Transcript Document

Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija
Bet kuri informacija, susijusi su fiziniu
asmeniu, duomenų subjektu, kurių
tapatybė yra žinoma arba gali būti
tiesiogiai ir netiesiogiai nustatyta
naudojantis tokiais duomenimis kaip
asmens kodas, vienas arba keli asmeniui
būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio,
ekonominio, kultūrinio ar socialinio
pobūdžio požymiai.
• užtikrinti, kad asmens
duomenys būtų apdorojami
• garantuojant žmogaus
privatumą ir kitas su tuo
• garantuoja su privatumu
susijusias žmogaus teises
Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų
gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos
gyvenimas, buto neliečiamybė ir
susirašinėjimo slaptumas.
Asmens
privatumą
Šeimos
gyvenimą
Susirašinėjimą
Žmogaus
garbę ir
reputaciją
Buitį
Asmens duomenų
rinkimo operacijas
Asmens duomenų
apdorojimo
operacijas
Asmens duomenų
apsaugos
priemones
Apie asmens duomenų apsaugos svarbą
byloja visuotinai pripažinti pasaulio ir
Europos teisės aktai, tačiau ir pats
kompiuterio naudotojas turėtų rūpintis
savo ir kitų žmonių asmnes duomenų
saugumu.
Be minėtų teisės aktų, Lietuvoje galioja
Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas, kurio tikslas ginti žmogaus
privataus gyvenimo neliečiamumo teisę
tvarkant asmens duomenis.
Fotografuoti ir filmuoti asmenį
Publikuoti jo nuotrauką ar
vaizdo įrašą interneto
svetainėje
Spausdinti nuotrauką be
asmens sutikimo
Negalima elektroniniu paštu siųsti
neužkoduotų asmens duomenų, ypač jei
naudojamasi belaidžiu internetu –
siunčiami duomenys gali patekti į
piktavalių interneto naudotojų rankas.
Dirbantieji su interneto naršyklėmis
privalo žinoti apie specialią programą.
Tai mažas tekstinis dokumentas, turintis
unikalų identifikacijos numerį, kuris yra
perduodamas iš interneto tinklalapio į
lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad
tinklalapio administratorius galėtų atskirti
lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą
internete.
Interneto svetainėse, kuriose prašoma
pateikti asmens duomenis, patartina rasti
skyrelį Privatumo politika ir jį atidžiai
perskaityti. Jame nurodoma, kokiu tikslu
renkami asmens duomenys, kiek laiko jie
bus saugomi ir kt.
Kiekviena mokykla turi nustatyti asmens
duomenų tvarkymo tikslus
 Turi būti renkama tik tiek duomenų, kiek
yra būtina tikslui pasiekti
 Privalo įgyvendinti tinkamas
organizacines ir technines priemones
skirtas duomenims apsaugoti

Kas yra asmens duomenys?
Tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu
asmeniu.
Kodėl negalima elektroniniu paštu siųsti
neužkoduotų asmens duomenų?
Siunčiami duomenys gali patekti į
piktavalių interneto naudotojų rankas.
Kas turi teisę į įstatymo apsaugą nuo
kišimosi arba kėsinimosi?
Kiekvienas žmogus
Kas byloja apie asmens duomenų
apsaugos svarbą?
Pasaulio ir Europos teisės aktai.
Kodėl pildant savo asmens duomenis
patartina perskaityti skyrelį Privatumo
politika?
Jame nurodoma, kokiu tikslu renkami
asmens duomenys, kiek laiko jie bus
saugomi, pateiktas įsipareigojimas
neatskleisti asmens duomenų.
Kas yra slapukai?
Tai mažas tekstinis dokumentas, turintis
unikalų identifikacijos numerį, kuris yra
perduodamas iš interneto tinklalapio į
lankytojo kompiuterio kietąjį diską
Koks aktas ginantis žmogaus privatumą,
galioja Lietuvoje?
Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas
Ar reikia draugo leidimo norint įkelti su
juo nuotrauką į socialinį tinklalapį ?
Kodėl?
Taip, nes neatsiklausęs draugo gali
pažeisti jo privatumą.
Apie ką lankytojas turi būti informuojamas?
Asmens duomenų rinkimo operacijas
 Asmens duomenų apdorojimo
operacijas
 Asmens duomenų apsaugos priemones

Koks yra pagrindinis asmens duomenų
apsaugos tikslas?
Užtikrinti, kad asmens duomenys būtų
apdorojami, garantuojant žmogaus
privatumą ir kitas su juo susijusias
žmogaus teises.