STRUJNI MEĐUTRANSFORMATORI DIFERENCIJALNE ZAŠTITE TRANSFORMATORA

Download Report

Transcript STRUJNI MEĐUTRANSFORMATORI DIFERENCIJALNE ZAŠTITE TRANSFORMATORA

2 STRUJNI MEĐUTRANSFORMATORI DIFERENCIJALNE ZAŠTITE
TRANSFORMATORA
Da bi se primenila diferencijalna zaštita na transformatoru, neophodno je izvršiti
prilagođavanje sekundarnih struja glavnih strujnih transformatora pre njihovog uvođenja u
diferencijalni relej. Ovo prilagođavanje vrši se pomoću pomoćnih strujnih transformatora
(takozvanih strujnih međutransformatora). Strujni transformatori se u principu grade kao
monofazne jedinice te se trofazni međutransformatori formiraju od tri monofazna transformatora.
Ako je trofazni međutransformator sprege
njegov prenosni odnos jednak je prenosnom
odnosu monofaznog strujnog transformatora, što se u skladu sa oznakama sa slike 1. može
izraziti na sledeći način:
.
Slika 1. Formiranje trofaznog strujnog međutransformatora: a) sprege
, b) sprege
od tri
monofazna strujna transformatora.
Ako je trofazni međutransformator sprege
, njegov prenosni odnos je za koren iz tri
manji od prenosnog odnosa jednofaznog strujnog transformatora, što se prema oznakama sa
slike 1. može izraziti na sledeći način: