De indeling van Köppen: TOEPASSEN

Download Report

Transcript De indeling van Köppen: TOEPASSEN

Weer en klimaat
in de VS
Door de enorme
uitgestrektheid van de VS
komen er
veel
Vul
nuverschillende
de
klimaten voor.
klimaatkaart
in opatlas
je
Jij
moet straks –zonder
werkblad.
te gebruikende legenda bij
deze klimaatkaart kunnen
invullen.
De Duitse klimatoloog Köppen heeft
een eenvoudige klimaatindeling
gemaakt: A t/m E !
Zijn indeling is gebaseerd op de
plantengroei. Vanaf de evenaar zijn
er de volgende zones:
Zijn indeling moet
je uit je hoofd
KENNEN en in
A
= tropische vegetatie. (palm)
verschillende
B = woestijnvegetatie
C
= gebied met loofbomen
situaties
KUNNEN
D = gebied met naaldbomen
E
= toendragebieden / koude
toepassen.
gebieden
Tropisch regenwoud
Savanne
De A-klimaten zijn de tropische / warme klimaten. We spreken van een warm klimaat
als de gemiddelde temperatuur in de koudste maand niet lager dan 18°C wordt.
We onderscheiden de volgende A-klimaten:
Af = tropisch regenwoudklimaat. Dit klimaat vind je rond de evenaar. De temperatuur
ligt altijd rond de 30°C en er valt iedere dag regen.
Aw = savanneklimaat. In de ‘winter’ is er een duidelijk drogere periode.
Poolklimaat
Toendraklimaat
Hooggebergteklimaat
De E-klimaten zijn de koude klimaten. We spreken van een koud klimaat als het ook in
de warmste maand gemiddeld niet warmer wordt dan 10ºC. Het is dan zo koud dat er
geen bomen groeien. Door het toevoegen van hoofdletters worden de volgende koude
klimaten onderscheiden:
ET = toendraklimaat.
EH = hooggebergteklimaat. Koude gebieden treffen we ook aan op grote hoogte.
EF = Soms komt de gemiddelde temperatuur ook in de zomer gemiddeld niet boven het
vriespunt. Er is dan sprake van een sneeuwklimaat.
Poolklimaat
Cf
Cs
D
Loofbomen doen het goed zolang de winters niet te streng zijn. Als het ieder jaar in de
koudste maand kouder wordt dan -3°C dan willen er geen loofbomen meer groeien.
De isotherm (lijn op de kaart die gelijke gemiddelde temperaturen met elkaar verbindt)
van -3°C is dan ook de grens tussen het C-klimaat en het D-klimaat.
De C-klimaten zijn de gematigde klimaten.
Met het toevoegen van de kleine letters krijgen we de volgende klimaten.
Cf = gematigd zeeklimaat. Een aanlandige wind zorgt voor relatief koele zomers en
zachte winters. De neerslag valt verspreid over het hele jaar. (f = feucht) Dit is het
Nederlandse klimaat.
Cs = Middellandse Zeeklimaat. Dit klimaat kent een warme, droge zomer (s=
sommertrocken) en een natte, koele winter.
D = landklimaat. Door het ontbreken van de matigende invloed van de zee is hier sprake
van strenge winters en warme zomers.
Steppe
Het B-klimaat is droog tot zeer droog. We spreken van een droog klimaat als er per
jaar meer water kan verdampen dan er daadwerkelijk valt.
Een extra hoofdletter is het verschil tussen de 2 droge klimaten.
BW = Woestijnklimaat. Er valt bij hoge uitzondering regen.
BS = Steppeklimaat. Er is sprake van een korte periode met regen.
Er valt zo weinig neerslag dat er geen bomen groeien.
De indeling van Köppen in schema: GRENZEN !
B-klimaat: er valt
weinig tot geen
neerslag.
A
18°C koudste maand
C
-3°C
koudste
maand
D
10°C warmste maand
E
B
De indeling van Köppen: TOEPASSEN !
Welk klimaat is dit volgens Köppen? Twee letters !
Cs
Het B-klimaat is droog tot zeer droog. We spreken van een droog klimaat als er per
jaar meer water kan verdampen dan er daadwerkelijk
valt.
Wat
heb je net
Een extra hoofdletter is het verschil tussen de 2 droge
klimaten.
geleerd
over het
steppeklimaat?
Klik HIER.
BW = Woestijnklimaat. Er valt bij hoge uitzondering regen.
BS = Steppeklimaat. Er is sprake van een korte periode met regen.
Er valt zo weinig neerslag dat er geen bomen groeien.