Landelijk Schakelpunt

Download Report

Transcript Landelijk Schakelpunt

Introductie VZVZ en het
LSP
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
Erwin van Malland
Programma Manager Apotheken en Ziekenhuizen
26 november 2014
Agenda
Over VZVZ
Het Landelijk SchakelPunt
Ontwikkelingen
2
Over VZVZ
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
3
VZVZ: voor en door
zorgaanbieders
Opgericht door koepelverenigingen
In nauwe samenwerking met:
4
VZVZ organisatie
VZVZ
Servicecentrum
de VZVZ en het LSP
5
Het Landelijk
Schakelpunt (LSP)
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
6
Aansluitingen landelijk
status nov 2014
7
Opt-ins landelijk
status nov 2014
Unieke BSN’s
8
Het LSP is een verwijsindex
Huisarts
Apotheken
Professionele samenvatting:
·
Volledige episodelijst
·
Journaallijst laatste 5 consulten
·
Medicijngebruik
·
ICA-gegevens
·
Actuele overdrachtsgegevens
Patiënt
Medicatiegegevens:
·
Verstrekkingen
·
ICA-gegevens
Openbare apotheek
(reguliere apotheek)
Dienst- en/of
poli-apotheek
Ziekenhuis
Notificatie:
·
Beschikbaar stellen
·
Opvraging
Waarneembericht
Huisartsenpost
9
Huisarts
De huisarts stelt een professionele samenvatting
(PS) beschikbaar, dit is een selectie uit zijn
patiëntendossier van huisartsen bestaande uit:
Open episoden
Voorgeschreven medicatie
Intolerantie, contra-indicaties en allergieën (ICA),
Laatste 4 maanden of laatste 5 contacten
Andere relevante bijzonderheden (memo’s)
Alleen beschikbaar voor (waarnemende) huisartsen
op de Huisartsenpost (HAP)
Patiënt kan (in overleg) delen afschermen
10
Apotheek
Apotheek deelt medicatiegegevens (Mg) met
andere apotheken en met (waarnemend)
huisartsen
De verstrekkingen van de afgelopen 6 maanden
Intoleranties contra-indicaties en allergieën (ICA)
Apotheek deelt met ziekenhuis
De verstrekkingen van de afgelopen 6 maanden
Intoleranties contra-indicaties en allergieën (ICA)
11
Functionaliteiten
Professionele Samenvatting
Medicatiegegevens
ICA
Signaal
12
Functionaliteiten voor
patiënten
Notificaties
Aanmelden dossier
Raadplegingen
Gegevens afschermen (via Huisarts)
Misbruik melden
13
Randvoorwaarden
Uitwisseling van gegevens vindt plaats volgens
standaarden (AORTA) die zowel betrekking
hebben op de techniek als op de inhoud
Aangesloten zorgverleners dienen te voldoen aan
kwaliteitsnormen aan hun zorgsysteem (GBZ), de
zorginformatiesystemen (XIS) die zij gebruiken en
goed beheerde zorgnetwerken (GZN, vh. ZSP)
Patiënten dienen hun uitdrukkelijke toestemming
te hebben verleend (opt-in) voor uitwisseling van
hun gegevens
14
Randvoorwaarden
De standaarden worden beheerd door NICTIZ:
http://www.nictiz.nl/page/Standaarden
Informatie over Infrastructuur
https://www.vzvz.nl/page/ICT-leverancier/AORTA-documentatie/AORTAdocumentatie?
Op deze pagina staan ook de PvE’s voor een GBZ en een GZN
https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/AORTA2013/AORTA_
GBx_PvE_Organisatie.pdf
https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/AORTA2013/AORTA_
GZN_PvE_Goedbeheerd%20ZorgNetwerk.pdf
15
Toestemming patiënt
Specifieke toestemming (opt-in)
Per zorgverlener
Per gegevenssoort
Gegevens afschermen
Geïnformeerd
Vrijwillig
Altijd in te trekken
16
Toezicht op veiligheid
Uitwisseling via het LSP is veilig en voldoet aan alle
wet- en regelgeving en normeringen
VZVZ houdt toezicht op:
Gebruik
Toegangsbeveiliging met UZI-middelen
Twee factor authenticatie
Autorisatie
Systeem
NEN-normen
17
Regionaal karakter
Uitwisseling vindt uitsluitend binnen de regio
plaats
Uitzonderingen:
Huisarts of apotheek met een patiënt buiten de regio (op/over
de regiogrens)
Gespecialiseerde apotheek die landelijk levert
Academisch of gespecialiseerd ziekenhuis
18
Overige functionaliteiten
Jeugdgezondheidszorg
Ondersteuning ketenzorg (diabetes, COPD,
hartfalen, CVRM)
19
Scope ketenzorg
specialisten
ZIS
XIS
HIS
overige
zorgverleners
huisarts & POH
Scope fase 1
Infra
structuur
KIS
Por
taal
patiënten
zorggroep
DIS
diëtist
AIS
FIS
apothekers
Fysiotherapie
20
Ontwikkelingen
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
21
OZIS uitfasering
OZIS berichten voor waarneming (huisartsen en
apotheken) worden per 1 januari 2015
uitgefaseerd
Friesland heeft per 5 november OZIS uitgezet
voor apotheken en ziekenhuizen
22
Toekomstige functionaliteiten
2015
Opleveringen
Medicatiegegevens
Delen van Labwaarden
Elektronisch recept
Het versturen van een vooraankondiging
Reden van voorschrijven
Patiënten
Inzage in eigen gegevens
Pilots
Aanmelden voorschriften en mutaties op voorschriften
Medicatiegebruik
Versturen van voorschriften met elektronische handtekening
23
Nieuwe toetreders
Laboratoria
GGZ
ACTIZ
24