Jaderná energetika - Základní škola Emila Zátopka, Zlín

download report

Transcript Jaderná energetika - Základní škola Emila Zátopka, Zlín

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
EU PENÍZE ŠKOLÁM
OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395
Název projektu: Škola a sport
VY_32_INOVACE_356
Autor DUM: Irena Heimová
Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: květen 2013
Ročník, pro který je materiál vytvořen: 9. ročník
Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, fyzika, jaderná energie
Anotace-metodický list: Žáci se seznámí s jadernou energetikou ve světě, a podílem jaderné energetiky v různých
státech. Seznámí se se základními parametry dvou českých jaderných elektráren. Prezentace vytvořená v programu
PowerPoint.
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.
JADERNÁ ENERGETIKA
Podíl jaderné energetiky
• Podíl jaderné energetiky v
Francie
78%
různých státech je velmi
rozdílný
• Rakousko, Polsko,
Norsko a Itálie – upustily
od jaderné energetiky
Belgie
57%
Maďarsko
41%
Bulharsko
42%
Japonsko
33%
Švédsko
52%
USA
22%
ČR
33%
Top 5 světových producentů
jaderné energie
Země
Instalovaný
výkon v GWe
Počet reaktorů
101
Vyrobeno
miliard kWh za
jeden rok
809
USA
FRANCIE
63
418
59
JAPONSKO
47
240
54
RUSKO
21,8
152
31
KOREA
17,7
144
20
104
• Jaderné elektrárny dnes vyrábějí asi 15% elektrické
energie na světě.
• Při normálním provozu je jaderná elektrárna bezpečná a
neznečišťuje životní prostředí jako elektrárny na klasické
paliva.
• Bezpečnost jaderné elektrárny zajišťují systémy
automatického odstavení reaktoru, dodatečného
chlazení, betonový kontejnment.
• Dnes se vyvíjejí nové typy jaderných elektráren, které se
v případě nebezpečí samy odstaví i bez zásahu člověka.
• Vyhořelé palivo se skladuje ve vodním bazénu na území
elektrárny, pak v meziskladu a v současné době se
hledají perspektivní metody jeho trvalého uložení nebo
likvidace.
Jaderná elektrárna Temelín
• Nachází se v Jihočeském kraji nedaleko města Týn nad
•
•
•
•
•
•
Vltavou u obce Temelín
Chladicí věže elektrárny tvoří dominantu celého okolí jsou vidět ze vzdálenosti 30 km, pára nad nimi až 70 km.
Začátek výstavby 1987, dokončení 2000-2002
Vybaven dvěma tlakovými reaktory, každý o tepelném
výkonu 3000 MW, elektrickém výkonu 1000 MW (watt)
K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory, každý o
výkonu 1470 tun
Jako palivo slouží oxid uraničitý UO2 s 3,5 %
obohaceného uranu 235
Voda potřebná k chlazení se odebírá z Vltavské nádrže
Hněvkovice
Jaderná elektrárna Dukovany
• je první provozovanou jadernou elektrárnou v
Česku
• Začátek výstavby 1978, dokončení 1985-1987
• 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče
• V současné době má jaderná elektrárna
Dukovany čtyři bloky, každý o výkonu 440 MW
• Každý rok dodává cca 20% z celkové spotřeby
elektřiny v ČR
• V areálu jaderné elektrárny Dukovany-kromě čtyř
reaktorových bloků - sklad použitého jaderného
paliva, úložiště nízko a středně radioaktivních
odpadů
Zajímavosti
• Jaderná energetika neprodukuje skleníkové plyny (CO2)
• Zásoby jaderných paliv s nasazením rychlých reaktorů
mohly s recyklací vystačit na 2,5 tisíce let
• Celosvětově jaderné reaktory vyrábějí asi 14 % světové
elektřiny
Ochrana před zářením
• Jaderné záření může vyvolat rakovinu a genetické změny, a
proto je třeba vystavovat se mu co nejméně a chránit se před
ním.
• Při práci s radionuklidy je nutno dodržovat bezpečnostní
předpisy.
• Jaderný výbuch ohrožuje člověka především pronikavým
zářením, dále vysokými teplotami, tlakovou vlnou a
dlouhodobým zamořením přírodního prostředí
Černobyl
• Havárie jaderné elektrárny Černobyl 26. dubna 1986 – je největší
jaderná nehoda v historii jaderné energetiky.
• K události došlo ve 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu,
která leží na území dnešní Ukrajiny.
• V té době byla Ukrajina součástí SSSR.
• To, že slova „Černobyl“ a „Jaderná nehoda“ dnes vnímáme téměř
jako synonyma, způsobil experiment, který měl v reaktoru jaderné
elektrárny ověřit setrvačný doběh turbogenerátoru.
• Radioaktivní zamoření zasáhlo nejvíce město Pripjať, ve
kterém tehdy žilo zhruba 50 tisíc obyvatel.
• Jaderná nehoda způsobila, že v Pripjati vzrostla úroveň
radiace na tisícinásobek přírodního pozadí.
• Uvádí se, že havárie jaderné elektrárny Černobyl nějakým
způsobem zasáhla zhruba 600 tisíc osob.
http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_animation_nuag
e2.aspx
Zamyšlení?
• Jaderné elektrárny nejsou nejhorší, ale ani nejlepší.
•
Nezatěžují životní prostředí stejně jako tepelné, ale hrozící
jaderné katastrofy nejsou žádným pozitivem na seznamu.
• Nejlepší jsou alternativní zdroje jako je voda, vítr, slunce, ale
nedořešená otázka fotovoltaických článků v panelech, které se
nedají recyklovat je také problematická.
Zdroje
•
•
•
http://www.sps-tabor.cz/media/articles/show/je-temelin.jpg
http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/elektrarna-temelin.jpg
http://www.jaderelek.wz.cz/obrazky/dukovany.jpg