Building Green Forum 10 10 2013

Download Report

Transcript Building Green Forum 10 10 2013

Modeller for energioptimering
Jesper Ole Jensen , SBi/Ålborg Universitet
Building Green 2013, 10.10.2013, Forum
Modeller for energioptimering
SBi og EnergiForum Danmark har sammen
udforsket kommunernes måde at tackle
energioptimering i egne bygninger på.
Projektet er støttet af RealDania
http://www.sbi.dk/miljo-ogenergi/energibesparelser/modeller-tilenergibesparelser-i-danske-kommuner-1
Tipskupon
Screening af 44 danske kommuner
2
1
Tipskupon
Screening af 44 danske kommuner
2
1
Modeller for energioptimering
2
1
Fire modeller for energirenovering
Øjeblikkelige
besparelser
Trinvise
besparelser
Trinvise eller øjeblikkelige besparelser
Besparelse
Forbrug
ESCO
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Trinvise
Øjeblikkelige
besparelser
besparelser
Tid
Fire modeller for energioptimering
Intern
Ekstern
Eksterne eller interne ressourcer
X-købing
Y-købing
ESCO
Fire modeller for energirenovering
Fredensborg
Øjeblikkelige
besparelser
Optimeret
drift
Gribskov
ESCO
Intern
Ekstern
Integreret
vedligehold
EMO-
styring
Roskilde
Esbjerg
Trinvise
besparelser
ESCO
• ESCO-firma leverer en energi-service i samarbejde med klient
• Et udvalg af kommunens store bygninger indgår i et samlet udbud
• Typisk fokus på styringsanlæg og adfærdsregulering
• Forpligtende energi-service-aftale, hvor ESCO-firmaet binder sig
til bestemte energi-sparemål
Optimeret
drift
• Egne serviceledere uddannes til at justere energianlæg
• Budgetmodel hvor de afsatte midler refererer til måleraflæsninger
1-2 år tidligere
• Institutionerne høster besparelsen de første år
• Efterfølgende investeringer i tekniske energiforbedringer
Integreret
vedligehold
• Energibesparelser integreret i bygningsvedligehold og renovering
• Decentral model, energikontrakter med de involverede
institutioner - ingen central overvågning
• Fast årligt beløb afsat på kommunens budget
• Løbende indsats gennem mange år
EMO-
styring
• Energimærkningen (EMO) lægges til grund for gennemførelsen
af energispare-projekter
• Energikonsulenter involveres på én gang i mærkning,
planlægning og projektering af energibesparelser
• EMO-spareforslag med tilbagebetalingstid < x år gennemføres
• Fast beløb til energispare-pulje afsættes i budgettet
X-købing, forudsætninger
• 200.000 m2 bygninger
• årlig regning for energi og vand: 40 mio. kr.
• Rentesats på lån: 3%
Bygningsrådgivning interne
Slutenergi- Slutvolumen, Investeringer, m.m., mio. mandår Implementering, besparelse, besparelser,
m2
mio. kr.
kr.
pr. år
år
%
mio. kr.
Integreret vedl. 200.000
25
0
0,5
10
15%
6,0
EMO-styring
200.000
30
0,5
1
5
16%
6,4
ESCO
200.000
50
1,0
0,5
2
21%
8,4
Optimeret drift 200.000
20
0,1
1
5
18%
7,2
Økonomi over 10 år
ESCO
Optimeret
drift
Integreret
vedligehold
EMOstyring
Investering, mio. kr.
-50
-20
-25
-30
Renter
-15
-3,6
0
-7,2
Rådgivning m.m.
-1
-0.1
0
-0,5
Interne ressourcer, mio. kr.
-2,5
-10,5
-2,5
-5
Energibesparelser, mio. kr.
75,6
61,2
33
51,2
Sum
7,1
27
5,5
8,5
Styrker
Motivation og
kompetencer
Øjeblikkelige
besparelser
Optimeret
Gode resultater med
drift
begrænsede investeringer
Intern
Hurtig implementering
Garanti
Systematisk opfølgning
Ekstern
Integreret og langsigtet
indsats
Synergi med
eksisterende indsats
Opbygning af stærk
samarbejdskultur
Kompetencer gennem
in-sourcing
Trinvise
besparelser
Udfordringer
Levetid af motivation og
kompetencer?
Øjeblikkelige
besparelser
Optimeret
drift
Integrere fysiske forbedringer
Intern
Motivation og ejerskab
Transaktionsomkostninger
Ekstern
Ikke målrettet største
besparelser
Risiko for flaskehalse
Dokumentation og
opfølgning
Langsom implementering
Trinvise
besparelser
Valg af model?
Afhænger af de lokale forhold i kommunen, herunder:
• Bygningsmasse og -standard
•
Ambitioner
•
Økonomi
•
Kapacitet
•
Kvalifikationer
•
Organisering
•
•
•
Dokumentation
Ejerskab og kontinuitet
Kobling til eksisterende indsatser
Tak for opmærksomheden