PowerPoint-presentatie

download report

Transcript PowerPoint-presentatie

INDELING OUDERAVOND
 Inleiding door directeur bovenbouw
 De decaan
 Gelegenheid tot het stellen van vragen
 Kennismaking met de mentor
DECANAAT
De decaan
Taak:
• Profielkeuze
• Studie- en beroepskeuze
• Voorlichting over studiefinanciering
Een vervolgopleiding kiezen is lastig:
hbo:
30% van de studenten stopt of switcht in of na het eerste
jaar
wo:
20% van de studenten stopt of switcht in of na het eerste
jaar
Motieven:
56%: opleiding is “niet leuk”.
31%: arbeidsmarktperspectieven niet aantrekkelijk.
10%: kwaliteit van het geboden onderwijs is slecht
Extra complicatie: langstudeerdersboete!
Studiekeuze is een geleidelijk proces
Wie spelen hierbij een rol:
• De leerling zelf
• De ouders
• Mentor
• Decaan
De laatste fase van het keuzeproces is steeds meer
“individueel maatwerk”.
Mogelijkheden in schooljaar 2011/2012
Vr. 30 sept. en za 1 okt.
Onderwijsbeurs (beursgebouw in Eindhoven
14 t/m 16 okt.
Studie Beurs Utrecht
19 okt. vanaf 19.00 uur
Fontys voorlichting
15 november (avond)
Hbo van “buiten Eindhoven” (niet-Fontys)
Locatie Stedelijk college
7 februari 2012
Voorlichting wo opleidingen: locatie Stedelijk
College
14 februari 2012
Beroepenavond: locatie Sint-Joriscollege
20 maart 2012
Voorlichting studiefinanciering: locatie SintJoriscollege
En verder …………
Najaar/voorjaar:
voorlichtingsdagen/open dagen
(data: zie: www.studiekeuze123.nl)
Het hele jaar door:
• Meeloopdagen
• Gesprek met decaan
• Informatie via internet
Keuzemogelijkheden:
• Wo (universiteit): 4, 5 of 6 jaar
• Hbo voltijd (stage)
• Hbo duaal (student is werknemer tijdens de
werkperiode)
• “jaar iets anders”
• (mbo)
• (werken)
Voor “instroomeisen”: zie onze (decanen)website
Vergelijking wo/hbo
wo
hbo
Theoretisch wetenschappelijk
(know how + know why)
Praktisch beroepsgericht
(vooral know how)
Soms stage
Stage verplicht
Vwo (soms ook via havo + 1 jaar
hbo)
Mbo, havo, vwo
Meestal geen selectie vooraf (wel
bijvoorbeeld bij University College)
Meer selectie vooraf (bijvoorbeeld
hotel onderwijs)
Vaak grootschalig
Vaak wat kleinschaliger
4, 5 of 6 jaar
4 jaar
Wsf 4, 5 of 6 jaar
Wsf 4 jaar
Hoe verder als je weet wat je wilt studeren?
Aanmelden:
a) Als er “aanvullende eisen” gesteld worden:
bijvoorbeeld hotelonderwijs, kunstopleidingen en
design academy; tijdig aanmelden bij de onderwijs
instelling. Tijdpad kan per instelling verschillen.
b) Bij lotingsstudies (numerus fixus, instellingsfixus) voor
15 mei aanmelden (liever eerder! Digid nodig)
c) Niet lotingsstudies: aanmelding mag eventueel ook
nog na 15 mei (Ook hier liever ruim voor 15 mei
vanwege de studiefinanciering)
d) Aanmelding via: www.studielink.nl
Numerus fixus hbo/wo
• Directe plaatsing bij een gemiddelde van 8 of hoger
• Decentrale selectie: procedure per onderwijsinstelling
verschillend; aanmelden meestal voor 15 januari
(zie bijvoorbeeld: www.ikwildokterworden.nl)
• Gewogen loting op basis van:
a) gemiddelde examencijfers
b) lotnummer (lager lotnummer = hogere kans)
Je mag maximaal driemaal meeloten voor dezelfde
studie. Zie ook: www.lotingstudies.nl
Voorbeelden van lotingsstudies
(zie voor het volledige overzicht: www.duo.nl)
hbo
wo
Fysiotherapie
Huidtherapie
Mondhygiëne
Geneeskunde
Tandheelkunde
Diergeneeskunde
Journalistiek
Criminologie
psychologie
Sport & bewegen
Studiekosten/studiefinanciering
Voor leerlingen die dit jaar 18 jaar worden:
• Kinderbijslag houdt op
• Voor de maanden tot aan het begin van de
vervolgstudie kan VO18+ aangevraagd
worden. Daarna gaat WSF gelden
• Probleem voor de “jonge” leerling.
(zie schoolgids 2011-2012 blz. 71 e.v.)
De arbeidsmarkt
Jaarlijks onderzoek door SEO
Volledig rapport: www.seo.nl
Algemeen: laat je niet (teveel) leiden door de “waan van de dag”
Op basis van inventarisatie onder de
leerlingen van vwo 6:
gesprekken met individuele
leerlingen op initiatief van:
• de decaan of
• de leerling
HET EXAMENJAAR
•
•
•
•
•
•
•
pta-reglement + examendossier
se + cse
herkansingsregeling
profielwerkstuk, combinatiecijfer
cup-programma + z-uren
magister
rol van de mentor, rol van de ouders
Belangrijke data voor vwo-6
 Activiteitendag 30 september: Parijs
 Toetsweken in november/januari/april/mei
 Ouderavonden in november/februari/april
 Activiteitenweek 05-09 maart (Wintersport)
Er is één datum écht belangrijk ….
Diploma-uitreiking: donderdag 28 juni 2012
Lokalen en mentoren
V6a mevr. Hellebrekers
V6b mevr. Gijsberts
V6c mevr. Glasmacher
- R7
- R8
- R9