reactiichimice

Download Report

Transcript reactiichimice

REACTII
CHIMICE
TIPURI DE REACTII CHIMICE
Cuprins
Reactii chimice
Legea conservarii
masei substantelor
Clasificarea
reactiilor chimice
Reactii de combinare
Reactii de descompuner
Reactii de substitutie
Reactii de schimb
Evaluare
REACTII CHIMICE
• In
urma
fenomenelor
chimice, substantele isi
modifica
compozitia
si
proprietatile, pentru ca se
transforma in alte substante.
Da exemple de fenomene
chimice intalnite in viata de
zi cu zi.
Aminteste-ti ce sunt
fenomenele chimice!
Reactia chimica
• Reactia chimica reprezinta
procesul chimic prin care
substantele se transforma
in alte substante cu
proprietati diferite de ale
celor initiale
•Exemple:
arderea
zaharului, ruginirea fierului,
acrirea laptelui – sunt
exemple intalnite frecvent
in viata de zi cu zi
Circuitul oxigenului in natura
Ruginirea fierului
REACTANTI
Substante care
reactioneaza
Reactie
chimica
PRODUSI DE REACTIE
Substante care rezulta
din reactie
Scrierea unei reactii chimice cu ajutorul simbolurilor si
formulelor chimice se numeste ecuatie chimica.
2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O
Acid clorhidric
Corura de calciu
Hidroxid de calciu
Substante
simple
(elemente chimice)
Reactantii si
produsii
de
reactie pot fi:
Substante compuse
(acizi,oxizi,baze,saruri)
• Elementele chimice care intra in compozitia
reactantilor se regasesc integral in compozitia
produsilor de reactie.
• Transformarile chimice ale substantelor se
supun unor legi; legea fundamentala care sta
la baza oricarei reactii chimice este legea
conservarii masei substantelor.
• Legea conservarii masei substantelor a fost
descoperita si enuntata de
M.V.Lomonosov(1748) si mai tarziu de
A.L.Lavoisier(1774).
Masa totala a substantelor care participa la
reactie
este
egala
cu
masa
totala
a
substantelor care rezulta din reactia respectiva.
Intr-o reactie chimica
masa se conserva
Reactanti
Intr-o
reactie
chimica,
masa totala a reactantilor
este egala cu masa totala
a produsilor de reactie.
Reactie
Produsi de reactie
TIPURI DE REACTII CHIMICE
Reactii de
combinare
Reactii de
descompunere
Reactii
chimice
Reactii de
substitutie
Reactii de
schimb
REACTII DE COMBINARE
Reactiile de combinare sunt procesele chimice
in care doi sau mai multi reactanti se unesc
pentru a forma un singur produs de reactie
X+Y = Z
substante simple sau
substante compuse
substanta
compusa
CuO
MgO
Mg
2Mg + O2 = 2MgO
Aer
(O2)
Cu
2Cu + O2 = 2CuO
Clor
Scrie ecuatiile chimice pentru
prezentate in imaginile urmatoare.
reactiile
Metalele cu valenta variabila, in
reactia cu clorul prezinta valenta
maxima
Verificare
Fier
?
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
Arderea magneziului
Verificare
2Mg + O2 =2MgO
Reactii de descompunere
Reactiile de descompunere sunt procesle
chimice
in
care
dintr-o
substanta
compusa (reactant), se formeaza doi sau
mai multi produsi de reactie.
X
Substanta
compusa
Y +Z
Substante simple
sau
substante compuse
CuCO3
CuO
+
CO2
Scrie ecuatia reactiei chimice modelate in
figura de mai sus.
Verificare
2HgO
Hg + O2
Reactii de substitutie
Reactiile de substitutie sunt procesele chimice
in care atomul unui element inlocuieste atomii
unui alt element intr-o substanta compusa.
X + YZ
substanta
simpla
XZ + Y
substante
compuse
substanta
simpla
Scrie ecuatia reactiei chimice
dintre sodiu si apa. Verificare
2Na + 2H2O
2NaOH + H2
Reactia potasiului cu apa
In mod asemanator
reactioneaza
si
celelalte
metale
alcaline
cu
apa,
reactia fiind cu atat
mai energica cu cat
metalul este situat
mai jos in grupa.
Modeleaza ecuatia reactiei chimice dintre potasiu si apa
Modeleaza ecuatiile
reactii chimice.
Acid
clorhidric
Zinc
urmatoarelor
Verificare
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag
Zinc +
Azotat de
argint
Un metal substitue hidrogenul sau
un alt metal din compusi daca este
mai reactiv decat acesta. (este
situat inaintea lui in seria
reactivitatii chimice a metalelor)
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
Fier +
sulfat de
cupru
Reactii de schimb
Reactiile de schimb sunt procesele chimice in care
doua substante compuse isi schimba intre ele unele
elemente, transformandu-se in alte substante
compuse.
XY + AB
AY + XB
Scrie ecuatia reactiei chimice dintre acidul
sulfuric si oxidul de cupru.
Verificare
H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O
Sulfat de cupru
piatra vanata
Modeleaza ecuatiile chimice ale reactiilor
prezentate in imaginile urmatoare.
a) Acid clorhidric + azotat de argint
b) Acid sulfuric + clorura de bariu
c) Acid clorhidric + carbonat de
calciu
In reactiile a) si b) se
observa formarea unor
precipitate ce pot fi
separate prin filtrare.
Verificare
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl
2HCl + CaCO3 = CaCl2 + CO2 + H2O
•Evaluare