Declaratieformulier - De OuderRaad van Basisschool Brakkenstein

Download Report

Transcript Declaratieformulier - De OuderRaad van Basisschool Brakkenstein

Declaratieformulier Ouderraad
Datum: …………………
Uitbetaling op basis van dit declaratieformulier geschiedt niet contant, doch uitsluitend door middel van overmaking
naar een exact opgegeven bank- of girorekeningnummer. Dit formulier s.v.p. in blokletters en volledig invullen!
Ondergetekende
Naam
: …………………………………………….
Adres
: …………………………………………….
Tel
: …………………………………………….
E-Mail
: …………………………………………….
Verzoekt de penningmeester van de ouderraad om een uitbetaling/voorschot (*)
(* doorhalen wat niet van toepassing is en ingeval van verzoek tot uitbetaling bonnen bijvoegen)
ten bedrage van: € ……………………………………., …
door middel van overmaking op mijn bank- of girorekening
nummer: ………………………………………………….
t.n.v.: .…………………………………………………….
te:
……………………………………………………..
Het betreft kosten voor:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………....
groep/ werkgroep: ……………………………………..
Bonnen, sluitend op bovengenoemd bedrag, heb ik allemaal bijgevoegd voor de
eventueel gevraagde uitbetaling. Indien betaling als voorschot wordt verzocht, zal ik zo
spoedig mogelijk na afloop bonnen overleggen voor de definitieve afrekening.
Handtekening:
…………………………………………………….