai.emokykla.lt/chemijajums/index.htm
2011 m.
Gamtos mokslų vadovėlis V klasei
Šaltinių sąrašas
Mokslininkų pėdomis, 2-oji knyga
Iliustracijos:
1. 4.1 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p. 52.
2. 1.2 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p. 46.
3. 1 užduoties pav. iš 2-ojo pratybų sąs. p. 42.
4. 1 užduoties pav. iš 2-ojo pratybų sąs. p. 44.
5. 5.1 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p. 54.
6. 5.2 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p. 55.
7. 5.3 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p. 55.
8. 4.2 pav. iš vadovėlio 1-osios kn. p.14.
9. 4.1 pav. iš vadovėlio 1-osios kn. p.14.
10. 8.1 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p.20..
11. 6.3 pav. iš vadovėlio 2-osios kn. p. 57.
Nuorodos:
1. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1473/#grotuvas.
2. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1544/#grotuvas.
3. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1497/#grotuvas.
4. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1702/,letter.
5. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1622/,letter.
6. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1206/,letter.13
7. http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1692/,letter.13