işyeri temizliği ve düzeni sunu dosyası

Download Report

Transcript işyeri temizliği ve düzeni sunu dosyası

Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
İSİG ZORUNLU EĞİTİMLERİ
16 saat / yıl / çalışan
1. Genel konular
 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 İşyeri temizliği ve düzeni
 İş kazası ve meslek hastalığından doğan
hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
• Meslek hastalıklarının sebepleri
• Hastalıktan korunma prensipleri ve
korunma tekniklerinin uygulanması
• Biyolojik ve psikososyal risk
etmenleri
• İlkyardım
3. Teknik konular
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk
etmenleri
•
Elle kaldırma ve taşıma
•
Parlama, patlama, yangından korunma
•
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
•
Ekranlı araçlarla çalışma
•
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
•
İş kazalarının sebepleri ve korunma
•
Güvenlik ve sağlık işaretleri
•
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve
güvenlik kültürü
• Tahliye ve kurtarma
Seiri (sınıfla: Tertip-yapılanma),
Seiton (sistemleştir: Düzen),
Seiso (süpür: Temizlik),
Seiketsu (standardlaştır: Sebat-süreklilik),
Shitsuke (sürdür: Disiplin-özen)
3
5S’in amacı israfta, iş kazasında, arızada, hurdada,
setupta, gecikmede, şikayette sıfır noktasına ulaşmaktır
4
5S’İN ÖNEMİ
 İşyeri ortamının iyileştirilmesinde birincil öneme
sahiptir.
 İşletmede yapılan diğer iyileştirme çalışmalarına
temel oluşturur.
 Bir grup TOYOTA mühendisi, kendilerine kablo
donanımları yapmak için başvuran bir işletmeyi ziyarete
giderler. Toplantı başlamadan önce Japon mühendislerden
biri ellerini yıkamak için tuvalete gider ve döndüğünde
toplantı yöneticisine sorar:
Güvenlik
verimlilik
- “ Tuvalette kırık bir cam vardı. O camın kırık olması
mı gerekiyor?”
Fabrika Yöneticisi;
- “Tabii ki kırık olması gerekmiyor, ancak tamir fırsatı
bulamadık. ” diye yanıtlar.
5
DAĞINIKLIK VERİMLİLİK KAYBIDIR
Telefonu
nereye
koymuştum
Tertipli işyerinde
 Verimlilik artar
 Kusurlar azalır
 Termine uyulur
 İş güvenliği sağlanır.
6
TEMİZLİK STRESİ VE GERİLİMİ ALIR
Ohh…Ne kadar rahat
ettim. Bir de çevrem
böyle temiz olsa.
Hastaneler de
insanlar gibi
temizliğe ihtiyaç
duyarlar. Sağlık
hizmeti verilen
hastanelerin
SAĞLIKLI olması
gerekir.
7
DİSİPLİN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK
DEMEKTİR
Düzenin kurulması ilk basamaktır, kararlı
olmak sonuca götürür.
Yerlerinize
marş marş..
8
5 S ADIMLARI
DİSİPLİN
9
TERTİP DÜZEN VE TEMİZLİĞE KARŞI
BAZI İTİRAZLAR
 Tertip ve düzen yeni bir şey değil !
 Temizlersin gene kirlenir !
 Tertip ve düzenle üretimi
artıramazsın !
 Daha önce de böyle bir şey
uygulamıştık .
 Yıllar önce uygun bir düzen kuruldu !
 Bu işlere ayıracak vaktimiz yok !
 Bize neden gereksin ki?
10
TERTİP DÜZEN VE TEMİZLİKLE
FİRMANIN SAĞLAYACAĞI YARARLAR
 Sıfır hazırlık süresi
 Sıfır hata, yüksek kalite
 Sıfır atık, düşük maliyet
 Sıfır gecikme, zamanında müdahale
 Sıfır yaralanma, iş güvenliği
 Sıfır yanlış, donanım verimliliği
 Sıfır şikayet, güven ve itibar
11
EŞYA VE YÜZEY TEMİZLİĞİNDE BEZ, KOVA VE ELDİVENLERİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE RENKLERİ
BEZ RENGİ
KULLANIM ALANI
MAVİ
Masa, etejer, hasta yatak ve karyolası, cam önü, kapı kolları, sedye,
tekerlekli sandalye, tıbbi cihazlar, acil arabası, tedavi arabası, çamaşır
arabası
MAVİ
PLASTİK
YEŞİL
Tüm ıslak alanlar, banyo, duş, fayans, lavabo, çöp
YEŞİL
PLASTİK
SARI
Koridor, banko, doktor, hemşire, tedavi odaları, telefon, ilaç dolapları,
buzdolabı
SARI
PLASTİK
PEMBE
WC, Klozet, sifon tankı, kan ve kan ürünleri temas etmiş yerler, enfekte
hasta odası (izolasyon odası) hasta kan alma koltukları, pnömatik
sistemler
KIRMIZI
PLASTİK
BEYAZ
Mutfak, yemekhane
BEYAZ
LATEKS
KOVA RENGİ ELDİVEN TÜRÜ
NOT: * Her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp eller yıkanmalı, *Eldivenli
ellerle kapı kolu, telefon, masa, asansör düğmeleri vb. yüzeylere temas edilmemelidir.
*Acil, anjio, çamaşırhane, endoskopi birimleri bez renklerini plandaki gibi kullanacaktır.
* Sterilizasyon hizmeti olan birimlerdeki hasta bakım alanlarında bez renkleri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tarafından
belirlenir.
KLOZET VE TUVALET TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN FIRÇALAR KESİNLİKLE ZEMİN VE DUVARLARIN TEMİZLİĞİNDE
KULLANILMAMALIDIR.
 Üçüncü sınıf bir iş yerinde;
 Çalışanlar yere çöp atar, kimse o çöpü
yerden alıp çöp kutusuna koymaz.
 İkinci sınıf bir iş yerinde;
 Çalışanlar yere çöp atarlar, ama o çöpü
yerden alıp çöp kutusuna koyanlar da
vardır.
 Birinci sınıf iş yerinde;
 Kimse yere çöp atmaz, Ama yerde kim
çöp görürse o çöpü yerden alır ve çöp
kutusuna atar.
13
 Amaç:
 Hastane ortamından kaynaklanabilecek
infeksiyonları önlemek,
 Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için
sağlıklı bir ortam oluşturmak,
 Temizlik kurallarını belirlemek ve temizliğin
doğru ve etkin yapılmasını sağlamak,
 Hastanemizdeki bölümlerin risk durumlarına
göre sınıflandırılması
Not:
 Hastanemizde tüm temizlik kuralları ve yapılış şekilleri
hastane temizlik planında belirlenmiştir.
Temel İlkeler
Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir,bez ve
kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.
Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez
değiştirilmelidir.
Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp
kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.
Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında
uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp
el hijyeni sağlanmalıdır.
Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz
alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven
giymelidir.
 Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa,
vb. yüzeylere temas edilmemelidir.
 Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler ve
malzemeler diğer alanların temizliğinde kesinlikle
kullanılmamalıdır
Mop Seçimi ve Kullanımı
Mop Tipi
Kullanım Amacı
Mavi mop
Kuru süpürme
Beyaz mop
Nemli silme ve bakım
Saçaklı mop
Islak silme
Genel ilkeler
Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar
sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp
kurutularak saklanmalıdır.
Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve
deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutularak
saklanmalıdır.
Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı,
kurulama işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve
düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.
Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı
Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla
çamaşır makinasında yıkanarak havlarından
arındırılmalıdır.
Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.
Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı
 MAVİ kova temiz suyun, KIRMIZI kova
kirli suyun simgesidir.
 Presten akan kirli su her zaman kırmızı
kovaya akacağı için pres mutlaka kırmızı
kovaya takılı olmalıdır.
 Pres asla mavi kovaya takılmaz.
Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası
Kullanımı
Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda
sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp
kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.
Kirli mop ile temizlik yapılmamalı,kirlenen moplar
sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp
kurutularak saklanmalıdır.
Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile
hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi
sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri
önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.
Genel ilkeler
Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin
bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir (kuru
temizlik mopları ve dispenser’ları, sıvı deterjan, ovma
amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı,
kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek,
faraş, kova, eldiven vb.).
Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce
tamamlanmalıdır.
Genel ilkeler
Odadaki (banyo/tuvalet dahil) çöp kovalarının içinde
bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı
bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna
taşınmalıdır.
Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve
kurulanmalıdır.
Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır.
Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru
yapılmalıdır.
 Genel ilkeler
Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden
arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge
kullanılmamalıdır.
Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler,
yemek masası, etajer, vb.) tozu alınmalıdır.Bunun için
uygun renkli bez kullanılmalı.
Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları
dahil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı.
 Genel ilkeler
 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik
su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır
.
 Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve
kurulanmalıdır.
 Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır.
 Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur ve
temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar
uzaklaştırılır.
 Genel ilkeler
 Duş ve küvet temizliğinden önce fayanslar, ardından musluk, duş
teknesi ve duşa kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya ovma
maddesi ile silinmelidir.
 Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma maddesi ile
temizlenir.
 Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir.
 Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile
silinmelidir.
 Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı kesinlikle
ıslak bırakılmamalıdır.
Genel ilkeler
 Oda/Ofis temizliği tamamlandıktan sonra çekçek ve faraş ile
koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır.
 Tüm eşyaların (sekreter masası, oturma grubu, duvar bandı,
tablolar, vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve
kurulanır.
 Koridor temizliğinde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı
paspas ve kuru mop kullanılmalıdır.
 Eksitus veya taburcu olan ya da başka bir servise devrolan hastanın
ardından hasta bakım alanı için günlük temizlik işleminin tüm
basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilmez.
Ameliyathane dışındaki yüksek riskli alanlarda [Yoğun
Bakım Üniteleri (YBÜ), hemodiyaliz, izolasyon odaları,
nötropenik hasta odaları, vb.] günlük temizliğe ek olarak
yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler (etejer, monitör
ve ventilatör yüzeyleri, yemek masası, desk, musluk başı,
kapı kolu, yatak kenarları, vb.) dezenfekte edilir.
Temizlik + dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde bir kez
yapılır, her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde
tekrarlanır.
 Genel ilkeler
 Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri
(paspas, mop, toz bezi, vb.) odaya özel olmalıdır.
 Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada
bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir.Yoğun kirlenme
meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.
 Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.)
kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine
devam edilmemelidir.
 Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır
makinesinde sıcak su (>60C) ile yıkanarak kurutulmalıdır.
Hastane Ortamında Bulunan Diğer Yüzeylerin
Periyodik Temizliği
Risk Düzeyi Hastane Bölümü
Uygun Temizlik
Yüksek riskli
alanlar
Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, Temizlik +
hemodiyaliz, infeksiyon kontrol
dezenfeksiyon
komitesi tarafından belirlenen özel
alanlar (allojeneik/otolog kemik
iliği nakli yapılan hastaların
odaları, solid organ nakli yapılan
hastaların odaları, nötropenik
hasta odaları, izolasyon odaları,
otopsi salonu, vb.)
Orta riskli
alanlar
Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo
ve tuvaletler dahil), mutfak
Temizlik*
Düşük riskli
alanlar
Hemşire, doktor odaları (banyo ve
tuvaletler dahil), ofisler, kafeterya,
koridorlar ve depolar
Temizlik*
*Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak
dezenfeksiyon sağlanmalı
Malzeme/Yüzey
Temizlenme Sıklığı
Nasıl Temizlenecek?
Sedye
Tekerlekli sandalye
Acil arabası
Çamaşır arabası
Serum askıları
Günde en az bir kez ve
kirlendikçe
Su ve deterjanla
silinmeli
Mobilyalar
Günde bir kez
Ayda bir kez
Toz alma
Su ve deterjanla
silinmeli
Camlar
Haftada bir kez
Cam temizleme maddesi
ile silme ve kurulama
Perdeler
Haftada bir kez
Kirlendikçe
Kuru vakum
Yıkama
Duvarlar
Gerekli görüldükçe
Su ve uygun deterjanla
silinmeli
Tavanlar
Ayda iki kez
Kuru vakum
Malzeme/Yüzey
Temizlenme Sıklığı
Nasıl Temizlenecek?
Tavan lambaları
Haftada bir kez
Ayda bir kez
Toz alma
Nemli bezle silme
Radyatörler
Günde bir kez
Haftada bir kez
Toz alma
Fırçalama
Ahşap bölgeler
Günde bir kez
Toz alma
Zemin
Kirlendikçe
Su ve uygun deterjanla
silinmeli
Halı
Kirlendikçe
Su ve uygun deterjanla
silinmeli
Baca kapakları
Havalandırma boşlukları
Ayda bir kez
Mekanik temizlik ve kuru
vakum uygulama
Teras ve çatı
Haftada bir kez
Süpürme ve yıkama
Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden
temizlik yapılır.
Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme var
ise temizliğe ek olarak dezenfeksiyon yapılır.
Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
38