Περιεχόμενα - Υπουργείο Παιδείας

Download Report

Transcript Περιεχόμενα - Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα
1. NΕΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΦΙΛΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16/10/2016 σελ.3
2. ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16/10/2016 σελ.1,12
3. ΑΝΟΙΓΕΙ H ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΣΚΤ
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16/10/2016 σελ.9
4. «ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΛΥΒΙ, ΔΥΟ ΓΟΜΑ»
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16/10/2016 σελ.1,28,29
5. ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ 2.700 ΦΤΩΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 16/10/2016 σελ.12
ΤΟ ΧΩΝΙ 16/10/2016 σελ.20
7. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΧΩΝΙ 16/10/2016 σελ.18,39
8. TO E-PRONOIA ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΤΟ ΧΩΝΙ 16/10/2016 σελ.17
9. ΜΑΧΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ... FREE SUNDAY 16/10/2016 σελ.16
10. ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΤΑΧΕΡΙΑΖΕΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ
REAL NEWS 16/10/2016 σελ.30
1. NΕΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΦΙΛΗ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 3
Nées
pcoiiés
Φίλη
Nées cpooTiés στην κόντρα KußEpvnons-EKKflnoias άναψε ο υπουρ
μιΑώνκκ oious ouvéôpous tou ΣΥΡΙΖΑ
Yôs naiÔEias Nîkos cDirlns
Aiyes npépES μετά mv προσωρινή καταλογή που επετεύχθη για το
μάθημα των θρησκευτικών ο Nîkos Oi'Ans κατηγόρησε την εκκλησιαστική
διοίκηση ότι επιδιώκει να ασκεί έλεγχο φρονηματισμού επί των
μαθητών Αναρωτήθηκε μάλιστα αν πρέπει να υπάρχει η συνύπαρξη
στο ίδιο υπουργείο naiöeias και θρησκευμάτων
Αναφερόμενθ5 και πάλι στο θέμα tns KÔvipas που ξέσπασε με την
για το μάθημα των θρησκευτικών ο Nîkos CDirlns εξέφρασε την
ελπίδα να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι όιι η ιεραρχία θέλει να θέσει
ôpous Μάλιστα ο unoupyôs naiôsias έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι
επιλογέ5 ins κυβέρνησα δεν συνιστούν αντιπαλότητα εκ μέρου μα5
αλλά υπεράσπιση του κοσμικού χαρακτήρα του δημόσιου δημοκρατικού
σχολείου ανέφερε χαρακτηριστικά
Εκκλησία
2. ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 1
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Είμαι εκηαιδευιικ05
Μια απόλυτα προσωπική αφήγηση που ίσως ενδιαφέρει Πιάνω τον εαυτό
μου να δίνει κάθε φορά εξετάσεις και να είμαι απόλυτα προσεκτικός σελ 12
2. ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 12
►►ΑΡΘΡΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Είμαι
εκπαιδευτικά
Μια απόλυτα προσωπική αφήγηση που ίσως ενδιαφέρει
λέπω τον Κόσμο και ερμηνεύω
c Πιάνω τον εαυτό μου να δίνει καθε φορα εξετάσεις και να είμαι απόλυτα
την πραγματικότητα μέσα από
τη ματιά του εκπαιδευτικού Δεν
προσεκτικός και στην επαγγελματική μου ενασχόληση και στην κοινωνική μου
μπορώ να φανταστώ τον εαυτό
για να μην προσβάλλω την ιερότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
λειτουργία
θα
μου πώς
ήτανε χωρίς την
και λειτουργήματος Γιατί έχω συνειδητοποιήσει οτι κα9ε μαύρη σκιά που 9α αφήσω
εκπαιδευτική αφήγηση Και μια τέτοια
αδυναμία συνιστά την απόλυτη και καθολική
9α μείνει χαραγμένη στη μήτρα της μνήμης των μαθητών για όλη τους τη ζωη
επικράτηση αυτής της αφήγησης ως
συστατικό και πρώτο των πρώτων στοιχείο
λή και κίνητρα ισχυρά η βαθιά επίγνωση
της προσωπικότητάς μου
Βιώνω τη ζωή μου ως εκπαιδευτικός
της ευθύνης η καθαρότητα της συνείδησης
Νιώθω ότι έχει αποικιστεί και το προ
η δύναμη της συλλογικότητας
το διαρκές και συστηματικό διάβασμα
της εκπαιδευτικής μου καριέρας παρελθόν
αλλά
και
θα
ό,τι
η καλή ενημέρωση για τα πιο ουσιώδη
ακολουθήσει
μου
τουλάχιστον ζητήματα της εκπαίδευσης
μετά την καριέρα μου Και αυτό δεν είναι
και του εκπαιδευτικού Και κατέκτησα την
μόνο μια πολύ ισχυρή φαντασίωση είναι
εκπαιδευτική μου ουσία στην πράξη και
μια προσωπική θεωρία που έχει παντού
όχι μόνο ως στοιχείο της κοσμοθεωρίας
σημάδια Διάσπαρτοι παντού και πάντα
μου Έτσι όταν βρέθηκα σε διλήμματα
παρόντες υπάρχουν μαθητές και μαθή
που
επιλογής μετά την προεδρία της ΟΛΜΕ
τριές μου
χρωματίζουν τη δική μου
με εναλλακτικές προτάσεις πολύ πιο
ονειροφαντασιακή εσωτερικότητα με τη
φιλόδοξες δεν ταλαντεύτηκα καθόλου
βεβαιότητα της δικής τους απτής
Στο δε μικρό χωριό μου στη
Επέλεξα τη σχολική μου διαδρομή
του εκπαιδευτικού της σχολικής αίθου
βασική εστία της ζωής μου πάντα έλεγαν
και λένε ο Νίκος ο καθηγητής και είχαν
αντικαταστήσει το επώνυμο μου
πρέπει να είναι η ισχυρή ακτινοβολία του
Η ισχυρή λειτουργία της εκπαίδευσης και
σχολικού θεσμού η πάντα νεανική αύρα
του σχολείου επηρεάζει την προσωπικότητα της αίθουσας η μοναδική γοητεία της
ακόμα και το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού διδασκαλίας Μπορεί εξωτερικά να είναι
Η σκέψη μου και η κοσμοθεωρία
μια μορφή μονομέρειας αλλά κυρίως είναι
μου ο τρόπος ερμηνείας του κόσμου μια μορφή ενεργού κοινωνικής και
και η αισθητική αντίληψη μου η κουλτούρα
λειτουργίας που με επικαθορί
μου και η συμπεριφορά μου έχουν ζει ακόμα και στον πιο στενό πυρήνα της
διαποτιστεί από την ιερή τελετουργία της ύπαρξής μου Πιάνω τον εαυτό μου να
διδασκαλίας από την απόλυτα ουμανιστική δίνει κάθε φορά εξετάσεις και να είμαι
εγκαθίδρυση της σχέσης παιδαγωγού απόλυτα προσεκτικός και στην επαγγελματική
μου ενασχόληση και στην κοινωνική
παιδαγωγούμενου Και όταν η
μου λεπουργία για να μην προσβάλλω
άσκηση της ζωής μου δεν έχει τα
του εκπαιδευτικού
την ιερότητα του εκπαι
δευτικού
τότε γνωρίζω ότι έχω μετατοπιστεί
επαγγέλματος
και λειτουργήματος Γιατί
προς λιγότερο πολιτισμένες
και
σας μη κάνοντας ποτέ ούτε καν αίτηση
έχω συνειδητοποιήσει ότι δητοποιημένη κοινωνική μου λειτουργία
συμπεριφορές Πόσες
κάθε μαύρη σκιά που θα Ένιωθα συνεχώς μια περίεργη ευθύνη
για θέση Διευθυντή σχολείου
πόσες φορές δεν συμπεριφερόμαστε
Αν δεν ήμουνα εκπαιδευτικός θα ήμουνα
αφήσω θα μείνει χαραγμένη να μην κάνω κάτι που θα επιπέσει επ
εμείς οι εκπαιδευτικοί
όλων
των
εκπαιδευτικών
που
πολύ διαφορετικός Νιώθω ότι δεν θα
και
εκπροσωπούσα
στη μήτρα της μνήμης
σης οικογένειές
στις παρέες
και δεν μπορώ να επινοήσω
των μαθητών για όλη τους
θεσμικά Πρόσεχα τις σκέψεις μου ήμουνα εγώ
μας με βάση την επαγγελματική
κανένα άλλο εναλλακτικό σχήμα
τη ζωή Τι mo οδυνηρό για και τις προτάσεις μου τις έννοιες και τις
ιδιότητά μας εκφράζοντας
άλλοτε θετικά στοιχεία ορθολογική
δραστηριότητας που θα με
τη συνείδηση του εκπαιδευτικού λέξεις που χρησιμοποιούσα στην εκφορά
του δημόσιου λόγου μου με μια παράξενη εξέφραζε τόσο αυθεντικά Προοικονομώ
τεκμηρίωση του λόγου
Και αυτή η αίσθηση ευθύνης
τάση προκαταβολικής ενοχής σαν να ντας το μέλλον μου και για την προς το
σεβασμός στο συνομιλητή
και άλλοτε αρνητικά διδακτικό
τέλος μου χρονική περίοδο μπορώ από
γνώρισε το απόλυτο είχα κάθε φορά απέναντί μου τους 90.000
μεγαλείο και το πιο βαρύ εκπαιδευτικούς που με αφορμή το παραμικρό τώρα να ισχυριστώ ότι έζησα τη ζωή μου
ύφος αφ υψηλού παρατηρήσεις
μου ψεγάδι θα μου ζητούσαν εξηγήσεις ως εκπαιδευτικός και είναι ένας από τους
φορτίο όταν για επτά χρόνια
γενόμενοι πότε θετικοί
Γι αυτό είχα φτιάξει ασφαλή καταφύγια πιο βασικούς λόγους που ζω και έζησα
και πότε αρνητικοί συζητητές
βρέθηκα Πρόεδρος των
και δεν έκανα τουλάχιστον το μεγάλο καλά Αλλά όταν μπορείς να αποχαιρετάς
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
Δεν έχω κατανοήσει ποια είναι ΑΠΟ ΤΟΝ
λάθος και ίσως γι αυτό εκλέχτηκα
εκπαίδευσης Ήταν
τη ζωή σου με το αίσθημα της
ακριβώς η εκπαιδευτική σύσταση ΝΙΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑ
και μάλιστα από πριν
που διαπερνά όλη μου την Π ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΛΜΕ 996-2003
πληρότητας
η πιο όμορφη και δημιουργική τέσσερις συνεχόμενες θητείες κάτι που
antholosjo.wordpress.com
περίοδος της ζωής δεν έχει ξαναγίνει στη μακρά ιστορία της δεν αγγίζεις την απόλυτη ομορφιά δεν
υπόσταση και μορφοποιείται
ΟΛΜΕ Ήταν λοιπόν καταφύγια ασφα
σε κάθε κίνησή μου Προφανώς
γεύεσαι το νόημα της ίδιας της ζωής
μου και η πιο βαθιά συνει
Β
πραγματικότητας
πολιτισμικής
χαρακτηριστικά
επαγγελματικής
1
3. ΑΝΟΙΓΕΙ H ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΣΚΤ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 9
99
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΤίλΒΗΜΑ
πολιτισμός
εξισορρόπηση των εξόδων γιατί ως
χώρος εκπαιδευτικός όπου θα
πολλές δραστηριότητες
θα μπορεί να ενταχθεί στον προϋπολογισμό
της Σχολής Για την ώρα θα
έχει οκτώ άτομα προσωπικό μόνιμοι
και εποχικοί υπάλληλοι και φοιτητές
αν και αναμένονται και μετατάξεις
πραγματοποιούνται
Περιπέτειες ανέγερσης
Η ιστορία της αποπεράτωσης της όμως
δεν θα μπορούσε βεβαίως να είναι ανέ
φελη αν κρίνει κανείς από τις περιπέτειες
ανέγερσης δημόσιων κτιρίων
Ξεκινάει το 1995 όταν προκηρύσσεται
πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
που αφορά ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα για τη Σχολή και
προβλέπει εκτός από τη Βιβλιοθήκη και
τη δημιουργία αύλειου χώρου κτιρίου
Διοίκησης και αιθουσών διδασκαλίας
καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Η πρόταση του γραφείου Α66
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής παίρνει
το Β Βραβείο Α Βραβείο δεν δόθηκε
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό από
την επιτροπή της οποίας προήδρευε
ο τέως πρύτανης κ Παπαδάκης
τον Νίκο Κεσσανλή και
αναλαμβάνει τελικά την ανάθεση για
το έργο με καθολική αποδοχή από τη
διοίκηση της Σχολής Υπό την πρυτανεία
του Χρόνη Μπότοογλου το 2001
το παλιό πρόγραμμα αναθεωρείται και
την επόμενη χρονιά υπογράφεται σύμβαση
με το ζεύγος Αντωνακάκη και τις
Ματίνα Καλογεράκου και Εφη Κου
μαριανού με την αρχιτεκτονική μελέτη
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του
νέου κτιριολογικού προγράμματος που
έχει εγκρίνει το υπουργείο Παιδείας
κτιριολογικό
αντικαθιστώντας
Το κτιριακό πρόγραμμα
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει
το κτίριο του Τμήματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών σήμερα βρίσκεται
πάνω από το εργαστήριο γλυπτικής του
Γιώργου Λάππα ως προσθήκη στα
υπάρχοντα κτίρια αλλά και την αυτόνομη
ανέγερση της Βιβλιοθήκης εκτός του
μεγάλου πολυκτιρίου που είχε σχεδιαστεί
αρχικά από τους Αντωνακάκηδες
καθώς η χρηματοδότηση προέρχεται
από κοινοτικούς πόρους προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ το οποίο προϋποθέτει την
ανέγερση μόνο της Βιβλιοθήκης Οι
ξεκινούν το 2006 και φέρνουν
στην επιφάνεια έναν βυζαντινό ληνό
με αποτέλεσμα να παρέμβει η Αρχαιολογική
Υπηρεσία και να χρειαστεί εκ
νέου αναπροσαρμογή των σχεδίων του
υπογείου Ο ληνός διασώθηκε όμως η
αποπεράτωση του κτιρίου καθυστέρησε
μολονότι το κτίριο του Μεταπτυχιακού
εγκαινιάστηκε το 201 1 Μαζί με
τη Βιβλιοθήκη συνιστούν το 20 της
συνολικής μελέτης για τα υπόλοιπα
κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια
οικοδομής από το 2013 με διάρκεια
τέσσερα χρόνια λέει ο κ Αντωνακάκης
Μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί
η μελέτη για δημοπράτηση Εμείς
δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η
Βιβλιοθήκη έχει τελειώσει από την
άποψη ότι πρόκειται για ένα κομμάτι
απολύτως συσχετισμένο με το υπόλοιπο
πρόγραμμα καθώς τα υπόλοιπα
κτίρια εφάπτονται με τμήμα της
προσθέτει ο κ Αντωνακάκης Οσον δε
αφορά το κόστος καθαρό χωρίς ΦΠΑ
είναι της τάξεως των 5 500 000 ευρώ
Πρόκειται βέβαια για ποσό που
λόγω των καθυστερήσεων
που προέκυψαν από τις υποχρεωτικές
ανασκαφές που επέβαλε η Αρχαιολογική
Υπηρεσία τις αντίστοιχες αναθεωρήσεις
και την αύξηση του ΦΠΑ σε
21
με αποτέλεσμα να χρειαστούν
γύρω στα 2.500.000 ευρώ οπότε
το κόστος ήταν της τάξης των
8.000.000 ευρώ
εκσκαφές
προσαυξήθηκε
συνολικά
4. «ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΛΥΒΙ, ΔΥΟ ΓΟΜΑ»
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 1
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Επτά
τετράδιο
πέντε μολύβι
δύο γομα
προτιμούσαμε να
Θαπηγαίναμε στην ίδια
τάξη με τα ελληνόπουλα το
πρωί Στο σχολείο εχει παιδιά
από την Κίνα από το Πακιστάν
Γιατί να μην πάμε κι
ι
εμείς μαζί αναρωτιούνται
τα προοφυγόπουλα που ζουν
στον Ελαιώνα και προσπα
θούν να μάθουν τα ελληνικά
από εθελοντές σελίδες Α28-29
4. «ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΛΥΒΙ, ΔΥΟ ΓΟΜΑ»
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 28
Μικροί
πρόσφυγες
πηγαίνουν
συνοδεία
εθελοντών
στο 720
Ολοήμερο
Δημοτικό
Ανδρέας
Κάλβος στο
Θησείο
Ετττά τετράδιο πέντε μολύβι δύο γόμα
Μιλώντας με τα προσφυγόπουλα του Ελαιώνα που ξεκίνησαν το σχολείο την περασμένη Δευτέρα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΑΝΙΑ ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΥ
Προσφυγόπουλα που πιθανότατα θα
παραμείνουν στην Ελλάδα ζουν σε
καταυλισμούς και πηγαίνουν στις
τάξεις δημστικού και γυμνασίου
που λειτουργούν από την περασμένη
Δευτέρα 2 με 6 το απόγευμα αφού
σχολάσουν οι έλληνες μαθητές Πρόσφυγες
που θα μετεγκατασταθούν σε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα ζουν σε
ειδικές
Θα προτιμούσαμε
να πηγαίναμε
στην ίδια τάξη με
τα Ελληνόπουλα
το πρωί Στο σχολείο
έχει παιδιά
από την Κίνα από
το Πακιστάν
Γιατί να μην πάμε
κι εμείς μαζί
αναρωτιούνται η
Ατένα και ο Ρα
γιάν
Η
εκπαίδευση
των προσφύγων
ήταν πολύ καλύτερα
οργανωμένη
στην Τουρκία
μαθήματα
μέσα στον
καταυλισμό Θα
προτιμούσα κι
εδώ να γινόταν το
ίδιο λέει η μητέρα
της Φάτιμα
Τα
γίνονταν
Τα παιδιά αυτά
έχουν δικαίωμα
να γραφτούν
στα σχολεία
κανονικά μέσα
στις τάξεις με τα
ελληνόπουλα
βοηθούμενα με
τμήματα ένταξης
και ενισχυτικής
διδασκαλίας
λέει ο Αποστόλης
Σιαπάτης πρόεδρος
του Συλλόγου
Γονέων του
720U
Δημοτικού
Σχολείου
διαμερίσματα
και γράφονται κανονικά
στο σχολείο μαζί με τους έλληνες
μαθητές Και στις δύο περιπτώσεις
δίπλα σε ρατσιστικές μεμονωμένες
φωνές υπάρχει και η Ελλάδα που
καλωσορίζει τους προσφυγές στο σχολείο
των παιδιών της και στο σπίτι της
που πήγε ως την Ε Δημοτικού έμαθον τα
ελληνικά από εδώ και από εκεί από τους
εθελοντές που εργάζονται στον Ελαιώνα
Ξεκίνησαν σχολείο στον Κολωνό Θα
προπμούσαμε να πηγαίναμε στην ίδια
τάξη με τα ελληνόπουλα το πρωί Στο
σχολείο έχει παιδιά από την Κίνα από
το Πακιστάν Γιατί να μην πάμε κι
εμείς μαζί αναρωτιούνται και οι δύο
Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα στο
σχολείο και πάρα πολλά παιδιά o.a
προσφυγόπουλα τσακώθηκαν μεταξύ
τους Αέτε οι δάσκαλοι να θυμώσουν
και να μη μας θέλουν άλλο ρωτάει
όλο αγωνία η Ατένα
Τα
ελληνικά είναι δύσκολα
Η 14χρονη Αλα και η 15χρονη Φά
τίμα από τη Συρία έχουν πέντε χρόνια
να πάνε σχολείο Η Αλα ήρθε
πριν από οκτώ μήνες στην Ελλάδα
με τους γονείς και τα πέντε αδέρφια
της απευθείας από το Ιντλίμπ
Η Φάτιμα οι γονείς της και τα τρία
αδέρφια της έφυγαν πριν από έναν
χρόνο οπό το Χαλέπι και έμειναν έξι
μήνες στην Τουρκία πριν περάσουν
στην Ελλάδα Και αυτές πηγαίνουν
σχολείο στον Κολωνό Κάναμε
ελληνικά και αγγλικά Τα
ελληνικά δεν μας άρεσαν πολύ γιατί
είναι δύσκολα λένε και φεύγουν γιατί
έχουν να μελετήσουν μαθηματικά
Η 14χρονη συνονόματη Φάπμα ζει
σε έναν οικίσκο λίγο πιο κάτω στον
Ελαιώνα Β όπου μερικοί πρόοφυ
μαθηματικά
Με λένε Ατένα Είμαι Αφγανή αλλά
γεννήθηκα στο Ιράν όπου πήγαν
πρόσφυγες οι γονείς μου Το όνομά
μου σημαίνει Αθηνά Το διάλεξε η
θεία μου που το άκουσε στο Ιράν
λέει στο Βήμα η 9χρονη μικρή που
ζει με την οικογένειά της στον
προσφυγικό
καταυλισμό του Ελαιώνα Την
Ατένα τη συναντήσαμε την Τετάρτη το
απόγευμα μόλις επέστρεψε από το
σχολείο Είναι ένα από τα 237 παιδιά
του Ελαιώνα Α Β που άρχισαν τη
Δευτέρα να φοιτούν στις Δομές Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
Τα παιδιά του Ελαιώνα Γ
Δ δεν πηγαίνουν ακόμη σχολείο
Μέχρι στιγμής λιγότερα από 1.000
προσφυγόπουλα από σύνολο 20.000
πηγαίνουν κάθε μεσημέρι 2-6 μ μ σε
19 σχολεία ανά την Ελλάδα μόνο
από Ελαιώνα και Ααύριο πην Απική
Η Ατένα κάθεται δίπλα στον 12χρο
νο Ιρανό Ραγιάν Τα δυο παιδιά δείχνουν
με υπερηφάνεια τις σχολικές
τσάντες και το περιεχόμενό τους προσφορά
του Διεθνούς Οργανισμού
ΔΟΜ ο οποίος έχει
αναλάβει και τη μεταφορά με πούλμαν
όλων των μαθητών από τους προσφυγικούς
καταυλισμούς στα σχολεία
£>ττά τετράδιο πέντε μολύβι δύο
γόμα
εξηγεί στα ελληνικά ο Ραγιάν
Τόσο η Ατένα που βρίσκεται εννέα
μήνες στην Ελλάδα και πήγε μέχρι τη Γ
Δημστικού στο Ιράν όσο και ο Ραγιάν
Μετανάστευσης
γιατί κάναμε μόνο γυμναστική
και παιχνίδι Οι καθηγητές μιλούν
ελληνικά και δεν τους καταλαβαίνω
Αποφάσισα να πηγαίνω μόνο στα
αγγλικών εδώ στον Ελαιώνα
o.a από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η μητέρα της που ήταν δασκάλα
στο Ιντλίμπ της Συρίας της λέει αστειευόμενη
Θα σου πάρω το κινητό αν
δεν πας σχο^ο Οι δυο τους μαζί
τα
με
τρία μικρότερα αδέρφια της
Φάτιμα βρίσκονται στην Ελλάδα από
μαθήματα
τα μέσα Φεβρουαρίου Προηγουμένως
είχαν μείνει τρία χρόνια σε
καταυλισμό στην Τουρκία
Η Φάτιμα φοίτησε εντός του τουρκικού
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ
Γιατί να μην πάμε κι εμείς
γες έχουν εγκαταστήσει δορυφορικά
πιάτα ενώ άλλοι μαγειρεύουν σε πρόχειρες
στινθήκες μέσα στον οικίσκο
τους νια να ξεφύγουν λίγο από την
τυραννία του κέπερινγκ Πήγα σχολείο
τη Δευτέρα αλλά μετά δεν ξαναπήγα
προσφυγικό
Where are the Greeks
καταυλισμού ως τη Γ Γυμνασίου
Η εκπαίδευση των προσφύγων
Νωρίτερα την ίδια ημέρα Το Βήμα πήγε έξω από το 72ο Ολοήμερο Δημοτικό
Ανδρέας Κάλβος στο θησείο Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι όταν έφθοσαν
τα προσφυγόπουλα οι μαθητές του ολοήμερου έκαναν διάλειμμα στην αυλή
Ομως τα προσφυγόπουλα οδηγήθηκαν κατευθείαν στις τάξεις τους με τους
συνοδούς του ΔΟΜ και τους δασκάλους να σχηματίζουν ένα τείχος ανάμεσα
σε αυτό και τα ελληνόπουλα Το θέαμα ήταν λίγο ακροίο για ένα σχολείο όπου
όλοι οι γονείς ανεξαιρέτως καλωσόρισαν τα προσφυγόπουλα
Τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα να γραφτούν στα σχολεία κανονικά μέσα
στις τάξεις με τα Ελληνόπουλα βοηθούμενα με τμήματα ένταξης και ενισχυτικής
διδασκαλίας λέει στο Βήμα ο Αποστόλης Σιαπάτης πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων του 72ου Αλλωστε στο σχολείο μας είχαμε πριν από δυο
τρία χρόνια τα παιδιά δυο οικογενειών από τη Συρία που έφυγαν πλέον από
την Ελλάδα Αντί να έρθουν 40 παιδιά από τον Ελαιώνα στο 72ο σε ειδικές
τάξεις αυτή την εβδομάδα θα έπρεπε να είχαν μοιραστεί ανά 10 σε τέσσερα
οχο&ία της περιοχής και να είχαν γραφτεί κανονικά από τον Σεπτέμβριο Με
αυτόν τον τρόπο οι έλληνες μαθητές και τα παιδιά από τον Ελαιώνα κοιτάζουν
το ένα το άλλο και δεν έχουν επαφή Η αποστειρωμένη ζώνη όπου
κινούνται τα παιδιά αυτά οδηγεί σε γκετοποίηση
Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ο υπεύθυνος των δασκάλων που διδάσκουν
τα προσφυγόπουλα στο 72ο Δημοτικό λέει στο Βήμα ότι το τελευταίο
του Ολοήμερου συμπίπτει με το πρώτο διάλειμμα των προσφυγό
πουλων και ότι ήδη μερικά αγόρια από τον Ελαιώνα έπαιξαν ποδόσφαιρο
με έλληνες μαθητές
Ολοι όσοι διδάσκουν τα προχρυγόπουλα ως επί το πλείστον αναπληρ<οτές
εργάζονται με μειωμένο ωροριο εννέα ως 15 ωρών την εβδομάδα αντί 24 Ο
κ Παπαδόπουλος εργάζεται 15ωρο αλλά θα προτιμούσα πλήρες ωράριο
Την ίδια άποψη τόσο για την ένταξη των προσφυγόπουλων στις ίδιες τάξεις
με τα ελληνόπουλα όσο και για το μειωμένο ωράριο των δασκάλοον εκφροζουν
και άλλοι όπως o Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής αναφε
ρομενος στο Ιο και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου όπου τα προσφυγόπουλα
αναρωτήθηκαν Where are the Greeks δηλαδή Πού είναι οι Ελληνες
διάλειμμα
ήταν πολύ καλύτερα οργανωμένΐ στην
Τουρκία Τα μαθήματα γίνονταν μέσα
στον καταυλισμό Θα προτιμούσα κι
εδώ να γινόταν το ίδιο λέει η μητέ
ρο της Φάτιμα Στον Ελαιώνα ές>θοαε
τέλος Φεβρουαρίου και αμέσως προ
σφέρθηκε να παραδίδει εθελοντικά
μαθήματα πα αροβόφωνα παιδιά του
καταυλισμού Από αυτόν τον μήνα
πληρώνομαι μας λέει Παραδίδω
μαθήματα σε αραβόφωνα παιδιά Α
Δημοτικού ως Α Γνμνασίου από τις
10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι
Ο άντρας της και ο μεγάλος της
γιος βρίσκονται Πη Γερμανία Εγώ
προτιμώ να μείνω στην Ελλάδα Μ
αρέσει ο καιρός Θα προσπαθήσω
να πιάσω δουλειά στο λιβυκό σχολείο
της Αθήνας λέει
Η Φάτιμα που πήρε στραβά το
σχολείο ίσως γιατί πήγε στον Κολωνό
όπου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις
τη Δευτέρα από ανησυχούντες
γονείς των ελλήνων μαθητών μάλλον
αποτελεί εξαιρε(ηι Οι άνθρωποι
του ΔΟΜ που συνοδεύουν τα παιδιά
στα σχολεία μάς λένε ότι θέλουν πολύ
να πάνε σχολείο Μα περιμένουν
με τις τσάντες τους κάθε μεσημέρι
και πρέπει να τα συγκρατούμε
για να μην ορμήσουν όλα μαζί στα
πούλμαν
4. «ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΛΥΒΙ, ΔΥΟ ΓΟΜΑ»
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 29
και τη Χανα
ΒΒΠΗΒΕ
ΚΑΡΙΜ
ΧΑΝΑ Μόλις
φτιάξουμε το
δικό μας σπιτικό
στη Ρουμανία
θέλουμε κι
εμείς να τους
ανταποδώσουμε
τη φιλοξενία
ΚΑΡΙΜ:«Δεν
σκέφτηκα ποτέ
το θέμα της
θρησκείας
Στην πατρίδα
δούλευα μαζί με
έναν χριστιανό
κάναμε παρέα
πηγαίναμε
επισκέψεις ο
ένας στο σπίτι
του άλλου Ο
άνθρωπος παίζει
ρόλο
ΜΑΡΙΑ
Η
μεγάλη ξέρει
πια τι ωρα
μπαίνουμε και τι
ώρα βγαίνουμε ο
μικρός είναι μέσα
σε όλα Μακάρι
να τολμήσουν
περισσότεροι
συνάνθρωποι μας
να φιλοξενήσουν
οικογένειες
προσφύγων
Πώς μια οικογένεια σύρων
προσφύγων βρήκε μέσω του
προγράμματος Home for Hope
του Solidarity Now και χάρη
στη γενναιοψυχία ενός ζεύγους
Ελλήνων στέγη και ζεστασιά
που ως τοτε παρέμενε κενο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΟΛΓΑ ΚΛΩΝΤΖΑ
Ο 4χρονος Αχμαντ ανεβαίνει
τρέχοντας τις σκάλες και έχοντας
συνηθίσει να βρίσκει την
πόρτα του διαμερίσματος ανοιχτή
τρέχει μέσα Η οικοδέαποι
να από την κουζίνα χαμογελάει
βλέποντος τον και τον χαιρετάει
μιλώντας ελληνικά Οι παιδικές
εκπομπές τον καθηλώνουν για
λίγο στον καναπέ όμως ως παιδί
προτιμά το παιχνίδι και αφού
περιεργάζεται λίγο τους επισκέπτες
που κάθονται στο σαλόνι
χωρίς να ενοχλείται από την
τους ξεκινά να τρέχει
γύρω-γύρω γελώντας πονηρά
Το σπιτικό του ζεύγους Μαρίας
και Βασίλη Πατσικού στον
Πειραιά συνταξιούχων εκπαιδευτικών
άνοιξε διάπλατα πριν
από σχεδόν πέντε μήνες για την
οικογένεια του Καρίμ και της
Χάνα από τη Συρία Η πρώτη
συνάντηση έγινε στην πύλη ΕΙ
τοο λιμανιού όπου η πενταμελής
οικογένεια προσφύγων έφτασε
στα τέλη Μαΐου μετά από
δύο χρόνια περιπλάνησης στην
Τουρκία Ως μέλος της Παμπει
ραίκής Πρωτοβουλίας η κυρία
Μαρία ήταν καθημερινά στον
ιδιότυπο εκείνο καταυλισμό
παρουσία
Οταν
η
κατάσταση έγινε
ασφυκτική πήρε την απόφαση
να φιλοξενήσει μια οικογένεια
σε ένα αυτόνομο διαμέρισμα
μέσω
του προγράμματος Home
for Hope του Solidarity Now
Αυτό αφορά την παροχή στέγης
σε αιτούντες άσυλο και άτομα
που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στη διαδικασία
Υποστηρίζεται
από την Υπατη Αρμοστεία του
OHE για τους Πρόσφυγες και
χρηματοδοτείται από την
μετεγκατάστασης
Ευρωπαϊκή
Ενωση
Ο άνθρωπος παίζει ρόλο
Στην αρχή ήμασταν όλοι λίγο
επιφυλακτικοί Εγώ δεν ήθελα
να τους χτυπάω συνέχεια την
πόρτα για να μην αισθάνονται
ότι θέλω να τους ελέγξω αλλά
και η Χάνα δεν έβγαζε τη μαντίλα
της ούτε μπροστά μου
αν και είμαι γυναίκα θυμάται
η κυρία Μαρία τις πρώτες ημέρες
της συμβίωσης Πολύ γρήγορα
ο πάγος έσπασε Εν μέρει
αυτό οφείλεται στα τρία παιδιά
της οικογένειας που μόλις βλέπουν
την κυρία Μαρία μητέρα
κι εκείνη τριών παιδιών ενηλίκων
πλέον τρέχουν καταπάνω
της όλο χαρά
Στην αρχή ο πατέρας ήταν
σκεπτικός προτίμησε όμως να
πάνε από το να μένουν η γυναίκα
και τα παιδιά του στις άθλιες
συνθήκες που επικρατούσαν
εκείνη την περίοδο στο λιμάνι
Δεν σκέφτηκα ποτέ το θέμα
της θρησκείας μόνο ήθελα
λύ άρρωστο τον Ιούνιο λόγω
της υγρασίας και της έλλειψης
υγιεινής στο λιμάνι
Ο Καρίμ και η Χανα
βρήκαν στο πρόσωπο
της κυρίας Μαρίας
Πατσικού μια
νέα οικογένεια
στην Ελλάδα
Η
να αισθάνεται άνετα η γυναίκα
μου Στην πατρίδα δούλευα
μαζί με έναν χριστιανό κάναμε
παρέα πηγαίναμε επισκέψεις
ο ένας στο σπίτι του άλλου Ο
άνθρωπος παίζει ρόλο λέει
μιλώντας στο Βήμα Εκείνος
πια καθημερινά βγαίνει για τα
ψώνια του σπιτιού ενώ η Χάνα
μαγειρεύει συριακά φαγητά για
την οικογένεια συν ένα πιάτο
για τους οικοδεσπότες τους
Από τα μέσα Σεπτεμβρίου η
κυρία Μαρία έγραψε την 6χρο
νη Τζάνα τη μεγαλύτερη κόρη
στο σχολείο Δυσκο&ύεται λίγο
με τη γλώσσα και δεν έκανε
αμέσως παρέες Μαθαίνει
όμως πολύ γρήγορα και προχθές
πήγε με την τάξη της
Αν κι ο πατέρας της
εκδρομή
ήταν επιφυλακτικός εκείνη
τον έπεισε να την αφήσει λέει
η γυναίκα στο Βήμα θυμάται
το ταλαιπωρημένο κοριτσάκι
που έφτασε στο σπίτι της πο¬
Οδύσσεια του Καρίμ
Δεν ήταν όμως αυτές οι δυσκολότερες
στιγμές που πέρασε η
οικογένεια του Καρίμ ζαχαροπλάστη
στη Ααττάκεια τα δυο
χρονιά που περιπλανήθηκε μέχρι
να φτάσει στο απιτικό των δυο
συνταξιούχων Αποφασίσαμε να
αφήσουμε την πατρίδα γιατί το
όνομά μου ήταν στη λίστα
Στη Συρία κανένας
άνδρας 18-40 ετών δεν γλιτώνει
τον πόL·μo περιγραφεί Δεν
σκόπευα να περάσουμε στην
Ευρώπη σκεφτόμουν να βρω
δουλειά στην Τουρκία ώστε
μόλις τελειώσει ο πόλεμος να
γυρίσουμε πίσω
Τα βήματα τους έφτασαν στη
Μερσίνη όπου ο Καρίμ έκανε
όποια δουλειά βρισκόταν μπροστά
του όμως με 10 ευρώ την
ημέρα για 12 ώρες δουλειάς δεν
έβγαζε τα απαροίτητα Δοκίμασε
την τύχη του σε άλλη πόλη και
τελικά στην Κωνσταντινούπολη
όπου γεννήθηκε και η μικρή Λίνα
2 ετών σήμερο Αν έχεις οικογένεια
στην Τουρκία δεν μπορείς
να ζήσεις Ετσι αποφασίσαμε να
επιστράτευσης
περάσουμε απέναντι Μαθαίναμε
ότι τα σύνορα ήταν μια κλειστά
μια ανοιχτά μέχρι που καταλάβαμε
ότι όλες οι πληροφορίες
ήταν παραπλανηπκές σχολιάζει
μιλώντας στο Βήμα
Δανείστηκαν από τον αδελφό
του που ζει στην Πόλη 250 ευρώ
για κάθε μέλος της οικογένειας
κι επιβιβάστηκαν με ακόμη 70
άτορα σε μια βάρκα στη Σμύρνη
Είχαμε δει εικόνες παιδιών που
πνίγηκαν όπως ο Αϊλάν και
φοβόμασταν μη συμβεί το ίδιο
και στα δικά μας παιδιά Ηταν
δύσκολη η διαδρομή βράδυ και
χειμώνας Είδαμε ένα πλοίο να
έρχεται καταπάνω μας ευτυχώς
είδε τη βάρκα εγκαίρ<ος και άλλαξε
ρότα αναφέρει Εχουμε
μεγάλη ευγνωμοσύνη για την
οικογένεια της κυρίας Μαρίας
αγαπούν εμάς και τα παιδιά μας
Θα θέλαμε να μείνουμε στην
όμως όσο ζούμε εδώ είδα
πόσο δύσκολο είναι να βρεις
δουλειά λόγω της κρίσης
ο πατέρος Ενα νέο
ανοίγει σε περίπου 10
ημέρες για την οικογένειά του χτη
Ελλάδα
επισημαίνει
κεφάλαιο
Ρουμανία όπου θο μετεγκσταστα
θούν Για το πρώτο διάστημα θα
μένουν σε camp όμως o Καρίμ
θα έχει σίγουρη δουλειά
ΠΡΟΣΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ
Μακάρι να τολμήσουν και άλλοι
Επικοινωνώντας με συγγενείς που έχουν διασκορπιστεί
σε κάθε γωνιά της Ευρώπης ενημερώνονται
για τις συνθήκες που επικρατούν Μάλιστα οι δυο
ενήλικοι νιώθουν ανακουφισμένοι που δεν θα
πάνε τελικά στη Γερμανία ήταν ο αρχικός τους
στόχος γιατί ο εξάδελφος του Καρίμ που βρέθηκε
εκεί αν και έμενε σε camp λαμβάνοντας ένα
Ο Καρίμ και η Χάνα ονειρεύονται μόλις τελειώσει ο πόλεμος
να γυρίσουν με τα παιδιά τους στη Συρία
μηνιαίο επίδομα δεν είχε δουλειά με απστέλεομα
να γυρίσει απογοητευμένος παράνομα πίσω στην
Κωνσταντινούπολη Ονειρο τους είναι να προσφέρουν
στα παιδιά τους μόρφωση και ελπίδα τους να
σταματησει ο πόλεμος για να γυρίσουν πίσω στη
Συρία Για κάθε άνθρωπο σαν την πατρίδα δεν
υπάρχει άλλος τόπος σχολιάζει ο Καρίμ Οσο για
τη Χάνα που μεγαλώνει τα τρία παιδιά τους θέλει
να δουλέψει και πάλι μια μέρα ως μοδίστρα δουλειά
που έκανε προτού παντρευτεί
Η καινούργια τους οικογένεια στην Ελλάδα όπως
λένε θα τους λείψει πολύ μαζί με την πρωινή Κα
λημέρο της οικοδέσποινας από τη μικρή αυλή έξω
από την πόρτα τους όπου παίζουν τα τρία παιδιά
Μόλις φτιάξουμε το δικό μας σπιτικό στη Ρουμανία
θέλουμε κι εμείς να τους ανταποδώσουμε
τη φιλοξενία λένε κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον
με προσμονή αλλά και μια μικρή αγωνία να διακρίνεται
στο βλέμμα τους
Ως τότε τα δυο μικρότερο παιδιά της οικογένειας
θο ανεβοκατεθοίνουν τα μεσημέρια στο διαμέρισμα
της κυρίας Μαρίας για γέλια και παιχνίδια μέχρι να
κουραστούν κι εκείνη να τους σερβίρει από το δικό
της ελληνικό φαγητό για να φάνε Η μεγάλη ξέρει
πια τι ώρα μπαίνουμε και τι ώρα βγαίνουμε ο μικρός
είναι μέσα σε όλα αλλά και με το μωρό που
στην αρχή δυσκολεύτηκε έχουμε γίνει κολλητές
την πηγαίνω βόλτα με το καροτσάκι της Θα μου
λείψουν πολύ Μακάρι να τολμήσουν περισσότεροι
συνάνθρωποι μας να φιλοξενήσουν οικογένειες
προσφύγουν εύχεται η κυρία Μαρία
5. ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 12
Ιδιάζουσα παιδευτική σύλι
ήδη συχνά κάποια παράλληλε3
Θρησκευτικέ3 αντιλήψεΐ5 ή
αν βρεθεί σε τάξη
με μαθητέ3 άλλων θρησκευμάτων
διδάσκονται την αγάπη την
ανεκτικότητα και την αλληλοκατανόηση
Αλλά το να επιστρατεύει
tous καλλιτέχνε3 κατ
εξοχήν ελεύθερα και ανεξάρτητα
πνεύματα και να χρησιμοποιεί3
το έργο tous για να στηρίξει
το μάθημα των θρησκευτικών
στο σχολείο παραείναι τραβηγμένο
Ο ΧατζιδάκΐΞ ο Σαββόπου
Xos ο KnXanôôvns ο Tôkos και
τόσοι άλλοι εκλεκτοί καλλιτέχνεε
πολιτισμό διδάσκουν με τον τρόπο
tous Δεν διανοήθηκαν νομίζω ποτέ
να αποτελέσουν ουρά τού μαθήμα
TOS των θρησκευτικών φερόμενοι να
συνδυάζουν το έργο tous με apxés
τού Χριστού τού Μωάμεθ ή τού Βούδα
Σαν να ακούω τη φωνή τού αντι
διαφοροποιήσει
Του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
Καθηγητή της Γλωσσολογίας
πρώην πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αβηνών
Το να μιλά στα παιδιά svôs ορθόδοξου
χριστιανικού λαού για τη νιρβάνα
την μπούρκα ή για Tis enwvuyies
χού Αλλάχ και τον πανθεϊσμό των
φυλών στο όνομα i\as δήθεν
θρησκειολογία που δεν διδάσκονται
συστηματικά ούτε οι θεολόγοι
αποτελεί μια ιδιάζουσα παιδευτική
σύλληψη στα όρια τού curiosum και
τού absurdum ενδιαφέρουσα αν δεν
επρόκειτο να εφαρμοσθεί σε ελληνόπουλα
Ο ευφυή3 και ευαίσθητοε θεο
λόγο3 με ένα γενικό κατάλληλο χρηστικό
βοήθημα θα μπορούσε να
εξηγεί crtous μαθητή του και το κάνει
ινδιάνικων
συμβατικού και αναρχικού Νικόλα Ασι
μου να μάΞ φωνάζει από ψηλά Ρε
μπαγάσηδεΒ τι δουλειά έχουν τα τραγούδια
μου με τα θρησκευτικά oas
Από το άρθρο του στο
Βήμα με τίτλο Οι ιδέεβ για το
Λύκειο και την
εισαγωγή στα ΑΕΙ
Ι
Ι
I
6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ 2.700 ΦΤΩΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΧΩΝΙ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 20
7. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΧΩΝΙ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 18
7. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΧΩΝΙ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 39
8. TO E-PRONOIA ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΧΩΝΙ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 17
9. ΜΑΧΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ...
Μέσο: . . . . . . . . . FREE SUNDAY
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 16
10. ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΤΑΧΕΡΙΑΖΕΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ
Μέσο: . . . . . . . . . REAL NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .16/10/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/10/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 30
ΚΑΤΑΧΕ PI ΑΖΕ I
ΑΜΒΡΟΣΙΟ
T1
ΗΘΕΛΕ ο μητροπολίτης
κ
να
Διδυμοτείχου
Δαμασκηνός
υποστηρίξει τον υπουργό
Παιδείας Νίκο Φίλη στις
επιθέσεις που δέχθηκε για το
μάθημα των Θρησκευτικών Ο
μητροπολίτης Καλαβρύτων κ
Αμβρόσιος δεν άφησε την
να πάει χαμένη Μήπως
οι ενέργειες του υπουργού
Ν Φίλη συγκρινόμενες
ευκαιρία
με την αδελφοκτόνο εγκληματική
και προδοτική στάση
του μητροπολίτου Διδυμοτείχου
είναι απλώς πταίσμα
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ
αναρωτήθηκε
ζεται περιφρονητικά για τη μεγάλη
μάνα μας την Εκκλησία
Αναρωτήθηκε μάλιστα μήπως
σε τέτοια χέρια σ.σ σαν
του Διδυμοτείχου το μέλλον
Στον καθρέφτη
της Εκκλησίας διαγράφεται ζο
φερόν
Και συνέχισε ο Καλαβρύτων
Συντάσσεται και συμμαχεί
με ένα πολιτικό πρόσωπο το
οποίον με κάθε τρόπο εκφρά¬
Ο
Αρχιεπίσκοπος
Ο κ Αμβρόσιος μάλιστα
και στο νεαρό της
αναφέρθηκε
ηλικίας του κ Δαμασκηνού
σ.σ είναι μόλις 57 ετών
Επειδή όμως κάποια πράγματα
εκθέτουν την Εκκλησία
μήπως ο Αρχιεπίσκοπος κ
θα πρέπει να
Ιερώνυμος
προστατεύσει
το ποίμνιο από
μητροπολίτες που εκθέτουν
τον ίδιο και τον Χριστιανισμό
Και ο Αμβρόσιος είναι
κάποιους
ένας εξ αυτών