Piotr Chmiel - ekspertyza

Download Report

Transcript Piotr Chmiel - ekspertyza

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

MODEL ZARZĄDZANIA DROGAMI NA POZIOMIE LOKALNYM

Piotr Chmiel Wałbrzych, czerwiec 2013 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Problem wyboru zadania do realizacji: ?

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

FUNDUSZE UNIJNE.

Fundusz przedakcesyjny: Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki (PHARE)1990 – 2003 r.

Fundusze akcesyjne: – 2006 r., Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 Regionalny Program Operacyjny (RPO) - 2007 – 2013 r., Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007 – 2013 r., nowy program Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) 2014 – 2020 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Elementy wpływające na podjęcie racjonalnej decyzji przy wyborze zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej: 1) Analiza stanu technicznego dróg 2) Pomiar ruchu samochodowego 3) Wykonanie modelu sieci drogowej 4) Analiza ekonomiczna

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Ad.1) Analiza stanu technicznego dróg SOSN – System oceny stanu nawierzchni: - szorstkość - równość podłużna - równość poprzeczna - stan spękań - koleiny

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Ad.2) Pomiar ruchu samochodowego GPR – Generalny pomiar ruchu - rower - motocykl - samochód osobowy - samochód dostawczy - samochód ciężarowy bez przyczepy - samochód ciężarowy z przyczepą - autobus - ciągnik rolniczy

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Ad.3) Wykonanie modelu sieci drogowej WARIANT WO WARIANT WI A 2 200 A 2 200 B B 1 500 1 400 C 1 300 1 000 C 1 300 1 500 2 000 1 000 1 000 2 000 2 200 1 200 1 900 F 800 E 1 200 D F 800 D MACIERZ PODRÓŻY Rejon A B C D E F A B C 2 200 1 400 2 200 1 400 1 300 1 300 2 000 D 300 E 600 F 700 1 500 200 2 400 2 200 1 000 300 2 000 2 400 700 1 500 600 2 200 200 1 000 ….

….

….

….

….

….

MACIERZ PODRÓŻY Rejon A B C D E F A B C 2 200 1 400 2 200 1 400 1 300 1 300 2 000 D 300 E 600 F 700 1 500 200 2 400 2 200 1 000 300 2 000 2 400 700 1 500 600 2 200 200 1 000 ….

….

….

….

….

….

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Ad.4) Analiza ekonomiczna Rachunek ekonomiczny Nakłady drogowo-mostowe: - Koszty inwestycji lub modernizacji - Koszty remontów okresowych - Koszty remontów cząstkowych - Koszty utrzymania bieżącego - Koszty inne (wykup gruntów, dokumentacja) Koszty oszczędności użytkowników drogi (korzyści): - Koszty eksploatacji pojazdów - WO, WI, WO – WI = Korzyści - Koszty czasu w przewozach pasażerskich - WO, WI, WO – WI = Korzyści - Koszty czasu w przewozach towarowych - WO, WI, WO – WI = Korzyści - Koszty wypadków drogowych - WO, WI, WO – WI = Korzyści - Koszty emisji spalin - WO, WI, WO – WI = Korzyści

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Przykład obliczenia korzyści dla kosztów czasu w przewozach pasażerskich.

A WARIANT WO A WARIANT WI Obwodnica 8 min.

B B 20 min.

Wariant WO – czas przejazdu (od pkt. A do B) 20 min.

Wariant WI – czas przejazdu (od pkt. A do B) 8 min.

Oszczędność czasu (WO – WI) 12 min.

Wartość korzyści (zł) = 12 min. x k. j. czasu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 1) EIRR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (%) EIRR > 5,5 % 2) NPV – wartość bieżąca netto (zł) NPV

(5,5%)

> 0 3) B/C – korzyści / koszty (-) B/C

(5,5%)

> 1 Zadanie jest uzasadnione ekonomicznie jeżeli mierniki efektywności ekonomicznej uzyskują powyższe wartości.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Podstawa podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej: zł EIRR

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) na lata 2014 – 2020 ?

zł ?

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Dziękuję za uwagę.

[email protected]