Opravy dřevěných konstrukcí staveb - Učíme v prostoru

download report

Transcript Opravy dřevěných konstrukcí staveb - Učíme v prostoru

UČÍME V PROSTORU

STAVEBNICTVÍ Název předmětu: Název a ID tématu: Dřevěné konstrukce a stavby O pravy dřevěných konstrukcí (STA6) Zpracoval(a): Ing. Stanislav Matas

OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ROZDĚLENÍ

METODY OPRAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1. Zpevňování konstrukčních prvků 1.1 Příložkování 1.2 Nastavování 1.3 Injektování 2. Nahrazování konstrukčních prvků nebo jejich částí 2.1 Plombování 2.2 Protézování 2.3 Výměna

METODY OPRAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1. 1 Příložkování Druhy příložek : - dřevěné (masivní dřevo stejného druhu) - kovové (válcované profily, U, ocel.pásy) - materiály na bázi dřeva (DTD,PDP,PDJ)

METODY OPRAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1.2 Nastavování Plocha: - horní (polymerbeton, výstuha) - dolní (polymer beton, syntetická pryskyřice, výstužný materiál) - boční (viz předchozí) - kombinované (viz předchozí)

METODY OPRAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

2. 1 Plombování Materiál: - Dřevo (obvykle stejná dřevina, jako opravovaný kus) - Tmely (syntetické pryskyřice, polymerbeton) Konzistence: pastovité , polotuhé - lité (polotekuté)

METODY OPRAV DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

2.2 Protézování Materiál: - dřevěné (masivní dřevo stejného druhu) - kovové (válcované profily, svařence, ocel.pásy) - materiály na syntetické bázi (Epoxid, polyuretany, FF pryskyřice)

PŘÍKLADY OPRAV Dvojnásobná dřevěná příložka Přišroubována a přibyta Impregnovaná podložka

PŘÍKLADY OPRAV Dvojnásobná dřevěná příložka – oprava krokve Přibito v sedle

PŘÍKLADY OPRAV Svařovaná vložka zpevňující hlavu stropního trámu Krycí deska Roznášecí prvek

PŘÍKLADY OPRAV Vyztužení pomocí kovových prvků zalitých v epoxidové pryskyřici Výztuhy, (žebírková ocel apod.)

Konstrukční deska (ztracené bednění) PŘÍKLADY OPRAV Nadstavení vrstvou polymeru s výztuhou Vrstva polymeru Výztuha (kov)

OPRAVY DŘEVOSTAVEB Ekologické hledisk o

-

Metody impregnace a nanášení nátěrových hmot: prováděné přímo na stavbě Nanášení štětcem; Nanášení nástřikem;

-

Nanášení máčením; Injektáž; prováděné na specializovaném pracovišti Tlakové metody impregnace ( různé typy) Ekologické riziko použití některých technologických postupů a metod, k tomu potřebných materiálů např. impregnační látky na bázi ropných produktů. Nutná odborná likvidace

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1.

2.

3.

ŠTEFKO, Josef, REIPRECHT, Ladislav.

Dřevěné stavby, konstrukce, ochrana a údržba

. 1. vydání. Bratislava. Jaga group, spol.s.r.o. 2004, 196 s.

HÁJEK, Václav

. Stavíme ze dřeva

. Praha : Sobotáles, 1997, 152 s.

HOROVÁ, Iveta.

Průzkumy a návrhy sanací objektů, praktické zkušenosti z průzkumu.

1. vydání. Zvolen: TU, 1995, 9 s.

4.

ŠTEFKO, Josef, REIPRECHT, Ladislav.

Dřevěné stropy a krovy typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce.

1. vydání. Praha: ABF, 2000, 242 s.

5. WASSERBAUER, Richard.

Biologické znehodnocení staveb

. 1. vydání. Praha: ABF, 1998, 185 s.