PowerPoint-presentasjon

Download Report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Regionkonferanse NBF
Oslo og Akershus 2014
Markedsutvikling bruktbil
og leasing
Utvikling nybilsalg Norge siden 2000 –
overskudd på bruktbiler fremover?
160000
140000
120000
115 000
100000
80000
60000
40000
20000
0
År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013
Eierskifter personbiler
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013
Ingenting vokser inn i himmelen!
Varebiler 2000 - 2013
120000
100000
80000
Importerte varebiler
60000
Brukte varebiler
Nye varebiler
40000
20000
0
Privatleasing øker dramatisk
Utvikling i volum leasing med restverdi 2008-2013, Norge, personbiler
50,000
45,000
40,000
Endring i perioden:
• Næring + 25%
• Privat + 450%
• Totalvolum + 80%
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Næringsleie
20,368
16,778
21,855
24,535
24,486
25,360
Privatleie
4,347
6,531
12,297
13,496
16,708
19,631
Det er billigere å lease ny bil enn å kjøpe samme
Kun 2414.bil 3 år gammel
Pr mnd.
Eksempel 3 år 45.000 km
Bilpris
330.000 kr
Forskudd
37.500 kr inkl. mva
Restverdi
200.000 kr
Leiebeløp pr mnd. 3.017 kr inkl. mva
Eks mva
37500 kontant
Lån på samme bilen som er 3 år gammel og kjørt 45.000
km - lett innkjørt med ubetydelige småriper..
Bilpris (brukt)
Kontant
Nedbetaling
Pris pr mnd.
235.000 kr
37.500 kr
5 år
3.988 kr
 Snitt løpetid på lån 26-27 mnd.
Pent brukt
235 000 kr
3988.pr mnd.
Restverdiene må ned
•
•
Betydelig økning i risiko for norske bilforhandlere de siste fire år
Risiko er flyttet fra bileier til bilforhandler
Hvor stor gjenkjøpsportefølje har jeg økonomisk bæreevne
til å takle hvis markedet endres?
Tar jeg høy nok risikopremie, 10% - 15%, eller mer?
God prosess ved leasing
Salg – utlevering – leasingperiode – nysalg - innlevering
3,5 år
Service- og vedlikeholdsforpliktelse
Service- og vedlikeholdsforpliktelse i leasingforhold
Leietaker:
Eier/Leasingselskap:
Leverandør:
Denne avtalen om service- og vedlikeholdsforpliktelse er inngått mellom leasingselskap, leietaker og
leverandør i et leasingforhold i tillegg til leasingavtale nummer___________. Avtalen gjelder
registreringsnummer __________________.
***
1
FORMÅL
Formålet med denne avtalen er å ivareta leasingobjektet gjennom leasingperioden, både av hensyn til bilens
verdi og sikkerhet, men også sørge for at leietaker unngår å bli belastet for høy påkost ved utløpet av
leasingperioden.
2
LEIERTAKERS FORPLIKTELSER
2.1 Leietaker forplikter seg til å ha service/kontroll på bilen minimum 1 gang pr. år enten etter eget
initiativ eller etter innkalling av leverandør. Service/kontrollen skal utføres av leverandør eller verksted
godkjent av leverandør.
2.2 Leietaker forplikter seg til å etterse bilen i følge bilens instruksjonsbok, vedlikeholdsheftet og felles
bransjenorm for unormal slitasje, som leietaker har mottatt.
2.3 Det er forbudt å gjøre modifikasjoner på bilen, så som chiptuning, flytting av varevegg etc. uten eier og
leverandørs samtykke.
2.4 Leietaker forplikter seg til straks å kontakte leverandør når en feil oppdages eller burde vært
oppdaget.
2.5 Leietaker forplikter seg til fortløpende å utbedre skader på bilen utover normal slitasje, ref. felles
bransjenorm for unormal slitasje.
2.6 Dersom leietaker ikke følger bestemmelsene i denne service- og vedlikeholdsforpliktelse kan:
a)
Leasingavtalen sies opp av eier med umiddelbar virkning
b)
Garanti fra produsent falle helt eller delvis bort. Dersom en garanti faller bort på
grunn av leiertakers manglende oppfølgning av service- og vedlikeholdsforpliktelser,
kan leietaker belastes kostnadene for reparasjon som garantien ellers ville dekket
c)
Leietaker holdes ansvarlig for økonomisk tap som følge av at service/kontrollintervallene ikke er overholdt, samt etterfakturering av unnlatt service.
d)
Leietaker gjøres ansvarlig i form av påkost ved unormal slitasje, manglende
vedlikehold inkludert unnlatt service.
e)
Leietaker avkreves kostnader som følge av kontraktsbruddet,
Sted/dato: __________________________
Leietaker:
Eier/Leasingselskap
Leverandør (restverdigarantist)
Hva bør bortfall av garanti koste?
• Samarbeid NBF og FINFO - bransjestandard
– Bortfall av fremtidig garanti
– Verdiforringelse
•
Anbefaling er 6% av bilens nybilpris
– Eksempel: Nybilpris 350.000 kr
– Reduksjon: 6% 21.000 kr
 Mål: 100 % lojalitet til leverandørens serviceprogram og
opprettholdelse av nybilgaranti etter endt leasingperiode.
Serviceavtale bør være standard ved privatleasing
NBF- forhandlerne i markedet
NBF medlemmenes fortrinn
NBFs butikkmateriell