Transcript null

Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016
(OR. en)
14635/16
ADD 4
FIN 804
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A»
Αποστολέας:
Αποδέκτης:
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Συμβούλιο
Θέμα:
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος
2017
−
Έγκριση του κοινού σχεδίου: Τροπολογίες κατά γραμμή του
προϋπολογισμού − Ενοποιημένο έγγραφο (ενσωμάτωση των
τροπολογιών που συμφωνήθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού ή τη
θέση του Συμβουλίου): Άλλα τμήματα
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
1
EL
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ
–
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
Doc No:
3.1
*******
17-11-2016
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ή ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
2
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ I — ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
75 020 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
75 020 000
75 020 000
Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
930 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
930 000
930 000
Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
638 333 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
638 333 000
640 468 700
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
75 020 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
930 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
638 333 000
Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
43 915 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
43 915 000
Θέση 1 4 0 1 — Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
24 962 000
43 915 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
24 962 000
24 962 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
43 915 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
24 962 000
Θέση 1 4 0 2 — Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
6 100 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
6 100 000
6 100 000
Θέση 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
45 785 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
45 785 000
45 785 000
Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
85 550 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
85 550 000
84 550 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
6 100 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
45 785 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
85 550 000
Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών
216
Αποθεματικό
Σύνολο
Σχέδιο προϋπολογισμού
Θέση του Συμβουλίου 2017
2017
2 642 000
2 642 000
1 892 000
1 892 000
4 534 000
4 534 000
Παρατηρήσεις:
Θέση του Κοινοβουλίου
2017
4 534 000
p.m.
4 534 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
2 642 000
1 892 000
4 534 000
Συνδιαλλαγή 2017
75 846 000
Συνδιαλλαγή 2017
939 000
Συνδιαλλαγή 2017
645 973 700
Συνδιαλλαγή 2017
44 392 000
Συνδιαλλαγή 2017
25 233 000
Συνδιαλλαγή 2017
6 169 000
Συνδιαλλαγή 2017
46 244 000
Συνδιαλλαγή 2017
84 550 000
Συνδιαλλαγή 2017
4 534 000
p.m.
4 534 000
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των
μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων
αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και
άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση
αυτοκινήτων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα,
όπως τα υβριδικά.
Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του
δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
3
EL
Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
9 211 500
Παρατηρήσεις:
9 211 500
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
9 211 500
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
9 211 500
Συνδιαλλαγή 2017
9 211 500
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει :
– το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις
μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες ή
ακροάσεις εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις κοινοβουλευτικές
αντιπροσωπείες και για τη διοίκηση,
– αγορά ή μίσθωση εξειδικευμένων πηγών πληροφοριών, όπως εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων,
συναφής βιβλιογραφία ή τεχνική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί για τη συμπλήρωση των
προαναφερόμενων συμβάσεων εμπειρογνωμοσύνης,
– τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων
προσωπικοτήτων —περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο— που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις
αντιπροσωπείες και τις ομάδες μελέτης και εργασίας καθώς και σε εργαστήρια,
– το κόστος διάδοσης προϊόντων εσωτερικής ή εκτός του οργάνου κοινοβουλευτικής έρευνας και
άλλων σχετικών προϊόντων προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω
δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, εσωτερικών βάσεων δεδομένων, φυλλαδίων και δημοσιεύσεων),
– τις δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις
εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών
παρατυπιών.
Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του
δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 ευρώ.
Άρθρο 3 2 6 — Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
p.m.
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
Συνδιαλλαγή 2017
p.m.
Θέση 3 2 6 1 — Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
p.m.
Παρατηρήσεις:
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
Συνδιαλλαγή 2017
p.m.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες των βουλευτών και για να γνωστοποιούνται με τον δέοντα τρόπο οι
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χρειάζεται ένα καλά εξοπλισμένο κέντρο μέσων
ενημέρωσης το οποίο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς που δεν
εμπίπτουν στο πλαίσιο των συνόδων ολομέλειας. Οι πιστώσεις στο πλαίσιο της νεοσυσταθείσας
γραμμής του προϋπολογισμού «Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης»
προορίζονται κατά συνέπεια να στηρίξουν την αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού και των
εγκαταστάσεων των μέσων ενημέρωσης, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από πλευράς των
μέσων ενημέρωσης, της αυξανόμενης βαρύτητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των
πρόσθετων αναγκών των βουλευτών· επίσης, αποσκοπούν στην ανάπτυξη περαιτέρω στενότερης
συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ARTE και των τοπικών πανεπιστημίων
και σχολείων, προκειμένου να συσταθεί ένας ευρωπαϊκός κόμβος μέσων ενημέρωσης, για
παράδειγμα για την κατάρτιση νέων δημοσιογράφων, εκτός των τακτικών συνόδων της ολομέλειας.
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
4
EL
Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των
πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
61 000 000
61 000 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
62 000 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
61 000 000
Συνδιαλλαγή 2017
62 000 000
Άρθρο 4 0 2 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
31 905 000
Παρατηρήσεις:
31 905 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
31 905 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
31 905 000
Συνδιαλλαγή 2017
31 905 000
Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρηστή διακυβέρνηση και αυστηρός έλεγχος της χρήσης των
κονδυλίων.
Νομικές βάσεις:
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).
Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 για τον
καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ C 112 της 9.4.2011, σ. 1).
Άρθρο 4 0 3 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
19 000 000
Παρατηρήσεις:
19 000 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
19 000 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
19 000 000
Συνδιαλλαγή 2017
19 000 000
Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρηστή διακυβέρνηση και αυστηρός έλεγχος της χρήσης των
κονδυλίων.
Νομικές βάσεις:
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).
Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2004 για τον
καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ C 112 της 9.4.2011, σ. 1).
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
5
EL
Άρθρο 4 2 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
206 890 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
206 890 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Κεφάλαιο 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
1 892 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
206 890 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
1 892 000
p.m.
Κεφάλαιο 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
3 000 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
3 000 000
864 300
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
206 890 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 892 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
3 000 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
Συνδιαλλαγή 2017
207 991 000
Συνδιαλλαγή 2017
p.m.
Συνδιαλλαγή 2017
864 300
6
EL
S 1 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2017
Κατηγορία και
βαθμός
Εκτός
κατηγορίας
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD Υποσύνολο
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST Υποσύνολο
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC
Υποσύνολο
Σύνολο
Γενικό σύνολο
Μόνιμες θέσεις
1
13
54
214
439
294
154
213
149
446
311
181
143
2 611
120
82
570
288
321
304
376
354
216
38
2
2 671
Μόνιμες θέσεις
Έκτακτες θέσεις
Θέσεις
Λοιπές
πολιτικών
ομάδων
1
1
1
7
2
13
7
7
6
7
2
8
5
66
2
8
10
10
7
5
36
38
60
29
25
32
40
65
46
88
471
37
35
42
39
47
73
70
90
84
53
94
664
20
4
6
2
6
19
3
15
10
75
50
134
13
47
223
443
242
174
195
177
433
286
196
220
2 649
120
84
491
308
388
309
305
393
231
88
45
2 762
1
1
7
2
12
6
9
6
3
6
8
5
66
2
8
10
10
76
7
4
30
40
64
30
25
29
37
59
48
63
436
36
33
44
40
43
72
74
78
78
58
67
623
142
1 059
20
4
6
2
6
19
3
16
10
50
134
184
5 467
2016
Έκτακτες θέσεις
Θέσεις
Λοιπές
πολιτικών
ομάδων
184
20
1
6 743
141
2
1 135
5 596
20 3
6 797 4
1
Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο, για τους υπαλλήλους που
αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.
2
Συμπεριλαμβανομένης μίας θέσης εκτάκτου υπαλλήλου AD 12 για τον διευθυντή της Αρχής για
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.
3
Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο, για τους υπαλλήλους που
αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.
4
Η συμφωνία διοργανικής συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
προβλέπει τη μεταφορά έως 80 νέων θέσεων (60 AD και 20 AST) από τις επιτροπές αυτές στο
Κοινοβούλιο. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του
2014, και η ενσωμάτωση των εν λόγω θέσεων στο οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου (που έγινε ήδη
το 2014) θα αντισταθμιστεί με την κατάργηση αντίστοιχου αριθμού θέσεων στα οργανογράμματα
των δύο επιτροπών.
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
7
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ ΙΙ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέση 1 0 0 0 — Βασικός μισθός
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
330 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση 1 1 0 0 — Βασικοί μισθοί
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
233 678 000
330 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
233 678 000
Θέση 1 2 0 0 — Λοιπό προσωπικό
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
9 546 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
9 546 000
330 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
233 678 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
9 546 000
Θέση 1 2 0 3 — Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
2 498 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
2 498 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
2 498 000
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
335 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
236 814 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
9 706 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
2 498 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
Συνδιαλλαγή 2017
335 000
Συνδιαλλαγή 2017
236 814 000
Συνδιαλλαγή 2017
9 706 000
Συνδιαλλαγή 2017
2 498 000
8
EL
Ονομασία:
Τμήμα IV — ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Θέση 1 0 0 0 — Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
28 836 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
28 836 000
Άρθρο 1 0 2 — Προσωρινές αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
3 010 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
28 836 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
3 010 000
3 010 000
Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
244 052 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
240 639 600
244 052 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
29 148 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
3 042 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
246 665 000
Συνδιαλλαγή 2017
29 148 000
Συνδιαλλαγή 2017
3 042 000
Συνδιαλλαγή 2017
246 665 000
Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των
καθηκόντων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
2 116 500
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
2 116 500
2 116 500
Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
7 247 500
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
6 447 500
7 247 500
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
2 137 500
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
7 323 500
Συνδιαλλαγή 2017
2 137 500
Συνδιαλλαγή 2017
7 323 500
Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
803 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
803 000
803 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
808 000
Συνδιαλλαγή 2017
808 000
Θέση 1 4 0 6 — Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
14 611 500
Θέση του Συμβουλίου 2017
12 158 500
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
895 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
14 611 500
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
595 000
895 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
14 611 500
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
895 000
Συνδιαλλαγή 2017
14 611 500
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 2 1 0 0 — Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
6 604 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
6 224 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
6 604 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
6 604 000
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 2 1 0 2 — Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των
συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους.
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
11 185 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
10 685 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
11 185 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
11 185 000
Άρθρο 2 7 2 — Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
1 615 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
1 435 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
1 615 000
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 615 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
895 000
6 604 000
Συνδιαλλαγή 2017
11 185 000
Συνδιαλλαγή 2017
1 615 000
9
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ V — ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θέση 1 0 0 0 — Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
9 009 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
9 009 000
9 009 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
9 107 000
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 1 0 0 2 — Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των
καθηκόντων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
163 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
163 000
163 000
Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
1 596 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
1 596 000
1 596 000
Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
101 056 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
99 732 179
101 056 000
Θέση 1 2 0 2 — Αμειβόμενες υπερωρίες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
397 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
397 000
397 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
164 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 613 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
102 261 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
401 000
9 107 000
Συνδιαλλαγή 2017
164 000
Συνδιαλλαγή 2017
1 613 000
Συνδιαλλαγή 2017
102 261 000
Συνδιαλλαγή 2017
401 000
Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη
καθηκόντων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
811 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
811 000
811 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
817 000
Συνδιαλλαγή 2017
817 000
Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της
υπηρεσίας
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
151 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
151 000
151 000
Θέση 1 4 0 0 — Λοιποί υπάλληλοι
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
3 182 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
3 122 000
3 182 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
153 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
3 216 000
Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
1 323 000
1 273 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση 1 4 0 5 — Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
103 000
Άρθρο 1 6 2 — Αποστολές
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
3 600 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
43 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Παρατηρήσεις:
1 323 000
3 300 000
103 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
3 450 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 323 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
104 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
3 600 000
Συνδιαλλαγή 2017
153 000
Συνδιαλλαγή 2017
3 216 000
Συνδιαλλαγή 2017
1 323 000
Συνδιαλλαγή 2017
104 000
Συνδιαλλαγή 2017
3 450 000
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τα έξοδα μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των παρεπομένων εξόδων που συνδέονται με την έκδοση εισιτηρίων και τις
κρατήσεις θέσεων, την καταβολή αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα
έξοδα εκτέλεσης αποστολής από το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υπάγεται στον
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και για τους εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή
μονίμους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους
ασκούμενους.
Το ύψος των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του
δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 ευρώ.
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
10
EL
Νομικές βάσεις:
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα
άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.
Θέση 2 1 0 3 — Τηλεπικοινωνίες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
472 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
372 000
Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
100 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
50 000
Άρθρο 2 5 4 — Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
131 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Παρατηρήσεις:
472 000
100 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
101 000
101 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
472 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
100 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
131 000
Συνδιαλλαγή 2017
472 000
Συνδιαλλαγή 2017
100 000
Συνδιαλλαγή 2017
101 000
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα
των εμπειρογνωμόνων που καλούνται σε ομάδες μελέτης και εργασίας, καθώς και τα παρεπόμενα
έξοδα αυτών των συνεδριάσεων, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τα διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε
διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις.
Το ύψος των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του
δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 1 000 ευρώ.
Άρθρο 2 7 0 — Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
626 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
476 000
Θέση 2 7 4 1 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
1 025 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
576 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
875 000
975 000
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
626 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 025 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
Συνδιαλλαγή 2017
576 000
Συνδιαλλαγή 2017
975 000
11
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ VI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
65 427 933
Παρατηρήσεις:
65 273 600
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
66 588 213
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
67 296 213
Συνδιαλλαγή 2017
67 296 213
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους κατέχοντες
θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων:
– τους μισθούς, αποζημιώσεις και επιδόματα συνδεδεμένα με τους μισθούς,
– τους κινδύνους ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές κοινωνικές
επιβαρύνσεις,
– την πληρωμή της εισφοράς του οργάνου στο κοινό σύστημα ασφάλισης έναντι των κινδύνων
ασθενείας,
– τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις των υπερωριών,
– διάφορα άλλα επιδόματα και αποζημιώσεις συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος γονικής ή
οικογενειακής άδειας,
– τα έξοδα ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) σύζυγό του και τα εξαρτημένα
μέλη της οικογενείας του, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο προέλευσης,
– τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στον μισθό και στο τμήμα των
αποδοχών που μεταφέρονται σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης,
– τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τις πληρωμές που πρέπει να
διενεργήσει το όργανο υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των
συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες προέλευσής τους,
– την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο υπάλληλο απολυόμενο λόγω προφανούς
ανικανότητας,
– την αποζημίωση ακύρωσης του συμβολαίου ενός εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο,
– την προσαρμογή των μισθολογικών αποδοχών κατά τη διάρκεια του έτους.
Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως
η) του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 ευρώ.
Νομικές βάσεις:
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
34 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
34 000
34 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
34 000
Συνδιαλλαγή 2017
34 000
Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη
καθηκόντων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
420 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
420 000
420 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
425 000
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων
αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
184 841
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
184 841
184 841
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
186 841
ΧΦ/γπ
DG G 2A
425 000
Συνδιαλλαγή 2017
186 841
12
EL
Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
2 237 081
Θέση του Συμβουλίου 2017
2 237 081
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
2 237 081
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
2 261 081
Συνδιαλλαγή 2017
2 261 081
Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
836 920
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
836 920
836 920
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
845 920
Θέση 1 4 0 8 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη
καθηκόντων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
65 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
65 000
65 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
66 000
Συνδιαλλαγή 2017
845 920
Συνδιαλλαγή 2017
66 000
Θέση 1 4 2 0 — Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
1 411 075
Θέση του Συμβουλίου 2017
1 411 075
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
1 624 810
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 411 075
ΧΦ/γπ
DG G 2A
Συνδιαλλαγή 2017
1 411 075
13
EL
S 1 — Τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ομάδα καθηκόντων και βαθμοί
Εκτός κατηγορίας
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Σύνολο AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Σύνολο AST
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Σύνολο AST/SC
Σύνολο
Γενικό σύνολο
Μόνιμες θέσεις
2017
1
6
20
33
41
22
21
38
49
35
28
17
311
6
8
16
25
40
49
54
45
42
3
Έκτακτες θέσεις
1
1
3
1
2
7
2
2
2
20
3
2
5
2
3
288
13
9
5
27
626
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
15
3
665
3
39
14635/16 ADD 4
Μόνιμες θέσεις
1
5
19
37
40
26
17
28
42
42
37
21
315
4
10
11
21
41
50
50
44
52
17
13
2
5
20
635
Έκτακτες θέσεις
1
1
3
3
7
2
1
2
19
1
1
4
5
1
3
300
ΧΦ/γπ
DG G 2A
2016
15
670
35
14
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ VΙI – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Θέση 1 0 0 0 — Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
115 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
115 000
205 000
Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
48 237 903
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
48 137 903
48 911 423
Θέση 1 2 0 2 — Πληρωμή υπερωριών
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
60 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
60 000
60 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
115 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
49 549 423
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
61 000
Συνδιαλλαγή 2017
115 000
Συνδιαλλαγή 2017
49 549 423
Συνδιαλλαγή 2017
61 000
Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την
υπηρεσία
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
275 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
275 000
275 000
Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
2 494 975
Θέση του Συμβουλίου 2017
2 494 975
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
198 469
Θέση του Συμβουλίου 2017
2 494 975
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
198 469
489 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
278 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
2 518 975
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
198 469
Συνδιαλλαγή 2017
278 000
Συνδιαλλαγή 2017
2 518 975
Συνδιαλλαγή 2017
Άρθρο 2 6 4 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις:
δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
318 944
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
318 944
478 584
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
318 944
ΧΦ/γπ
DG G 2A
198 469
Συνδιαλλαγή 2017
318 944
15
EL
S 1 — Τμήμα VII — Επιτροπή των Περιφερειών
Ομάδα καθηκόντων και βαθμοί
Εκτός κατηγορίας
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Σύνολο AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Σύνολο AST
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Σύνολο AST/SC
Γενικό σύνολο
Σύνολο προσωπικού
Μόνιμες θέσεις
2017
6
25
20
26
22
24
35
55
29
17
1
260
5
5
9
14
21
32
50
36
1
Επιτροπή των Περιφερειών
Έκτακτες θέσεις
1
3
2
2
2
3
3
3
6
9
33
173
2016
6
24
19
25
21
20
30
56
33
30
Έκτακτες θέσεις
1
3
2
2
1
3
4
7
11
33
1
2
1
6
3
2
1
264
5
5
7
13
19
29
50
36
6
6
16
176
16
6
6
439
Μόνιμες θέσεις
3
7
3
2
1
6
489
50
14635/16 ADD 4
6
446
ΧΦ/γπ
DG G 2A
496
50
16
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ VIII — ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και επιδόματα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
6 915 883
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
6 850 883
6 915 883
Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
694 078
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
614 078
694 078
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
6 915 883
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
694 078
Θέση 2 1 0 0 — Αγορά, εργασίες και συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
240 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
220 000
Άρθρο 2 3 2 — Υποστήριξη δραστηριοτήτων
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
135 600
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
115 600
135 600
Άρθρο 3 0 3 — Συνεδριάσεις γενικά
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
81 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
240 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
71 000
81 000
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
240 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
135 600
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
81 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
Συνδιαλλαγή 2017
6 915 883
Συνδιαλλαγή 2017
694 078
Συνδιαλλαγή 2017
240 000
Συνδιαλλαγή 2017
135 600
Συνδιαλλαγή 2017
81 000
17
EL
Ονομασία:
Τμήμα IX — ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση 1 0 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
660 290
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
660 290
660 290
Θέση 1 0 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
169 131
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
169 131
169 131
Θέση 1 1 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
5 130 664
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
5 065 664
Θέση 1 1 1 0 — Συμβασιούχοι υπάλληλοι
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
345 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση 2 0 1 0 — Εξοπλισμός
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
420 000
5 130 664
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
345 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
345 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
380 000
420 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
667 290
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
171 131
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
5 185 664
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
349 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
420 000
Θέση 2 0 1 5 — Δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες του οργάνου
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
144 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
124 000
144 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
144 000
Θέση 2 0 1 6 — Λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
193 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
103 000
193 000
Θέση 3 0 1 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
542 375
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
542 375
542 375
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
193 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
562 375
Θέση 3 0 2 1 — Έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
250 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
170 000
250 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
250 000
Θέση 3 0 4 3 — Εξοπλισμός και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
385 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
285 000
385 000
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
385 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
Συνδιαλλαγή 2017
667 290
Συνδιαλλαγή 2017
171 131
Συνδιαλλαγή 2017
5 185 664
Συνδιαλλαγή 2017
349 000
Συνδιαλλαγή 2017
420 000
Συνδιαλλαγή 2017
144 000
Συνδιαλλαγή 2017
193 000
Συνδιαλλαγή 2017
562 375
Συνδιαλλαγή 2017
250 000
Συνδιαλλαγή 2017
385 000
18
EL
Ονομασία:
ΤΜΗΜΑ X — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Θέση 1 1 0 0 — Βασικοί μισθοί
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
99 529 000
Παρατηρήσεις:
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
98 494 402
100 383 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
100 591 000
Συνδιαλλαγή 2017
100 591 000
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, αφενός, τον βασικό μισθό των μόνιμων και έκτακτων
υπαλλήλων που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού και, αφετέρου, την
αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
Οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πλήρους τήρησης των διατάξεων της απόφασης του
Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 για την οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (2010/427/EU), και ιδίως το άρθρο 6. Οι υφιστάμενες ανισορροπίες σε σχέση
με τη σύνθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά την αναλογία διπλωματών κρατών μελών
και υπαλλήλων της ΕΕ σε ορισμένες θέσεις θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της
Αντιπροέδρου-Ύπατης Εκπροσώπου όπως αναφέρεται στην επιστολή της προς το Κοινοβούλιο από
13ης Σεπτεμβρίου 2016.
Ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του
δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.
Νομικές βάσεις:
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέση 1 1 0 1 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα
καθήκοντα
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
549 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
549 000
549 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
555 000
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 1 1 0 2 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την
προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
26 403 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
26 132 970
26 626 000
Θέση 1 1 0 3 — Κοινωνική κάλυψη
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
3 982 000
3 940 616
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση 1 2 0 0 — Συμβασιούχοι υπάλληλοι
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
7 787 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Παρατηρήσεις:
7 787 000
4 016 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
7 787 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
26 684 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
4 025 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
7 870 000
555 000
Συνδιαλλαγή 2017
26 684 000
Συνδιαλλαγή 2017
4 025 000
Συνδιαλλαγή 2017
8 430 250
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις αποδοχές των συμβασιούχων
υπαλλήλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων
καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του
προσωπικού.
Οι πιστώσεις αυτές θα καλύψουν επίσης το κόστος των 16 συμβασιούχων υπαλλήλων που
συμμετέχουν σε στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες επικοινωνίας.
Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του
δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
19
EL
Νομικές βάσεις:
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέση 1 2 0 1 — Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
3 731 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
3 731 000
3 731 000
Θέση 1 2 0 2 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
416 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
416 000
416 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
3 771 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
421 000
Συνδιαλλαγή 2017
3 771 000
Συνδιαλλαγή 2017
421 000
Θέση 1 2 0 5 — Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
8 082 000
Θέση 1 3 0 1 — Κατάρτιση
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
1 201 000
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
7 934 023
Θέση του Συμβουλίου 2017
Άρθρο 1 4 0 — Αποστολές
8 082 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
1 096 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
8 452 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
1 201 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
8 285 478
8 452 000
Θέση 2 0 1 0 — Καθαριότητα και συντήρηση
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
4 956 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
4 266 200
4 956 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
8 169 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
1 201 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
8 452 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
4 956 000
Συνδιαλλαγή 2017
8 169 000
Συνδιαλλαγή 2017
1 201 000
Συνδιαλλαγή 2017
8 452 000
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 2 1 0 1 — Κρυπτογραφία και άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
15 760 000
14 019 900
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση 2 1 1 1 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
150 000
15 760 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
50 000
Άρθρο 2 2 5 — Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Θέση του Συμβουλίου 2017
150 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
800 000
Παρατηρήσεις:
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
15 760 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
150 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
4 956 000
Συνδιαλλαγή 2017
15 760 000
Συνδιαλλαγή 2017
150 000
Συνδιαλλαγή 2017
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:
– εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε τηλεματικά μέσα και
εφαρμογές γραφικών
– συμβάσεις πραγματογνωσίας στρατηγικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων δημοσκοπήσεων
– υποστήριξη της γλωσσικής πολυμορφίας προϊόντων στρατηγικής επικοινωνίας
– συγκρότηση και διατήρηση δικτύου ειδικών στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στα
κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες, παράλληλα με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
– εκπαίδευση και ανάπτυξη εσωτερικής ικανότητας στρατηγικής επικοινωνίας και διαχείριση
γνώσεων του προσωπικού της ΕΕ
14635/16 ADD 4
ΧΦ/γπ
DG G 2A
20
EL
Θέση 3 0 0 0 — Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
114 954 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
114 078 567
114 954 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
116 124 000
Συνδιαλλαγή 2017
Θέση 3 0 0 1 — Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
68 300 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
68 231 281
68 300 000
Θέση 3 0 0 2 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
27 911 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
27 363 863
Θέση 3 0 0 3 — Κτίρια και συναφείς δαπάνες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
166 184 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
166 184 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
Θέση 3 0 0 4 — Λοιπές διοικητικές δαπάνες
Σχέδιο προϋπολογισμού 2017
45 033 000
Θέση του Συμβουλίου 2017
43 683 300
27 911 000
166 184 000
Θέση του Κοινοβουλίου 2017
45 033 000
14635/16 ADD 4
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
72 162 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
29 941 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
169 820 000
Αναθεωρημένο σχέδιο
προϋπολογισμού 2017
45 848 000
ΧΦ/γπ
DG G 2A
116 124 000
Συνδιαλλαγή 2017
68 517 000
Συνδιαλλαγή 2017
27 961 000
Συνδιαλλαγή 2017
165 623 750
Συνδιαλλαγή 2017
45 033 000
21
EL