8η Ιουνίου 2016

Download Report

Transcript 8η Ιουνίου 2016

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 Aρ. Φύλλoυ 1374 ETOΣ 51ον
Λευκωσία - Kύπρος
Το τεκμήριο αθωότητας θεμέλιο
σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία
«
Ο
νόμος είναι ίδιος για όλους συμπεριλαμβανομένων και των κορυφαίων, ακόμη όμως και σε αυτή
την περίπτωση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Αναμένουμε τη συνέχεια του θέματος».
Με αυτό τον τρόπο σχολίασε ο Ισπανός υπουργός Αθλητισμού και Παιδείας, Χοσέ Ιγνάθιο Βερτ, την καταγγελία του
Εισαγγελέα για τις φορολογικές παραβάσεις του Αργεντινού άσου Λιονέλ Μέσι και του πατέρα του, Χόρχε Οράσιο
Μέσι. Είναι απόλυτα ορθό το σχόλιο του Ισπανού υπουργού.
Η ισότητα απέναντι στο νόμο και το τεκμήριο αθωότητας
αποτελούν Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα σε
όλες τις ευνομούμενες πολιτείες. Επιπλέον τα δικαιώματα
αυτά προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και τη Χάρτα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία υπάρχει κατοχύρωση
τόσο της αρχής της ισότητας όσο και του τεκμηρίου αθωότητας. Ειδικότερα το άρθρο 28 του Συντάγματος προβλέπει
ρητά ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, τη διοίκηση και
τη δικαιοσύνη και δικαιούνται να τύχουν ίσης προστασίας
και μεταχείρισης, ενώ η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του
Συντάγματος καθιερώνει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο
εφαρμοζόταν στην Κύπρο υπό το κράτος του νομικού καθεστώτος που ίσχυε προ της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Η μνήμη σφυρηλατεί το μέλλον
Άρθρο στη Καθημερινή Αθηνών για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από
τη Γερμανία και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Τουρκία. σελ. 3
Γαλλο-ιταλικό μέτωπο κατά E.E. για «bail in»
Χαλάρωση των κανόνων για τις τραπεζικές διασώσεις στην Ε.Ε. ζητούν
Γαλλία και Ιταλία, με έγγραφο τους
που ζητά επανεξέταση του ελάχιστου
ορίου 8% για στοιχεία ενεργητικού
τραπεζών. σελ. 11
Έκθεση φωτογραφίας στα ΗΕ για το έργο
της Επιτροπής Αγνοουμένων
Το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) στην
Κύπρο παρουσιάστηκε στην έδρα
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μέσα από
φωτογραφίες του Nick Danziger και
συνοδευτικά κείμενα του Rory MacLean. σελ. 12
Επιτροπή, το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδες
δικαίωμα τόσο στη βάση του
διεθνούς δικαίου όσο και σε
κοινοτικό επίπεδο. Κατά κανόνα το τεκμήριο αυτό παύει
να ισχύει μόνο μετά τη διαπίστωση της ενοχής του κατηγορουμένου από το δικαστήριο. Κατά συνέπεια καθόλα
τα προηγούμενα στάδια ουΤου Γλαύκου Χατζηπέτρου,
δείς δύναται να χαρακτηρίσει
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ
οποιονδήποτε κατηγορούμενο ως ένοχο.
Το τεκμήριο της αθωότητας, είναι ένας κανόνας που ισχύει
σε κάθε δημοκρατικό πολίτευμα και, κατά τον οποίο, ουδείς
επιτρέπεται να θεωρείται ένοχος, εάν δεν αποφανθεί σε αμετάκλητο βαθμό το αρμόδιο δικαστήριο. Ο κανόνας πρέπει
να είναι σεβαστός από όλους: από τις δημόσιες αρχές, από τα
πολιτικά πρόσωπα, από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από
τους πολίτες. Από την άλλη, υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης που επικαλούνται όσοι θέλουν να σχολιάσουν μια
νομική υπόθεση που μπορεί να παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. Η ελευθερία της έκφρασης έχει ένα ευρύτατο περιεχόμενο και σαφώς περιλαμβάνει τόσο την ενημέρωση για
θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος όσο και τον σχολιασμό
τους. Δεν κατισχύει όμως του τεκμηρίου της αθωότητας: η
ενημέρωση και ο σχολιασμός θα πρέπει να γίνει χωρίς ανεπιφύλακτες κρίσεις περί ενοχής ή αθωότητας του ατόμου
που έχει εμπλακεί στην υπόθεση.
Παρά τις πιο πάνω διασφαλίσεις μόνο σε περιορισμένο
αριθμό χωρών τυγχάνει πλήρους σεβασμού το τεκμήριο
αθωότητας που αναντίλεκτα περιλαμβάνεται στην αρχή της
δίκαιης δίκης και αποτελεί εγγύηση της σωστής απονομής
της δικαιοσύνης. Δυστυχώς η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται
στις χώρες αυτές.
Το όλο ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο με δημοσιεύματα
στον ημερήσιο τύπο, αλλά και μέσω της κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με διώξεις μελών της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και πρόσφατα με τις εξαγγελθείσες διώξεις
κατά ιατρών του δημοσίου.
Στην περίπτωση των δύο αστυνομικών που είχαν κατηγορηθεί για κακοποίηση υποδίκου όλοι θα θυμόμαστε τον ετεροβαρή τρόπο προβολής του όλου επεισοδίου από τα ΜΜΕ
που ουσιαστικά αποφάνθηκαν περί της ενοχής τους πολύ
πριν από την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. Αδιαμφισβήτητα τα όσα επισυνέβησαν συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας.
Όσον αφορά τις διώξεις κατά των γιατρών του δημοσίου
σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας ο γιατρός Γιαννάκης Κυαμίδης συνελήφθη από την
αστυνομία αμέσως μετά την έξοδο του από συγκεκριμένο
Ακουολογικό Κέντρο στη Λευκωσία και στη κατοχή του εντοπίστηκε φάκελος στον οποίο υπήρχαν έξι χαρτονομίσματα
των εκατό ευρώ τα οποία είχαν προηγουμένως σημαδευτεί
από τις διωκτικές αρχές.
Συνέχεια στη σελ. 2
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση
οικήματος στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
ο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες
που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή
στην Επαρχία Λευκωσίας που να βρίσκεται
σε απόσταση (ακτίνα) το πολύ 3km από το
Προεδρικό Μέγαρο, συνολικού εμβαδού
1980 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10%, για τη
στέγαση των Κεντρικών Γραφείων, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με
δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο)
ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο,
αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν,
της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Η οικοδομή
πρέπει να είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2016.
Ο Ιδιοκτήτης της οικοδομής πρέπει να έχει
εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες κατά
Νόμο άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει
για ενοικίαση και χρήση, και να έχει εμβαδόν γραφειακών και άλλων χώρων 1920 τ.μ.
(συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων
διακίνησης και υπηρεσιών), και εμβαδόν
αποθηκών 60 τ.μ. Η οικοδομή θα πρέπει να
έχει κατασκευαστεί το 2000 ή μεταγενέστερα. Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να
έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του
κτιρίου ή σε καθορισμένη χρονική περίοδο
που έπεται της ημερομηνίας παράδοσης του
Τ
κτιρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει
το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού
της σύμβασης.
Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται
στους 80 περίπου. Η οικοδομή πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με
αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα, κλιματισμό και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς
λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε
όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα
πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και
σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι προτεινόμενοι
χώροι του κτιρίου θα πρέπει να διαθέτουν
ανοιγόμενα παράθυρα. Οι προτεινόμενοι
χώροι του κτιρίου θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση την κτιριολογική μελέτη που
έχει ετοιμαστεί και την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (τηλ:
22404109, email: cchristophorides@dca.
mcw.gov.cy) η από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Εφόσον υπάρχει επιπρόσθετη δαπάνη για τη διαμόρφωση των χώρων αυτή
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι η οικοδομή που θα προεπιλεγεί
θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυ-
Το τεκμήριο της αθωότητας
Συνέχεια από σελ. 1
Όταν η είδηση αυτή προβάλλεται με χαρακτηριστικούς
τίτλους όπως: «Συγγενικό πρόσωπο η αιτία για «κάρφωμα»
Κυαμίδη.! Τα χάλασαν στη μοιρασιά» και «Χειροπέδες σε Διευθυντή και γιατρό του ΓΝ Λευκωσίας για υπόθεση χρηματισμού», με φωτογραφίες ανοικτού φακέλου με χαρτονομίσματα και με αναφορές για «χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για
υποθέσεις χρηματισμού γιατρών του δημοσίου, σε βάθος
οκταετίας», άραγε είναι υπερβολή να λεχθεί ότι όλα αυτά τείνουν να εμπεδώσουν στη κοινή γνώμη το αίσθημα της ενοχής των εμπλεκομένων.
Εύλογα διερωτάται κάποιος για το λόγο που οδήγησε τη
διεύθυνση του Ακουολογικού Κέντρου να «καρφώσει» τους
γιατρούς του δημοσίου ότι λάμβαναν μίζες για τους πελάτες
που έστελναν τα προηγούμενα οκτώ χρόνια, όπως και το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιήθηκε ότι ο φάκελος που βρέθηκε
στην κατοχή του υπό αναφορά γιατρού ήταν κλειστός.
Καταλήγουμε με την αναφορά του Ισπανού υπουργού
Αθλητισμού και Παιδείας και τονίζουμε την ανάγκη για
πλήρη σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας και στην
Κύπρο. n
Φοιτητικό διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Για φοιτητή/φοιτήτρια διατίθεται για ενοικίαση διαμέρισμα στον 5ο όροφο (ρετιρέ) στην οδό Ολύνθου Αρ. 25
στην Άνω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει σαλοκουζίνα 28 τ.μ., υπνοδωμάτιο, ντούς και τουαλέτα. Διαθέτει
επίσης μεγάλη βεράντα με απεριόριστη θέα στη θάλασσα
και το βουνό. Είναι εξοπλισμένο με κεντρική θέρμανση
και σύστημα κλιματισμού. Ενοίκιο 350 ευρώ το μήνα.
Πληροφορίες Τηλ. 99317559 Άρης.
βερνητικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις
του κτιρίου που θα ζητηθούν, ούτως ώστε το
κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση
τις ανάγκες του Τμήματος, θα επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει
να ολοκληρωθούν εντός 4 μηνών, από την
ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι, με την υποβολή
αίτησης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις των ακόλουθών Υπηρεσιών: Αστυνομίας, Εθνικής Αρχής Ασφάλειας, Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δημοσίων
Έργων.
Η οικοδομή πρέπει να διαθέτει επίσης
επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις
ανάγκες του προσωπικού (80 χώρους εκ των
οποίων οι 15 απαραίτητα να είναι καλυμμένοι) καθώς και 4 χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο κοινό εκ των οποίων τουλάχιστον
ένας χώρος στάθμευσης να είναι για ΑΜEΑ.
Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να
υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
3.Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων
και τομών της οικοδομής,
4.Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά
όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών
τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη
κατάσταση,
5.Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής,
6.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
και
7. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από
συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του
ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.
Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο
(€/τ.μ.) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, το οποίο θα εξετασθεί και καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στην Οδό Πινδάρου 27,
Τ.Τ. 1429, Λευκωσία, και να κατατεθεί στο
κιβώτιο προσφορών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας 4ο όροφο το αργότερο μέχρι
τις 12:00 μ. Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016. Για
πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ
καλείτε στο τηλέφωνο με αριθμό 22404109.
Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mcw.gov.cy/dca) για μελέτη και
περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή
της δήλωσης ενδιαφέροντος:
(α) Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
(β) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο
(γ) Κτιριολογική μελέτη. n
Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος,
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής
ύμφωνα με γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την περασμένη
Παρασκευή 3.06.2016, προκηρύχθηκε για πλήρωση
μια κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής.
Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των
περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμων του 2013 έως 2015.
Αιτήσεις να υποβληθούν και να παραδοθούν στο Γραφείο
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή να αποσταλούν μέσω
του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο
Σ
της ΕΔΥ, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (τηλ.: 22670101), όχι αργότερα από τις 27.06.2016.
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €47.406,
49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920. Σημειώνεται
ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα
διοριστεί/προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της
μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011
έως 2014.
Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης στην πιο πάνω γνωστοποίηση
στην Επίσημη Εφημερίδα της 3.6.2016. n
Πωλείται διαμέρισμα
στην περιοχή
Λυκαβητού
Πωλείται διαμέρισμα 93
τ.μ. στον τέταρτο και τελευταίο όροφο στην πολυκατοικία Πελεκάνος
στην περιοχή Λυκαβητού
στη Λευκωσία. Παρκέ σε
όλο το διαμέρισμα, κουζίνα open plan με γρανίτη
και ξύλο. Κλιματιστικό
και κεντρική θέρμανση.
Τιμή 168,000 ευρώ (συζητήσιμη). Πληροφορίες
τηλέφωνο 99205063.
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456
Φαξ 22668639
[email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
3
Aπόψεις και σχόλια
Έξω καταιγίδες. Μέσα έρημος
Αν κοιτάξουμε τη διεθνή εικόνα, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Γύρω μας
συσσωρεύονται καταιγίδες. Ενώ η εγχώρια
πραγματικότητα είναι
δεδομένη. Παντού εμφανίζονται τάσεις απαξίωσης των πολιτικών
και των κομμάτων. Διαμορφώνονται ρεύματα
υπέρ αντισυστημικών επιλογών. Με τη σειρά
τους, οι επιλογές αυτές τροφοδοτούν ακραία
πολιτικά ρεύματα, εθνικιστικά και λαϊκιστικά. Ευνοείται η ακροδεξιά με διάφορες
μορφές της. Παράλληλα, πολλοί ψηφοφόροι
ελκύονται από αυταρχικούς ηγέτες, που
φαντάζουν ισχυροί. Το σύνδρομο του
strongman, όπως γράφει ο Gideon Rachman
στους Financial Times, κερδίζει έδαφος. Από
τον Πούτιν, τον Χι στην Κίνα, τον Ερντογάν
έως τον Τραμπ στην Αμερική. Ο χώρος της
μετριοπάθειας χάνει έδαφος.
Ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα
είναι η πιθανότητα ο Τραμπ να εκλεγεί Πρόεδρος της υπερδύναμης του πλανήτη. Ο
Τραμπ είναι ένας ακραίος και επικίνδυνος
λαϊκιστής, που ουδείς είναι σε θέση να εκτιμήσει ποια ακριβώς πολιτική θα εφαρμόσει
ως Πρόεδρος στο εσωτερικό της Αμερικής,
αλλά κυρίως έξω από τα σύνορά της. Το
σύνθημά του «πρώτα η Αμερική» σηματοδοτεί μια υπερδύναμη, που μπορεί και να υπερκεράσει την καταστροφική και αποσταθεροποιητική πορεία του Μπους (του Νεότερου).
Οι ψηφοφόροι τον επιλέγουν, όπως έλεγε
κάποιος χαρακτηριστικά, διότι «βλέπω τη
δύναμη πάνω του. Την ισχύ». Ένας μονίμως
οργίλος Τραμπ εκφράζει την οργή ψηφοφόρων, που καλλιέργησε τμήμα των πολιτικών
ελίτ από τη μοιραία 11η Σεπτεμβρίου.
Ίσως η καλύτερη ανάλυση για το φαινόμενο Τραμπ είναι εκείνη του Mark Danner
στο New York Review of Books (5-6-2016).
Οι ιαχές του πλήθους που συγκεντρώνει,
επικεντρώνονται στο «χτίσε το τείχος» (στα
σύνορα με το Μεξικό)! Οι δικές του κραυγές
περιλαμβάνουν την απαγόρευση εισόδου
Μουσουλμάνων στην Αμερική. Ο λαϊκισμός
του περιέχει το «αγαπώ τους ανεκπαίδευτους». Ιδανικό του σύμβολο είναι πυγμάχοι.
Όταν σημειώνονται τρομοκρατικές επιθέσεις
αντιτείνει την τυφλή βία της υπερδύναμης
λέγοντας απλώς, ότι «μόνο εγώ θα λύσω το
πρόβλημα» και πως «η ασφάλεια θα εξουσιάσει» στην Αμερική του. Όπως παρατηρεί
ο Danner, στον Τραμπ κυριαρχεί ένα μείγμα
«ναρκισσισμού και άγνοιας». Σημειώνω πως
ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί κανείς να φανταστεί, είναι ακριβώς το μείγμα αυτό.
Ο Τραμπ είναι δημιούργημα πληγών των
σύγχρονων δημοκρατιών: Πρώτον, διαψευσμένων προσδοκιών. Δεύτερον, ιδεών και
πρακτικών συντηρητικών πολιτικών ελίτ,
που ήταν ανεκτικές και υποστηρικτικές σε
ακροδεξιές ιδέες. Τρίτον, απαξιωμένων πολιτικών ελίτ γενικά, που έχουν φθαρεί μέσα
από μια μίζερη μικροπολιτική. Εκπρόσωπος
των κουρασμένων ελίτ είναι, στις ΗΠΑ, η
αντίπαλος του Τραμπ, Χίλαρι Κλίντον, που
μοιράζεται ρεκόρ αρνητικών χαρακτηρισμών
με τον ανταγωνιστή της. Δύναμή της είναι
αποκλειστικά το ότι αποτελεί το όχημα για
να αποτραπεί μια νίκη Τραμπ. Ενώ ο τελευταίος, τουλάχιστον επιλέγεται από θαυμαστές απωθώντας όμως ακόμη περισσότερους.
Ρυτιδιασμένες είναι οι πολιτικές ελίτ και
στην Ευρώπη, καθώς η ένδεια της πολιτικής
απλώνεται παντού. Έτσι κατέρρευσαν τα δύο
κυρίαρχα κόμματα της Αυστρίας στις προεδρικές εκλογές και εκτινάχθηκε ο ακροδεξιός υποψήφιος. Τα δύο κυρίαρχα ρεύματα
στη Γαλλία αναζητούν απεγνωσμένα φρέσκα
πρόσωπα για τις προεδρικές εκλογές απέναντι στην Λεπέν. Χωρίς τη Μέρκελ, η Γερμανία είναι πολιτικά γυμνή. Υπερδεξιές λαϊκιστικές κυβερνήσεις υπάρχουν ήδη στην
Πολωνία και στην Ουγγαρία και ο ρατσισμός ανθεί στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά
και σε προηγμένες δημοκρατίες.
Στη χώρα μας κατέρρευσαν οι κατάκοποι
κομματικοί πυλώνες της μεταπολίτευσης.
Ήρθε το νέο, αλλά απογοήτευσε, γιατί ήταν
αρχικά ιδεοληπτικό, λαϊκιστικό, επιπόλαιο.
Ίσως το μόνο παρήγορο είναι πως η αποκαρδιωμένη κοινή γνώμη έχει γίνει τόσο κυνική, που δύσκολα θα αναζητήσει επικίνδυνους «σωτήρες». Οι τελευταίοι δεν μπορούν
να αναδειχθούν στην πολιτική έρημο. Κυβερνήσεις αποτυγχάνουν και αντιπολιτεύσεις είναι ακραία ανεύθυνες. Γι’ αυτό άλλωστε, όπως έδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση, η
μεγαλύτερη ομάδα των ψηφοφόρων είναι
εκείνη που δεν επιλέγει κανένα κόμμα! Συμπέρασμα: Έξω καταιγίδες. Μέσα έρημος.
Γιάννης Λούλλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 05.06.2016
l
Ουδέν σχόλιον.
?
Η μνήμη σφυρηλατεί το μέλλον
Η απόφαση της γερμανικής Βουλής να
αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων
από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, 100
χρόνια μετά τη σφαγή
άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων,
κλείνει έναν μεγάλο
κύκλο και ανοίγει
έναν άλλον. Φέρνει σε
αντιπαράθεση δύο κόσμους και δύο τρόπους
διαχείρισης των δυσκολιών της Ιστορίας, δυσκολίες που κάθε έθνος καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι καλύτερο να αναγνωρίζουμε
τα λάθη του παρελθόντος ή να πορευόμαστε
με την πεποίθηση ότι είμαστε άσπιλοι, ότι
όσα συνέβησαν ήταν ευθύνη ξένων και των
εσωτερικών συνεργών τους; Αντέχουμε την
αλήθεια; Η απάντηση καθορίζει εάν παραμένουμε δέσμιοι μιας συγκεκριμένης αντίληψης της Ιστορίας μας ή εάν θα μπορέσουμε
να διαχειριστούμε έτσι τη μνήμη ώστε να
γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και ποιες οι δυνάμεις μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σημερινές προκλήσεις.
Η Γερμανία άντεξε το βάρος της ευθύνης
της για το Ολοκαύτωμα, όχι με το να αρνείται όσα έπραξε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
–πράγμα που δεν θα της επέτρεπαν οι νικητές ούτως ή άλλως– αλλά με την πλήρη αποδοχή της ενοχής της. Σε αυτό συνέβαλε και
το μάθημα που αποκόμισαν οι νικητήριες
χώρες από τα λάθη της εξοντωτικής για τη
Γερμανία Συνθήκης των Βερσαλλιών λίγες
δεκαετίες νωρίτερα. Η Γερμανία όχι μόνο άντεξε την ενοχή, την ξένη κατοχή και τον διαμελισμό, αλλά, με τη βοήθεια των πρώην εχθρών της, αφοσιώθηκε στην ανοικοδόμησή
της. Το θαύμα που συνετελέσθη δεν ήταν
μόνο οικονομικό – νέες γενιές Γερμανών μεγάλωσαν με μια αντίληψη εαυτών και μια
σχέση με τον κόσμο, που ήταν τελείως διαφορετικές από αυτές των προγόνων τους. Το
ότι ήταν επιτυχημένη η μεταμόρφωση είναι
αυταπόδεικτο. Σήμερα η Γερμανία βρίσκεται
σε μεταίχμιο – είναι η πλουσιότερη και συνεπώς η ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης,
αλλά δεν είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη. Την αμφιθυμία αυτή τη ζούμε στο
πετσί μας στην Ελλάδα· η Γερμανία είναι ο
μεγαλύτερος δανειστής μας, καθορίζει τις
συμφωνίες/μνημόνια και, την ίδια ώρα, δεν
θέλει να φαίνεται ότι είναι η ηγετική δύναμη.
Ενώ μπόρεσε να διαχειριστεί το αιματοβαμμένο παρελθόν της, δεν μπορεί ακόμη να
απαλλαγεί από οικονομικές εμμονές, να
επενδύει περισσότερα χρήματα, να στηρίζει
την κατανάλωση, να ξοδεύει ώστε να ενθαρρύνει τη δική της ανάπτυξη αλλά και των
πιο αδύναμων εταίρων της.
Οι μνήμες της κατάρρευσης πριν από την
άνοδο των ναζί ακόμη παίζουν ρόλο...
Η Τουρκία, επίσης, βρίσκεται σε κρίσιμη
καμπή, όπως έχουμε σημειώσει και στο παρελθόν. Η κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι απόλυτη, αλλά η χώρα είναι πολωμένη μεταξύ των οπαδών του, που θέλουν
μεγαλύτερο ρόλο του Ισλάμ σε κάθε έκφανση της ζωής, και όσων ήλπιζαν ότι η
χώρα θα προχωρούσε προς την ένταξη στην
Ε.Ε. με ό,τι θα σήμαινε αυτό για τις προσωπικές ελευθερίες όλων των κατοίκων της
Τουρκίας. Ο έντονος εθνικισμός, όμως, είναι
ενωτικό στοιχείο και δύσκολα μπορεί κανείς
να τον τιθασεύσει. Οι οργίλες αντιδράσεις
στον τουρκικό Τύπο, ο οποίος σχεδόν ομόφωνα καταδίκασε την απόφαση της γερμανικής Βουλής, υπογραμμίζουν πόσο ευαίσθητο παραμένει το θέμα της Γενοκτονίας
των Αρμενίων. Ο τουρκικής καταγωγής Γερ-
μανός βουλευτής και εκ των αρχηγών των
Πρασίνων, Τζεμ Οζντεμίρ, έγινε στόχος πολλών επιθέσεων για τη στήριξη που παρείχε
στο ψήφισμα. (Αρκεί να σκεφθεί κανείς τι γίνεται εδώ όποτε Έλληνας πολιτικός ή διανοούμενος εκφράσει γνώμη αντίθετη με το
κοινό αίσθημα για να καταλάβει το μέγεθος
της τόλμης Τούρκων ή ανθρώπων τουρκικής
καταγωγής, που επιχειρηματολογούν υπέρ
της αναγνώρισης της γενοκτονίας).
Η Τουρκία γεννήθηκε από τις στάχτες της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θεμέλιος
μύθος παραμένει ότι ο νικηφόρος στρατός
υπό τον Κεμάλ κατατρόπωσε τους ξένους εισβολείς και ο ηγέτης επέβαλε ένα νέο καθεστώς, απαλλαγμένο απ’ όλα τα κακά του παρελθόντος. Έκτοτε, δεν έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια να αναγνωριστούν λάθη
ή εγκλήματα. Η άρνηση γίνεται παγίδα, απαγορεύοντας οποιαδήποτε δυνατότητα «συνθηκολόγησης». Η ειρωνεία, όμως, είναι ότι η
γενοκτονία οδήγησε πολλούς επιζήσαντες
Αρμένιους να εγκατασταθούν σε άλλες
χώρες, όπου απέκτησαν χρήμα και επιρροή
και κράτησαν άσβεστη τη μνήμη, την
ανάγκη να κερδίσουν την αναγνώριση του
εγκλήματος εναντίον του λαού τους. Όσο οι
Τούρκοι επιχειρούν να διαχειριστούν τη
μνήμη μέσω της άρνησης, άλλο τόσο οι Αρμένιοι επιμένουν στην αναγνώριση.
Στον σύγχρονο κόσμο είναι κοινή αντίληψη πλέον ότι μόνο με την ειλικρινή αντιμετώπιση του παρελθόντος μπορούν έθνη
(όπως και άτομα) να πετύχουν τη συμφιλίωση και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία.
Αυτό λειτούργησε θετικά στην περίπτωση
της Γερμανίας. Η Τουρκία βρίσκεται μακριά
από μια τέτοια εξέλιξη και θα πορευτεί για
αρκετό χρόνο ακόμη χωρίς τα όπλα της συμφιλίωσης και της συνεργασίας.
Νίκος Κωνσταντάρας,
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 05.06.2016
l
Tα κράτη ή τα κοινοβούλια των χωρών
που μέχρι σήμερα ανεγνώρισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων ανέρχονται σε 29.
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η ελληνική και
κυπριακή Βουλή.
Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ στη Πάφο
ο Επαρχιακό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι, οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Πάφο λήγουν
στις 5/8/2016
Το νηπιαγωγείο βρίσκετε εντός της πόλης
στη οδό Ηρώδου Αττικού 9, 8011 Πάφος
και είναι πλήρως εξοπλισμένο με άνετους
χώρους, και θα δέχεται παιδιά από την ηλικία
των 2 χρόνων και άνω.
Οι ώρες λειτουργίας του νηπιαγωγείου θα
είναι από τις 7.15 π.μ. – 3,30 μ.μ.
Θα προσφέρεται στα παιδιά πρόγευμα και
γεύμα και οι γονείς θα καταβάλλουν το πόσο
των €120 μηνιαίως.
Αιτήσεις για εγγραφή στο νηπιαγωγείο
μπορείτε να εξασφαλίσετε από:
Χριστιάνα Σαββίδου – Διευθύντρια νηπιαγωγείου- Τηλ 26934238 ή 99401776
Τ
Ιστοσελίδα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ - www.pasydy.org/
Παρακαλούμε οι αιτήσεις να συμπληρωθούν και να παραδοθούν στην Διευθύντρια
του νηπιαγωγείου μέχρι τις 5/8/2016 το αργότερο.
Για οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στη Διευθύντρια νηπιαγωγείου.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους υπεύθυνους των Αρχείων Τμημάτων να μεριμνήσουν να ενημερωθούν όλοι συνάδελφοι
έγκαιρα ώστε να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσα στα χρονικά όρια που έχουν
καθοριστεί για να μπορέσει το Επαρχιακό
Συμβούλιο να προχωρήσει με σωστό προγραμματισμό στη λειτουργία του νηπιαγωγείου. n
4
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ
ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYνΑIκΑΣ
Η δέσμευση των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη
υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων
τρίτη απολογιστική έκθεση της
Ομάδας των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών του πλανήτη (γνωστή με το όνομα G7: Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Καναδάς, Η.Π.Α., Ιαπωνία) δημοσιοποιήθηκε στις 20-5-2016, ως
προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους
σε θέματα ανάπτυξης. Η έκθεση, συνολικής
έκτασης 170 σελίδων στην αγγλική
γλώσσα, εκπονήθηκε ενόψει της Διάσκεψης
των ηγετών των G7 και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το διήμερο 26-27/5/2016 στην επαρχία Ise-Shima της Ιαπωνίας.
Η διάρθρωση του κειμένου εργασίας περιλαμβάνει δέκα τομείς προτεραιότητας, από
τους οποίους δε θα μπορούσε να απουσιάζει
η ισότητα των φύλων. Πιο συγκεκριμένα, οι
δέκα τομείς είναι οι εξής: αναπτυξιακή βοήθεια, οικονομική ανάπτυξη, υγεία, ύδρευση
και αποχέτευση, ασφάλεια τροφίμων, εκπαίδευση, ισότητα, διακυβέρνηση, ειρήνη και
ασφάλεια, περιβάλλον και ενέργεια.
Η ισότητα των φύλων παρουσιάζεται σε
Η
επτά σελίδες και οι δράσεις των G7 συνάδουν με
τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα
2030), όπου η ισότιμη
συμμετοχή ανδρών και
γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία και η
εξάλειψη των έμφυλων
στερεότυπων και διακρίσεων θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την οικονομική και κοινωνική
ειρήνη (σελ. 87-93 της έντυπης έκδοσης).
Οι χώρες της Ομάδας G7 εστίασαν τις
δράσεις τους στις ακόλουθες πολιτικές:
α) σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών (π.χ. εκούσιος οικογενειακός προγραμματισμός, υγεία της μητέρας, υπηρεσίες για
την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, εξάλειψη επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών,
όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεν-
νητικών οργάνων).
β) αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και
των κοριτσιών των
αναπτυσσόμενων
χωρών στην τεχνική
και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
(σχετικός σύνδεσμος
της Ιαπωνικής Προεδρίας 2016 των G7 με
το κείμενο απολογισμού πεπραγμένων για τις δεσμεύσεις των
επτά ισχυρών της γης υπέρ της ανάπτυξης
της ανθρωπότητας: http://www.japan.
go.jp/g7/_userdata/common/data/iseshima_progress_report.pdf ).
Στις καλές πρακτικές των χωρών της Ομάδας G7 περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία της
Ιαπωνίας για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Συνέλευσης για τις Γυναίκες (World
Assembly for Women - WAW), η οποία λει-
τουργεί ως διεθνές forum-συμπόσιο ηγετικών φυσιογνωμιών για την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών (σελ. 93 της έντυπης έκδοσης).
Η συγκεκριμένη εκδήλωση ξεκίνησε το
2014 και πέρυσι συγκεντρώθηκαν στο
Τόκυο, το διήμερο 28-29/8/2015, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, βιομηχανιών, πανεπιστημίων και μη κυβερνητικών οργανώσεων από
42 χώρες και οκτώ διεθνείς οργανισμούς με
θεματολογία, όπως ο ρόλος των ανδρών και
των αγοριών στον αγώνα για την ισότητα
των φύλων, η υποστήριξη των ανύπαντρων
μητέρων, η εκπαίδευση των κοριτσιών, η
προστασία του γυναικείου πληθυσμού στις
φυσικές καταστροφές, καθώς και η ενίσχυση
των γυναικών στον τομέα της επιστήμης.
Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός κήρυξε την
έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης και τα
συμπεράσματα αυτής δημοσιοποιήθηκαν
υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών:
http://www.mofa.go.jp/files/
000101262.pdf. n
θα σχηματίσουν κάποια άποψη για το βαθμό
της ετοιμότητας του παιδιού τους να αποδεχθεί αυτή την εμπειρία.
Προκειμένου να επιλέξουν οι γονείς την
κατασκήνωση, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν,
εκτός από τον τρόπο λειτουργίας και τον
εξοπλισμό που διαθέτει, το αναλυτικό πρόγραμμα των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει για
παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση. Η
άμεση επικοινωνία με τα άτομα στα οποία θα
εμπιστευτούν το παιδί τους είναι καθοριστική. Από τη στιγμή που θα κατασταλάξουν, είναι αναγκαίο να τους ενημερώσουν
για οτιδήποτε αφορά το παιδί, όπως πιθανά
προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες και
ευαισθησίες.
Τι πρέπει να κάνετε
• Απαιτείτε, λοιπόν, αρκετή συζήτηση με
το παιδί προτού πάει στην κατασκήνωση,
έτσι ώστε να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις
δραστηριότητες που θα αναπτύξει εκεί αλλά
και να αντιληφθεί ότι ναι μεν θα αποκτήσει
φίλους, θα παίζει, θα αθλείται, αλλά θα
υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που πρέ-
πει να αναλάβει, όπως, π.χ., να εξυπηρετεί
μόνο του τον εαυτό του κ.α.
• Είναι χρήσιμο το παιδί να πάει με συμμαθητές του ή με γνωστά του παιδιά, κυρίως
αν είναι η πρώτη φορά.
• Ξεκινώντας, εφοδιάστε το με άνετα
ρούχα, κάποια αγαπημένα παιχνίδια και βιβλία χωρίς όμως περιττά πράγματα.
• Οι τακτικές σας επισκέψεις κατά το διάστημα που το παιδί σας θα βρίσκεται στην
κατασκήνωση είναι αναγκαίες και φυσικά
πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος κάθε κατασκήνωσης.
• Η χαρά του παιδιού είναι μεγάλη όταν το
επισκέπτεστε, γιατί του δίνεται επιπλέον η
ευκαιρία να σας παρουσιάσει στους νέους
φίλους του.
• Η στάση σας κατά την ώρα του αποχωρισμού πρέπει να είναι σταθερή. Είναι προτιμότερο, ειδικά στο ξεκίνημα, να κρύψετε
την ανησυχία και το άγχος σας, δείχνοντας
σίγουροι ότι το παιδί θα προσαρμοστεί.
• Δεν είναι σπάνιες όμως οι περιπτώσεις
που, ενώ το παιδί φαίνεται σίγουρο για τον
εαυτό του ή ζητά να πάει στην κατασκήνωση
με τους φίλους του, μόλις βρεθεί εκεί και διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα απαιτεί και
υποχρεώσεις, δυσφορεί. Στην περίπτωση
αυτή χρειάζεται η στήριξή σας.
• Τα παιδιά που είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους γονείς τους αντιδρούν
άσχημα σε περιβάλλον έξω από την οικογένεια. Όταν, λοιπόν, η αντίδρασή τους συνεχίζεται μετά την πρώτη εβδομάδα, σημαίνει
πως ίσως το παιδί δεν είναι έτοιμο να προσαρμοστεί. Τότε είναι προτιμότερο να το πάρετε πίσω και την επόμενη χρονιά να ξαναδοκιμάσετε, αφού το προετοιμάσετε καλύτερα.
• Μόλις τελειώσουν οι μέρες της ομαδικής
ζωής και το παιδί επιστρέψει πάλι κοντά σας,
μοιραστείτε τις εμπειρίες του και ενισχύστε
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απέκτησε
στην κατασκήνωση. n
Παιδί. Πρώτη φορά κατασκήνωση
α σχολεία κλείνουν και ξεκινούν οι
διακοπές. Κάποιοι γονείς έχουν βρει
τη λύση της καλοκαιρινής παιδικής
κατασκήνωσης σαν μια λύση για να αντιμετωπίσουν τη φύλαξη των παιδιών τους μέχρι
να πάνε όλοι μαζί διακοπές, σαν μια απολαυστική δραστηριότητα για τα παιδιά, κοινωνική ένταξη σ’ένα άλλο περιβάλλον, σαν
ένα χώρο ανεξαρτησίας και αυτονομίας.
Πολλές φορές όμως τα πράγματα δεν είναι
ακριβώς όπως τα υπολογίζουμε κυρίως όταν
το παιδί μας θα πάει πρώτη φορά σε κατασκήνωση. Μεγάλο βάρος για τους γονείς και
για το παιδί.
Η κ. Αλεξάνδρα Καππάτου ΨυχολόγοςΠαιδοψυχολόγος και συγγραφέας μας προτείνει – συμβουλεύει και μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι ήρεμο το
παιδί μας κι εμείς.
Κάθε καλοκαίρι, πολλά παιδιά επιθυμούν
να συμμετέχουν σε κάποια οργανωμένη κατασκήνωση. Τους δίνεται η ευκαιρία να βρεθούν στη φύση και να μοιραστούν με άλλα
παιδιά διάφορες εμπειρίες, μακριά από την
οικογένειά τους. Ζουν, δηλαδή, σε μικρογραφία της οργανωμένης κοινωνίας, που
διέπεται από κανόνες που καλούνται να τηρήσουν.
Η εμπειρία αυτή συνήθως λειτουργεί θετικά στην ψυχική ωρίμανση του παιδιού. Δέχεται νέα ερεθίσματα, μαθαίνει να αυτενεργεί και να στηρίζεται στον εαυτό του. Επίσης, δημιουργεί φιλίες και λειτουργεί
συντροφικά μέσα στην ομάδα, λαμβάνοντας
υπόψη του και τους άλλους. Όλα αυτά, του
δημιουργούν ένα αίσθημα χαράς και επιβεβαίωσης.
Πολλοί γονείς, παρ’ότι είναι θετικοί στη
σκέψη αυτή, προβληματίζονται, ιδίως αν
πρόκειται να αποχωριστούν το παιδί τους
για πρώτη φορά.
Είναι γεγονός ότι, για να βιώσει θετικά
ένα παιδί αυτή την εμπειρία, απαιτούνται κάποιες προύποθέσεις, όπως, για παράδειγμα
Τ
το παιδί να έχει περάσει τα 7 χρόνια και να
έχει προχωρήσει η κοινωνικοποίησή του.
Πρέπει να έχει ήδη προσαρμοστεί στην
ομάδα, εφόσον έχει προηγηθεί η φοίτησή
του στο νηπιαγωγείο και βρίσκεται ήδη στο
δημοτικό σχολείο.
Επίσης, πρέπει να έχει κατανοήσει ότι μπορεί οι γονείς να φεύγουν, αλλά θα επιστρέψουν έπειτα από ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα και, παρ’ότι δεν είναι μαζί του, το
αγαπούν, για να μην αναπτύξει το άγχος του
αποχωρισμού.
Είναι εύλογο ότι αυτά τα κριτήρια λειτουργούν κατά περίπτωση και πάντα σε συνάρτηση με τον τρόπο που έχει διαπαιδαγωγηθεί το παιδί. Αναμφίβολα, οι ίδιοι οι γονείς
μπορούν να αντιληφθούν κατά πόσο το
παιδί τους είναι έτοιμο, αν συλλογιστούν και
αξιολογήσουν τις αντιδράσεις του, σε διάφορες περιπτώσεις της καθημερινότητας,
όπως , π.χ., αν μπορεί να κοιμηθεί κάποιο
βράδυ σε φιλικό σπίτι, αν κάνει εύκολα φιλίες, πως αντιδρά στα διάφορα προβλήματα
της καθημερινότητας κ.α. Φυσικά αν το ίδιο
επιθυμεί να βρεθεί στην κατασκήνωση. Έτσι
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
αιτήτριας και του ΕΜ2 Πρωτοπαπά, αποδεχόμενοι ταυτότητα διαδίκων που αποτελεί
προϋπόθεση για την ύπαρξη δεδικασμένου.
Υποθέσεις αρ. 1405 & 1415/2012
Η απόφαση του δικαστηρίου Ελένη Παπαναστασίου και
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη
Ελισάβετ Δημητρίου-Οικονομίδη
διοικητική πράξη τόνισε τα ακόλουθα:
ν.
α. Όπως έχει κατ΄ επανάληψη νομολογηΔημοκρατίας
θεί το δεδικασμένο συναρτάται άμεσα με την
επίλυση των επίδικων θεμάτων, και στην πα31 Μαΐου, 2016
ρούσα υπόθεση την πείρα της πρώτης αιτήτριας σε έκτακτη βάση. β) Τόσο ο Προϊστάμενος κατά τη σύσταση
Τα γεγονότα
του όσο και η ΕΔΥ κατά την έκδοση της επίΜε τις πιο πάνω προσφυγές, με κοινό νο- δικης απόφασης, παραβίασαν το δεδικαμικό και πραγματικό υπόβαθρο, αμφισβητή- σμένο αναφορικά με την πείρα της αιτήτριας
θηκε η νομιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ, στην προσφυγή αρ. 165/11 Ελένης Παπαναημερ. 27.6.2012, με την οποία προήγαγε, στασίου σε έκτακτη βάση, που κρίθηκε ότι
μετά από επανεξέταση, τα ενδιαφερόμενα συνιστούσε «μετρήσιμο στοιχείο της αξίας
μέρη (ΕΜ1 Μιχαήλ Γιάλλουρο και ΕΜ2 της», σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση
Άντρη Πρωτοπαπά Χαραλάμπους) στη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ως τέτοιο
Ανώτερου Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, είχαν υποχρέωση να το λάβουν υπόψη τους
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανα- κατά την επανεξέταση.
δρομικά από 15.1.2011.
γ) Όπως προκύπτει από την ακυρωτική
Η προσβαλλόμενη απόφαση προέκυψε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο
μετά την ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Προϊστάμενος σύστησε τα εκεί ΕνδιαφερόΔικαστηρίου σε άλλη προσφυγή της αιτή- μενα Μέρη (Οικονομίδη και Πρωτοπαπά)
τριας Ελένης Παπαναστασίου στην προ- παρόλο που ήταν απόλυτα ισοδύναμοι σε
σφυγή υπ΄ αρ. 165/11 και του ΕΜ Μιχαήλ βαθμολογημένη αξία και προσόντα, επικαΓιάλλουρου στην συνεκδικαζόμενη προ- λούμενος την υπεροχή τους σε αρχαιότητα
σφυγή υπ΄ αρ. 196/11, Παπαναστασίου κ.α. λόγω ηλικίας, ενώ στην περίπτωση που
ν. Δημοκρατίας, 22.5.2012, με την οποία ακυ- άλλοι υποψήφιοι υπερείχαν σε αρχαιότητα
ρώθηκε η προαγωγή των Ενδιαφερομένων έναντι των ΕΜ, την έκρινε ως «απομακρυΜερών Ελισάβετ Δημητρίου-Οικονομίδη σμένη», κατά τρόπο αντιφατικό και κατά πα(αιτήτρια στην προσφυγή αρ. 1415/12) και ράβαση του ενιαίου μέτρου κρίσης.
της Άντρης Χαραλάμπους Πρωτοπαπά
δ) Από το πρακτικό της επίδικης απόφα(ΕΜ2 στην παρούσα διαδικασία). σης προκύπτει επίσης ότι κατά την επανεξέΟι λόγοι της προσφυγής
ταση τόσο ο Προϊστάμενος, κατά τη σύΟι αιτήτριες προέβαλαν από κοινού ως σταση, όσο και η ΕΔΥ, ενήργησαν επιλεβασικό λόγο ακύρωσης, ότι τόσο ο Προ- κτικά και αντιφατικά: ενώ σύστησε και
ϊστάμενος, όσο και η ΕΔΥ, παραβίασαν το επέλεξε για προαγωγή αντιστοίχως, το ΕΜ2
δεδικασμένο της ακυρωτικής απόφασης του
βασικά λόγω υπεροχής του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στις
τελευταίου έναντι της πρώανωτέρω συνεκδικαζόμενες Το δεδικασμένο
της αιτήτριας σε αρχαιότητα,
προσφυγές.
συναρτάται άμεσα που ανάγεται στην ημερομηΕιδικότερα η αιτήτρια στην
νία γέννησης αμφότεροι
με την επίλυση
υπόθεση αρ. 1405/2012 Ελένη
έκριναν ως «απομακρυΠαπαναστασίου υπέβαλε, ότι των επίδικων θεσμένη» και ασήμαντη την αρη νέα σύσταση του Προϊσταμέ- μάτων και στην
χαιότητα λόγω ηλικίας, για
νου, ο οποίος σύστησε τα ίδια
όσους εκ των υποψηφίων
άτομα που σύστησε και στην παρούσα υπόθεση υπερείχαν έναντι των ΕΜ. προηγούμενη διαδικασία, ήταν την πείρα της
ε) Αναδεικνύεται από τη
και πάλι παράνομη και με αντισύσταση, όσο και την επίδικη
πρώτης
αιτήτριας
φατική και/ή παράνομη αιτιοαπόφαση της ΕΔΥ αντινομία
λογία, κατά παράβαση του δε- σε έκτακτη βάση. και ανισότητα στην αξιολόδικασμένου ως προς την πείρα.
γηση του κριτηρίου της αρΥπέβαλε περαιτέρω ότι ο Προχαιότητας των υποψηφίων.
ϊστάμενος και πάλι δεν έκανε καμιά ανα- Πρόκειται για αναφορές που αναιρούν η μια
φορά στην υπεροχή της σε πείρα, αγνοών- την άλλη και καθιστούν αναπόφευκτα τρωτή
τας την πλήρως.
τόσο τη σύσταση, όσο και την επίδικη απόΟι καθ΄ ων η αίτηση υποστήριξαν, ότι φαση της ΕΔΥ, ως αναιτιολόγητες και αντιτόσο ο Προϊστάμενος, όσο και η ΕΔΥ, συμ- φατικές κατά παράβαση του δεδικασμένου:
μορφώθηκαν πλήρως με το δεδικασμένο που πρόκειται ξεκάθαρα για αντιφατική τοποθέδημιουργήθηκε από την ακυρωτική από- τηση κατά παράβαση του ενιαίου μέτρου
φαση στην προσφυγή αρ. 165/11 μεταξύ της κρίσης, η οποία αποδοκιμάζεται από τη νο-
μολογία (Δημοκρατία κ.α. ν. Ελισσαίου κ.α. υπερείχε ως είδαμε σε πραγματική πείρα σε
(2003) 3 Α.Α.Δ. 168). Επαναλαμβάνονται έκτακτη θέση, ενώ και τα δύο ΕΜ κρίθηκαν
κατ΄ ουσίαν τα ίδια σφάλματα για τα οποία υπέρτεροι στην αρχαιότητα έναντι της αιτήακυρώθηκε η προηγούμενη σύσταση και η τριας αυτής λόγω ηλικίας, η οποία όπως κατ΄
πρώτη απόφαση από το πρωτόδικο Δικα- επανάληψη έχει νομολογηθεί, δύσκολα αποτελεί αρχαιότητα που μπορεί να ληφθεί σοστήριο:
«Ο Προϊστάμενος σύστησε τα ενδ. μέρη βαρά υπόψη, παραμένει συμβολική και όχι
αντί της αιτήτριας παρόλο που ήταν από- ουσιαστική.
ζ)Εν όψει της κατάληξης μου παρέλκει η
λυτα ισοδύναμοι σε βαθμολογημένη αξία και
προσόντα επικαλούμενος την υπεροχή τους εξέταση των λοιπών ακυρωτικών λόγων της
σε αρχαιότητα λόγω ηλικίας. Αυτήν όμως πρώτης αιτήτριας: ουσιώδης πλάνης της
την αρχαιότητα στην περίπτωση των υπο- ΕΔΥ αναφορικά με την ισοτιμία των πτυχίων
Τ.Ε.Ι. και Α.Τ.Ι. που κατέχουν
ψηφίων που δεν σύστησε, παη πρώτη αιτήτρια και τα ΕΜ
ρότι υπερείχαν στο εν λόγω Αναδεικνύεται
και του αναιτιολόγητου της
κριτήριο λόγω ημερομηνίας
απόφασης.
γέννησης έναντι των ενδ. από τη σύσταση,
η)Από το πρακτικό της επίμερών, τη χαρακτηρίζει ως όσο και την επίδικης απόφασης είναι καθαρό
«απομακρυσμένη». Πρόκειται
δικη απόφαση της ότι η ΕΔΥ παρέβλεψε την ηλιξεκάθαρα για αντιφατική τοποθέτηση κατά παράβαση του ΕΔΥ αντινομία και κιακή αρχαιότητα της δεύτερης αιτήτριας κατά παράβαση
ενιαίου μέτρου κρίσης, η οποία ανισότητα στην
του δεδικασμένου και/ή της
αποδοκιμάζεται από τη νομοαξιολόγηση του
προσέδωσε αντιφατική βαρύλογία (Δημοκρατία κ.α. ν.
Ελισσαίου κ.α. (2003) 3 ΑΑΔ κριτηρίου της αρ- τητα. Χωρίς αμφιβολία προκύπτει ότι η ηλικιακή αρχαι168, Θερούλα Λουκά ν. Κεν- χαιότητας των
ότητα των υποψηφίων, άλτρικής Τράπεζας της Κύπρου,
λοτε
λειτούργησε
ως
προσφυγή αρ. 1244/06, ημερ. υποψηφίων.
καθοριστικό στοιχείο υπερο31.7.08). Μια απλή ανάγνωση
χής των ΕΜ έναντι της δεύτετης σύστασης και του πρακτικού της ΕΔΥ (ανωτέρω) αναδεικνύει αντι- ρης αιτήτριας, ενώ άλλοτε η υπεροχή της ως
νομία και ανισότητα στην αξιολόγηση του προς αυτό το στοιχείο έναντι και των δύο
κριτηρίου της αρχαιότητας των υποψηφίων. ΕΜ, κρίθηκε ως «απομακρυσμένη». ΣυμπεΣτην περίπτωση της επιλογής των ενδ. ριφορά αντινομική και άνιση ως προς την
μερών έναντι της αιτήτριας η αρχαιότητα αξιολόγηση του κριτηρίου της αρχαιότητας
λόγω ηλικίας και η στη βάση της διαμορφω- των υποψηφίων κατά παράβαση του δεδικαθείσα σύσταση υπέρ τους, αποτέλεσαν τα σμένου και της ισχύουσας νομολογίας.
θ) Εν όψει του γεγονότος ότι κατά τα
καθοριστικά κριτήρια. Αντίθετα στην περίπτωση της προτίμησης των ενδ. μερών λοιπά στοιχεία τα διάδικα μέρη είναι ισοδύέναντι άλλων ηλικιακά αρχαιότερων υποψη- ναμα ή τουλάχιστον δεν εντοπίζεται οποιφίων που δεν συστήθηκαν, μεταξύ των αδήποτε διαφορά υπέρ των ΕΜ, η συμβοοποίων και του αιτητή στην 196/2011, η ίδια λική ηλικιακή αρχαιότητα της δεύτερης αιαρχαιότητα χαρακτηρίστηκε απομακρυ- τήτριας αποκτούσε τη δική της σημασία.
σμένη. Αυτές οι αναφορές αναιρούν η μια Συνεπώς η επίδικη απόφαση θα πρέπει να
την άλλη και καθιστούν αναπόφευκτα τρωτή ακυρωθεί για τον πιο πάνω λόγο παραβίατόσο τη σύσταση όσο και την επίδικη από- σης του δεδικασμένου της ηλικιακής αρχαιφαση της ΕΔΥ ως αναιτιολόγητες και αντι- ότητας από την ΕΔΥ και της αντιφατικής
φατικές (Κουτουπίδης ν. Δημοκρατίας εφαρμογής του κριτηρίου από την ΕΔΥ.
ι) Η επίδικη απόφαση πάσχει όμως και για
(1997) 4 ΑΑΔ 2935, Σοφρώνης Πατσαλίδης
ν. Δημοκρατίας, προσφ. αρ. 903/2011 ημερ. ένα πρόσθετο λόγο: το αναιτιολόγητο της
απόφασης ως προς την παραγνώριση της
12.12.02)».
στ) Οι πιο πάνω παραβιάσεις του δεδικα- σύστασης του Προϊσταμένου υπέρ της δεύσμένου, αναφορικά με την πείρα της πρώτης τερης αιτήτριας και της επιλογής κατά πλειαιτήτριας σε έκτακτη θέση και η αντιφατική οψηφία του ΕΜ1. Με δεδομένο ότι η δεύαντιμετώπιση της αρχαιότητας των ΕΜ, τερη αιτήτρια, όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά
έναντι της αιτήτριας, λόγω ημερομηνίας γέν- αντιθέτως υπερέχει εμφανώς στην ηλικιακή
νησης, καθίστανται περισσότερο σημαντικές αρχαιότητα έναντι και των δύο ΕΜ και είναι
και καθοριστικής σημασίας εφόσον όλοι κρί- ίση ως προς τα άλλα τρία νομολογηθέντα
θηκαν απολύτως ισοδύναμοι σε βαθμολογη- στοιχεία κρίσης, απαιτείτο αιτιολογημένη
μένη αξία, αλλά και στα προσόντα όπως έχει απόφαση για την απόκλιση από τη σύσταση
κριθεί στην ακυρωτική απόφαση: όλοι είναι του Προϊσταμένου. ια) Καταλήγω ότι και οι δύο αιτήτριες στις
ισοδύναμοι, εφόσον είναι κάτοχοι πρόσθετων σχετικών με τα καθήκοντα της θέσης συνεκδικαζόμενες προσφυγές για τους λόπροσόντων. Και τούτο, ενώ η πρώτη αιτή- γους που έχω διατυπώσει ανωτέρω επιτυγτρια κρίθηκε υπέρτερη ως προς την αξία: χάνουν ακύρωση της επίδικης απόφασης. n
6
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
Ελάφρυνση στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας
με νομοσχέδια που κατατίθενται στη Βουλή
ην περασμένη Τετάρτη το Υπουρ- βλωτικού, απλοποιημένου και πιο αναπτυ- ουργηθούν κίνητρα για φόρο-αποφυγή και μαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως
μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, χαμηλόγικό Συμβούλιο αποφάσισε μείωση ξιακού συστήματος φορολογίας της ακίνη- αντικίνητρα για επενδύσεις.
Όσον αφορά την πρόταση για επιβολή τερο κόστος υλοποίησης, αμεσότερη κάλυψη
του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κατά της περιουσίας, και την ενθάρρυνση της φοΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19% αυτό προ- ανάγκης είσπραξης κοινοτικών τελών και εμ50% (από 1% σε 0.5%) με παράλληλη επι- ρολογικής συμμόρφωσης.
Με γνώμονα τα πιο πάνω και σε συνέχεια κύπτει λόγω εναρμόνισης μας με το κοινο- πειρία Τμήματος Φορολογίας στην είσπραξη
βολή ΦΠΑ 19% στις αγοραπωλησίες οικοπέδων οικοδομήσιμης γης στα πλαίσια όμως του τι είχε προταθεί και αποφασισθεί στο τικό κεκτημένο. Συγκεκριμένα, η επιβολή σημαντικών οφειλών.
• Από τις συνολικές εισπράξεις που προεμπορικών συναλλαγών, που αποτελεί υπο- Υπουργικό Συμβούλιο στη 1η Ιουλίου 2015 ΦΠΑ σε αγοραπωλησίες οικοδομήσιμης γης
χρέωση από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η ετοιμάσθηκε η παρούσα πρόταση στην θα έπρεπε να τίθεντο σε ισχύ από την 1η Ια- κύπτουν από την επιβολή του φόρου ακίνηρύθμιση αυτή θα αποφέρει πρόσθετα έσοδα οποία προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: νουαρίου 2008. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με της περιουσίας, θα μεταφέρεται προς όφελος
• Επιβολή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτη- σειρά επιστολών προειδοποίησε τις Κυπρια- των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω
για το κράτος περίπου 24 εκ.
Ταυτόχρονα με τη μείωση του Φόρου Ακί- σίας στη βάση ενιαίου συντελεστή φορολό- κές Αρχές ότι θα πρέπει να προχωρήσουν της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ποσό με
νητης Ιδιοκτησίας στο μισό τοις χιλίοις από γησης της τάξης του 0.5‰, αντί 1.0‰ που άμεσα με συμμόρφωση με το κοινοτικό κε- σκοπό την πλήρη κάλυψη της απώλειας των
ένα τοις χιλίοις προνοείται και πλήρης κα- είχε αρχικά προταθεί, επί των τιμών της τε- κτημένο. Επεξήγηση του νομικού πλαισίου εσόδων από το Δημοτικό και Κοινοτικό
τάργηση του δημοτικού και κοινοτικού τέ- λευταίας γενικής εκτίμησης που διενεργείται της επιβολής ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες «γη- Τέλος.
σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας πέδων προς οικοδόμηση» επισυνάπτεται στο Δημοσιονομικές Επιπτώσεις
λους επί της ακίνητης ιδιοκτησίας.
Η μείωση των εσόδων από την επιβολή
Οι νέες ρυθμίσεις μειώνουν τα φορολο- (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο. Παράρτημα Ι.
• Διατήρηση των ποσοστών έκπτωσης
Παράλληλα η προτεινόμενη φορολογική του ενιαίου φορολογικού συντελεστή για
γικά έσοδα από την κατοχή ακίνητης ιδιούψους 20% για έγκαιρη ηλεκτρονική πλη- μεταρρύθμιση της ακίνητης περιουσίας πε- τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους 0.5‰
κτησίας από τα 103 εκ, στα 45 εκ.
ριστρέφεται γύρω από σε περιουσίες με αξίες του 1.1.2013 και την
Διατηρείται ταυτόχρονα η υψηλή
κατάργηση του Δημοτικού και Κοινοτικού
έκπτωση που φθάνει το 20% για την Στη φορολογική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό τους πιο κάτω πυλώνες:
• Ενοποίηση της φορο- Τέλους ανέρχεται στα €58 εκ. (€45 αντί €103
έγκαιρη πληρωμή της φορολογίας ακί- εντάσσει τις ελαφρύνσεις φόρου η Κυβέρνηση
λόγησης ακίνητης ιδιοκτη- εκ.).
νητης ιδιοκτησίας, αλλά εξαιρούνται
Η επιβολή ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες «γησίας που επιβάλλεται σε
ταυτόχρονα με βάση αυτή την πρόταση από την υποχρέωση πληρωμής όσοι θα ρωμή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέσω επίπεδο αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, με πέδων προς οικοδόμηση» υπολογίζεται να
οφείλουν φόρο μέχρι 25 ευρώ, οι μικροί ιδιο- διαδικτύου ή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων αυτή που επιβάλλεται σε επίπεδο κεντρικής αυξήσει τα έσοδα κατά €24 εκ.
Συνεπώς οι δημοσιονομικές επιπτώσεις
κτήτες δηλαδή, κάτι που απαλλάσσει το 19% και έκπτωση ύψους 17.5% για έγκαιρη πλη- κυβέρνησης, διευρύνοντας τη φορολογική
ρωμή στα ταμεία του Τμήματος Φορολο- βάση επιτρέποντας έτσι την εισαγωγή ενός από τις πιο πάνω προτεινόμενες μεταρρυθτων ιδιοκτητών.
μειωμένου ενιαίου Συντελεστή (flat rate) φο- μίσεις θα είναι αρνητικές και υπολογίζονται
Παράλληλα, μειώνονται οριστικά τα με- γίας.
• Φορολογίες ύψους μέχρι €25 ανά ιδιο- ρολόγησης της τάξης του 0.5‰ επί των στα € 34 εκ. ή ως ποσοστό του ΑΕΠ στο
ταβιβαστικά τέλη στο 50% για όλες τις πωλήσεις ακινήτων, ρύθμιση που είχε ισχύσει σε κτήτη που προκύπτουν από την ενιαία φο- τιμών της εκάστοτε τελευταίας γενικής εκτί- 0.2%.
Με την απόφαση του Υπουργικού Συμρολόγηση, δεν θα απαιτούνται ούτε θα κα- μησης που διενεργείται σύμφωνα με τον περί
προσωρινή βάση.
Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η ταβάλλονται. Η συγκεκριμένη ρύθμιση Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή βουλίου εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικαθαρή δημοσιονομική επίπτωση, η ελά- απαλλάσσει πλήρως περίπου το 19% των και Εκτίμηση) Νόμου δηλαδή την 1.1.2013. κονομικών να αποσύρει το Νομοσχέδιο που
• Την ανάθεση του ενιαίου μηχανισμού εκκρεμεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων και
φρυνση για τους πολίτες και μείωση των ιδιοκτητών.
• Πλήρης κατάργηση του Δημοτικού και επιβολής/είσπραξης της φορολογίας στο προνοεί για την Επιβολή Φορολογίας επί της
εσόδων του κράτους υπολογίζεται στο 0,2%
του ΑΕΠ. Διευκρίνισε ότι η επιβολή ΦΠΑ Κοινοτικού Τέλους που επιβάλλεται σε επί- Τμήμα Φορολογίας. Η επιλογή αυτή έχει Ακίνητης Περιουσίας και να καταθέσει νέο
στις αγοραπωλησίες οικοδομήσιμης γης, οι- πεδο Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως είχε εξεταστεί και φαίνεται να παρουσιάζει ση- νομοσχέδιο με τις πιο πάνω ρυθμίσεις. n
κοπέδων βασικά, δεν αφορά αγοραπωλησίες αρχικά προταθεί.
• Μείωση των μεταβιβαστικών τελών στο
που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, εκτός και εάν είναι στο πλαίσιο μιας 50% για όλες τις πωλήσεις ακινήτων. ΠρόΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
καθαρά εμπορικής δραστηριότητας. Εάν κειται για μονιμοποίηση της ρύθμισης που
ένας πολίτης πωλήσει ένα οικόπεδο, δεν είχε εφαρμοστεί με προσωρινή ισχύ μέχρι
8ήμερη αεροπορική εκδρομή
προκύπτει υποχρέωση για ΦΠΑ, προκύπτει 31/12/2016 και η οποία αναμένεται να συνεΠανόραμα Κρήτης Ηράκλειο – Ρέθυμνο – Χανιά
υποχρέωση για ΦΠΑ εάν μια εταιρεία ανά- χίσει να συμβάλει στη μείωση του όγκου των
πτυξης γης π.χ., προβεί σε μια τέτοια πώ- μη εκδομένων τίτλων από τους ιδιοκτήτες,
Αναχώρηση: δύο επιλογές 17/7 ή και 24/7/2016
καθώς και του όγκου των συσσωρευμένων
ληση.
Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Μ.Κ.Σ. Λεμεσού προσφέρει, κατόπιν επιθυμίας πολλών εκΣύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση πρό- τίτλων που δεν έχουν παραληφθεί από τους
δρομέων την πιο πάνω εκδρομή στους Συνταξιούχους και Δημοσίους Υπαλλήλους μέλη
ταση για τις νέες ρυθμίσεις εντάσσεται στο αγοραστές ακίνητης περιουσίας.
της ΠΑΣΥΔΥ και τους φίλους τους, στην επιχορηγημένη τιμή των €695, η οποία είναι
• Επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19%
πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης και
από τις πιο χαμηλές της αγοράς.
στον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω απλού- στις αγοραπωλησίες «γηπέδων προς οικοΤο πακέτο περιλαμβάνει επισκέψεις: Περιήγηση Χανίων – Ι.Μ. Αγίας Τριάδος – Ι. Μ.
στευση του φορολογικού πλαισίου που διέ- δόμηση».
Ζωοδόχου Πηγής – Ακρωτήρι – Θέρισσος – Αρκάδι – Ανώγια – Ζωντανά – Ψηλορείτη –
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και ειδικά η
πει την απόκτηση, κατοχή και εκποίηση ακίΚνωσσό - Μάταλα – Μ. Αγ. Γεωργίου Σεληνάρι – Άγιος Νικόλας – Ελούντα – Σπηνακατάργηση του Δημοτικού και Κοινοτικού
νητης ιδιοκτησίας.
λόγγα – Ενυδρείο και Ρέθυμνο.
Η εν λόγω μεταρρύθμιση του υπό ανα- Τέλους που επιβάλλεται σε επίπεδο Αρχών
Στην τιμή των €695 περιλαμβάνονται:
φορά πλαισίου εστιάζεται στη μείωση του Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η μονι1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Χανιά – Λάρνακα (Blue Air), βάρος αποσκευής 20
φορολογικού βάρους των νοικοκυριών και μοποίηση της μείωσης των μεταβιβαστικών
κιλά και χειροαποσκευή 5 κιλά.
επιχειρήσεων στα μέτρα των δημοσιονομι- τελών στο 50% αποσκοπούν στην ελά2. Φόρους Αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
κών δυνατοτήτων του κράτους διασφαλί- φρυνση του φορολογικού βάρους επί των
3. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στα Χανιά
ζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο εσόδων, συναλλαγών και κατοχής ακίνητης ιδιοκτη4. Διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρόγευμα και 4 δείπνα.
έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει η πορεία σίας, αλλά και της απλοποίησης του όλου
5. Μεταφορές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο λεωφορείο με ξεναγό και συνοδό.
των δημόσιων οικονομικών και ο στόχος για πλαισίου εφόσον αποσκοπεί στη μείωση του
Θα υπάρχει λεωφορείο από τη Λευκωσία προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας (Η
σταδιακή και σταθερή μείωση του δημόσιου διοικητικού άχθους και του κόστους συμτιμή θα καθοριστεί ανάλογα με τις δηλώσεις). Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας
χρέους. Επιχειρείται ταυτόχρονα η συμμόρ- μόρφωσης των πολιτών.
στις 18.15 και άφιξη στα Χανιά στις 20.00. Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Χανίων στις
Η επιβολή ενός ενιαίου φορολογικού συνφωση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
20.45 και άφιξη στη Λάρνακα στις 22.15.
Συγκεκριμένα, η όλη φιλοσοφία του προ- τελεστή για το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας,
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι’ αυτό προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώτεινόμενου πλαισίου μεταρρύθμισης της φο- επίσης προκρίνεται στα πλαίσια της ελάσουν συμμετοχή το συντομότερο στο συν. Μ. Νησιώτη στα τηλέφωνα 99433611 και
ρολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας περι- φρυνσης και απλοποίησης του όλου συστή22433657 και στο συν. Δώρο Ακρίτα στο τηλέφ. 99767602. Η προκαταβολή €200 να καστρέφεται γύρω από τον καθορισμό μιας ματος αλλά και λόγω του ότι θεωρείται πιο
ταβληθεί από τις 30/05/2016.
μόνο φορολογίας με χαμηλό ενιαίο φορολο- δίκαιος και περιορίζει τις στρεβλώσεις. Οι
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά προγράμματα μπορείτε να εξασφαλίσετε από
γικό συντελεστή που θα διασφαλίζει ταυτό- κλιμακωτοί φορολογικοί συντελεστές στα
το Αρχείο της ΠΑΣΥΔΥ – 3ος όροφος.
χρονα την καθιέρωση ενός λιγότερου στρε- ακίνητα αυξάνουν την πιθανότητα να δημι-
Τ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
7
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Μάιος 2016
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
τον Μάιο 2016, αυξήθηκε κατά 0,61
μονάδες και έφτασε στις 98,66 μονάδες σε σύγκριση με 98,05 μονάδες τον Απρίλιο 2016. Σε σχέση με τον Μάιο του 2015, ο
ΔΤΚ μειώθηκε κατά 2,1% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2016, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 σε σύγκριση προς
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου
2014 – Μαΐου 2015 παρουσίασε μείωση 2,3%
έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά
το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Η μεγαλύτερη μεταβολή, στις οικονομικές
κατηγορίες, σε σχέση με τον Μάιο του 2015
παρατηρήθηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού, όπου καταγράφηκε μείωση 20,4%,
ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η
μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην
κατηγορία των Γεωργικών Προϊόντων όπου
σημειώθηκε αύξηση 5,1%.
Ανάλυση μεταβολών
Συγκριτικά με τον Μάιο του 2015, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές ήταν οι ακόλουθες: Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-6,9%) και Μεταφορές (-6,9%), ενώ οι κατηγορίες που πα-
Ο
ρουσίασαν αύξηση ήταν η Ένδυση και Υπόδηση (1,5%) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,5%).
Σε σχέση με τον Απρίλιο 2016, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,4%)
ενώ μείωση παρατηρήθηκε στις Επικοινωνίες (-1,1%).
Για την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2016 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές
παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(-7,8%), Μεταφορές (-5,5%) και Τρόφιμα και
μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,3%). Επιπρόσθετα,
η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε
στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (2,0%).
Ανάλυση επιπτώσεων
Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του
Μαΐου 2016 σε σχέση με το Μάιο του 2015,
ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-1,07) και
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,84) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (-0,24) ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση ήταν η Ένδυση και
Υπόδηση (0,14).
Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα, ήταν τα Τρόφιμα και
μη Αλκοολούχα Ποτά (0,37), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση παρουσίασαν οι
Επικοινωνίες (-0,05).
Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2016 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2015 είχαν τα
εξής προϊόντα: πετρελαιοειδή (-0,69), ηλεκτρισμός (-0,63) και αεροπορικά ναύλα
(-0,53), ενώ τα είδη ένδυσης είχαν τη μεγα-
λύτερη θετική επίπτωση (0,14).
Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του
Μαΐου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα φρέσκα
φρούτα (0,25), πετρελαιοειδή (0,11) και ηλεκτρισμός (0,11), ενώ αυτό με τη μεγαλύτερη
αρνητική επίδραση ήταν η κινητή τηλεφωνία
(-0,04). n
Από τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ για το θέμα των μεταναστών
Ιταλία, λόγω της θέσης της στη Μεσόγειο, είναι η χώρα πρώτης επαφής
για εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που
φεύγουν από την Αφρική και από χώρες που
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως η
Συρία, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.
Το νησί Λαμπεντούζα έχει καταστεί σύμβολο
της υποδοχής, αλλά και των δραματικών
προβλημάτων των σαπιοκάραβων που φτάνουν κάθε μέρα φορτωμένα γυναίκες, παιδιά
και άνδρες όλων των ηλικιών, που συχνά βυθίζονται μαζί με τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή. Η ΕΟΚΕ έχει στείλει αντιπροσωπεία και στην Ιταλία. Μαζί με τους συναδέλφους μου, την κ. Vladimνra Drbalovα και
τον κ. Jose Antonio Moreno Diaz, επισκεφθήκαμε το Μιλάνο και τη Ρώμη στις 18-19
Η
Ιανουαρίου και συναντήσαμε τους υπεύθυνους δομών και οργανώσεων που ασχολούνται με την υποδοχή και την ένταξη.
Μας εξέπληξε κυρίως η διαδεδομένη αντίληψη σε όλους τους συνομιλητές μας ότι η
Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δραματικό και μακροχρόνιο φαινόμενο, καθώς
και η επίγνωση ότι, χωρίς ισχυρή δέσμευση
κάθε κράτους μέλους και της ΕΕ στο σύνολό
της, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά το τεράστιο και πολύπλοκο αυτό
πρόβλημα.
Η μεγάλη αλληλεγγύη που έχει επιδείξει ο
ιταλικός πληθυσμός, κυρίως της νότιας Ιταλίας, με την εμβληματική περίπτωση της
Λαμπεντούζα, δεν επαρκεί για να δώσει βιώσιμες απαντήσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα εμ-
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας σε συνεργασία με την Salamis Tours διοργανώνει τις ακόλουθες κρουαζιέρες με το κρουαζιερόπλοιο c/s Salamis Filoxenia.
• 5-ήμερη κρουαζιέρα 20 - 25 Ιουνίου 2016
Κως, Καλαμάτα, Πειραιάς & Καστελόριζο
• 4-ήμερη κρουαζιέρα (4 νύκτες / 5 μέρες) 29/07 – 02/08/16
Μύκονος με διανυκτέρευση, Σίφνος και Σύμη
Στις κρουαζιέρες μπορούν να λάβουν μέρος συνάδελφοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και άλλοι
φίλοι από όλες τις Επαρχίες.
Ειδικές Επιχορηγημένες Τιμές. Διευθέτηση λεωφορείου σε χαμηλές τιμές. Κυκλοφορεί σχετικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, το Εντευκτήριο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας και από τα γραφεία της Salamis Tours.
Δηλώσεις συμμετοχής και άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα πιο
κάτω μέλη του συμβουλίου καθώς και στα γραφεία της Salamis Tours τηλ. 22458484 και
γραφεία ΠΑΣΥΔΥ τηλ. 22844458.
Τάκη Χαμπουρίδη
99414162
Ιωάννη Όθωνος
99540647
Δέσπω Λεχνού
99521178
Μάκη Πελεκάνο
99453680
Πηνελόπη Πέτσα
99459353
Ανδρέα Κανάρη
99547880
Κατερίνα Χριστοφή
99400919
Διοικητικό Συμβούλιο Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας
πειρία ήταν αυτή της Casa Suraya στο Μιλάνο, ενός κέντρου υποδοχής στο οποίο οι
δημόσιες δομές και οι παρεμβάσεις ιδιωτικών φορέων και εθελοντών συμπληρώνονται αποτελεσματικά, προσφέροντας υποδειγματική υποδοχή σε οικογένειες, με νομική βοήθεια, διδασκαλία της ιταλικής
γλώσσας, ψυχολογική υποστήριξη και εξεύρεση εργασίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν
δυσκολίες, ιδίως όταν οι μετανάστες δεν επι-
θυμούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση και την προέλευσή τους.
Οι κοινωνικές δυνάμεις και η κοινωνία των
πολιτών διαδραματίζουν καθοριστικής σημασίας ρόλο για την ένταξή τους, τόσο με
την αρχική υποστήριξη, που συχνά παρέχεται κυρίως από εθελοντές, όσο και στα επόμενα στάδια, με την εκπαίδευση και την ένταξη στο σχολείο και την εργασία. n
Απώλεια και για το συνδικαλισμό
ο θάνατος του Στέλιου Λειψού
Ελεγκτική Υπηρεσία
με βαθειά θλίψη ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα τον ξαφνικό θάνατο την
Κυριακή του στελέχους της
Υπηρεσίας Στέλιου Λειψού,
Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου του οποίου η απώλεια
προξένησε βαθειά θλίψη και
στους συναδέλφους, που τον
εξέλεξαν και Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Ο εκλιπών ήταν αγαπητός σε όλο το προσωπικό του Τμήματος του αλλά και πολύ ευρύτερα σε όλους με όσους συνεργαζόταν
επικοινωνώντας μαζί τους με προσήνεια, χαμόγελο και κάθε καλή διάθεση. Ο ξαφνικός
θάνατος του στερεί όχι μόνο την υπηρεσία
του αλλά και το δημόσιο συνδικαλισμό από
ένα σημαντικό στέλεχος. Τα πολλά θετικά
του χαρακτήρα του συνέβαλαν και στην
εκλογή του στην Εκτελεστική Επιτροπή της
Οργάνωσης μας, στην οποία προσέφερε τον
Η
εποικοδομητικό του ρόλο.
Η κηδεία του μ. Στέλιου
τελέστηκε χθες από τον
ιερό ναό Αγίου Νικολάου
στην Έγκωμη. Τη δαπάνη
ανάλαβε η ΠΑΣΥΔΥ σε ένδειξη αναγνώρισης για το
έργο του και εκτίμησης για
τον άνθρωπο που υπήρξε ο
εκλιπών. Στην κηδεία παρέστησαν εκπρόσωποι της
ηγεσίας της Οργάνωσης
μας, που εξέφρασαν τα συλλυπητήρια της Συντεχνίας
προς τους οικείους του και κατατέθηκαν
στεφάνια από την Οργάνωση και το προσωπικό.
Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια προς
την οικογένεια και τους οικείους του μ. Στέλιου εξέφρασε και δημόσια το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Συλλυπητήρια εξέφρασαν επίσης δημόσια και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ολόκληρο το προσωπικό της Υπηρεσίας. n
8
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
Από το Δελτίο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
ο ΑΣΚ, με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζει την πρόσφατη ψήφιση του «περί
Θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων» νόμου, ο οποίος προβλέπει
την, μετά από αξιολόγηση, παραπομπή των
εξαρτημένων ατόμων που κατηγορούνται/
καταδικάζονται στη θεραπεία, ως εναλλακτική επιλογή αντί της φυλάκισης. Η πολιτική αυτή εκπηγάζει από μια στροφή σε ότι
Τ
αφορά στην αντίληψη του προβλήματος
των ουσιών εξάρτησης, κατατάσσοντας το
από τη σφαίρα της εγκληματικότητας, στη
θεώρηση του ως προβλήματος δημόσιας
υγείας.
Η διέπουσα αρχή που αποτελεί το
θεμέλιο εναλλακτικών μέτρων και παρεμβάσεων αντί της φυλάκισης, είναι η πεποίθηση
πως η θεραπεία, η επανένταξη και γενικά
η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του
Προώθηση της δράσης ανταλλαγής συριγγών
ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
ενέσιμη χρήση και συγκεκριμένα η
χρήση κοινής σύριγγας, ή άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται
κατά την ενδοφλέβια χρήση ουσιών, αποτελεί το κύριο μέσο μετάδοσης του ιού HIV
και ηπατίτιδας. Στους ενδοφλέβιους χρήστες οπιούχων, το ποσοστό θνησιμότητας είναι 20 φορές ψηλότερο από το ποσοστό
που παρατηρείται στο γενικό
πληθυσμό
(EMCDDA, 2002). Τα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών είναι υπηρεσίες δωρεάν παροχής αποστειρωμένων συριγγών και
άλλων εργαλείων σε χρήστες ενέσιμων ουσιών, με στόχο την πρόληψη και μείωση μολυσματικών ασθενειών.
Τα προγράμματα αυτά, όχι μόνο μειώνουν
τον κίνδυνο μόλυνσης από διάφορες λοιμώδεις νόσους, αλλά μπορούν να αποτελέσουν
σημαντική αφετηρία για επικοινωνία, πρόληψη, εκπαίδευση και συμβουλευτική,
καθώς και παραπομπή στη θεραπεία των
ατόμων που έρχονται σε επαφή με αυτά.
Αυξάνονται τα επιστημονικά στοιχεία που
μαρτυρούν ότι ο συνδυασμός θεραπείας
υποκατάστασης οπιοειδών και προγραμμάτων διανομής βελονών και συρίγγων μειώνει
τη συχνότητα εμφάνισης των ιών HIV και
HCV και την επικίνδυνη ενέσιμη χρήση αποτελεσματικότερα (ECDC και EMCDDA,
2011).
Προγράμματα ανταλλαγής συριγγών και
H
άλλων συνέργων εφαρμόζονται σε όλα
κράτη μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως
προς την διαθεσιμότητα και την κάλυψη
τους σε εθνικό επίπεδο.
Όπως επισημαίνεται, ο
μέσος αριθμός συριγγών
που διατίθεται ετησίως ανά
ΧΕΝ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
κυμαίνεται από λιγότερες
από 20 μέχρι και 300 ή περισσότερες ανά ΧΕΝ. Για
σκοπούς πρόληψης των
λοιμωδών νοσημάτων, θεωρείται ότι η παροχή 200 συριγγών ετησίως ανά ενδοφλέβιο χρήστη είναι ικανοποιητική. Σημειώνεται σε
αυτό το σημείο, ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με την χαμηλότερη κάλυψη
προγραμμάτων ανταλλαγής συριγγών
(EMCDDA, ECDPC 2011).
Η χρήση καθαρών βελόνων και συριγγών
από χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να προωθηθεί και με την εγκατάσταση
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης. Το μηχάνημα τοποθετείται σε ελεγχόμενο χώρο
και συνήθως χορηγούνται και προφυλακτικά, έτσι ώστε να είναι πιο ευρεία η αξιοποίηση τους. Κατόπιν σχετικής απόφασης
της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, το
ΑΣΚ έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας για την εγκατάσταση τέτοιων μηχανημάτων στην Κύπρο με στόχο τη
μείωση των αρνητικών συνεπειών της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. n
εξαρτημένου από ουσίες ατόμου, αποτελεί
παράγοντα πρόληψης μιας μελλοντικής
εγκληματικής συμπεριφοράς, σπάζοντας
ταυτόχρονα τον φαύλο κύκλο, χρήση-εγκληματικότητα-φυλάκιση-αποφυλάκισηχρήση. Παράλληλα, η πολιτική αυτή, πέραν
από την ευκαιρία που δίνει στο άτομο για θεραπευτική διαχείριση της εξάρτησης του,
επιτρέπει στην Πολιτεία μια καλύτερη διαχείριση των πόρων της, αφού, ο εγκλεισμός
των ατόμων στη φυλακή, έχει αποδειχθεί
διεθνώς πολύ πιο δαπανηρός από την παροχή θεραπευτικών μέτρων.
Το ΑΣΚ, επισημαίνει τη σημασία στενής
συνεργασίας μεταξύ όλων των μερών που
εμπλέκονται στην εφαρμογή της νομοθεσίας
αυτής, έτσι που τυχόν κενά που θα παρουσιασθούν, να αντιμετωπισθούν με θετικό
πνεύμα, προς όφελος των εξαρτημένων ατόμων. n
Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Αγορά Ναρκωτικών
Έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε στις
5 Απριλίου 2016 από το EMCDDA
και τη Europol, εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι δαπανούν τουλάχιστον 24 δισ. ευρώ
τον χρόνο για παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθιστώντας την πώληση των ουσιών
αυτών μια από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες για το οργανωμένο έγκλημα στην
Ευρώπη.
Η κατανομή της
αγοράς ναρκωτικών
στην Ευρώπη έχει ως
εξής: 38% κάνναβη
(9,3 δισ. ευρώ), 28%
ηρωίνη (6,8 δισ.
ευρώ), 24% κοκαΐνη
(5,7 δισ. ευρώ), 8%
αμφεταμίνη και μεθαμφεταμίνη (1,8 δισ.
ευρώ) και 3% έκστασι/MDMA (0,7
δισ. ευρώ). Σε ότι
αφορά τις νέες συνθετικές ουσίες, οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν
μεγάλο αριθμό ψυχοδραστικών ουσιών οι
οποίες πωλούνται ως «νόμιμα» υποκατάστατα των παράνομων ουσιών, αν και δεν
υπάρχει εκτίμηση ως προς το εύρος της αγοράς τους, ο αριθμός και η διαθεσιμότητα
τους συνεχώς αυξάνεται.
Κατά το 2015, 100 νέες ουσίες καταγράφηκαν για πρώτη φορά και το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του EMCDDA παρακολουθεί περισσότερες από 560 ουσίες,
78% των οποίων εμφανίστηκαν κατά την τε-
Η
λευταία πενταετία.
Η έκθεση αναλύει την αγορά παράνομων
ναρκωτικών με τις πιο προηγμένες μεθόδους, εξετάζοντας τις τάσεις σε ολόκληρη
την αλυσίδα εφοδιασμού, από την παραγωγή
και τη διακίνηση έως την εμπορία, τη διανομή και την κατανάλωση. Η έκθεση αξιοποιεί τις δεξιότητες παρακολούθησης και
ανάλυσης
του
EMCDDA καθώς
και τις ικανότητες
ανάλυσης επιχειρησιακών πληροφοριών της Ευρωπόλ
όσον αφορά στις
τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος.
Δείχνει δε μια προσαρμόσιμη και καιροσκοπική αγορά
που
εξελίσσεται
διαρκώς, πράγμα
που συνιστά σημαντική πρόκληση για
τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής,
τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και
τη δημόσια υγεία. Η έκθεση επισημαίνει με
ποιον τρόπο η συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αποβεί καταλυτική για
την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και περιγράφει μια πλήρη σειρά συστάσεων και τρόπους δράσης σε βασικούς
τομείς για τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Για να δείτε την
έκθεση ακολουθείστε τον σύνδεσμο. n
Παρουσίαση προγραμμάτων του Συνδέσμου Συγγενών
και φίλων εξαρτημένων ατόμων Κύπρου
ι γονείς και το στενό περιβάλλον
των ουσιοεξαρτημένων ατόμων,
συχνά φτάνουν σε αδιέξοδο ως προς
το πώς να βοηθήσουν το δικό τους άνθρωπο,
αλλά και να προστατέψουν την υπόλοιπη οικογένεια από τις συνέπειες της εξάρτησης.
Ο Σύνδεσμος, προσφέρει επαγγελματική
βοήθεια και στήριξη στα άτομα που είναι αντιμέτωπα με αυτή την κατάσταση και για τον
σκοπό αυτό λειτουργεί δύο διαφορετικά
προγράμματα:
- Το Ανοιχτό Πρόγραμμα Στήριξης έχει κυρίως ψυχοεκπαιδευτικό και συμβουλευτικό
ρόλο καθώς βασίζεται στην ενημέρωση στα
θέματα της ουσιοεξάρτησης. Το Πρόγραμμα,
παρέχει τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση
Ο
και παρακολούθηση, χωρίς να εξυπακούεται
η τακτική δέσμευσή για συμμετοχή, χωρίς
προκαθορισμένο ραντεβού και ανά πάσα
στιγμή. Περιλαμβάνει τη στήριξη και εκπαίδευση των γονέων ώστε να κατανοήσουν το
πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης, τις επερχόμενες συνέπειες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τόσο στον ίδιο τον χρήστη,
όσο και στην οικογένεια. Βοηθά τους γονείς
στο να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της
εξάρτησης, να προσεγγίζουν και να χειρίζονται τον χρήστη με τον ιδιαίτερο τρόπο
που απαιτεί η εξάρτησή του. Όταν κριθεί
αναγκαίο γίνονται παραπομπές σε δομές
που μπορεί να βοηθήσουν είτε το εξαρτημένο άτομο, είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος
της οικογένειας.
Ταυτόχρονα παρέχεται συμβουλευτική και
ψυχολογική στήριξη στα άτομα που συμμετέχουν.
- Το Κλειστό Πρόγραμμα Θεραπείας
απευθύνεται κυρίως σε γονείς ατόμων με μακροχρόνιο ιστορικό εξάρτησης και είναι θεραπευτικό, ενώ αποσκοπεί να βοηθήσει τους
γονείς να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν
πώς το πρόβλημα της εξάρτησης επηρεάζει
τη ζωή τους. Ο γονιός επεξεργάζεται κυρίως
τα δικά του συναισθήματα, τις αντιδράσεις,
τις διαπροσωπικές του σχέσεις και την σχέση
με τον εαυτό του όπως εξελίχθηκε μέσα από
την χρήση του παιδιού του και την καθημερινότητα του. Αποσκοπεί στο να ενδυναμώ-
σει τις δεξιότητες των γονέων και να ενισχύσει τους προστατευτικούς παράγοντες
έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν
καλύτερα τα συνεπακόλουθα της εξάρτησης.
Στο πρόγραμμα συμμετέχει συγκεκριμένος,
σταθερός αριθμός ατόμων, ενώ απαιτείται η
δέσμευση των μελών για εβδομαδιαία παρουσία τους στις συναντήσεις. Και τα δύο
προγράμματα λειτουργούν σε ομαδικό πλαίσιο και κάποιος μπορεί να συμμετέχει ανεξαρτήτως εάν το παιδί του παρακολουθείται
ή όχι από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θεραπείας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύνδεσμο στα τηλέφωνα 22873440, 96466812
και στη σελίδα του στο Facebook. n
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
9
Τέσσερεις εκλεκτές εκδόσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων
ην Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία για
την παρουσίαση τεσσάρων εκδόσεων της
Βουλής των Αντιπροσώπων που αναφέρονται σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για
την ιστορία του κοινοβουλευτισμού στον
τόπο μας για τα δεινά των δύο παγκοσμίων
πολέμων και για τη σημασία του πολιτισμού
στην κρίση. Η τέταρτη έκδοση αναφέρεται
στα νέα τιμητικά μετάλλια που καθιερώνει η
Βουλή. Την παρουσίαση των εκδόσεων
έκανε ο απερχόμενος πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων, κος Γιαννάκης Ομήρου,
παρουσία και της γενικής διευθύντριας της
Βουλής κας Βασιλικής Αναστασιάδου, καθώς
επίσης και της διευθύντριας της Υπηρεσίας
Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, κας Γεωργίας Ανδρονίκου. «Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο
(1878-1931). Ίδρυση, Λειτουργία και Κοινοβουλευτικές Αντιπαραθέσεις: Συνταγματικές Ελευθερίες υπό Περιορισμό και Αμφισβήτηση»
αναμετρήσεις.
• Ανάλυση των συζητήσεων εντός του Νομοθετικού Συμβουλίου.
Από τις συζητήσεις που λάμβαναν χώρα
εντός του Συμβουλίου διαφαίνεται η σχέση
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κοινοτήτων
του νησιού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και πώς αυτή εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου.
Η συγκεκριμένη έκδοση από την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της
Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε και στα
πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που
έχει υπογραφεί ανάμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα
γίνει από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
«Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος – Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 81 εκατομμύρια χαμένες ζωές»
Στις 23 Μαΐου 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργάνωσε ημερίδα με το πιο πάνω
θέμα. Τα πρακτικά της εν λόγω εκδήλωσης
συγκεντρώνονται στην ομώνυμη έκδοση της
Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην έκδοση περιλαμβάνονται οι ομιλίες και τα βιογραφικά ανθρώπων της επιστήμης και της
τέχνης που συμμετείχαν στην ημερίδα και
Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή της διδακτορικής διατριβής
του Χρίστου Κυριακίδη, η οποία έχει εγκριθεί από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο συγγραφέας
στηρίχτηκε κυρίως σε αρχειακή έρευνα και
στη μελέτη του Τύπου της εποχής εκείνης.
Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης διατριβής έγκειται στο ότι έρχεται να καλύψει
ένα μεγάλο κενό που υπάρχει όσον αφορά
την ιστορία του Κυπριακού Νομοθετικού
συμβουλίου κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, αποτελώντας ιστορική πηγή του
πρώιμου κοινοβουλευτικού βίου στο νησί
κάτω από συνθήκες μάλιστα αποικιοκρατίας.
Η έκδοση μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη:
• Η παραχώρηση και λειτουργία ενός διορισμένου «εμβρυώδους» Νομοθετικού Συμβουλίου αμέσως μετά την άφιξη των Βρετανών στο νησί και μέχρι το 1883.
• Η παραχώρηση αιρετού Νομοθετικού
Συμβουλίου, καθώς και οι προσπάθειες οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας του και
καθορισμού των ενεργειών για τις εκλογικές
πιο συγκεκριμένα της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, του Τίτου Πατρίκου, του Στέλιου
Περράκη, του Χάγκεν Φλάισερ, της Μαρίας
Γαβουνέλη, του Πέτρου Παπαπολυβίου και
του Μιχάλη Μιχαήλ. Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι μαρτυρίες και τα βιογραφικά
Κυπρίων βετεράνων πολεμιστών του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, του Λοΐζου Δημητρίου και του Χρίστου Κουρτελλάρη, καθώς
επίσης και επιζώντων του Ολοκαυτώματος
και της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, της
Ελληνοεβραίας Κολόμπα Τζιβρέ, και του Ιάπωνα Κεϊζίρο Ματσουσίμα. Τέλος, οι συζητήσεις που ακολούθησαν με το κοινό έχουν
συμπεριληφθεί στην έκδοση, η οποία έχει εμπλουτιστεί με σχετικό φωτογραφικό υλικό
και ιστορικά στοιχεία δίνοντας την ευκαιρία
στον αναγνώστη να αντιληφθεί καλύτερα
τις φρικτές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων για την ανθρωπότητα.
Η έκδοση περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες:
• «Οι αιτίες και οι συνέπειες των πολέμων
για τον άνθρωπο, για τα κράτη και την
Της Στάλως Μιχαήλ,
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων
ΠΑΣΥΔΥ
Τ
υφήλιο».
• «Η εδραίωση της ειρήνης».
• «Η συμβολή της Κύπρου στον Α’ και Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο».
• «Οι τραγικότερες σελίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».
Στόχος της Βουλής με την πραγματοποίηση της ημερίδας «Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
– Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 10 χρόνια φρίκης, 81 εκατομμύρια χαμένες ζωές» αλλά και
με την έκδοση των πρακτικών της είναι να
φέρει τον αναγνώστη σε επαφή με τα επακόλουθα των πολεμικών συρράξεων για τον
άνθρωπο και να του δώσει μια γλαφυρή εικόνα των θηριωδιών που συνέβησαν κυρίως
κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τα ναζιστικά στρατεύματα. Με τον τρόπο αυτό
προσδοκία της Βουλής είναι να δημιουργήσει στον αναγνώστη αποστροφή προς καθετί φιλοπολεμικό και να του εμφυσήσει το
πάθος για ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη
σε καιρούς μάλιστα όπως αυτούς που διανύουμε, κατά τους οποίους καθημερινά σε
διάφορες γωνιές της γης τα τρία πιο πάνω
τίθενται υπό αμφισβήτηση.
«Όταν ο πολιτισμός αντιστέκεται στην
κρίση»
Η έκδοση αποτελεί την κυκλοφορία από
τη Βουλή των πρακτικών της ομότιτλης ημερίδας που πραγματοποίησε στις 9 Νοεμβρίου
2015. Στην έκδοση περιλαμβάνονται οι ομιλίες καταξιωμένων ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών που έλαβαν μέρος στην
ημερίδα, όπως επίσης και η συζήτηση με το
κοινό που ακολούθησε των ομιλιών.
Οι ομιλίες των συμμετεχόντων χωρίζονται
σε τρεις θεματικές ενότητες:
• «Η ανθρωπότητα και πάλι σε κρίση: Κύπρος, Ευρώπη, Κόσμος».
• «Επιπτώσεις της κρίσης στον πολιτισμό».
• «Ο πολιτισμός αντιστέκεται».
Πιο συγκεκριμένα η έκδοση περιλαμβάνει
τις ομιλίες και τα βιογραφικά των λογοτεχνών Λένας Διβάνη, Χρήστου Χωμενίδη και
Λεύκιου Ζαφειρίου, των εικαστικών Ξενοφώντα Σαφίνη και Ανδρέα Λαδόμματου, των
ανθρώπων του θεάτρου και του κινηματογράφου Δέσποινας Μπεμπεδέλη, Νίκου Χαραλάμπους και Ανδρέα Πάντζη και των ανθρώπων της μουσικής Έλενας Μουζάλα και
Σταμάτη Κραουνάκη. Να σημειωθεί ότι η έκδοση περιέχει επίσης και τις εισαγωγικές ομιλίες και τα βιογραφικά του οικονομολόγου
Τάσου Γιασεμίδη και του ακαδημαϊκού Γιώργου Γεωργή.
Στόχος της Βουλής των Αντιπροσώπων με
τη διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας
και εν συνεχεία της κυκλοφορίας της συγκεκριμένης έκδοσης είναι με αφορμή την οικονομική κρίση στην Κύπρο, στην Ευρώπη και
στον κόσμο να δώσει το μήνυμα ότι ο πολιτισμός εν καιρώ κρίσης δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αντιθέτως μπορεί να αποτελέσει το μέσο προς αναχαίτιση αρνητικών φαινομένων απότοκων της κρίσης.
Κλείνοντας την παρουσίαση των εκδόσεων της Βουλής η Γενική Διευθύντρια ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι όλες οι
εκδόσεις της Βουλής αποστέλλονται σε 110
βιβλιοθήκες, εντός και εκτός Κύπρου. Επίσης τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες από τη
Βουλή για ανάπτυξη συνεργασιών με διάφορα βιβλιοπωλεία ανά το Παγκύπριο, ώστε
να διατίθενται και εκεί οι εκδόσεις της Βουλής και ανακοίνωσε ότι στο παρόν στάδιο
έχει επέλθει συνεργασία με τρία βιβλιοπωλεία στη Λευκωσία, ευελπιστώντας ότι μελλοντικά αυτά θα αυξηθούν. Ανέφερε παράλληλα ότι απώτερος σκοπός είναι να ψηφιοποιηθούν μελλοντικά όλες οι εκδόσεις της
Βουλής, όπως έγινε με την περίπτωση
του «Φακέλου της Κύπρου», ώστε να είναι
διαθέσιμες προς τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής.
(Λίγα λόγια για την τέταρτη έκδοση που
παρουσιάστηκε κατά τη Δημοσιογραφική
Διάσκεψη με τίτλο «Πολιτική και Γελοιογραφία 1960-2000», καθώς επίσης και για
τα τρία μετάλλια που θεσμοθετεί η Βουλή
των Αντιπροσώπων στην επόμενή μας έκδοση). n­
Κύπριοι εθελοντές στις αρχές του 1944 στο
στρατόπεδό τους, λίγο έξω από τη Δαμασκό,
πριν από τη μεταφορά τους στο μέτωπο. (Αρχείο Χρίστου Κουρτελλάρη).
10
τΕτΑρτη 8 IOYNIOY 2016
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
Ευρωπαϊκή ατζέντα
για τη συνεργατική οικονομία
Δεκαοκτώ μήνες αφότου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δρομολόγησε το
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και ένα χρόνο από
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό
των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων. Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει την εμπειρία που αποκόμισε και
διατυπώνει σαφείς προτάσεις για ένα φιλόδοξο μέλλον του ΕΤΣΕ.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Το Επενδυτικό Σχέδιο λειτουργεί και διαψεύδει τους απαισιόδοξους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και κινητοποιεί επενδύσεις στην πραγματική οικονομία καθημερινά. Γι’ αυτό, προτείνουμε να συνεχιστεί η λειτουργία του και μετά το 2018. Ας έχουμε φιλόδοξους στόχους για την επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη.»
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, πρόσθεσε: «Μαζί με την
ΕΤΕπ πετύχαμε πολλά το τελευταίο 12μηνο. Στηρίξαμε καινοτόμα ενεργειακά έργα, κέντρα
υγειονομικής περίθαλψης, έργα αστικής ανάπτυξης και ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Περίπου 150.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση.
Δημιουργήσαμε ένα κέντρο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στους φορείς υλοποίησης έργων.»
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο του
Επενδυτικού Σχεδίου που εκπόνησε η παρούσα Επιτροπή. Διοικείται από τον όμιλο της ΕΤΕπ
και τηρεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμά του για την κινητοποίηση συμπληρωματικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία μέχρι τα μέσα του
2018.
Σήμερα εγκαινιάστηκε επίσημα ένα άλλο εργαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου, η Ευρωπαϊκή
Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φέρνει σε επαφή
Ευρωπαίους φορείς υλοποίησης έργων και επενδυτές από την ΕΕ και όλο τον κόσμο.
Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) παρέχει τεχνική βοήθεια και εξατομικευμένες συμβουλές σε φορείς υλοποίησης έργων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο
τομέα. Ο κόμβος αυτός έχει ήδη ανταποκριθεί σε πάνω από 160 αιτήσεις. n
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές
με στόχο να στηρίξει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις
δημόσιες αρχές ώστε να συμμετάσχουν στη συνεργατική οικονομία με αίσθημα εμπιστοσύνης. Αυτά τα νέα επιχειρηματικά
μοντέλα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση
και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προωθηθούν και
να αναπτυχθούν με υπεύθυνο τρόπο.
Η συνεργατική οικονομία αναπτύσσεται ταχέως. Δεδομένου ότι η συνεργατική οικονομία
παγιώνεται στην ΕΕ, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές ανταποκρίνονται με ένα συνονθύλευμα
διαφορετικών κανονιστικών δράσεων. Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργεί αβεβαιότητα για τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες, τους νέους
παρόχους υπηρεσιών, καθώς και τους καταναλωτές, και ενδέχεται να παρεμποδίσει την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση,
την ανάπτυξη, και τις επενδύσεις, κ. Jyrki Katainen, δήλωσε: «Για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία απαιτείται καινοτομία, τόσο στον τομέα των προϊόντων όσο και στον τομέα
των υπηρεσιών. Ο ρόλος μας είναι να ενθαρρύνουμε ένα κανονιστικό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές και διασφαλίζοντας δίκαιη φορολόγηση και θεμιτούς όρους απασχόλησης».
Η κ. Elżbieta Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την
επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η συνεργατική οικονομία αποτελεί ευκαιρία για
τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις. Εάν επιτρέψουμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς με βάση εθνικές ή ακόμη και τοπικές γραμμές, ολόκληρη η Ευρώπη
κινδυνεύει να βγει χαμένη. Σήμερα παρέχουμε νομική καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές και
στους φορείς της αγοράς με στόχο την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Καλούμε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο υπό το πρίσμα της καθοδήγησης αυτής και είμαστε έτοιμοι να τα στηρίξουμε στη διαδικασία αυτή».
Η ανακοίνωση με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία» παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με τον ορθό τρόπο εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε
αυτόν τον δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο τομέα διευκρινίζοντας τα βασικά ζητήματα
που αντιμετωπίζουν τόσο οι φορείς της αγοράς όσο και οι δημόσιες αρχές. n
Διαχείριση και προστασία
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
στο διαδίκτυο
Με τις προσφυγικές ροές να εξακολουθούν να είναι αυξημένες, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα 13.700 πρόσφυγες διασώθηκαν από τα νερά της κεντρικής Μεσογείου,
η EE αναζητά τρόπους για τη διαχείριση των πολυάριθμων
αφίξεων προσφύγων στα κράτη μέλη της. Τη Δευτέρα 30
Μαΐου, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ ενέκρινε
ψηφίσματα για τον έλεγχο και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
Μετά από αίτημα των κρατών μελών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που θα εξασφαλίζει την ισχυρή και
από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.
Ο οργανισμός αυτός, θα σχηματιστεί με βάση τη Frontex και τις αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων αρχές των κρατών μελών, που θα εξακολουθήσουν να ασκούν την καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.
Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα έχει τη δυνατότητα παρέμβασης, καθώς
θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση, ακόμα και όταν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση ή δεν
επιθυμεί να λάβει αναγκαία μέτρα. Θα έχει την εποπτεία και τη δυνατότητα παρακολούθησης των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της ΕΕ.
Επίσης, ο ρόλος της θα είναι ενισχυμένος στα ζητήματα επιστροφής, καθώς θα συσταθεί
ειδική υπηρεσία που θα εργάζεται για την αποτελεσματική επιστροφή υπηκόων τρίτων
χωρών, που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ.
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ, στήριξε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ωστόσο, ζήτησαν να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα είναι αυτά που θα αποφασίζουν, με ειδική πλειοψηφία για την παρέμβαση του οργανισμού και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι διαδικασίες που ισχύουν σήμερα για την επιστροφή των μεταναστών που διαμένουν
παράνομα στην Ευρώπη, είναι περίπλοκές και χρονοβόρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ευρώπη, που θα εξασφαλίζει την ευρύτερη αποδοχή των επαναπατριζόμενων από τις τρίτες χώρες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλωσόρισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής και υπενθύμισε
ότι τα άτομα που χρήζουν προστασίας έχουν τόσο περιορισμένες οδούς για να εισέλθουν νόμιμα στην ΕΕ, που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταφύγουν σε λαθρεμπόρους και
επικίνδυνες διαδρομές. Έτσι, το ΕΚ επέμεινε στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων και
στην παροχή ανθρωπιστικής βίζας, καθώς και σε υποχρεωτικά προγράμματα επανεγκατάστασης. n
Η Επιτροπή από κοινού με το Facebook, το Twitter, το YouTube και τη Microsoft («επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών») παρουσιάζουν έναν κώδικα συμπεριφοράς που περιλαμβάνει σειρά δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στην
Ευρώπη.
Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών στηρίζουν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στην πρόκληση του να διασφαλίσουν ότι οι
διαδικτυακές πλατφόρμες δεν θα παρέχουν τη δυνατότητα στην παράνομη ρητορική μίσους
να εξαπλώνεται σαν ιός στο διαδίκτυο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, μαζί με άλλες πλατφόρμες και επιχειρήσεις κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζονται μια συλλογική ευθύνη και υπερηφάνεια για την προώθηση και διευκόλυνση
της ελευθερίας έκφρασης σε ολόκληρο τον κόσμο του διαδικτύου. Ωστόσο, η Επιτροπή και
οι επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών αναγνωρίζουν ότι η διάδοση παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τις ομάδες ή τα πρόσωπα
κατά των οποίων στρέφεται, αλλά και για όσους υπερασπίζονται ανοικτά την ελευθερία, την
ανοχή και την αποφυγή των διακρίσεων στις ανοικτές κοινωνίες μας, ενώ δημιουργεί κλίμα
που δυσχεραίνει τον δημοκρατικό διάλογο στις διαδικτυακές πλατφόρμες.
Για να αποτραπεί η διάδοση παράνομης ρητορικής μίσους, είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί
ότι τα συναφή εθνικά νομοθετήματα μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου
για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας εφαρμόζονται πλήρως από τα
κράτη μέλη τόσο στο διαδικτυακό περιβάλλον όσο και έξω απ’ αυτό. Ενώ η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που ποινικοποιούν τη ρητορική μίσους εξαρτάται από την
ύπαρξη ενός στιβαρού συστήματος επιβολής ποινικών κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν σε πράξεις ρητορικής μίσους, η αντιμετώπιση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται με δράσεις που θα επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο θα
εξετάζεται εσπευσμένα από διαδικτυακούς διαμεσολαβητές και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε εύθετο χρόνο από την παραλαβή έγκυρης σχετικής ειδοποίησης.
Η Vĕra Jourová, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την
Ισότητα των Φύλων, δήλωσε ότι «οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις μάς υπενθύμισαν
την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
Δυστυχώς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές ομάδες για τη ριζοσπαστικοποίηση νέων και οι ρατσιστές για την εξάπλωση βίας και μίσους.» n
τΕτΑΡτη 8 IOYNIOY 2016
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
Γκουρία: Επιτακτική ανάγκη
η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Γαλλο-ιταλικό μέτωπο κατά E.E.
για τo «bail in» των τραπεζών
Για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία
και να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων μετά από
αυτές που υλοποιεί στις εργασιακές σχέσεις
και τις συντάξεις, τονίζει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Χοσέ Άνχελ
Γκουρία.
Ο κ. Γκουρία, σε συνέντευξή του στην
«Καθημερινή», χαρακτηρίζει επιτακτική
ανάγκη την ελάφρυνση του χρέους καθώς θα συμβάλλει στην σταθεροποίηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων και σημειώνει ότι τα κόκκινα δάνεια εμποδίζουν την
παροχή πιστώσεων στην αγορά, γι αυτό πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία περί πτωχεύσεων
και να εισαχθούν αποτελεσματικά κίνητρα και στόχοι.
«Η ελληνική οικονομία σταδιακά ανακάμπτει, αλλά ενέχει ακόμα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Χωρίς αμφιβολία, η παρατεταμένη κρίση είχε πρωτοφανές κοινωνικό κόστος. Η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στην προώθηση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας και τις συντάξεις και τώρα είναι καιρός να γίνει πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις στην
αγορά προϊόντων. Προκειμένου να προωθήσει αυτήν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, η Ελλάδα οφείλει να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό
και ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Για να το πετύχει αυτό είναι απαραίτητο να μειώσει
την ισχύ των μονοπωλίων ή των ολιγοπωλίων, καθώς και τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης», αναφέρει ο Γκουρία.
Προσθέτει επίσης πως «η προώθηση ισχυρότερου ανταγωνισμού σε κομβικούς τομείς,
όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, μπορεί βραχυπρόθεσμα να έχει θετικά αποτελέσματα,
καθώς θα κάνει την Ελλάδα πιο ελκυστική σε άμεσες ξένες επενδύσεις και θα εκτινάξει τις
εξαγωγές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την άνοδο του εισοδήματος
των νοικοκυριών. Έτσι, θα δώσει στην κυβέρνηση την ευχέρεια να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Η εφαρμογή των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων στην αγορά
προϊόντων θα μπορούσε να προσθέσει ακόμα 4,4% στο πραγματικό ΑΕΠ μέσα στην επόμενη
δεκαετία». n
Χαλάρωση των κανόνων για τις τραπεζικές διασώσεις στην Ε.Ε. ζητούν Γαλλία
και Ιταλία, οι οποίες μέσω κοινού εγγράφου τους στην Κομισιόν ζητούν την επανεξέταση του ελάχιστου ορίου 8% για τα
στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών που
θα πρέπει να «κουρεύονται» σε περίπτωση
εκκαθάρισης (πρόκειται για το MREL ή
«ελάχιστο όριο επιλέξιμων υποχρεώσεων»).
Αντ’ αυτού, οι υπουργοί Οικονομικών των δυο χωρών Μισέλ Σαπέν και Πιερ Κάρλο Παντόαν ζητούν το ποσοστό 8% να είναι το μέγιστο και όχι το ελάχιστο όριο για τις επιλέξιμες
προς «κούρεμα» υποχρεώσεις, κάτι που θα μεταφραζόταν σε μειωμένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες για τις τράπεζες.
Η γαλλο-ιταλική πρωτοβουλία για χαλάρωση των κανόνων για τα τραπεζικά bail-in (που
τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του έτους) έρχεται στον απόηχο της θύελλας που προκάλεσε
στη Ρώμη η διάσωση τεσσάρων μικρών τραπεζών με «κούρεμα» των ομολόγων μειωμένης
εξασφάλισης που είχαν αγοράσει σε ιδιώτες μικροεπενδυτές, θεωρώντας τα ασφαλές μέσο
αποταμίευσης.
Και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ιταλίας Ιγκνάτσιο Βίσκο, εξάλλου, ζήτησε ευθέως από την
Ε.Ε. να επανεξετάσει τους κανόνες, υποστηρίζοντας ότι «μπορούν να αποτελέσουν πηγή
χρηματοπιστωτικής αστάθειας και περιορίζουν τα περιθώρια δράσεως των αρχών για την
αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων».
Σημειώνεται ότι η Ελκε Κένιγκ, επικεφαλής του Ενιαίου Συμβουλίου Εκκαθάρισης Τραπεζών (SRB), του αρμοδίου οργάνου για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων στην Ευρωζώνη
δήλωσε πρόσφατα ότι το Συμβούλιο μπορεί να αναγκάσει ορισμένες τράπεζες να έχουν «μαξιλάρι» απορρόφησης ζημιών αρκετά πάνω από το 8% των υποχρεώσεών τους, σημαίνοντας
συναγερμό στις δυο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Την ίδια στιγμή, τα διεθνή κριτήρια που συμφωνήθηκαν πέρυσι στην G-20 για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών (TLAC) που είναι το ισοδύναμο του ευρωπαϊκού
MREL απαιτούν από τις τράπεζες να διαθέτουν μόνο το 6,75% των υποχρεώσεών τους για
«κούρεμα». Γαλλία και Ιταλία ζητούν να μπουν όριο στο κατά πόσο μπορούν οι ευρωπαϊκές
ρυθμιστικές αρχές να υπερβούν τα ελάχιστα διεθνή κριτήρια. n
Η ΕΚΤ ξεκινάει τις αγορές
εταιρικών ομολόγων
Κριτική εκ των έσω
για την πολιτική του ΔΝΤ
Αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις αγορές εταιρικών ομολόγων. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στην
εφημερίδα «Financial Times», διότι η ΕΚΤ
«δεν θέτει ελάχιστο όριο στον όγκο εκδόσεων ομολόγων». H ευρωτράπεζα διευκρίνισε πως εάν υπάρξει υποβάθμιση κάποιου
εταιρικού ομολόγου δεν θα προχωρήσει σε
άμεση ρευστοποίηση των τοποθετήσεών
της σε αυτό. Ούτε έχει ενδοιασμούς για επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα με αρνητικές αποδόσεις. Τόνισε, επίσης, πως εξαίρεση στις αγορές εταιρικών ομολόγων αποτελούν τα τραπεζικά χρεόγραφα. Παρ’ όλα αυτά δεν θα αποκλείονται οι όμιλοι των υπολοίπων κλάδων που
διαθέτουν μονάδες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στο θέμα εξάντλησης της ρευστότητας στην αγορά, η ΕΚΤ τόνισε πως θα είναι προσεκτική στις κινήσεις της.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον, αλλά σύστησε υπομονή, επειδή η επίδραση
των πρόσθετων μέτρων που αποφασίστηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση θα γίνει αισθητή
από αυτόν τον μήνα. «Δεν έχουμε ακόμη δει τα αποτελέσματα των τελευταίων μέτρων στήριξης», που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Μαρτίου. Τότε, εκτός της μείωσης των επιτοκίων, αποφασίστηκε η ένταξη των εταιρικών χρεογράφων στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων
της ΕΚΤ από την Τετάρτη 8 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αγοράς τίτλων επεκτάθηκε, επίσης, από
αγορές 60 δισ. ευρώ σε 80 δισ. ανά μήνα. Στη συνεδρίαση του Μαρτίου δρομολογήθηκε και
η χορήγηση φθηνών δανείων στις τράπεζες διάρκειας έως και τεσσάρων ετών. Οι δημοπρασίες αυτών των δανείων έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου. Στη συνέντευξη Τύπου
που ακολούθησε τη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, ο κ. Ντράγκι είπε ότι προβληματίζεται
για τη δημιουργία φούσκας στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, όπως των κρατικών ομολόγων. Εντούτοις, προσέθεσε πως «είναι μια ανησυχία όπως στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την
Ιαπωνία». Όμως, στόχος είναι «να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και κατόπιν τούτου θα αυξηθούν σταδιακά τα επιτόκια». n
Το ΔΝΤ φαίνεται να έχει θέσει στο στόχαστρό του ένα ευρύτερο τμήμα της επικρατούσας οικονομικής θεωρίας. Σε άρθρο με
τίτλο «Νεοφιλελευθερισμός: υπερτιμημένος;», τρεις από τους σημαντικότερους οικονομολόγους του Ταμείου καταπιάνονται
με «τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα», την οποία
κατηγορείται ότι εφαρμόζει το ΔΝΤ. Ο ίδιος
ο τίτλος του άρθρου προβληματίζει, καθώς
έχει χρησιμοποιηθεί από τους επικριτές της
πολιτικής ελεύθερης αγοράς και των πολιτικών που εφαρμόζει το ΔΝΤ.
Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του αποτελεί μάλλον μια παρουσίαση της διαμάχης που
βρίσκεται σε εξέλιξη στους κόλπους του ΔΝΤ και λιγότερο τις πολιτικές της ελεύθερης αγοράς τις οποίες έχει προωθήσει το ίδιο το Ταμείο.
Όπως, όμως, σχολιάζουν οικονομολόγοι επικριτές του ΔΝΤ, υπάρχει χάσμα ανάμεσα στα
όσα υποστηρίζουν οι ερευνητές του Ταμείου και τα προγράμματα που προωθεί το ίδιο το
Ταμείο και τα οποία αποφασίζονται από άλλα κλιμάκιά του. Εν προκειμένω, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ που συνέταξαν το εν λόγω άρθρο εξετάζουν ειδικότερα δύο επιμέρους στοιχεία
της λεγόμενης νεοφιλελεύθερης ατζέντας: την απελευθέρωση στις κινήσεις κεφαλαίων και
τη δημοσιονομική πειθαρχία, την κοινώς γνωστή ως λιτότητα.
Μολονότι επισημαίνουν πως υπάρχουν πολλά θετικά στη νεοφιλελεύθερη ατζέντα, υπογραμμίζουν πως «πολλές πλευρές της δεν έχουν εφαρμοσθεί και αποδώσει όπως περιμέναμε». Αναγνωρίζουν, επίσης, πως η έρευνά τους οδήγησε σε ορισμένα «ανησυχητικά συμπεράσματα», όπως το ότι ορισμένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν προκαλέσει αύξηση
της ανισότητας και έχουν υπονομεύσει την ανάπτυξη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Τζόναθαν Όστρι, αναπληρωτής διευθυντής του ερευνητικού τμήματος του Ταμείου και κυριότερος συντάκτης της έκθεσης, τόνισε πως πρόθεσή
του δεν είναι να επιτεθεί «στο σύνολο της νεοφιλελεύθερης ατζέντας», αλλά ότι ευελπιστεί
πως προλειαίνει το έδαφος για μια ευρύτερη επανεξέταση του «νεοφιλελευθερισμού». Προσέθεσε, άλλωστε, ότι «πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ακριβώς το ίδιο, ότι βασικά ορισμένες
πλευρές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας μάλλον πρέπει να επανεξετασθούν». n
12
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Η προσφορά του Τάγματος Αγίου Ιωάννη τονίστηκε
στα εγκαίνια του οικήματος του από τον ΠτΔ
Την περασμένη Πέμπτη τελέστηκαν από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα εγκαίνια
του νέου οικήματος του φιλανθρωπικού
ιδρύματος Τάγμα Αγίου Ιωάννη. Στη σεμνή
τελετή που προηγήθηκε της αποκάλυψης
της αναμνηστικής πλάκας, ο κ. Κουτουρούσης Επίτροπος του Τάγματος καλωσόρισε
τον Πρόεδρο και τους προσκεκλημένους και
αναφέρθηκε στην 90χρονη παρουσία του
Τάγματος Αγίου Ιωάννη στην Κύπρο, στη
δραστηριοποίηση του σε 42 χώρες και σε
σχέση με το κόστος ανέγερσης του οικήματος ευχαρίστησε θερμά την Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας για την παραχώρηση πάνω με
μακροχρόνια βάση του οικοπέδου με ονομαστικό ενοικίο.
Στην δική του ομιλία ο Πρόεδρος του Τάγματος Δρ. Νίκος Σπανός αναφέρθηκε στο
θεάρεστο έργο που ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επετέλεσε τον 7ο αιώνα κατά τη θητεία
του ως Επίσκοπος Αμαθούντος και μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξάνδρειας βοηθώντας
τους ασθενείς και τραυματίες, πάνω στη βασική φιλοσοφία του οποίου βασίστηκαν μεταγενέστερα οι Ναΐτες για να περιθάλπουν
τους συναδέλφους τους τραυματίες. Ιδιαίτερα εντόπισε τη σχέση του Τάγματος των
Ναϊτών με την Κύπρο που για σύντομο χρο-
νικό διάστημα υπήρξε η έδρα του αρχηγείου
τους. Χαρακτηριστικό της αναφοράς του
ήταν η προτίμηση τους στο γλυκό κρασί το
όνομα του οποίου «κουμανταρία» συνδέθηκε με το Αρχηγείο της Διοίκησης τους
(Commanderie).
Στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτομερώς
στις δραστηριότητες του Τάγματος και ιδιαίτερα στην κατάρτιση τις πρώτες βοήθειες και
στον εθελοντισμό και εντόπισε την ανάγκη
για ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης των πρώτων βοηθειών έτσι που να καλύπτεται ολόκληρος ο πληθυσμός.
Στο χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως δεν
είναι το μέγεθος της οργάνωσης που έχει σημασία αλλά της προσφοράς και σε αυτό το
Τάγμα Αγίου Ιωάννη διακρίνεται εδώ και 90
χρόνια.
Το Τάγμα συστάθηκε στην Κύπρο το 1926
και έκτοτε ακολουθεί μια συνετή και αδιάλειπτη πορεία με την οποία έχει καταφέρει:
• να διαδώσει τις πρώτες βοήθειες μέσα σ’
ολόκληρο τον πληθυσμό. Ιδιαίτερη αναφορά
θα πρέπει να γίνει για την προσπάθεια διάδοσης των πρώτων βοηθειών στα σχολεία
μας όπου οι πρώτες βοήθειες είναι μεταξύ
των μαθημάτων που διδάσκονται τα παιδιά
μας,
• να πρωτοστατεί στην υιοθέτηση επιπέδων κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες,
• μεθοδικά και με υπομονή να προωθεί
μέτρα για συνειδητοποίηση και αποδοχή από
τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας της
σημαντικότητας των πρώτων βοηθειών.
Το λογότυπο του Τάγματος «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας», αποδεικνύει το δεύτερο αντικειμενικό του στόχο, τον εθελοντισμό, η προώθηση του οποίου συμβάλλει στο
οικοδόμημα που λέγεται «δημιουργία καλών
κι αγαθών πολιτών». Η συνειδητοποίηση ότι
η συμπαράσταση σε ώρα ανάγκης και η παροχή βοήθειας όχι μόνο βοηθούν τον συνάνθρωπό μας, αλλά κυρίως συνδράμουν
στη δική μας ολοκλήρωση ως κοινωνικά
όντα.
Ο ΠτΔ είπε πως η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας αυτές τις αλήθειες, διόρισε, για
πρώτη φορά, Επίτροπο Εθελοντισμού με
στόχο τη στήριξη του εθελοντισμού ο οποίος
ίσως να αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη
της κοινωνικής της ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρτηκε
και στη διεθνή διάσταση του Τάγματος με τη
διασύνδεση του με το St. John Order, το
οποίο δραστηριοποιείται σε 42 χώρες και
έτσι το Τάγμα διασφαλίζει άμεση πρόσβαση
σε ό,τι σχετίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις
στις πρώτες βοήθειες.
Επίσης η ισότιμη συμμετοχή του στο Johannitter International, ως ένας από τους 16
Εθνικούς Οργανισμούς, από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, τον εφοδιάζει και τον ενημερώνει με τα τεκταινόμενα στον ευρωπαϊκό
χώρο σε θέματα εθελοντισμού και πρώτων
βοηθειών.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι
δύο αυτοί διεθνείς οργανισμοί καλύπτουν
ουσιαστικά το λειτουργικό και αναπτυξιακό
κόστος του Οφθαλμολογικού Νοσοκομείου
της Ιερουσαλήμ. Το Νοσοκομείο αυτό προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες της ειδικότητάς
του σε κατοίκους κατά μέγιστο λόγο της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. n
Έκθεση φωτογραφίας στα ΗΕ για το έργο
της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων στην Κύπρο
Το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων
(ΔΕΑ) στην Κύπρο παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη,
στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μέσα από
φωτογραφίες του γνωστού φωτογράφου Nick Danziger και
με συνοδευτικά κείμενα του Rory MacLean. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Κάτω από το Χαρουπόδενδρα» διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αγνοουμένων και τελούσε υπό
την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
(ΗΕ) Ban Ki-Moon. Διανεμήθηκε επίσης το βιβλίο των
Danziger και ΜacLean με τίτλο “Beneath the Carob Treese Lost Lives of Cyprus”.
Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, ο οποίος εγκαινίασε την
έκθεση, εξήρε το έργο της Επιτροπής, το οποίο, όπως είπε,
έχει παραχθεί εν τη απουσία μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης, κάτι που δείχνει ότι όταν υπάρχει βούληση, η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να
φέρει αποτελέσματα. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η εμπειρία της Επιτροπής Αγνοουμένων μπορεί να εμπνεύσει ευρύτερες προσπάθειες για δικοινοτική συνεργασία στην
Κύπρο αλλά και πέραν αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε ότι η έκθεση αφηγείται
μια θλιβερή ιστορία και δείχνει πως οι συνέπειες από θηριωδίες και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των ανθρώπων μπορούν
να υπάρχουν για δεκαετίες. Τόνισε δε ότι το έργο της ΔΕΑ
αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς τη συμφιλίωση στη Κύπρο.
Παρόντες στην έκθεση ήταν και τα τρία μέλη της ΔΕΑ – το
μέλος της Ε/Κ κοινότητας κ. Νέστορας Νέστωρος, το μέλος
της Τ/Κ κοινότητας κα Gulden Plumer Kucuk και το Τρίτο
μέλος κ. Paul-Henri Arni – οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της διοργάνωσης
μιας τέτοιας εκδήλωσης στην καρδιά των Ηνωμένων Εθνών.
Συγκεκριμένα, η εκδήλωση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής
προς τους αγνοούμενους της Κύπρου, είπε ο κ. Νέστωρος, ο
οποίος τόνισε ότι το μίσος και ο εθνικισμός φέρνουν τη καταστροφή ενώ η μετριοφροσύνη και αλληλεγγύη είναι στοιχεία που ενώνουν τους λαούς. Η κα Kucuk επισήμανε ότι
στην απουσία μιας πολιτικής διευθέτησης η Επιτροπή αποτελεί μοναδικό πρότυπο και σημείωσε ότι το έργο της είναι
ακόμα πιο σημαντικό τώρα που καταβάλλονται προσπάθειες
για ένα κοινό μέλλον όλων των Κυπρίων. Ο κ. Arni, αναφερόμενος στο δράμα των αγνοουμένων, σημείωσε ότι κανένας
άνθρωπος δεν πρέπει να υποβάλλεται σε ένα τέτοιο πνευματικό βασανισμό και αβεβαιότητα.
Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο των Ηνωμένων Εθνών
μέχρι μεθαύριο Παρασκευή και αμέσως μετά θα μεταφερθεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και ακολούθως
στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη. n
Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
(ΓΔ ΕΠΣΑ), ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την Εθνική
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είχε εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2016, και
καλύπτει την ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από
τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών
δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό
ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Στη βάση των
πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική πληροφόρηση που προωθούνται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε
παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται η αναγνώριση της γνώσης ως δημόσιου αγαθού από την οποία
απορρέουν πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ Γιώργος Γεωργίου,
ανέφερε στη συνάντηση ότι η Κυβέρνηση έχοντας πλήρη
επίγνωση του οφέλους από την Ανοικτή Επιστήμη για τους
πολίτες, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις, προχώρησε
στην υιοθέτηση της Εθνικής Πολιτικής που ετοιμάστηκε από
την ΓΔ ΕΠΣΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας καθώς και ευρύτερη Ομάδα
Εργασίας. Έγινε επίσης διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου τομέα, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων / οργανώσεων.
Η πολιτική συνάδει με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς
και τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και πολιτικές σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να περιορίζει την ελευθερία των
ερευνητών αναφορικά με τις δημοσιεύσεις. Παρέχει το γενικό πλαίσιο που διευκολύνει φορείς χρηματοδότησης της
έρευνας, ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους στην προσπάθειά τους για υιοθέτηση
και εφαρμογή, στο δικό τους επίπεδο, κατάλληλων κανόνων
και διαδικασιών για την προώθηση και εμπέδωση της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική πληροφόρηση στην
Κύπρο.
Στην ενημερωτική συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι
του δημόσιου τομέα, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων / οργανώσεων. n
13
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
ΓιΑ Τον ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνο
SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
και τοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
καταστρέψουν
το
παζλ
και
η
επίλυση
του
να
πάρει
ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε
την
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΜΕΤΡΙΟ
5
3
ΔΥΣΚΟΛΟ
8
2
4
9 7 8
9
8 4
8 6
5 2
3 4 1
5
7
3
6
5 8
5
9 5
2
7
4 1
4
8
1
7
1
4
5
2
2
3
7
4
8
6
5 9
6
9
8 7
1
Σταυρόλεξο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη περιεκτικότητα 3
πληροφοριών και ελλειπτική έκφραση.
4
2. Ήρωας του Δουμά – Θυμίζει την Παπαρίζου – 5
Σύνδεσμος (αρχ.).
6
3. Έγινε πρωθυπουργός της Αγγλίας σε ηλικία 24
7
ετών – Επινοημένος, φανταστικός.
8
4. Βρετανικό πολιτικό περιοδικό.
5. Δυσκόλευε τον Δημοσθένη – Γυναικείο όνομα – 9
Συντομογραφία του ενός χιλιοστού του χιλιό- 10
γραμμου.
11
6. … Κλάρα: πόλη της Κούβας – Χουάν ….: Καταλανός ζωγράφος, γλύπτης και διακοσμητής.
7. Υποκοριστικό για ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο.
8. Προτρέπει - … Λάνκα: Νησιώτικη χώρα Ν/Α των Ινδιών – Γαλλική
πόλη.
9. Ήταν το επίσημο όνομα της Ταϊλάνδης μέχρι το 1949 – Εξωτικό
ποώδες
φυτό.
10. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά – Λειτούργησε
ως πολιτικό
κόμμα
στην
Ελλάδα μεταξύ 1951 – 1967.
11. Στο αγώνισμα αυτό διακρίθηκε ο Λεωνίδας Σαμπάνης –
Πρώην
προπονητής
της Εθνι κής Ουαλίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πλαστικό δοχείο – Κάθε κλειστή ομάδα ανθρώπων με ίδιες πολιτικές και θρησκευτικές
αρχές.
2. Υπάρχει και τέτοιος αυτουργός – Τιμητική προσφώνηση. 3. Ιερός για τους αρχαίους Αιγυπτίους (αιτ.) – Αρχή … αγγελίας
– Προτασιακό
επίρρημα.
4. Αγγλικό σύμφωνο – Κατά μία έννοια η καχεκτική ανάπτυξη
του
φυτού.
5. Πόλη της Βοσνίας – Ο αριθμός 55 με γράμματα.
6. Τετράστιχα περσικά ποιήματα.
7. Γυναικείο όνομα – Ξενική άρνηση.
8. … λίφτιγκ: η αιχμή του δόρατος στις αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις – Έργο του
Μάξιμ Γκόρκι.
9. Άφωνη … Καίτη – Δεν στερούνται προσόντων.
10. Γνωστή μπύρα – Από τις ωραιότερες και ιστορικότερες πόλεις της Ισπανίας.
11. Η κατάσταση ψυχικής και πνευματικής έξαρσης και έμπνευσης (αιτ.) – Μόλις.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
Για τους βιβλιόφιλους
Ξενοφών Κοντιάδης,
Αλκμήνη Φωτιάδου
Η ανθεκτικότητα του
Συντάγματος
Εκδόσεις Σάκκουλα
2016, σελ. 198, τιμή
€15
Τα τελευταία χρόνια
το συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο γνωρίζει
διεθνώς μεγάλη άνθηση. Σκοπός του βιβλίου
αυτού είναι να αναδείξει την αλληλουχία και
τη συναρμογή των θεματικών της ανθεκτικότητας του Συντάγματος και της συνταγματικής αλλαγής υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος προϋποθέτει την ικανότητά του να
προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας μηχανισμούς τυπικής και άτυπης συνταγματικής μεταβολής. Αντίστοιχα, η απάντηση στα ερωτήματα ποιος, πότε, πώς και
γιατί αλλάζει το Σύνταγμα εμπλουτίζεται
από τη διερεύνηση ανθεκτικότητάς στην
κρίση.
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Αφήγημα ελευθερίας
- Κραυγή αγωνίας για
το μέλλον
Εκδόσεις
Επίκεντρο,
2016, σελ. 296, τιμή €16
Ο συγγραφέας αναλύει την ελληνική κρίση
και προτείνει λύσεις. Η
νέα πρόταση συνοψίζεται σε μια φράση: λιγότερο κράτος και περισσότερη ελευθερία.
Μια τέτοια αντίληψη της πολιτικής ποτέ δεν
μπόρεσε να ριζώσει στην Ελλάδα των ακατάσχετων και συχνά ακραίων κρατικών παρεμβάσεων στην κοινωνία και στην οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα χρεοκόπησε το κράτος, που είχε την
πρωτοβουλία κάθε οικονομικής κίνησης, και
όχι οι τράπεζες ή η ιδιωτική οικονομία, όπως
έγινε σχεδόν παντού αλλού. Η δε δημόσια
διοίκηση, που παραπαίει, δεν κατέστη ποτέ
μηχανισμός διαμόρφωσης υποδομών για διευκόλυνση της δράσης της ιδιωτικής οικονομίας.
Δολοφονία Λαμπράκη
- Η ιστορική συζήτηση
50 χρόνια μετά
Επιμέλεια Παύλος Σούρλας, πρόλογος Νίκος
Βούτσης. Ιδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία,
2016, σελ. 240, τιμή €8
Ο τόμος περιλαμβάνει τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν σε ομότιτλη ημερίδα που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Η συζήτηση ξεκινά από το γεγονός της δολοφονίας,
φωτίζοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές
της ιστορίας. Αναδεικνύει δε το γεγονός στο
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, με αναφορές και
αναλύσεις για τις πολιτικές δυνάμεις της
εποχής και για το πολιτικό σύστημα εν γένει.
Εννοιες και αναφορές, όπως «πολιτικό έγκλημα», «εθνικοφροσύνη», «παρακράτος»,
«δωσιλογισμός», «εθνικός διχασμός», «εμφύλιος πόλεμος», «ψυχρός πόλεμος». n
14
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη Ασφαλή Προϊόντα που
Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.)
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που άρχισε στις 23/5/2016
(GRAS-RAPEX – Report 21) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 29 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση
www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση
www.ec.europa.eu/rapex.
Τα 29 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Έντεκα στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών. Δέκα στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας. Έξι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Δύο στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με
αύξων αριθμό 11, έχει αξιολογηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού
κινδύνου.
1. Χαλάκι για παιχνίδι σε πάζλ, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο ARUKOD: 33444, με γραμ-
Η
μοκώδικα 8686860033444 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα από το χαλάκι.
2 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Golden
6. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Alla Prima, με κωδικό TG 040116, Lot 034, με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών
στο μελάνι.
7. Διακοσμητική απομίμηση
τσαμπιού σταφυλιού, μάρκας Bel Flowers,
μοντέλο
BFF01237124,
με
γρ αμμοκώ δικα
8058341171240
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού
γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από
παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο
στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.
8. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα,
μάρκας SOMOGYI
ELEKTRONIC®
home by somogyi,
μοντέλο CO 07
LCD, με γραμμοκώδικα 5999084902698
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας
λόγω μη επαρκούς ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση του μονοξειδίου του
άνθρακα.
9. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας MKS, με
χώρα κατασκευής
την Τουρκία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών διακοσμητικών κομματιών που
αποσπώνται εύκολα
από τα ενδύματα.
10. Παιχνίδι πιστόλι, μάρκας SC, μοντέλο
Art.
S272-009,
με
γραμμοκώδικα
0700587791017 και με
χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα
ψηλά επίπεδα έντασης
του ήχου που δημιουργούνται κατά την
εκπυρσοκρότηση του
καψουλιού.
Apple, μοντέλο TZT1255, με γραμμοκώδικα 4893940012556
και με άγνωστη χώρα
κατασκευής. Κίνδυνος
στραγγαλισμού και
τραυματισμού από την
παρουσία κορδονιών
με ελεύθερα άκρα στην
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του
ενδύματος.
3. Παιχνίδι καροτσάκι, άγνωστης μάρκας,
μ ο ν τ έ λ ο
NO. A S 8 6 8 / NO :
13240, με γραμμοκ ώ δ ι κ α
1001836132407 και
με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή παγίδευση των δακτύλων του παιδιού
στο μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού.
4. Βρεφικό περιδέραιο για ανακούφιση του
παιδιού κατά
την περίοδο
της οδοντοφυΐας, μάρκας NATALEX for Nature & Découvertes, μοντέλο
71136540, με χώρα κατασκευής τη Λιθουανία. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής του περιδέραιου, με αποτέλεσμα να
σπάει εύκολα και να απελευθερώνει μικρές
χάντρες οι οποίες δύναται να καταποθούν
εύκολα από μικρά παιδιά.
5. Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα περιέχει φιγούρα δεινόσαυρου που διογκώνεται όταν
έρθει σε
επαφή με
υγρά, μάρκας Yuda
Hatch’em,
μοντέλα
06057,
06059 και 06107, με γραμμοκώδικα
8431878811740,
8431878811764
και
8431878811818 αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που
αποκόπτονται εύκολα από τις φιγούρες και
διογκώνονται περισσότερο από το μέγιστο
όριο που προβλέπεται όταν έρθουν σε επαφή
με υγρά.
11. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας Grill Courtepaille, μοντέλο 14-018683,
με χώρα κατασκευής
την
Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση του υλικού που φέρει στο
εσωτερικό του το παιχνίδι.
Συστάσεις - Προειδοποιήσεις
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι
πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και
ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των
παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει
εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν
εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση
που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς,
διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που
τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους
και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.
Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή
καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
· Γραμμή Καταναλωτή 1429
· Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309,
22867377 και 22867130
· Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
· Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
· Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί
από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη
ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν,
έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους
καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατόν
να τα καταστήσει ασφαλή. n
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
2
9
5
1
6
3
8
4
7
9
3
7
5
2
8
6
4
1
4
1
9
7
3
5
8
2
1
7
3
8
2
5
4
1
9
6
6
1
4
6
9
7
8
2
3
5
5
8
2
6
4
1
7
9
3
9
5
2
7
1
6
3
8
4
8
2
3
1
9
5
4
6
7
3
7
4
8
2
5
9
6
1
1
9
4
7
8
6
2
3
5
8
6
1
4
3
9
7
5
2
7
6
5
2
3
4
9
1
8
6
8
7
3
4
1
5
2
9
2
1
8
4
6
7
3
5
9
4
2
9
5
8
7
6
1
3
4
5
9
3
1
2
8
7
6
2
3
4
5
7
8
10
1
3
6
9
2
4
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ǿ
ȁ
Ǽ
ī
ȇ
ǹ
ĭ
ǿ
Ȁ
ȅ
ǹ
Ĭ
ȍ
Ȉ
ȅ
ȃ
Ǽ
Ǽ
ǿ
Ȇ
ǿ
ȉ
Ȃ
Ȋ
Ĭ
ǿ
Ȁ
ȅ
Ȉ
Ǽ
Ȁ
ȅ
ȃ
ȅ
Ȃ
ǿ
Ȉ
ȉ
ȇ
ȅ
ǹ
ī
ȇ
Ȃ
ǿ
ȇ
ȅ
ǹ
Ȁ
ǹ
ȃ
ǹ
ȃ
ȉ
ǹ
ȃ
ǹ
Ȉ
Ǽ
ǻ
ǹ
Ȉ
ǹ
Ȁ
Ȉ
6
9
5
1
ȉ
3
7
6
8
5
9
1
2
4
11
Ȁ
ǹ
Ȉ
Ȇ
ǹ
ȃ
ȉ
ǹ
ī
ǿ
ǹ
ī
Ȉ
ȇ
ǿ
ǹ
Ȉ
Ȉ
ǿ
ǹ
Ȃ
ȉ
ȅ
ȇ
ȅ
ȃ
ǹ
ȇ
ǹ
Ȉ
Ǽ
ǿ
ǹ
ȃ
ȉ
ȅ
ȉ
ȅ
ȉ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
H μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου αρχίζει
ρεις μέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και συγκεκριμένα στις 10 Ιουνίου όπου θα δοθεί
το εναρκτήριο λάκτισμα στο ‘Σταντ Ντε
Φρανς’ στη Γαλλία και η Πόλη του Φωτός
βρίσκεται επί ποδός. Δεν έφταναν οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις, έχει τώρα να αντιμετωπίσει καταστροφικές πλημμύρες στις
κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Οι
πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση ποταμών. Ειδικά η κατάσταση στο Σηκουάνα είναι… δραματική. Η
στάθμη του νερού να αγγίζει τα 6 μέτρα. Η
άνοδος της στάθμης του Σηκουάνα οδήγησε
πριν από λίγες μέρες στο κλείσιμο υπόγειας
γραμμής του προαστιακού σιδηροδρομικού
δικτύου που περνά από το κέντρο της πόλης.
Ήδη από την Παρασκευή έχουν κλείσει
πάνω από 40 πάρκα και δημόσιοι χώροι στη
Γαλλική πρωτεύουσα εξαιτίας του νερού.
Κλειστό παρέμεινε για αρκετές μέρες και το
διάσημο μουσείο του Λούβρου. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών είναι τεράστια. Πάνω
από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις
εστίες τους, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Μπάλα στη σκιά της τρομοκρατίας…
Δεν είναι μόνο τα πιο πάνω που πονοκεφαλιάζουν την Γαλλική Κυβέρνηση, αφού
υπάρχει και η σκιά της τρομοκρατίας. Οι
τρομοκρατικές και πολύνεκρες επιθέσεις στο
Παρίσι και στις Βρυξέλλες σήμαναν συναγερμό στις αρχές ασφαλείας και στην οργανωτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2016. Οι ανησυχίες αυξήθηκαν
μετά τις αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις
οποίες οι Τζιχαντιστές, ISIS σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης.
Στόχος όλων είναι η ασφάλεια, τόσο των
συμμετεχόντων όσο και των χιλιάδων φιλάθλων και επισκεπτών που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες, είτε από τις κερκίδες των
γηπέδων, είτε από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους δημόσιας προβολής.
Η Γαλλική Κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι μια
περιοχή 130.000 τετραγωνικών μέτρων στο
Παρίσι, που αντιστοιχεί σε 30 γήπεδα ποδοσφαίρου, θα φυλάσσεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως και τα μέτρα που θα ληφθούν θα
είναι δρακόντεια.
Οι ζώνες των φιλάθλων στο Παρίσι και σε
άλλες εννέα πόλεις της Γαλλίας που θα διεξαχθούν αγώνες εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν έως και επτά εκατομμύρια ανθρώπους
κατά τη διάρκεια του Euro 2016. Άλλα 2,5
εκατ. θεατές αναμένεται ότι θα παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις από τις κερκίδες
των γηπέδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνοι που εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή του
Euro 2016 θεωρούν ότι οι πραγματικές αδυναμίες εντοπίζονται πέριξ των γηπέδων.
Προειδοποιούν ότι οι δημόσιες προβολές
αγώνων ποδοσφαίρου, όπου επικρατεί
συχνά το αδιαχώρητο είναι πιθανοί τρομοκρατικοί στόχοι, την ασφάλεια των οποίων
δύσκολα μπορεί να εγγυηθεί κανείς…
Και με όλα αυτά η μπάλα στη… σέντρα
Για ένα μήνα η διοργάνωση θα γεμίσει ποδοσφαιρικά το καλοκαίρι μας και αναμένε-
Τ
ται να προσφέρει θέαμα και συγκινήσεις. Για
πρώτη φορά στην τελική φάση του Euro
συμμετέχουν 24 ομάδες και θα διεξαχθούν
συνολικά 51 αγώνες σε 10 γήπεδα της Γαλλίας.
Η απόφαση της UEFA για διεύρυνση της
διοργάνωσης είχε ως επακόλουθο να βρεθούν στην τελική φάση και αρκετές… πρωτάρες. Πέντε χώρες εξασφάλισαν εισιτήρια
πρόκρισης για πρώτη φορά στην ιστορία
τους και θα ανταγωνιστούν με τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του Ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου. Ουαλία, Βόρειος Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβακία και Αλβανία θα πάρουν το
‘βάπτισμα του πυρός’, ενώ από τις απουσίες
πιο ηχηρή είναι εκείνη της Ολλανδίας που
για πρώτη φορά μένει εκτός του Euro. Στα
αξιοσημείωτα καταγράφεται η επιστροφή
του Βελγίου και μάλιστα με αξιόλογο σύνολο, για πρώτη φορά μετά το 2000, όταν
συνδιοργάνωσε την τελική φάση με την Ολλανδία. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την
Ουγγαρία, που επανήλθε για πρώτη φορά
από το 1972.
Όπως κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, έτσι και το Euro έχει φαβορί και αουτσάιτερ. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται η ‘οικοδέσποινα’ Γαλλία, η πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία, η κάτοχος του
τίτλου στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις
Ισπανία. Η Αγγλία προκρίθηκε με 10 νίκες σε
ισάριθμες αγώνες και φυσικά δεν μπορεί να
υποτιμηθεί, όπως και η Ιταλία που είναι σταθερή… αξία σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ
με απαιτήσεις πάει στα τελικά και η Πορτογαλία.
Στα αουτσάιτερ περιλαμβάνονται όλες οι
υπόλοιπες χώρες, αφού σε τόσο υψηλό επίπεδο όλα μπορούν να γίνουν και οι εκπλήξεις είναι σύνηθες φαινόμενο.
Κατά τα άλλα, όπως αναφέραμε, το φετινό
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε
κλίμα φόβου, εξαιτίας των πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων που έγιναν στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.
Ευχή όλων είναι να μείνει μακριά η τρομοκρατία από μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ – 16:00 (11/6)
ΓΑΛΛΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ – 22:00 (15/6)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ – 22:00 (19/6)
ΓΑΛΛΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ – 22:00 (10/6)
ΓΑΛΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ – 22:00 (19/6)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ – 19:00 (15/6)
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΑ – ΡΩΣΙΑ – 22:00 (11/6)
ΑΓΓΛΙΑ – ΟΥΑΛΙΑ – 16:00 (16/6)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ – 22:00 (20/6)
ΟΥΑΛΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ – 19:00 (11/6)
ΡΩΣΙΑ – ΟΥΑΛΙΑ – 22:00 (20/6)
ΡΩΣΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ – 16:00 (15/6)
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ – Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ – 19:00 (12/6)
ΟΥΚΡΑΝΙΑ – Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ – 19:00 (16/6)
Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – 19:00 (21/6)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ – 22:00 (12/6)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ – 22:00 (16/6)
ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ – 19:00 (21/6)
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ – 16:00 (12/6)
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ – 16:00 (13/6)
ΤΣΕΧΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ – 19:00 (17/6)
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ – 22:00 (17/6)
ΚΡΟΑΤΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ – 22:00 (21/6)
ΤΣΕΧΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ – 22:00 (21/6)
Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ – 19:00 (13/6)
ΒΕΛΓΙΟ – ΙΤΑΛΙΑ – 22:00 (13/6)
ΙΤΑΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ – 16:00 (17/6)
ΒΕΛΤΙΟ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ – 16:00 (18/6)
ΣΟΥΗΔΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ – 22:00 (22/6)
ΙΤΑΛΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ – 22:00 (22/6)
ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ – 19:00 (14/6)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΙΣΛΑΝΔΙΑ – 22:00 (14/6)
ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ – 19:00 (18/6)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ – 22:00 (18/6)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – 19:00 (22/6)
ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ – 19:00 (22/6)
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ…
Η ΟΥΕΦΑ επέλεξε 18 διαιτητές για να διευθύνουν τους 51 αγώνες που θα διεξαχθούν
στα γήπεδα της Γαλλίας. Στη διοργάνωση θα
εφαρμοστούν κάποιοι νέοι κανονισμοί και ο
αρχιδιαιτητής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Πιερλουίτζι Κολίνα, ανέλαβε την ευθύνη για
την εκπαίδευση των διαιτητών και τη διατήρηση τους σε καλή φυσική κατάσταση. Η πιο
σημαντική αλλαγή αφορά τη χρήση της ‘τεχνολογίας γραμμής’ ούτως ώστε να διασφα-
λιστεί η ορθότητα της απόφασης σε αμφισβητούμενες φάσεις για γκολ, όπου δεν μπορεί κανείς με γυμνό μάτι να καταλάβει εάν
ολόκληρη η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή
του τέρματος.
Οι αλλαγές
Η FIFA ανακοίνωσε 95 συνολικά αλλαγές
στους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν
στο επερχόμενο Euro. Οι κυριότερες εξ
αυτών είναι:
Καθιερώνονται τα διαλείμματα για νερό
σε περιπτώσεις που οι θερμοκρασίες είναι
υψηλές.
Οι παίκτες που τραυματίζονται θα μπορούν να παραμείνουν για 20 δευτερόλεπτα
στον αγωνιστικό χώρο.
Οι παίκτες που κάνουν προσποίηση πριν
εκτελέσουν πέναλτι θα δέχονται κίτρινη
κάρτα, ενώ δεν θα έχουν δικαίωμα νέας εκτέλεσης.
Οι διαιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα να δείχνουν κόκκινες κάρτες πριν τη σέντρα, όμως
οι προπονητές θα έχουν το δικαίωμα να τους
αντικαταστήσουν στην ενδεκάδα.
Εάν ένας παίκτης παραχωρήσει πέναλτι σε
καθαρή ευκαιρία για γκολ θα τιμωρείται με
κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη σε περίπτωση
που πηγαίνει για την μπάλα.
Μια άλλη καινοτομία είναι η εφαρμογή
του όφσαϊτ στις εκτελέσεις φάουλ έξω από
την αντίπαλη περιοχή. Η παρουσία παικτών
της επιτιθέμενης ομάδας ανάμεσα στο τείχος
των αμυνομένων και τον τερματοφύλακα
μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση γκολ.
Για το τρίτο σερί
Η Ισπανία είναι η κάτοχος των τελευταίων
δύο τροπαίων και έχει ως στόχο να επαναλάβει αυτή την επιτυχία και στα γήπεδα της
Γαλλίας
Από… ανέκδοτο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου μέχρι το 2008, η Ισπανία έφτασε να
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας
τα δύο τελευταία Euro και ενδιάμεσα το
Παγκόσμιο. Η κάτοχος του τίτλου μπορεί να
μην είναι το φαβορί, όμως διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες σε όλες τις γραμμές. n
16
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 IOYNIOY 2016
Οι θρησκευτικοί ηγέτες τίμησαν συμπαραστάτες
και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν το έργο τους
Tι είπαν... Tι έγραψαν
Ευγνωμονούμε τη Ρωσία για τη στήριξη της
στο Κυπριακό.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Χωρίς λύση του Κυπριακού η Τουρκία είναι
εκτός ενεργειακού χάρτη στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Η λύση θα βρεθεί στις συνομιλίες και όχι
στους διαδρόμους δικαστηρίων.
Μουσταφά Ακιντζί,
Ηγέτης της Τ/Κ κοινότητας.
ραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη αποχαιρετιστήρια ευχαριστήρια δεξίωση για τους συμμετέχοντες στην ομάδα των Κυπρίων Θρησκευτικών
Ηγετών που συνεργάζονται στην προσπάθεια για εδραίωση
της αγαστής συμβίωσης των πιστών των διαφόρων θρησκειών στην Κύπρο ως μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας
που προωθείται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών κάτω
από την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας.
Τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στην όλη προσπάθεια η
Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Lisa
M. Buttenheim, ο Πρέσβης της Φιλανδίας Anu Saarela, η Διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ υποστράτηγος Kristin Lund και ο
Πρέσβης της Σουηδίας Klas Gierow.
Π
O Salpy Eskidjian Εκτελεστικός Συντονιστής του Γραφείου
της Σουηδικής Πρεσβείας, ο οποίος φιλοξένησε την εκδήλωση στην ουδέτερη ζώνη δήλωσε «βρισκόμαστε εδώ για να
γιορτάσουμε, να αναγνωρίσουμε, να ευχαριστήσουμε, να δεσμεύσουμε. Παρά τις αδυναμίες και τις απογοητεύσεις ελπίζουμε. Ο διάλογος και η συνεργασία στην Κύπρο θα διατηρηθεί εφόσον οι θρησκευτικοί ηγέτες γνωρίζουν πολύ καλά
ότι η ενωμένη μαρτυρία για την ειρήνη, η ενωμένη φωνή για
τα ανθρώπινα είναι καλύτερη από την επιτυχία του ενός»
Ο Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Espen Barth Eide δήλωσε ότι σε ορισμένες χώρες η θρησκεία μπορεί να χρησιμοποιείται για να διαιρεί τους ανθρώπους εδώ όμως χάρις
στη Θρησκευτική Ομάδα η θρησκεία αξιοποιείται για να
ενώνει. Όταν, πρόσθεσε, οι θρησκευτικοί ηγέτες μεταφέρουν
την πίστη οι κοινότητες από κοινού εμπνέουν τους πολιτικούς ηγέτες και ενεθάρρυνε τους συμμετέχοντες να προωθήσουν την πίστη προς την ειρήνη.
Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος σε δήλωση του εκ
μέρους του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου εξέφρασε αισθήματα χαράς και ανακούφισης. Προσωπικά, είπε, είμαι μάρτυρας των αποτελεσμάτων του διαλόγου των θρησκευτικών
ηγετών από το 2009. Παρά τα εμπόδια των αρνήσεων, λόγω
του έργου αυτού έχω το δικαίωμα να επισκέπτομαι τις εκκλησίες μου, να προσεύχομαι και να συναντώ τόσο τους Ελληνοκυπρίους όσο και τους Τουρκοκυπρίους. Έχουμε διαπιστώσει προσωπικά ότι μπορούμε να ζούμε μαζί και ο λαός
είναι έτοιμος για μια λύση.
Ο Μουφτής Δρ Αταλάυ ευχαρίστησε τους τιμώμενους φιλοξενούμενους για τη στήριξη και το καλό τους έργο για την
Κύπρο και εξέφρασε λύπη για την αναχώρηση τους. Τόνισε
ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες από την αρχή της διαδικασίας
υποστηρίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στους χώρους
λατρείας. Ως θέμα αρχής, είπε, τούτο είναι επιταγή της θρησκείας μας, τα θρησκευτικά μνημεία πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν σεβασμού. Θα υποστηρίξουμε τη θρησκευτική ελευθερία. Το καθήκον μας δεν είναι να ασχολούμεθα με την πολιτική αλλά να δημιουργήσουμε και να αναπτύσσουμε την
ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων ώστε οι καρδιές, η
γλώσσα και οι δράσεις μας να είναι ταυτόσημες.
Όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες ευχαρίστησαν θερμά τη Σουηδική
κυβέρνηση και τους τιμώμενους
τέσσερεις επισκέπτες για τις ακούραστες προσπάθειες τους για την
Κύπρο και τη στήριξη τους στο
έργο των θρησκευτικών ηγετών.
Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμα ο
Αρχιεπίσκοπος Σουάιεφ των Μαρωνιτών εξέφρασε τη δέσμευση
ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για να προάγουν
την κουλτούρα της δικαιοσύνης,
την κουλτούρα της ειρήνης, την
κουλτούρα της συμφιλίωσης, την κουλτούρα της αγάπης όχι
μόνο στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ώστε να
γίνουν φάρος ελπίδας ευρύτερα.
Ο τιμώμενοι έδωσαν μηνύματα στήριξης και ενθάρρυνσης
και επανέλαβαν ότι με την αναχώρηση τους από την Κύπρο
έχουν αποκομίσει την ελπίδα από τις προσπάθειες των θρησκευτικών ηγετών. Εξέφρασαν επίσης όλοι την ευχή ότι οι
θρησκευτικοί ηγέτες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για
ειρήνη και τον κοινό αγώνα τους για επανενωμένη Κύπρο
στην οποία όλοι οι Κύπριοι να μπορούν να ζουν μαζί με ειρήνη και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα τους.
Ο Αιδεσιμότατος Jerzh Kraj, Λατίνος Πατριαρχικός Βικάριος και Νούνσιος Εκπρόσωπος στην Κύπρο ολοκλήρωσε
την ευχαριστήρια δεξίωση με την ακόλουθη προσευχή στον
Άγιο Φραγκίσκο:
«Κύριε, βοήθησε με να γίνω όργανο της ειρήνης Σου, Εκεί
όπου υπάρχει μίσος δώσε μου τη δύναμη να σπείρω αγάπη,
στην πληγή να προσφέρω συγχώρεση, στην αμφισβήτηση
να δίνω πίστη, στην απόγνωση την ελπίδα, στο σκοτάδι το
φως, στη θλίψη τη χαρά.
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησε όχι να αισθάνομαι εγώ ανακούφιση αλλά να προσφέρω τη συμπόνοια, όχι να κατανοώ
εγώ αλλά να προσφέρω την κατανόηση, να με αγαπούν και
να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαμβάνουμε. Όταν συγχωρούμε παίρνουμε άφεση, όταν πεθαίνουμε ξαναγεννιόμαστε
στην αιώνια ζωή. n
Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν το δικό τους
κράτος στα σύνορα του 1967.
Μαχμούντ Αμπάς,
Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.
Η αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις
Τουρκίας-Γερμανίας.
Ταγίπ Ερντογάν,
Πρόεδρος της Τουρκίας.
Με το ρυθμό που προχωρούν τα πράγματα,
θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 3000 για
να δούμε την Τουρκία να εντάσσεται στην
ΕΕ.
Ντέιβιντ Κάμερον,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.
Η Βρετανία θα καταλήξει να είναι η Βόρεια
Κορέα της Ευρώπης στην περίπτωση που η
χώρα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Γκόρντον Μπράουν,
Πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας.
Είναι απόλυτα αναγκαία η διατήρηση των
συνόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.
Tο Kρατικό Λαχείο
μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας
Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13